Pressmeddelande från PTS

SM7UPK

Active Member
PTS´s vision is that everyone in Sweden should have access to efficient, affordable and secure communications services.
Ämne: Pressmeddelande från PTSTillstånd krävs inte längre för sändning av jaktradio och amatörradio
Post- och telestyrelsen har beslutat att avskaffa kraven på tillstånd för att använda vissa radiosändare för jord- och skogsbruk och jaktradio samt för amatörradio. Ändringen planeras träda i kraft den 1 oktober.Syftet med ändringen är att förenkla för såväl radioanvändarna som för PTS. Jakt- och amatörradioanvändning kräver inte individuell frekvensplanering och anses inte heller medföra några stora störningsrisker. Därför är tillståndsplikten och den administration som tillkommer överflödig. En följd av beslutet är att de årliga avgifter som PTS hittills tagit ut för tillstånden försvinner. Avgifterna har tills idag varit 360 kronor per år för amatörradiotillstånd och 105 kronor per år för jaktradiotillstånd.Undantaget från tillståndplikt för jaktradio gäller i banden 155,425 MHz, 155,475 MHz, 155,500 MHz och 155,525 MHz och för amatörradio i alla internationellt reglerade amatörradioband. PTS kommer dock att fortsatt kräva certifikat för amatörradio. Varje radioamatör skall även i fortsättningen ha egen anropssignal Anropssignaler, som tidigare tilldelats i tillstånden, kommer nu att tilldelas via certifikaten.I dag finns cirka 13 000 tillstånd för amatörradio och 5 000 tillstånd för jaktradio registrerade hos PTS.PTS har i samband med ovanstående också beslutat att avskaffa kravet på tillstånd för att använda vissa flygburna satellitterminaler, medicinska implantat, väg- och fordonstelemetri, samt för radiostyrning, larmöverföring och mätvärdesinsamling för el-, gas-, värme-, kyl- och vattendistribution.Föreskriften om undantag från tillståndsplikten, där förutsättningarna för undantagen finns angivna, kommer att publiceras på PTS webbplats, <http://www.pts.se/>www.pts.se, när den träder i kraft.

PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
 
Back
Top