QSL-hantering utanför SSA?

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Många radioamatörer har uttryckt att man lämnat SSA, eller inte kommer att förnya medlemskapet p.g.a. missöje med föreningens styre. Därmed avstår man också:

Att bli representerad av SSA i myndighetsfrågor.
Att bli representerad av SSA i internationella sammanhang via NRAU och IARU.
Att man avslutar sin prenumeration av QTC.
Att man inte längre har någon nationell administratör av QSL-kort.

Det mesta av ovanstående har diskuterats flitigt, men QSL-frågan förtjänar lite mer funderingar. SM0AOM har i en tidigare tråd visat på att i jämförelse med t.ex. RSGB så är det tveksamt om SSA följer IARU:s intentioner när det gäller att förmedla QSL.
http://www.ham.se/pts-ssa-iaru-nrau/23754-granskning-av-ssa-s-arbete-i-samverkansgruppen-16.html#post77537

Frågan väcks något tidigare i tråden men var ett stickspår i trådämnet och fick därför inte den uppmärksamhet den förtjänar med tanke på strömhoppen från SSA. Jag har funderat lite över om det vore möjligt med alternativ till SSA:s QSL-byrå och hur man i så fall kan göra.

SSA tar 440:- för en icke SSA-medlem för servicen att få ta emot QSL-kort, där "portot" redan betalats i avsändarlandet, sedan 30 öre i porto för varje skickat QSL. Om nu den egentliga kostnaden för hanteringen ligger på betydligt lägre nivå så är det ju en ren affärsverksamhet som väl inte är i enlighet med vad IARU tänkt sig?

Alltsammans sköts ideellt av QSL-funktionärer som gör ett enormt jobb, och alla vi som är lyckliga nog att tillhöra en klubb som inhyser distriktets QSL-kontor har väl då och då suttit och sorterat kort ut till klubbarna. Inte har man väl tänkt sig ha något för "besväret"? Vi jobbar ju ändå för varandra..

Ja vi delar på verksamheten. Men bara på utgiftssidan. QSL-funktionärerna varken får eller begär någon ersättning. De jobbar för oss radioamatörer, jag tror ingen tänker att man bara jobbar för SSA-medlemmar. Inte heller får klubbarna som inhyser de "regionala postkontoren" för "SSA:s QSL-byrå någon ersättning för detta. Lokalerna betalas av klubbmedel vilket innebär att även icke-SSA-medlemmar är med och bekostar verksamheten i någon mån.

Som aktiv SSA-medlem skulle jag aldrig ha funderat över ovanstående, men som icke-medlem börjar jag surna till när jag inser att arbete och kostnader fördelas ut bland klubbarna men intäkterna behåller SSA.
 

sm5phu

Well-Known Member
SSA tar 440:- för en icke SSA-medlem för servicen att få ta emot QSL-kort, där "portot" redan betalats i avsändarlandet, sedan 30 öre i porto för varje skickat QSL.
Det är definitivt värt att diskutera om den avgift SSA tar ut i mottagaränden står i proportion till till den faktiska kostnaden. Jag har inte någon bestämd uppfattning om detta. Ännu åtminstone.

Men har "portot" verkligen betalats av avsändaren hela vägen fram till mottagaren? För vanlig post är det ju så, men där finns ett system för fördelning av kostnaderna mellan sändar- och mottagarländer. För väldigt länge sedan fick man lösa ut sin post, trots att avsändaren betalat porto. Rätta mig om jag har fel.

Nog är det så att kostnader för QSL-hanteringen finns i såväl den avsändande som den mottagande änden? I avsändarlandet har man kostnader för att skicka QSL-paket till de olika mottagarländerna. I mottagarlandet har man kostnader för att distribuera QSL ut till de olika lokala klubbarna.

Så hur täcker man kostnaden för distributionen i mottagaränden?

  1. Genom att avsändande QSL-byrå delar med sig av det porto som man tar ut från avsändaren.
    Detta kräver en byråkrati av typen Internationella postunionen.
  2. Genom att höja portot för de utgående QSL-korten, och därigenom subventionera kostnaden för inkommande QSL.
  3. Genom att ta ut en rörlig avgift för varje kort som tas emot.
  4. Genom att ta ut en schablonässig årsavgift för den som vill kunna ta emot kort via QSL-byrån.
Varje alternativ har sina respektive styrkor och svagheter. Hur man än vänder sig måste någon betala vad det kostar.
Jag tycker det är rimligt att man själv ska betala för att få ta emot sina kort, snarare än att försöka skjuta över kostnaden på någon annan. På vilket sätt och hur mycket man ska betala kan diskuteras.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM0AOM

Well-Known Member
För väldigt länge sedan fick man lösa ut sin post, trots att avsändaren betalat porto. Rätta mig om jag har fel.

Den filatelistiskt bevandrade känner till att frimärket samt enhetsportot i sin moderna form skapades 1840 för att just undvika denna komplikation. QSL-märket är dock inget "frimärke" i postal bemärkelse.

Jag vill påstå att hela frågan vrider sig runt det etiska i att använda QSL-distributionen som påtryckningsmedel på radioamatörer som av olika skäl inte vill vara med i nationella föreningar som med rätt eller orätt säger sig representera dem.
IARU har som sagt utfärdat en policy i ärendet som SSA reserverat sig mot.

Ser vi till exemplet RSGB har man hanterat frågan så att icke-medlemmar fick deponera ett antal självadresserade och frankerade kuvert (SASE) hos RSGB:s QSL-byrå. När ett kuvert blev fyllt så stoppades det i den vanliga postgången.
Fram till ganska nyligen tog man ingen extra avgift för detta. Nu vill man ha en årlig expeditionsavgift på drygt en svensk "hundring" vilket i alla fall jag betraktar som skäligt.

De kostnader som en QSL-byrå i mottagarlandet har är primärt portokostnader för att skicka korten vidare till slutadressaten, och de ev. lokalkostnader som hanteringen medför. Lokalkostnaderna har man vare sig man väljer att skicka tillbaka icke-medlemmars kort som SSA gör, eller om man låter dem gå vidare med SASE som hos RSGB.
Inga arvoden utgår veterligen till de som sorterar QSL varken centralt eller regionalt.

Det som jag själv tror ligger bakom SSA:s ställningstagande är helt enkelt ett oblygt försök att använda distributionen av ingående QSL som en form av påtryckningsmedel. Den som nappar på de 440 kr som "erbjudandet" kostar gör en ganska dålig affär, och SSA gör en motsvarande "business" på dem.

Detta ser jag som lite analogt till hur SSA gärna tar mycket betalt för saker som har relativt liten substans och självkostnad, som att utfärda ett certifikat, i synnerhet om provet avlagts hos en PTS provförrättare, eller en "fåfängesignal".

Jag kan bara spekulera i hur många medlemmar som skulle bli kvar i SSA ifall en QSL-förmedling för icke-medlemmar enligt RSGB-modell skulle införas, men det är ganska troligt att många, kanske en majoritet, av dem som bara är sporadiskt aktiva samt är med i SSA av ren slentrian skulle "nappa".

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SMØW

Well-Known Member
....
Inga arvoden utgår veterligen till de som sorterar QSL varken centralt eller regionalt.....

....
Det som jag själv tror ligger bakom SSA:s ställningstagande är helt enkelt ett oblygt försök att använda distributionen av ingående QSL som en form av påtryckningsmedel. Den som nappar på de 440 kr som "erbjudandet" kostar gör en ganska dålig affär, och SSA gör en motsvarande "business" på dem. ....

Jag tror inte att de som ställer upp ideelt för SSAs medlemmar med QSL sortering tycker det är särskilt underhållande att ägna sig åt "god samaritverksamhet" till dem som valt att ställa sig utanför SSA.

Det finns väl egentligen inget hinder vad jag vet att starta en alternativ QSL byrå? Kanske kunde ESR starta en sådan och förmedla gratis QSL distribution till dem som inte är med i SSA?

73 de Teemu SM0W
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Teemu skrev; "Kanske kunde ESR starta en sådan och förmedla gratis QSL distribution till dem som inte är med i SSA?"
-----

Nej det är faktiskt inget som ens övervägts i Styrelsen då vi anser att förmedling av post ligger utanför föreningens inriktning, som är att värna om amatörradio och dess fortsatta existens som en radioteknisk hobby för teknikintresserade.
 

SM7SEK

Administrator
Staff member
Jag tror inte att de som ställer upp ideelt för SSAs medlemmar med QSL sortering tycker det är särskilt underhållande att ägna sig åt "god samaritverksamhet" till dem som valt att ställa sig utanför SSA.

Det finns väl egentligen inget hinder vad jag vet att starta en alternativ QSL byrå? Kanske kunde ESR starta en sådan och förmedla gratis QSL distribution till dem som inte är med i SSA?

73 de Teemu SM0W

Du säger att du tror att de som ställer upp ideellt för SSA medlemmar inte tycker om att hjälpa de som av en eller annan anledning ställt sig utanför SSA!

Teemu!
Vilka har du pratat med? Och har dessa verkligen uttryckt det du skriver?
 

SM7TJC

Well-Known Member
Fördelningen av avgiften för förmedling av QSL-kort skall väl bli ganska jämn, då man i princip borde få ungefär lika många som man skickar. Om man bara avser att ta emot kort så blir det självklart en merkostnad för den lokala kedjan i distributionen, vilken rimligen bör kompenseras med en särskild avgift. Samtidigt kan man väl ifrågasätta hela tanken med att bara ta emot kort utan att skicka några.

JAG tror inte att de som valt att ägna sig åt QSL-sortering gör detta enbart för att kunna jobba gratis åt SSA. De gör det nog snarare som en del av sitt engagemang i hobbyn. De är nog villiga att jobba gratis även åt amatörer som inte är medlemmar i SSA. Men kanske de allra helst hade jobbat åt en verksamhet som kunnat redovisa och bära sin egen ekonomi?

Är det praktiskt möjligt att starta en fristående QSL-byrå?
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>Är det praktiskt möjligt att starta en fristående QSL-byrå?

Det skulle väl i så fall bygga på principen att SSA i egenskap av IARU representant skickar vidare kort adresserade till alla icke medlemmar till en ny fristående QSL-förmedling.

För SSAs del blir det en arbets- och kostnadsbesparing då man slipper arbetet att returnera dessa till rätt avsändande QSL-byrå. Alternativet är att SSA slänger korten i papperskorgen men det bryter mot IARUs regler.

Fördelen för en fristående QSL-förmedling skulle då vara att alla inkommande kort kommer från en enda avsändare, SSA. Inom den fristående QSL-förmedlingen så får sedan ett nätverk av frivilliga lokala QSL-ombud byggas upp. Så långt en praktisk lösning även om synnerligen resurskrävande om man nu inte kan utnyttja de befintliga lokala QSL-sorterarna. (Beror väl på hur SSA-lojala dessa är)

För utgående kort finns flera alternativ. QSL-ombuden kan skicka dessa vidare till den centrala QSL-förmedlingen som i sin tur skickar till resp lands QSL-byrå. (Samma system som SSA nu använder). Alternativt avtala med SSA som förmedlar dessa QSL tillsammans med ordinarie medlems-QSL. Vinsten för SSAs del kunde vara att volymerna ökade något under förutsättning att bef medlemmar inte går ur SSA och ansluter sig till den fristående QSL-förmedlingen, om denna kan erbjuda tjänsten till en rimlig kostnad.

Som jag ser på saken så är avgiften som SSA tar ut av icke medlemmar, 440:- (samma som reguljärt medlemskap inkl QTC) oskälig men ändå möjlig för SSA att ta ut eftersom SSA i praktiken har ett slags monopol på QSL-distribution. Sänker SSA priset till en skälig nivå så kommer man att tappa många medlemmar och skulle även QTC tas bort (vilket inte är troligt) så skulle nog SSA marginaliseras ganska fort. Så tror jag det hänger samman.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag är av meningen att en förmedling som bygger på deposition av SASE hos en fristående QSL-byrå för ankommande kort samt en liten
expeditionsavgift är det enda realistiska. Då slipper man i ett slag hela den regionala och lokala organisationen.

Blir något sådant verklighet skulle många missnöjda och likgiltiga ta steget
att lämna SSA. Partiorganet QTC skulle sannolikt majoriteten av dessa inte heller sakna särskilt mycket.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>Jag är av meningen att en förmedling som bygger på deposition av SASE hos en fristående QSL-byrå för ankommande kort samt en liten
expeditionsavgift är det enda realistiska. Då slipper man i ett slag hela den regionala och lokala organisationen.
-----

Ja, det är kanske den enda realistiska lösningen med tanke på hur man hushåller med resurserna. Så fungerar det för övrigt redan idag vid flera lokala SSA-sorteringsställen för medlemmar som har långt att köra eller som har andra hinder att personligen hämta sina kort.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Vad är det för fel på vanligt brevporto med posten?
Ingen gång i historien har de varit så billigt att skicka brev eller kort som nu.
QSL ligorna tillkom för länge sedan då brevporto var mycket dyra saker.
På 27 MHz används så vitt jag förstår posten.
Kanske QSL byråer och QSL ligor ett historiskt minne snart.
Särskilt som former av kollektiv, organisation i klubbar och SSA inte är på modet längre.
Var och en sin egen...

de
SM4FPD
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Tja, skickar man 10 kort om året med vanliga Posten så må det väl vara hänt med direkt-QSL men det finns ju en hel del som skickar flera hundra upp till 1000 kort per år. Porto + kortet i sig + ev kuvert = ebb i kassan. :)
 

Sparky

Well-Known Member
Varför inte ta steget fullt ut och skippa även postgången (snigelposten alltså) ?
Är det vettigt (tänk efter nu...), att skyffla en massa papper kors & tvärs över planeten när vi har e-post ?
Åtminstone jag får en massa QSL-kort som jag inte bett om och som bara hamnar i en låda.
Däremot, om någon uttryckligen ber om ett kort, antingen direkt i QSO't eller att det ramlar ned nåt i brevlådan (den fysiska alltså, vilket händer, med bifogat svarskuvert & svarsporto) så besvarar jag det självklart.

Varför inte i QSO't , eller via QRZ.com, för de som anmält sig dit, ange e-post och skicka QSL:et som bifogad fil. Så kan vederbörande själv pirinta ut det vid behov och på önskad papperskvalité.
De som behöver ett "fysiskt" kort för diplomansökningar o s v kanske får problem, men jag är övertygad om att det med elektronikens hjälp går att lösa. Så att även eget utprintat QSL kan garanteras som äkta till alla delar.
Elektroniska signaturer finns ju. Används vid bankärenden, röstning, deklarationer..... Kan ju funka även för QSL ?

Ber om ursäkt om jag försöker uppfinna hjulet igen. Jag har inte skannat forumet för att se om detta varit på tapeten tidigare.

BCNU
SM5ATP / Conny
 

sm5phu

Well-Known Member
De som behöver ett "fysiskt" kort för diplomansökningar o s v kanske får problem, men jag är övertygad om att det med elektronikens hjälp går att lösa. [...]
Elektroniska signaturer finns ju. Används vid bankärenden, röstning, deklarationer..... Kan ju funka även för QSL ?
Det finns redan. Logbook of the World. ;)

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM0AOM

Well-Known Member
Vad är det för fel på vanligt brevporto med posten?
Ingen gång i historien har de varit så billigt att skicka brev eller kort som nu.
QSL ligorna tillkom för länge sedan då brevporto var mycket dyra saker.
På 27 MHz används så vitt jag förstår posten.
Kanske QSL byråer och QSL ligor ett historiskt minne snart.
Särskilt som former av kollektiv, organisation i klubbar och SSA inte är på modet längre.
Var och en sin egen...

de
SM4FPD

Roy har en poäng...

Med det demokratiunderskott, åldersprofil, despotiska styre, motioner som strävar att strypa det fria ordet, totalhavererade relationer med PTS samt alla andra sönderfallstendenser som präglar SSA så kanske det är lika bra att kallt räkna med att föreningen inte finns kvar
om, säg, 10 år. Vi får se om relationen med IARU också hinner med att havereras innan dess.

Jag tog upp saken när jag träffade SSA-företrädare på HF13 på Fårö i somras genom att påpeka att SSA nog bör fira sitt 90-års jubileum 2015 ordentligt, eftersom det ingalunda är säkert att SSA fortfarande existerar 2025.

De som fortfarande önskar hantera sina QSL via någon form av "byrå" även efter denna tidpunkt behöver därför se om sina hus i god tid.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

Sparky

Well-Known Member
SM5PHU:

Det finns redan. Logbook of the World.

Jomenvisst. Jag är själv med där ! Tyvärr är kanske inte alla "diplomjägare" registrerade användare av detta utmärkta sätt att hantera konfirmerande av QSO !
Vad jag tänker på, är de väggprydnader som många vill ha....

SM5ATP / Conny
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ett annat alternativ är kanske att ansluta sig till European Radio Amateurs' Organization European Radio Amateurs' Organization: what is this and why? | European Radio Amateurs' Organization

De har tydligen startat en egen QSL-byrå med 13 länder anslutna. Långt kvar till att bryta IARUs monopol men det visar att samma diskussion och ev missnöjen med de nationella IARU-föreningarna finns i många länder. EBQ - EuroBureauQSL

Jag har inte studerat sidorna i detalj men det är intressant att saken diskuteras även utanför Sverige.

I övrigt så tror jag som Roy att kollektiv, organisation i klubbar och SSA inte är på modet längre. Var och en sin egen... Inte bara inom vår hobby utan det är en utveckling vi sett under en längre tid där de stora ensamma föreningarna knoppas av i takt med att verksamheten blir för spretig och suddig. Vi ser det även i klubbarna där personer med skilda intressen samlas var för sig och när de är många nog och når den kritiska gränsen bildar de en egen klubb eller träffas hemma hos varandra.

På litet längre sikt måste rimligen pappers-QSL ersättas av elektroniska kort så som Sparky skriver och ännu mer effektivt vore någon form av gemensamma elektroniska loggar där radioförbindelserna matchas med varandra och markeras som verifierade. Det är ju det egentliga syftet med QSL-kortet - verifiera radiokontakten som äkta.

Att det sedan finns de som samlar QSL-kort så som andra samlar frimärken eller vykort där motivet står i centrum är så klart en annan sak. Jag har själv några gamla A4-pärmar med RIKTIGA QSL-kort dels från min tid som BCDX-are på 60-talet, dels som radioamatör. Massor av vackra kort från exotiska länder som än idag ger glädje när man som jag har gott minne och kan koppla ihop kortet med känslan framför radion när KC4USM svarade på ett CQ på 7 MHz en tidig morgon. Straffet blev förvisso en anmärkning för sen ankomst i skolan men det var det sannerligen värt. 10 w och kristallstyrt. Klart att man uppskattade ett RIKTIGT QSL istället för något X i en gemensam loggbok. Ur led är tiden.

Någon som orkar läsa in sig på European Radio Amateurs' Organization och rapportera här?
 

sa6aqp

Well-Known Member
Ser det hela lite som så här.
Ett qslkort är alltid ett qslkort. Det är kul att få.
Betalar jag mina 30 öre som det nu kostar som medlem i ssa att skicka så förväntar jag mig att det kommer fram. Jag har ju trots allt betalat för att skicka kortet. Då vill inte jag få tillbaka det med en ful stämpel "Not member"
Ska jag då skicka ett nytt direkt till den stationen sen så får jag ju ta ett nytt kort med som samtidigt blir en kostnad. HI
Kortet blir ju ändå sorterat hur svårt kan det vara att skicka med det ändå till qsl utdelaren?
Detta handlar helt om att använda sig av monopol ställning. Antingen är du medlem i ssa och får dina kort eller så är du inte det och vi slösar bort pengar på att skicka tillbaka dom till avsändaren.

Hur ställer det sig om jag skulle hoppa ur ssa och jag skaffar en manager som är medlem i SSA får jag mina kort då?
Givetvis bara dom som då går "via SM6XXX" kan "SM6XXX" skicka mina kort via ssa burå?

edit stavfel
 

SA3BYC

Well-Known Member
Märks att kunskapen om alternativen verkar lite begränsad .. hi hi

Är visserligen rookie å bara snart två år på banden, men nog vet jag att det som t.ex. -EQL efterlyser "" ännu mer effektivt vore någon form av gemensamma elektroniska loggar där radioförbindelserna matchas med varandra och markeras som verifierade. """ redan finns. Är inte det LOTW och Club Log och i princip e-Qsl i ett nötskal? LOTW är ju desutom direkt kvalificerande för DXCC om man nu gillar diplom på väggen.

Papperskort som samlar damm, krusa det medlemsfientliga SSA för lite papper och betala 440,- per år för nöjet att få något som sedan hamnar i en låda för tid o evighet amen. Nej minsan, det är ingen bra filosofi vare sig för miljö eller sinnesfrid.

Kommer rätt snart att på min QRZ.com sida annonsera att jag helt lämnar kort via byrån, Skall bara komma ikapp med de jag redan kört. Laddar redan idag upp allt till LOTW och Club Log, plus skickar e-Qsl till alla körda. Vill någon ha papper i framtiden så får de beställa via någon elektronisk tjänst som Club Log eller Global QSL Service ( GlobalQSL. The Revolutionary technology of QSL cards exchange! ) eller skicka ett SASE för direkt kort
 
Last edited:

SM4FPD

Well-Known Member
SSA:s QSL förmedling fungerar då enligt principen: 5 tusen betalar medlemsavgift för att några hundra skall kunna sända nästan portofritt tusentals kort över hel världen. En sorts kollektiv försäkring som vår kära gamla försäkringskassa var.
Varför bara QSL kort? Varför kan då inte SSA dela ut gratis lödstationer och motståndssatser till de som bygger?
Idag gäller ju att alla betalar vad det kostar för det var och en är intresserad av.
Idag är det test och de som kör test verkar ha investerat själva i en ganska rejäl radiostation, med master antenner etc. Varför får de ingen support av SSA som QSL-kortknuttarna?
När man DX:ar på BC stationer får man skriva brev och betala portot alldeles själv.... Nu finns väl dessa människor inte kvar förstås.

Allt bygger på att organisationen har många medlemmar och kanske ett större antal som jobbar gratis åt ett fåtal som utnyttjar.
Nu var jag lite provokativ, men det brukar sätta fart på debatten i alla fall.

Kanske borde det finnas ett RUT eller ROT system.... inom hobbyn

de
Roy SM4FPD
 
Top