1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Pressrelease ny funktionalitet för D-STAR

Discussion in 'Allmänt om Amatörradio' started by SM0TSC, Apr 3, 2011.

 1. SM0TSC

  SM0TSC Well-Known Member

  Press Release: 3 April 2011
  Kontakt: info@d-star.se  Nu lanseras ett nytt verktyg för radioamatörer som använder D-STAR, STARnet Digital. STARnet Digital vidareutvecklar konceptet ”Digital Smart Technology for Amateur Radio” även känt som D-STAR genom att utöka funktionaliteten med dynamiska radionät.


  Fundamentet i STARnet Digital är talgruppen, varje talgrupp nås via ett gruppanrop. Respektive användare begär medlemskap i talgruppen med sin radio genom att ange talgruppens ID i URCALL minnet på sin D-STAR radio. När detta skett kommer alla anrop mot talgruppen att spridas till gruppens medlemmar oavsett vilken repeater de för tillfället använder systemet håller själv reda på vilken repeater resp. medlem trafikerar för tillfället

  D-STAR är utvecklat med adresserbar kommunikation I åtanke, där den anropande stationen kan göra direktadresserade anrop genom att programmera sin D-STAR radio med motstationens anropssignal (URCALL funktionen). Detta möjliggörs genom att de olika gateways i D-STAR nätet är sammanbundna via en global gemensam databas innehållande de stationer som trafikerar D-STAR & kan då routa trafiken mellan de repeatrar/hotspots som är nödvändiga för att uppnå samband via två stationer men detta gör det problematiskt om man önskar samband med flera stationer som dessutom kanske är utspridda på flera repeater/hotspot samtidigt t.ex. vid olika radiosamband, evenemang eller liknande.

  Första & andra generationens mjukvara för D-STAR repeater & gateway var & är proprietär (stängd mjukvara) utan API (dokumentation för hur andra mjukvaror kan kommunicera mot den) & är i det stora hela en “svart låda”. För att delvis råda bot på detta startade ett antal olika driftiga programmerare olika projekt för att åstadkomma bättre funktionalitet genom olika system för repeater-länkning (D-Plus) genom att ”sniffa” nätverkstrafiken och låta externa applikationer utföra funktionerna. Vi stödjer detta arbete och uppfattar detta som nödvändigt för vissa typer av funktioner & vidare utveckling

  STARnet Digital tar nya grepp. En STARnet Digital server beter sig som vilken D-STAR repeater som helst för nätverket. The STARnet Digital "repeater" identifierar sig själv till nätverket, och individuella tal grupper rapporterar via denna “repeater” precis som vilken användare som helst men med en specifik anropssignal för talgruppen. en repeater/hotspot behöver ingen extra mjukvara* för att användarna skall kunna använda STARnet Digital, användarna programmerar enkelt sin radio (via URCALL funktionen) anropssignalen för talgruppen de vill använda, vare säg uppkoppling, nedkoppling, eller särskild programmering behövs på den använda repeatern. Bara ställa in talgruppen och trycka på PTT och kommunicera.

  Exempel på hur man ställer in sin radio
  MY: SM0TSC (Här anger du ditt call)
  UR: SM0TSC X (Här anger du talgruppens id)
  RPT1: SK0QO B (Här anger du den repeater du använder)
  RPT2: SK0QO G (Här anger du ovan repeaters gateway)

  *Notera att den gateway som används måste ha ircDDB, installerad oavsett om ICOM G2, G4ULF används,… eller använda sig av ircDDBgateway. Ingen annan mjukvara på den lokala gateway behövs för detta.

  När användaren sänder till talgrupps server första gången registreras användaren automatiskt och följande sändningar riktade mot talgruppen kommer att återsändas till samtliga medlemmar. Om en medlem byter repeater eller hotspot kommer talgrupps-servern bli notfierad och sändningar följer enkelt medlemmen helt transparent till den nya repeatern eller hotspot.

  Om en användare byter repeater/hotspot kommer URCALL ändras till CQCQCQ eller annan inställd signal, och kommer då behöva ändra tillbaka till talgruppens ID (eller använda radions automatiska funktioner för detta “CS/RX” knappen på de flesta ICOM D-STAR) för att åter kunna trafikera talgruppen, givetvis kan man hela tiden lyssna på sin talgrupp. Man kan med fördel programmera in de talgrupper man använder i sin D-STAR radios minnen för ”URCALL”
  Användaren kan vid behov lämna talgruppen genom att sända talgruppens ID som “URCALL” samt “LOGOFF” som ”TX message”, vi rekommenderar att lägga detta kommando i ett av din D-STAR radios minnen avsedd för detta.

  Talgrupperna kan också konfigureras att logga av en medlem efter en period med inaktivitet, eller till att logga av samtliga användare efter en period av inaktivitet I talgruppen.

  Ytterligare ett kommando finns som kan sändas som “TX message” och det är “INFO” som kommer returnera en kort beskrivning av talgruppen (bestämms av talgruppens administrator)

  En användare kan vara medlem i flera talgrupper, men måste givetvis välja vilken talgrupp som skall användas via “URCALL” för att sända trafik till.

  Repeater/Hotspot innehavare kan vilja använda ircDDBgateway som deras primära gateway mjukvara. Den är fritt tillgänglig som ”Free Open Source Software (FOSS)” under GNU licensen. Den kan konfigureras för användning tillsammans med Icom RP2C controller, GMSK node adapter,eller använda sig av ljudkorts GMSK modem mjukvara (tillsammans med DV-Dongle). ircDDBgateway har även funktioner för DExtra, DPlus (klient), D-RATS (login), D-PRS (F.n. endast med GPS-A) & STARnet Digital (support för egna talgrupper). Den använder ircDDB för all ”callsign routning” & uppdateringar. Och utnyttjar således inte “Trust servers” detta betyder dock I dagsläget att man “endast” når de system som har ircDDB (men de har de flesta i SM). Support finns via ircDDBGateway Yahoo! Forum.

  Eftersom STARnet Digital är licensierad under FOSS, uppmuntrar vi andra till att bidra till dess utveckling och/eller använda koden i andra gateway projekt.

  DVDongles, DVAPs, och DVAR Hotspots kan I dagsläget inte avvända STARnet Digital eftersom de inte använder av G2 ”callsign routing” som används av STARnet Digital, utan använder sig istället av DPLUS. VI skulle vilja se en utveckling här mot öppnare protokoll, men dessa enheter använder sig av autentisering mot en central server som avgör om länkning skall vara tillåten till & från dessa stationer eller inte! (De som kör hotspot idag notera att ni kan använda både G4ULF’s StarGate eller ircDDBgateway som möjliggör full G2 routing även för simplex radio installationer kontakta SM0TSC Johan för mer information)

  STARnet Digital är en idé av John Hays, K7VE, som är realiserad & kodad av Jonathan Naylor, G4KLX. Det bygger på mångas arbete, bla JARL som utvecklat D-STAR protokollet & nätverksgrupp ircDDB. För vilkas arbete vi är ytterligt tacksamma

  STARnet Digital släpps nu i en första publik beta, ytterligare funktionalitet är att vänta som tex uppdateringar av grafiskt gränssnitt, ytterligare funktioner för repeater / hotspot operatörer arbete med detta & förbättringar sker
  För närvarande måste talgruppernas ID vara en legal amatörradio anropssignal & registrerade hos USTRUST (via en ansluten repeater). S.k. ”Taktiska” anropssignaler som tex “FROGRUPP A” skall inte användas tills USROOT Trust Server grupp godkänt detta (studier pågår så det inte kolliderar med annat), det kan också vara möjligt via ircDDBgateway utan rfmoduler att använda “Taktiska” anropssignaler. Men också här gäller att ircDDB gruppen får studera detta så inga kollisioner sker.

  Mer information om aktuella talgrupper SK7MQ & D-STAR Sverige sätter upp kommer inom kort


  73 de

  K7VE John Hayes (STARnet Project Lead)
  G4KLX Jonathan Naylor (STARnet/ircDDBgateway software development)
  Genom SM0TSC Johan Hansson (D-STAR Evangelist/projektledare – D-STAR Sverige)

  D-STAR is a protocol developed by the JARL (Japan Amateur Radio League). It is also a registered trademark of Icom Corporation in the United States and certain other countries.
   

Share This Page