pr/slutsteg

Hmm, exakt hur långt vill du komma? Du tjänar antagligen mer på att fixa ihop en hygglig riktantenn än att bara öka effekten. En riktantenn funkar också på mottagning liksom, så du hör intensivare i en viss riktning. Med en quad-antenn kan du (i dess huvudriktning) lätt, så att säga, fördubbla din uteffekt, eller mer.

Ett problem med ökad effekt är ökade störningar, både på egna apparater hemma och på andras radiokommunikation.

Sen har man rent utbredningsmässiga gränser för vart man kan komma. Kolla på tråden "vad händer på 10 meter" (eller nåt sånt) på detta forum. Man kan komma bra långt på 27 MHz om man väntar på "öppningar", och är det inte "öppning" kan kan bränna ut en kilowatt utan att höras.

För "rak" (dvs vi blandar inte in jonosfären osv) kommunikation mellan två stationer kan man säga att en fyr-dubbling av uteffekten ger en två-dubbling av räckvidden. Dvs kommer du 1 mil med 5 watt behöver du 5*2*2=20 watt för att komma 2 mil.

I det fallet måste man också ta hänsyn till var radiohorisonten går, dvs höjd över mark spelar roll. Även där gäller att en fyr-dubbling av höjden ger för-dubblat avstånd till horisonten.

/Micke
PS Ikväll var det öppningar på 28! Hörde både spanjorer, fransmän, engelsmän, italienare och ryssar. Om du är så intresserad som du verkar kan du ju alltid avlägga ett amatörradiprov, få cert, och köra 28 MHz? Då är det dessutom lagligt att köra med högre effekter än fem watt om man vill...
 
Last edited:
Hej!

Rekomenderar dig att precis som Micke tycker, skaffa amatörradiocert.
Innan du kommer dit vill du dock nog kunna prata med din kompis som är 6 mil bort. Detta är fullt möjligt och även lagligt om du gör på rätt sätt på PR bandet.
Vad det låter som så har du en PR radio med 5W och AM eller FM.
Nyare PR-radio säljs bara med FM, förr var det AM som gällde. Men under en tidsintervall fanns det även PR-Radio med 23 kanaler AM och 24e kanalen var SSB. Enligt reglementena om PR radio så måste radion vara godkänd, alltså, den måste ha varit godkänd när den köptes. Så, om du sätter in en annons så borde du och din kompis inte ha några problem med att få tag i en 24 kanalers AM/SSB radio (som var godkänd när den såldes som ny). Med SSB och var sin 5/8 till antenn på hustaken så borde ni lätt kunna prata med varandra såtillvida ni inte har ett berg i vägen emellan er.

Annars är tidigare tips om riktantenn det som funkar om ni vill kunna ha kontakt på AM/FM. Varsin 3 elements Yagi riktade mot varandra och problemet är ur världen, fast det lär kosta er lika mycket som 2 begagnade AM/SSB stationer om ni inte bygger antennerna själva det vill säga.
För fanns det även regler för att man på PR bandet inte fick använda riktantenner, idag står det inget om det.

Lycka till

73 de Magnus
 
Förr var det inte tillåtet att prata mellan fasta stationer, dvs mellan basstationer på komradiobanden. Bara mellan bas och mobil, eller mobil till mobil.
Det var heller inte tillåtet att prata mellan olika nät, eller mellan olika tillstånd.
Nån som vet om det finns sådana bestämmelser numera?

Efterssom du och din kompis är radiointresserade så är mitt förslag att bli radioamtör liksom många av de andra tycker.
 
SM4FPD said:
Nån som vet om det finns sådana bestämmelser numera?
Finns inga sådana bestämmelser längre. Det enda som regleras är det rent tekniska.
8. Radioanläggningar för privatradio som uppfyller kraven i EN
300 135-2 v1.1.1 (2000-08) eller motsvarande vid frekvens- eller
fasmodulerad sändning och EN 300 433-2 v1.1.2 (2000-12) eller
motsvarande vid amplitudmodulerad sändning, enligt bilagan till denna
författning.
8. Undantag från tillståndsplikten enligt 5 § 8
Högsta utstrålad effekt (e.r.p.) får inte överstiga 4 W vid frekvens- eller
fasmodulerad sändning. Högsta utstrålad effekt (e.r.p.) får vid
amplitudmodulerad sändning med dubbelt sidband inte överstiga 1 W
bärvågseffekt och vid sändning med enkelt sidband inte överstiga 4 W topptill-
topp-effekt.
10 kHz kanaldelning (bärvågsfrekvenserna nedan är angivna i MHz)
26,965 27,085 27,215 27,315
26,975 27,105 27,225 27,325
26,985 27,115 27,235 27,335
27,005 27,125 27,245 27,345
27,015 27,135 27,255 27,355
27,025 27,155 27,265 27,365
27,035 27,165 27,275 27,375
27,055 27,175 27,285 27,385
27,065 27,185 27,295 27,395
27,075 27,205 27,305 27,405

That's it! Inga detaljregleringar här inte :)

(Hämtat från PTSFS 2005:8)

73 de Lars, sm6rpz
 
NSBVZY said:
jag skulle väll vara glad om jag kunde prata 6 mil utan problem!....är de svårt?
Då behöver du inget slutsteg.

Spendera istället pengarna på en bra antenn, som du monterar högt och fritt från störande objekt, samt köp en bra matarledning av hög kvalité.

73 de Lars, sm6rpz
 
SM4FPD said:
Men 4 Watt ERP säger väl att man inte får har riktantenner.
Njae, beror ju på vad man matar in i sin antenn, och vilket gain den har. Så länge man ligger under 4 W ERP så kan man ju ha vilket gain som helst i antennen...

73 de Lars, sm6rpz
 
NSBVZY said:
jag skulle väll vara glad om jag kunde prata 6 mil utan problem!....är de svårt?

jag pratar lätt med folk inom 6mils radie :D
- via min 300mW handapparat (lika liten som en PMR apparat)
- sittandes inne i bilen
- på amatörradiobandet på 434MHz
- via amatörradiorepeater

Så har man amatörradiocertifikat är det 6mil ingen "svår" distans

Att köra 6mil på markvåg på 29Mhz kräver mellanstora riktantenner, en högre antennmast och låga störningsnivåer samt hundratals watt.
Från praktiska prov på 29Mhz via markvåg visar att 5W till en förkortad 1.2m vertikal mobilantenn inte ens når 1.5mil - och motstationen hade en halvvågsvertikal 50m över marken men mobilstationen hördes mycket dåligt på FM.
 
Back
Top