Q på spole

SMØW

Well-Known Member
Jag håller på och ska sätta igång och linda förlängningsinduktanser som skall sitta i mitten av antennelement (alltså i mitten av lambda halvan) för att förlänga elementetens resonansfrekvens ca 250 kc.

Fråga 1.

Är det så att det är mindre oviktigt att ha högt Q på induktansen i mitten av elementet? En induktans som ex sitter mitt emellan änden och matningspunkten på elementets ena helva bör ju ha Q närmare 600 för att inte sänka verkningsgraden på elementet. Jag har tolkat det som att detta har mindre betydelse i mitten av elementet där båda elementshalvorna möts, men jag kan ha förstått fel.

Fråga 2.

Om det är så att Q är viktigt, finns det några principer att utgå ifrån då man lindar sin spole? Jag hade tänkt använda 6mm kopparrör.

73 de Teemu SM0W
 
Eftersom induktansen som behövs för en given "förlängning" växer exponentiellt när man närmar sig
elementänden, blir Q allt mer kritiskt för att hålla verkningsgraden uppe. Dock
ska Q gärna vara högt även när spolen monteras i mitten av elementet.

Detta beror på att vid strömmaximum flyter en större ström genom spolen, och effektförlusten blir I^2*R, och när I växer gäller det att hålla nere R för att få en låg totalförlust, R = XL/Q.

Terman anger i "Radio Engineer's Handbook" att Q har ett flackt maximum när spollängden är ungefär lika med
diametern. Andra källor anger en spollängd på 1,5 - 2 * diametern.

Det är bra om spolvarven har ett mellanrum på minst halva tråddiametern, och att spolen monteras minst en spoldiameter från stora metallföremål.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Det vore spännande att veta vad du bygger Teemu ?
Du vill förlänga med spolar så att antennen resonans går ner 250 kHz.
Vilken frekvens?

Genom att ladda hem de små program som finns gratis, kan man testa hur spolen skall se ut, ta hem coil.exe, solenoid.exe som finns här: http://zerobeat.net/G4FGQ/page3.html#S301"
Programmen ger alla data man vill ha på sina spolingar. Man optimerar den med tanke på det material man har eller skall köpa. Givetvis försöker man göra en spole med minmala förluster oavsett hur man brukar sina spolar. Således kan du med programmen beräkna ifall du skall bli rörmokare eller elektriker.
En spole med mycket högt Q blir förstås mer känslig för väder och vind, fukt snö och is, oxid och korrosion, insektsbon.
 
Back
Top