Portabel? Mobil? Distrikt?

SM0VPE

Member
Ursäkta om jag frågar något som avhandlats tidigare. För närvarande är jag endast aktiv med handapparat på 2 meter vilket leder till följande frågor:

1. Om man använder en original outfit handapparat och sätter sig på en sten i skogen och ropar CQ är man /p eller /m? (Själv har jag använt begreppet portabel men erfaren amatör har hänvisat till ARRL:s contestregler och hävdat att man är mobil. Portabel däremot skulle kräva tillfälligt QTH med annan antenn än fabriksdito.)

2. Hur använder man distriktsangivelserna? Om jag som SM0VPE kör radio i distrikt 4:
Är jag SM0VPE/4 eller SM4/SM0VPE eller kanske SM4VPE?

Ursäkta mina frågor, tog CEPT2 cert för snart 20 år sedan och har mestadels varit inaktiv.

73
Lennart SM0VPE
 

SM0AOM

Well-Known Member
Ursäkta om jag frågar något som avhandlats tidigare. För närvarande är jag endast aktiv med handapparat på 2 meter vilket leder till följande frågor:

1. Om man använder en original outfit handapparat och sätter sig på en sten i skogen och ropar CQ är man /p eller /m? (Själv har jag använt begreppet portabel men erfaren amatör har hänvisat till ARRL:s contestregler och hävdat att man är mobil. Portabel däremot skulle kräva tillfälligt QTH med annan antenn än fabriksdito.)

2. Hur använder man distriktsangivelserna? Om jag som SM0VPE kör radio i distrikt 4:
Är jag SM0VPE/4 eller SM4/SM0VPE eller kanske SM4VPE?

Ursäkta mina frågor, tog CEPT2 cert för snart 20 år sedan och har mestadels varit inaktiv.

73
Lennart SM0VPE

De svenska reglerna säger ingenting, men praxis i Europa sedan länge är att när man använder en station som inte är fast monterad på hemma-QTH är man "/P" och när stationen
sitter monterad i ett fordon på marken är man "/M", på ett fartyg utanför territorialvatten "/MM" och i ett flygplan "/AM".

Det finns inte heller längre några regler om distriktssiffran, men ser man praktiskt på det hela så är den gamla praxis som använder anropssignalen/distriktssiffra + "/P" eller "/M" den metod som ger mest upplysning till en motstation.
Då indikerar man att trafiken sker från en portabel eller mobil station som ligger antingen inom hemmadistriktet eller utanför.

Att helt byta distriktssiffra vid tillfälliga utflykter utanför hemma-QTH anser jag mest skapar förvirring.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

SA6AVT

Member
God morgon, VPE.

När det gäller distrikten så skall du använda streck-distrikt, alltså som du skriver SM0VPE/4. SM4VPE kan du använda om du har en permanent fritidsadress i det distriktet, men inte för QSL-hantering.

Sreck-P är jag lite mer osäker på, men min tolkning av detta är att /P betyder att man då har släpat ut en icke bärbar rig i t.ex. grönsakslådan och sänder med den.

Streck-M innebär att du rör på dig, till fots eller på hjul eller i båt (/MM = marinmobil) och sänder samtidigt.

Eftersom jag inte kör contests så kanske min tolkning av /P är fel, någon som har "rätt svar"?
 
Last edited:

SM5AKU

Janne i Vingåker
Mycket bra fråga Lennart! Det tyx råda viss förvirring och personligt godtycke i detta. Så här är det:

Mobil eller /M användas då utrustningen brukas under förflyttning. Exempelvis handjagare eller under färd med bilen.

Portabel eller /P då du inte är vid din hemmastation och t.ex. antennen är upphängd i ett träd. (Ett "specialfall" är om du är mobil i portabeltesten. Då skall du ange /M vid din trafik men du betraktas i reglerna som en portabelstation och kan deltaga i testen.)

Den siffra som finns på din licens, eller ditt tillstånd, ändras endast och enbart om du folkbokfört dig på nytt ställe i annat distrikt, eller om du har en registrerad fast fritidsadress i annat distrikt.

Portabel i fjärde distriktet SM0VPE/4/P och mobil SM0VPE/4/M .

Aldrig SM0VPE/4P eller SM0VPE/4P ! Sådant tolkas tokigt av en del system. Det tolkas där som att du är i Sri Lanka.

Jag törs påstå att SM4/SM0VPE inte skall förekomma. Hoppas på synpunkter där, för det är inte helt klart för mig. Den konstruktionen bör härröra från hur det ser ut när vi är utrikes, t.ex. OZ/SM0VPE. Jag vet ej om det skall in någon distriktssiffra då. Det får man kolla i det aktuella landets regler.

Om jag letade fram min gamla B90 så skulle alla tveksamheter kunna skingras. Där är det klartext och inga öppningar för krystade personliga påhitt. Den må vara gammal och i sig icke längre gällande, men när den tillämpades var det ordning på torpet, jepp.

Och, som vanligt, hann andra före mina låångsamma pekfingrar. Nu fick du tre svar och du kan vara rätt säker på hur det skall vara.

/Janne
 

SM0KBW

Well-Known Member
Vad jag ver så har man rätt att att använda den som distriktssiffra som gäller
där man har ett torp, eller en fast adress, så jag kan använda SM4KBW när
jag är i vårt. Men folk utanför landets gränser blir bara förvirrade av det så
jag använder i alla fall SM0KBW/4.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Om jag letade fram min gamla B90 så skulle alla tveksamheter kunna skingras. Där är det klartext och inga öppningar för krystade personliga påhitt. Den må vara gammal och i sig icke längre gällande, men när den tillämpades var det ordning på torpet, jepp.

Med risk att upprepa mig:

"Televerket kom tillbaka, allt är förlåtet...":)

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Om man tillämpar gällande föreskrifter som tvingande "lag" och B:90 som frivilliga riktlinjer att följa när det gäller användning av tilläggen efter signalen så blir det enligt min mening en bästa lösning.

Då begår man inget brott mot bestämmelserna samtidigt som man följer ett väl inarbetat system som är vedertaget i de flesta länderna i övriga världen. Alla old-timers som fortfarande tror att B:90 gäller slipper att oroas liksom nytillkomna som inte har utbildats i de detaljerad föreskrifterna som B:90 innebar, får ett rättesnöre att följa. Bra för alla parter.
 

SM0VPE

Member
Tack för alla kloka och klargörande svar!

Dock, är det en korrekt tolkning att om jag sätter mig på en sten i skogen så är jag /p medan om jag använder radion för QSO medan jag promenerar är jag /m?

Lennart SM0VPE
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det är något av hårklyverier, men ifall man är /P både när man promenerar och står still så undviks
krystade språkliga konstruktioner som "Fotmobil".

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Nähe Karl-Arne, gills icke. Även när man promenerar så är man mobil, dvs /M. Med eller utan hjul spelar ingen roll. Även där man sitter på stenen är man mobil, eftersom utrustningen kan användas under förflyttning. Men, som du Karl-Arne säger, detta är att klyva tunna strån.

Snart har vi nån här som föreslår /P när man Promenerar och /M när man Motionerar ...

/Janne
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Under 70- och 80-talen förekom de hemmasnickrade och mycket kreativa benämningarna "mobilportabel" och "mobilstabil" på repeatrarna. (Någon som minns?) Förmodligen ett resultat av svårartad beslutsvånda som sedan fick fotfäste i det vid tiden rådande snacket om lådor, kråkor, krattor, gummipinnar och bananer. Eller kanske var det bara någon tung otymplig station som flyttades runt medelst handkraft men inte ansågs vara tillräckligt mobil för att kunna kvala in under /M.

Annars borde det räcka med att skilja mellan fasta och rörliga radiosändare där fasta är uppställda på en fix känd adress medan de rörliga kan befinna sig på icke specificerade platser lite var som helst i landet och utgöras av transportabla, tillfälliga, rörliga, mobila, bärbara eller andra i fastighet icke fast förankrade sändare.

Inom LMR skriver PTS så här när det gäller anvisningarna till ansökan; "Vi skiljer inte mellan mobila stationer som är monterade i fordon och portabla eller bärbara stationer."

Det kanske kan ge villrådiga vissa ledtrådar som kan överföras på amatörradio där motsvarande skrivningar inte finns definierade sedan B:90 lämnade radioamatörerna fria åt ödet att behöva tänka själva?
 

SM5DXU

Well-Known Member
Allt fler kör fjärrstyrt, remote. Vilket QTH har man rent formellt och är ändelsen /R respektive remote allmänt vedertagen?

/ Göstha
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det är alltid sändarplatsen som anges. Tillägg som /R fyller inget syfte här. Dessutom används /R redan i samband med repeatrar av någon märklig anledning. Borde räcka med den tilldelade signalen.

Varifrån man opererar en fjärrstyrd sändare har ingen betydelse. Sådan tilläggsinformation kan ju ges i radioförbindelsen om det är viktigt.
 

SM5DXU

Well-Known Member
... Varifrån man opererar en fjärrstyrd sändare har ingen betydelse. Sådan tilläggsinformation kan ju ges i radioförbindelsen om det är viktigt.
Det kanske inte är viktigt, men väldigt intressant för majoriteten motstationer, åtminstone så länge som vi som använder fjärrstyrda riggar är relativt få.

/ Göstha
 

SM0KBW

Well-Known Member
Håller med EQL med det tillägget att man även bör ha fast adress med tillhörande
distriktsiffra där den fjärrstyrda radion står.

En tänkt situation - en SM2:a har av någon ougrundlig anledning ett torp i Skåne.
Det blir helt missvisande om han hemifrån fjärrstyr en station i sitt torp och då
använder SM2 som inledning på sitt call.

Det är där stationen står som ska styra vilken distriktsiffra man använder.
 

SM5DXU

Well-Known Member
Håller med EQL med det tillägget att man även bör ha fast adress med tillhörande distriktsiffra där den fjärrstyrda radion står.

En tänkt situation - en SM2:a har av någon ougrundlig anledning ett torp i Skåne...
Det är där stationen står som ska styra vilken distriktsiffra man använder.
Det är klart och entydigt! Men ett suffix som indikerar att det rör sig om en fjärrstyrd station vore ändå på sin plats.

/ Göstha
 

SM0KBW

Well-Known Member
Inte för alla - vet att det finns de som inte anger destriktsiffran för remote QTH.

Som jag brukar säga:
Jag kör inte remote - är bara emot :)
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
När man kör phoni är det lätt att säga "remote" efter callet, men vad skriver man på QSL-kortet? Lite struligare blir det vid telegraferande.

/R tyx, som Bengt skrev, ha blivit ett tillägg för repeatrar och kanske är bra om repeatern använder klubbens vanliga signal. Det blir då t.ex. SK5EW/R. Om man kör med de gamla, t.ex. SK5RQV, så torde inget extra behöva läggas till. Å andra sidan borde man kunna hålla reda på om repeatern sänder på repeaterkanal och då behövs inget extra. Stryk alltså /R i repeatersammanhang.

Tillägget /D för D* är också onödigt eftersom dessa ligger på därför avsedda frekvenser.

/REM på CW känns långt o tråkigt, speciellt för contestnördar. /RM funkar inte heller, ty då är vi i Ryssland någonstanns. /RC lika ryskt eller modellflyg.

KBW's norrlänning med torp i Scandia är viktig.

Om vi hade tillgång till prefixet SR så vore det en väg. Många återvädsgränder blir det. Någon klart tänkande på kanalen som har förslag, och i vad har jag virrat till det denna gång?PTS skulle komma med något spännande enligt SSA-web nyligen, som jag bara har skummat. Problemet kanske redan är löst.

/Janne
 

SM4FPD

Well-Known Member
Någon som har en portabeltelefon?
Nej alla kallar en telefon som kan använda under förflyttning för mobiltelefon.
Oavsett om den förflyttar sig till fots, cykel, bil, båt hästrygg, MC , EU-moped.
En amatörradio som kan sända under förflyttning borde även den vara mobil.

Begreppet portabel verkar för övrigt något som hör historien till.

Ordet mobil och bil som i fordon, bensindrivet eller eldrivet har inget samband med en radio som kan sända och lyssna under rörelse eller om den är parkerad, på trafikverkets rastplats eller en stubbe i skogen.

Sålunda skulle en mobil radio vara streck M även om den sänder från en i sängen liggande radioamatör.

Så tycker i alla fall jag...

De
SM4FPD
 
Top