Skickar du pappers-QSL-kort nu på 2020 talet?

Skickar du pappers-QSL-kort?

  • Alltid!

  • Vid speciella tillfällen

  • Nej du, sånt har jag slutat med

  • På förfrågan

  • Nej men jag funderar på att börja


Results are only viewable after voting.
SA*BUZ verkar vara återlämnat, vet inte om den går att få efter karantän.
SSA får inte återutdela begagnade personliga anropssignaler ("grundsignaler"). Enda undantagen är om du själv eller någon familjemedlem tidigare innehaft anropssignalen i fråga. Specialsignaler får däremot återanvändas efter två års karantän. Återbruk av anropssignaler är ett ämne som rör upp heta känslor på sina håll.
 
SSA får inte återutdela begagnade personliga anropssignaler ("grundsignaler"). Enda undantagen är om du själv eller någon familjemedlem tidigare innehaft anropssignalen i fråga. Specialsignaler får däremot återanvändas efter två års karantän. Återbruk av anropssignaler är ett ämne som rör upp heta känslor på sina håll.
Har nog inget behov att byta signal, ett större problem är alla som inte klarar av att hantera SA signaler , brukar checka in på diverse bulletiner
och det ofta jag får "SM0BUX" som kvittens när jag checkar in o_O
 
... ett större problem är alla som inte klarar av att hantera SA signaler...
Det finns till och med de som inte klarar det där när det gäller sin egen anropssignal. Jag har noterat en segelflygare som farit omkring med fel prefix i åratal.
 
SSA får inte återutdela begagnade personliga anropssignaler ("grundsignaler"). Enda undantagen är om du själv eller någon familjemedlem tidigare innehaft anropssignalen i fråga. Specialsignaler får däremot återanvändas efter två års karantän. Återbruk av anropssignaler är ett ämne som rör upp heta känslor på sina håll.
Får SSA alltså även återutdela SM-signaler som har funnits i familjen? Trodde att det var en jänkargrej det där.
 
Får SSA alltså även återutdela SM-signaler som har funnits i familjen? Trodde att det var en jänkargrej det där.
Så här säger det nuvarande regelverket:
Återanvändning av tidigare utdelade personliga anropssignaler ska undvikas med undantag för mycket speciella fall, t.ex. övertagande inom familjen m.m.
 
Back
Top