Rybakov 806

SA6APZ

Well-Known Member
Jag har byggt en antenn enligt instruktionerna på denna sidan: http://www.iv3sbe.webfundis.net/html/Rybakov806.htm
Jag har använt ett metspö på 5 meter och kört något enstaka QSO med den. SWR:en är relativt låg på alla band över 14 MHz men beror det på förluster eller på att det faktiskt är en bra antenn? Och ingenstans i beskrivningen står något om radialer, jordplan, motvikt eller liknande. SWR-mässigt gör det knappt någon skillnad heller med eller utan 4 gånger 5 meter radialer utlagda på marken.

Vill någon förklara teorin bakom en antenn som denna?
 
Fredrik said:
Jag har byggt en antenn enligt instruktionerna på denna sidan: http://www.iv3sbe.webfundis.net/html/Rybakov806.htm
Jag har använt ett metspö på 5 meter och kört något enstaka QSO med den. SWR:en är relativt låg på alla band över 14 MHz men beror det på förluster eller på att det faktiskt är en bra antenn? Och ingenstans i beskrivningen står något om radialer, jordplan, motvikt eller liknande. SWR-mässigt gör det knappt någon skillnad heller med eller utan 4 gånger 5 meter radialer utlagda på marken.

Vill någon förklara teorin bakom en antenn som denna?


SWR har inget med antennens funktion att göra!

"It consist of a matching device at it's feed point to enable lowering the impedance of a random wire."

En s.k. "random wire" uppvisar en center impedans runt ett par hundra Ohm och varierar med frekvens och naturligtvis längd på antenn tråden.

Den s.k Rybakov806 antennen, om den nu är värd att ha ett eget namn, är bara en balun-matad trådantenn. Balunen halverar antennens impedans och gör det möjligt för din sändare's inbyggda antenn tuner att stämma av även en kort antenn.

Din sändare ser en låg SWR?

Jaha, vad betyder det? -- Egentligen ingenting faktiskt - annat än att sändaren "ser" en impedans om ca 50 Ohm vid antennens matar ledning.

Förluster? Men jag har ju låg SWR?

Låg SWR betyder ingenting annat än att matarledningen uppvisar en impedans på 50 Ohm. Det kan lika gärna vara en konstlast på 50 Ohm - du har fortfarande en låg SWR.

För en vertikal eller horisontell "Hertz" antenn gäller att förlusterna variera med frekvens, antenn längd, antenn material, höjd över marken etc etc.

Vill du veta vad din antenn på sannolika skäl presterar så föreslår jag att du - antingen själv, eller ber någon att simulera antennen i NEC eller MMANA. Strunta i balunen utan koncentrera dig på antenn längd+höjd och eventuell slope. Det ger dig en antydan av antenn prestanda utan att du behöver testa och jämföra med andra antenner.

I texten hävdas att antennen har en låg strålningsvinkel. Det innebär att den är mindre lämpad för lokalt prat på 80/160meter även om du har rätt längd på antennen. För lokalt prat på dessa våglängder behöver du en hög strålningsvinkel ( NVIS ). För 40m och uppåt i frekvens så är en låg strålningsvinkel att föredra.

-- Med rätt balun kan även en gaffel ( så'n man äter med ) ge en låg SWR... och jag antar att du inte förväntar dig en bra DX antenn från en gaffel...

SWR har absolut ingenting med antennens funktion / förmåga att radiera den matade signalen.

Antenn konstruktionen på den URL du hänvisar till är i själva verket en beskrivning av en balun. Själv brukar jag använda 1:4 eller 1:9 baluner men jag antar att även en 1:2 balun kan ge tillräckligt lågt SWR för korta antenner på kortvågsbanden.

7.6m längd for 40MHz och 12m längd för 80m? Tja, de är ju i alla fall tillräckligt korta för en "normal" trädgård men du skall nog inte förvänta dig några underverk.

MEN! Det viktigaste av alt är - vilket många glömmer bort i teknik hysterin - Du kan köra kortvåg utan att ha en stor och utrymmeskrävande antenn.

Ett metspå på 5m? Tja - det är ju 1/4 för 20m bandet ( 14MHz ) och borde funka bra. Balunen kompenserar för en hel del missanpassning.

Om du istället tar 12m - 14m tråd och lindar runt metspö't så kan du nog även använda 7MHz och 3.5MHz utan att SWR blir för stor.
Dock skulle jag nog räkna med en ganska låg effektivitet. Men ! Det funkar!


//Dan, M0DFI
 
Fredrik said:
Och ingenstans i beskrivningen står något om radialer, jordplan, motvikt eller liknande. SWR-mässigt gör det knappt någon skillnad heller med eller utan 4 gånger 5 meter radialer utlagda på marken.

Vill någon förklara teorin bakom en antenn som denna?

Det här har diskuterats utförligt på ham.se tidigare, men för att göra en lång historia kort så tjänar 1:4 transformatorn i matningspunkten till att förbättra anpassningen på de frekvenser där sprötet är i närheten av ett heltal * 1/2 våglängd långt. Där visar impedansen ett maximum, och då blir SWR mycket stort gentemot 50 ohm. Om man istället refererar till 200 ohm så får SWR mer hanterliga värden. Problemet med detta är att transformatorn ofta arbetar in i en last som består både av reaktans och resistans, och detta är de inte gjorda för. Risken finns att det uppstår resonansfenomen i transformatorn som gör att en stor del av effekten kommer att absorberas i transformatorns förluster, och inte når antennen.

Varje sprötantenn måste ha någon form av jordplan eller motvikt, detta kan vara avsiktligt eller oavsiktligt anordnat. Anledningen till detta är att de elektromagnetiska fälten som uppstår från antennen genererar strömmar i antennens omgivning, och dessa måste ha en returväg till matningspunkten. Denna kan ordnas antingen med "radialer" eller till utsidan av matarkabeln eller till själva radion.

Om antennens egenskaper inte påverkas nämnvärt när "radialer" sätts dit eller tas bort är detta ett indicium på att antennen inte genererar så värst starka fält. Det flyter då så små strömmar runt antennen att impedansen, och därmed SWR, inte påverkas så mycket av hur returvägarna är anordnade.

När man gjort en effektiv sprötantenn så finner man att den kan påverkas av vad som sker även ett stycke utanför "närfältszonen", vilken är en radie på c:a 1/6 våglängd runt antennen. Detta visar inte på något fel på varken konstruktion eller utförande av antennen, utan är bara ett "kvitto" på att den HF-energi som matas in i antennen verkligen når omgivningen.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag uppskattade ovanstående inlägg som redde ut några funderingar hos mig.

Jag har som nybörjare startat upp och experimenterat med sådana här kompakta antenner med "lägre effektivitet" och effekter under 50 W på sändaren. Dock har jag inte kunnat komma fram till om "effektiviteten" på antennen skiljer sig åt för mottagning och sändning.

Hör en motpart mig generellt om jag kan höra honom om vi bägge arbetar med samma effekt?

Kan jag höra en motpart generellt som hör mig om vi arbetar på samma effekt?

/Anders i Ängelholm
 
SA7ANJ said:
Jag uppskattade ovanstående inlägg som redde ut några funderingar hos mig.

Jag har som nybörjare startat upp och experimenterat med sådana här kompakta antenner med "lägre effektivitet" och effekter under 50 W på sändaren. Dock har jag inte kunnat komma fram till om "effektiviteten" på antennen skiljer sig åt för mottagning och sändning.

Hör en motpart mig generellt om jag kan höra honom om vi bägge arbetar med samma effekt?

Kan jag höra en motpart generellt som hör mig om vi arbetar på samma effekt?

/Anders i Ängelholm


De flesta antenner är "reciproka", dvs du tar emot lika dåligt som du sänder.

Detta är en generalisering men väldigt nära sanningen. Avvikelser uppkommer i speciella fall, t.ex när man använder en balun som är under dimensionerad och som då kan komma att bli uppvärmd - och därmed ändra beteende under sändningspasset...

Men som en allmän regel så kan du räkna med att antennen är reciprok.


//Dan, M0DFI
 
Frågan om "reciprocitet" hos antenners uppträdande beror till en del av frekvensområdet.

Arbetar man på så höga frekvenser att det yttre bruset kan försummas jämfört med mottagarbruset kan man påstå detta fullt ut. Då kommer en mottagarantenn med t.ex. 10% verkningsgrad också ge ett 10 dB sämre signal/brusförhållande jämfört med en förlustfri antenn.

Däremot på lägre frekvenser där mottagarbruset är litet jämfört med det yttre bruset
så kommer man inte att märka någon skillnad ända ner till den punkt där det yttre bruset blir ungefär lika starkt som mottagarbruset. I sändningsfallet kommer man dock att märka av den minskade verkningsgraden, eftersom HF-energi kommer att omvandlas till värme
istället för till radiovågor.

Det finns också komplikationer som har att göra med vilken lokal brusnivå ens motstation har, och också ifall antennens riktningsdiagram påverkas av omgivningen.
När man arbetar med "jonosfärisk vågutbredning" tillkommer fenomen som "envägsutbredning". Det är därför vanskligt att göra påståenden om symmetri eller reciprocitet i radioförbindelser på kortvåg.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag tackar för svaren!

Så mycket vet jag att ett lågt SWR inte automatskt betyder att antennen är effektiv, därav min fråga. Och AOM:s inlägg tolkar som så att antennen nog fungerar men inte särskilt effektivt.

Hur förbättrar jag då dess prestanda? Vid 14 MHz, där mitt spröt ju är en kvarts våglängd, kan det där vara idé att koppla förbi transformatorn?

SA6APZ
 
Fredrik said:
Hur förbättrar jag då dess prestanda? Vid 14 MHz, där mitt spröt ju är en kvarts våglängd, kan det där vara idé att koppla förbi transformatorn?

SA6APZ

Definitivt.
Genom att använda en antenn som är naturligt resonant samt några radialer med 1/4 våglängds längd har man gjort det bästa av vertikalantennen. Matningsimpedansen ligger nära 50 ohm på en sådan antenn, och transformatorn bidrar inte till en bättre anpassning, snarare tvärtom.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top