1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Runbo Q5 Androidtelefon med komradio, någon som teatat

Discussion in 'Sändare och mottagare' started by sa0bmc, Jul 12, 2014.

 1. SM0VEC

  SM0VEC Active Member

  Dokumenten ser ut att vara i sin ordning, och Phoenix är mycket riktigt en notified body med rätt att utfärda intyg för denna typen av produkter.

  Ett intyg från en notified body kan dock aldrig överta den legala statusen som ett EC Declaration of Conformity (kallat DoC), så be gärna om att få se detta.

  En viktig sak som man kan se på detta intyg är utropstecknet som är inskrivet i en ring (under stycket CE-marking). Detta betyder att produkten inte kan användas fullt ut inom hela EU utan att det finns villkor som användaren måste följa för att CE-märkningen skall gälla.

  Detta är standard för produkter som antingen kan sända på frekvenser som kräver licens, eller för licensfria produkter som inte är licensfria inom hela EU (tex tyska licensfria kanaler på 147 MHz).

  Har produkten ett sådant utropstecken vid CE-märkningen skall också användarinstruktionen beskriva vad som gäller för att man skall kunna använda produkten.
   
 2. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Intressanta synpunkter från "kdst", men vem gömmer sig bakom pseudonymen?

  Trodde vi befann oss på ett amatörradioforum och att våra anropssignaler borde vara logiska att använda? Om ingen signal finns är alltid ett namn (för- och efternamn) trevligt så vi vet att vi pratar med en person och inte en robot :D

  73 de Mats RM2D (SM6LRR)
   
 3. SM0VEC

  SM0VEC Active Member

  Namnbyte är beställt... /Daniel Stenvall (SM0VEC)
   
 4. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  ;) Då vet vi Daniel.

  Som sagt var, intressant läsning och nu vet vi mer om CE-proceduren.

  73 de Mats LRR
   
 5. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

  Runbo Sverige ( Japi Mobile Solution ) började dra öronen åt sig pga av mina frågor.

  Vad skall du med infon till? , Men skicka du ett memo i början av sept .

  se med tillverkaren tintele. Är tillbaka 1:a mån i sept och sedan ber vi få hem dom. Vi är inte tillverkaren.

  Jag antar att Runbo är en importör , vilket ansvar har importören och svenska återförsäljare då det gäller CE märkning och att kunna visa upp CE dokument ?

  Tittade lite snabbt på en användarinstruktion ( http://www.runbo-sverige.se/images/runbo_SV_manual.pdf )
  och man har en liten blänkare angående komradion
   
  Last edited: Jul 29, 2014
 6. SM6FUD

  SM6FUD Well-Known Member

  Säljaren till konsumenten har ansvar för att produkten som säljs är godkänd att säljas till kunden.
  Om produkten visar sig att inte vara godkänd får säljaren ta den diskussionen bakåt i leverantörsledet.

  Om säljaren i det här fallet är "generalagent", vilket jag starkt betvivlar att ett svenskt företag är för hela Europa, så är det de som är helt ansvariga för alla godkännanden på den europeiska marknaden.

  I det här fallet är de troligen märkesrepresentanter och det finns en europeisk importör som därmed är ansvarig. Finns ingen europeisk importör och produkten inte är godkänd att säljas så har man "skitit i det blå skåpet".

  Det är av den här typen av anledning som de japanska märkestillverkarna för amatörradio har ett Europa-kontor och sedan distributörer i de olika europeiska länderna. Europa-kontoret har därmed marknadsansvaret inför säljaren som i sin tur ska se till att sälja endast just de produktvarianter som passar landets regler för amatörradioanvändning.

  Jag tycker det är alldeles utmärkt att du gräver i detta BUX !
   
 7. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

  Enligt Japi Mobile Solution är JMS ( Japi Mobile Solution ) generalagent för norden.

  Tillverkaren ( Tintele ) har via Phoenix Testlab fått rätten att CE märka produkterna, jag tror JMS nöjer sig med det och inte själva
  tycker att dom har något ansvar.

  Hittade en till sida som är intressant: Japi Mobile Solution

  Finns lite antydningar där att man kan använda den som marin VHF och som SRBR/PMR

  SRBR borde vara OK men för PMR krävs ju en integrerad antenn och max 500 mW men det kanske produkterna uppfyller ?
   
  Last edited: Jul 29, 2014
 8. SM6FUD

  SM6FUD Well-Known Member

  Nu var det några år sedan jag läste på detta men såvitt jag känner till så förhåller det sig på det viset att under förutsättning att det finns en Europa-representant (europeisk huvudimportör) så får det inte lov att därunder finnas någon så kallad generalagent avsett land eller område inom Europa.

  Om säljstället hävdar att de är generalagent för Norden så är det synnerligen viktigt att identifiera huvudimportören. Om det i olika europeiska områden (länder) finns motsvarande "generalagenter" så må det vara hänt men då finns inget Europa-kontor, eller -importör.
  I ett sådant fall är det alltså JMS som bär totalt ansvar för samtliga tillstånd och självklart också de som SKALL ha DofC klart och tydligt deklarerat. I annat fall är det, som man säger, bullshit.
   
  Last edited: Jul 29, 2014
 9. SM0VEC

  SM0VEC Active Member

  Som FUD skriver är det enklast om tillverkaren har en authorised representative (eget kontor eller generalagent som tar över ansvaret), men det går lika bra att som utländskt företag utfärda sitt eget DoC (EC Declaration of Conformity) och sälja produkter till återförsäljare i Europa som då lutar sig mot det utländska företagets DoC.

  Utifrån Notified Body-dokumentet ser det ut som att det är Tintele Global som gjort testerna och det kan också vara Tintele Global som har utfärdat ett DoC för produkten. Observera att Notified Body-dokumentet inte har någon legal status, utan det är DoC't som gäller.

  För produkter under R&TTE-direktivet (som denna) är man skyldig att tillhandahålla DoC't till slutkunden, så det finns ingen anledning för en leverantör att ifrågasätta detta. (Tyvärr är EMC-direktivet snällare, dvs för elektronikprodukter som inte innehåller radio finns inte någon skyldighet att lämna ut DoC.)


  Att se manualen var intressant eftersom detta verkligen ser ut som ett problemområde. Jag hoppas att manualen som följer med produkten innehåller mer information än detta, för här saknas det helt klart information.

  Att skriva som Runbo-Sverige göra räcker inte: "Använd endast dom licensfria kanalerna om du saknar licens. Runbo-Sverige tar ej ansvar för köparens användande av komradion".

  Man kan inte friskriva sig från kraven i R&TTE-direktivet genom att säga vad man inte för göra. Kraven är att man skall berätta för kunden hur man skall använda produkten på ett korrekt sätt.

  Så här skriver EU-kommissionen:

  The manufacturer must:

  • inform the user about the intended use of the apparatus. This information has to be sufficient to avoid interferences due to misuse of the apparatus


  Utan att förklara exakt vilka frekvenser man får använda (dvs endast SRBR och Jaktkanaler samt eventuella kanaler där man själv har licens från PTS) är det svårt att påstå att man givit tillräcklig information.

  • inform the user on the packaging and in the instructions for use of the apparatus about the Member States or the geographic area within a Member State in which the apparatus is intended to be used. This information is not required for Class 1 equipment, which by definition can be used anywhere in the European Union;

  • alert the user to potential restrictions or requirements regarding the authorisation to use the radio apparatus that may apply in certain Member States (e.g. use restricted indoors);


  Enligt denna punkt bör man också förklara för användaren att de tillståndsfria PMR-frekvenserna ej får användas (på grund av den löstagbara antennen)
   
  Last edited: Jul 29, 2014
 10. sa0bmc

  sa0bmc Well-Known Member

  Vad gäller "generalagent" så är väl inte det nån skyddad titel som måste innebär något för en särskild marknad?
  De kan väl förmodligen komma överens om att vara generalagent på en viss marknad (typ Säffle om man vill).

  I min version finns i alla fall inte möjligheten att sänka effekten så den diskvalificeras i alla fall på den biten på PMR-bandet (dessutom är ju antennen inte integrerad enligt PTS mening) även om tillverkaren i ett mail till mig menar att de är godkänd av PTS.

  Vilke sändardel är det förresten som är godkänd? Telefondelen eller komradiodelen?

  Jag är lite osäker på hur stor kunskapen är hos Runbo-Sverige då de sagt att den är godkänd med antennen till mig på PMR,..
   
 11. SM0VDT

  SM0VDT Well-Known Member


  Okej, den verkar mer och mer spännande. Synd att den inte finns i camofärg. Det hade matchat min personlighet :D

  Den verka ha plats för dubbla sim, går det att ha bägge aktiva samtidigt? Kanske i alla fall för inkommande samtal?
  Vad är det för uteffekt på komradiodelen, och klarar den ställbart rep.shit?

  // VDT
   
 12. sa0bmc

  sa0bmc Well-Known Member

  Ja, båda SIM-platserna fungerar samtidigt, jag har testat med Comviq kontant i ena facket och TRE i det andra. Jag har inte testat den närmre mer än att båda fungerar samtidigt.

  Komradiodelen har enligt tillverkaren 1Watt och den går ej att ställa med medföljande programvara.
  Ja, den klarar av rep.shift.
   
 13. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

  Har den 1750 Hz ?
   
 14. sa0bmc

  sa0bmc Well-Known Member

  Nej inget 1750.
   
 15. SM0VEC

  SM0VEC Active Member

  När det gäller 'generalagent' så säger EU-direktivet 'representant' (eller 'authorised representative' i den engelska versionen). Vad detta innebär för ansvaret för CE-märkning är att det går göra på flera sätt, exempelvis:

  - Tillverkaren i Asien tar själv fram alla tester, notified body statement och DoC's, och tar själv allt ansvar. Leverantörer i Europa kan sedan själva sälja vidare produkterna utan något eget ansvar för själva CE-märket.

  - Tillverkaren i Asien sammarbetar med en representat i Europa som i första ledet tar in produkten i Europa och också gör allt pappersarbete. Det luriga här är om det sker parallellimport, men om det är tillverkaren i Asien som har satt på CE-märket och skickat med dokumentationen till andra importörer, då gäller fortfarande CE-märket även om det är ett helt annat företag som egentligen har ansvaret. (detta är mer en företagsjuridisk fråga än en fråga om CE-compliance)

  - En europeisk importör tar en produkt från Asien och gör alla tester själv, löser pappersarbetet, sätter på CE-märke och uppdaterar manualer. Detta är också möjligt men bör väcka en varningsklocka eftersom den importören knappast har någon koll på om tillverkaren ändrar något i produktionsunderlagen mellan batcher som påverkar godkännandet.

  Att säga att något är godkänt av PTS är bara nonsens. PTS godkänner inga produkter men det finns säkert frekvenser som produkten enligt PTS får användas på, och det är där skon klämmer, en leverantör måste upplysa kunden om till vad produkten får användas.

  Nu kan man visserligen ha samma kritk även för andra Kina-radios som går programmera på vilken frekvens som helst, men dessa säljs ofta på ett annat sätt, antingen under kategorin amatörradio eller som yrkesradio där leverantören själv programmerar utrustningen innan den kommer till kund. Säljer man produkten på detta sätt så kan man enkelt kringgå många av kraven på dokumentation till användaren.

  I fallet med denna Runbo-telefon är målgruppen en helt annan och det är därför mycket viktigare att kunderna får korrekt information om vad de får göra (inte bara säga att man inte tar ansvar för vad de inte får göra). Ett kompisgäng kanske köper denna radio för att använda till jakt men blir irriterad på att det är trångt på frekvensen. Då är det lätt hänt att någon kommer på att om de byter ut en siffra eller två så slipper de alla störningar, utan att märka att man istället stör någon annan.
   

Share This Page