Rikslikare för Q-förkortningar

sm5phu

Well-Known Member
Jag har svårt att hitta en svensk rikslikare för Q-förkortningar. De sambandsinstruktioner för försvarsmakten som jag kan hitta på nätet är från 1960-talet. Formuleringar som “Är Ni störd?” låter något arkaiska, och rentav aningen lustiga i ett nutida sammanhang.

I kursmaterial för amatörradio varierar formuleringarna mellan olika publikationer, och i en del fall skiljer sig det dagliga bruket bland radioamatörer från en striktare formulering. Nästan ingen använder väl ”QSO” i den exakta betydelsen ”Jag kan få förbindelse med . . . ”. Hur många av oss använder Q-förkortningar som ”QRW” eller ”QSZ”?

Jag vill åtminstone att det ser likadant ut i KonCEPT-boken som i en uppdaterad version av SSA Trafikhandbok och i provfrågebanken för certifikatsprov. Vad säger ni om det bifogade förlaget här? Är några tolkningar fel? Saknas relevanta Q-förkortningar i listan? Bör några strykas?
 

Attachments

  • Q-förkortningar.pdf
    710,2 KB · Views: 38
De Q-koder med sina resp. förklaringar som finns i det länkade dokumentet, stämmer väldigt väl överens med Televerkets dokument (A 042 0125, från 1976) och det är väl inte så dumt. Såvitt jag vet är det ju en internationell kod, och kanske lite knepigt om vi vill ändra nåt här i SM bara.
 
"You" på engelska är både "Du" och "Ni" på svenska, beroende på
den tilltalades sociala ställning. När underordnade tilltalas är det "Ni",
medan på samma nivå är "Du" men i den omvända riktningen det är "Herrn".

För att kringgå detta problem när titlar och tjänsteställningar var
sinsemellan okända skapades bruket bland telegrafister och även radioamatörer
att tilltala varandra med det neutrala "Mister" innan mer formell titelbortläggning
kunnat ske.

Därför skulle Q-förkortningarna anpassas till detta bruk,
t.ex. QRV? = "Är Mister (Du) redo ?"

När vi ändå är på det humöret: Saknar "QWC" (Uppenbar)

1715708561933.png
 
"När underordnade tilltalas är det "Ni", medan på samma nivå är "Du" men i den omvända riktningen det är "Herrn".
Ja, visst är det irriterande att bli niad av butikspersonalen?
"Du är inte ni med mig", som Jan Guillou lär ha sagt.
Själv föredrar jag det jämlika "du" utan servilt inledade versal.

Jag har lärt mina barn att använda passiv form, så slipper de hålla reda på folks titlar (eller genus):
"Önskas en kaka till kaffet? Får det lov att vara lite påtår?"

"Mister" passar kanske i rörringen.
 
Last edited:
Det är bra med en uppdaterad lista som begränsas till de vanligaste och på modernare svenska, så länge man är tydlig med att det är en nytolkning och liten del av en väldigt gammal internationell standard. För att nybörjare inte skall känna sig helt bortkommna kan det väl vara bra att i separat del nämna att det finns några vanliga skämtförkortningar såsom QLF
 
Min erfarenhet säger att inga radioamatörer i dag begriper sig på sådana enkla förkortningar som QSA eller QRK som jag ibland svarar med när de frågar efter "RST". Jag säger ofta QSD som många misstar för QSB när de sänder en nästan otydbar morse.

Att sedan en hord av operatörer på SSB säger QSL i en frågande ton där de tror att de säger har du uppfattat? Är ju ett tecken på att Q-förkortningarna har spelat ut sin roll bland många radioamatörer. Jag brukar kontra med: Via Buro? Men det är ju inte ofta då mina aktiviteter på kortvågen till 99% är telegrafi, och skulle jag då fråga QSL? (kan du kvittera/bekräfta?) så fattar de inget tills jag säger CFM?

Alla begriper QTH, QRM, QRN men inte alltid om det är med eller utan ett ? Vi ska nog som radioamatörer inte sträcka för mycket på oss och tro "att vi är nåt". Jag har använt QLF? EN gång på 70-talet då jag sedan satte ner nyckel på golvet och nycklade med vänster fot.
 
Last edited:
QRZ är vanligt förekommande att jag får höra trots att jag inte anropat ngn.
Typexemplet är ifall jag trycker ptt snabbt för att kolla att rätt antenn sitter i…eller vill kolla att reläet i steget reagerar.
Det är såklart ett otyg att göra i större omfattning utan att identifiera sej. Ibland gör jag det, ibland inte.
Oavsett får jag ofta höra: - QRZ?
Självklart svarar jag inte på sånt då det är lika mkt otyg isf.
Rimligare vore väl att säga: QRA? Det tror jag aldrig har hänt men när den dagen ev kommer skall jag såklart svara.

Själv när jag använder ’QRA?’ är det alltid följt av identifiering av mej själv men folk blir vanligen ställda…som om ’va f-n betydde de nu igen?’

Att det ofta är bättre att faktiskt tala i klartext håller jag såklart med om…men jag tycker q-koderna är lite kul också…så man ’inte har rabblat alla de där och lärt sej dem helt i onödan en gång’
 
Just QRA? är ju intressant. "What is the name of your station"?

Vad avses egentligen.. ?? Skall jag svara "Uffe" eller...
 
QRA eller QRZ begrips inte heller. Man ropar CQ på SSB och säger sedan i en frågande ton QRZ......
 
Just QRA? är ju intressant. "What is the name of your station"?

Vad avses egentligen.. ?? Skall jag svara "Uffe" eller...
Ja precis. Många tänker nog som du har jag förstått. Det kanske är dags att sluta använda q-koderna alls..men som sagt, jag tycker det är lite kul.
 
Min seriösa tolkning av QRA? är nog att man skall uppge fartygets namn t.ex. "S/S Highland Rover" eller omvänt kuststationens namn t.ex "Stockholm radio". Vad säger ni ex Gnistar?
 
Jag tycker också QRA? är tveksam. I min bok som jag nött in står det: Vad heter din station?
Ngt annat än att jag skulle svara ’SM6VRL’ tolkar jag dock inte…för det kan väl inte menas ’Sommerkamp FTdx 150’?
Samma med QRZ? I min bok står det : Vem anropar mej?
Där skulle sannolikt inte jag svara ”S/S Highlander” utan min egna signal om jag skulle svara på den.

Vore kul om det gick att bena ut..
 
Vad jag minns så var ett rimligt svar på QRA? anropssignal + fartygsnamn (typ SLFT Annie Johnson), men det finns nog varianter...
 
Q-koden är framtagen för professionell kommunikation. Den har även ett rent juridiskt värde då ett missförstånd kan leda till allvarliga olyckor etc...
Vad sedan lekfulla radioamatörer använder den till är av mindre betydelse....
 
Orsaken till denna förvirring är att Q-signalerna inte används av dagens radioamatörer på de sätt som de ursprungligen är tänkta att användas.

"QRA" är ett bra exempel på detta.

1715720000255.png

Ett fullständigt "stationsnamn" består normalt av anropssignalen + fartygsnamnet eller geografiskt namn på land-/kust-stationen.

En relaterad missuppfattning är att anropssignalen identifierar användaren bakom mikrofonen eller nyckeln på radiostationen. Det gör den inte alls, utan den identifierar den fysiska radiostation eller grupp av radiostationer som trafiken utväxlas över, och till vilken
anropssignalen har tilldelas.

På "den gamla goda tiden" återspeglades detta i att "stationslicensen" eller "tillståndsbeviset" bar anropssignalen, och "operatörscertifikatet" inte hade någon annan identifikation än innehavarens namn+ev. foto. En professionell radioanvändare kunde, och förväntades ofta, vara helt anonym under verksamhetens bedrivande.

I de extremt sällsynta fall som en operatör faktiskt behövde identifieras så efterfrågades hans "sine" eller "signatur". Hörde dock aldrig talas om sådant under min aktiva tid med kustradio.

Medan en anropssignal är en teckenkombination som entydigt identifierar stationen.
Anropssignalen är därför endast halva stationsnamnet.

Som Bjarne korrekt påpekar så "misshandlas" Q-signalerna alltför ofta å det grövsta av "nya amatörer", vilka för att göra saken ytterligare värre använder dem på telefoni, ofta av rent slarv och slentrian.

Det är snart bara den grånande och glesnande skara av riktiga radioamatörer och sådana med professionell/militär radiobakgrund som förstår den korrekta innebörden och användningen av anropssignaler och Q-signalerna.

Att använda "Mister" som tilltal i Rörringen har nämnts.
Ett utmärkt förslag, som ytterligare skulle förstärka att denna primärt frekventeras av riktiga radioamatörer tillhörande samhällets bildade klasser, med allt det innebär,
 
Om vi börjar i ena änden: Kursplanen för HAREC-certifikat listar 14 Q-koder som man ska kunna. På så sätt har de betydelse för radioamatörer. Den svenska betydelsen nedan är min bearbetning. (Ursäkta de vingliga kolumnerna i tabellen.)

I HAREC saknas alltså en del vanliga Q-koder som exempelvis QRA, QRS, QRU, QSA. Men de bör såklart ändå listas.

I Trafikhandboken listas en del mer eller mindre exotiska Q-koder som jag kan tänka mig att stryka, som QSN och QSZ.

En direkt översättning från den engelska förlagan i ITU-R M.1172 blir inte alltid ändamålsenlig, som i exemplet QSO:
"I can communicate with . . . (name and/or call sign) direct (or by relay through . . .)"
Jag menar att QSO enligt vedertagen praxis bland amatörer kort och gott betyder "förbindelse (med)".

Om vi nu tycker att dagens amatörer misshandlar Q-koden, så har vi här ett gyllene tillfälle att enas om en sådan rikslikare som jag nämnde i trådstarten. Kan vi börja med de 14 nedan? Bör de justeras? Våldför de sig på originalet?

QRKVilken uppfattbarhet har mina signaler?Uppfattbarheten hos dina signaler är
1. dålig
2. brisfällig
3. ganska god
4. god
5. utmärkt
QRMÄr min sändning störd?Störningarna på din sändning är
1. obefintliga
2. svaga
3. måttliga
4. starka
5. mycket starka
QRNBesväras du av atmosfäriska störningar?Atmosfäriska störningar är
1. obefintliga
2. svaga
3. måttliga
4. starka
5. mycket starka
QROSka jag öka sändareffekten?Öka sändareffekten.
QRPSka jag minska sändareffekten?Minska sändareffekten.
QRTSka jag avbryta sändningen?Avbryt sändningen.
QRVÄr du redo?Jag är redo.
QRXNär anropar du mig igen?Jag anropar dig igen kl . . . (på . . . kHz/MHz).
QRZVem anropar mig?Du anropas av . . .
QSBVarierar min signalstyrka?Din signalstyrka varierar.
QSLKan du ge mig kvittens?Jag kvitterar.
QSOHar du förbindelse med . . . ?Jag har förbindelse med . . .
QSYSka jag gå över till annan frekvens?Gå över till annan frekvens ( . . . kHz/MHz).
QTHVilken är din position?Min position är . . .
 
Att använda "Mister" som tilltal i Rörringen har nämnts.
Ett utmärkt förslag, som ytterligare skulle förstärka att denna primärt frekventeras av riktiga radioamatörer tillhörande samhällets bildade klasser, med allt det innebär,
Som "Founding Member" av RörRingen så sträcker jag på mig och förväntar mig att bli tilltalad med Mister i fortsättningen... :cool:
 
Back
Top