Skrämmande om PTS

SM6WET

Well-Known Member
Utdrag ur Dagens Industris hemsida www.di.se

"Post- och telestyrelsens nya ordförande vänsterpartisten Lars Bäckström står bakom ett förslag som gör mobiltelefoni i städer nästintill omöjligt.

Regeringen utsåg i förra veckan tre nya ledamöter till PTS styrelse. Ny ordförande blir Lars Bäckström (v).

Frågan är dock om PTS nu går in i en helt ny tid - Lars Bäckström står nämligen bakom ett förslag som skulle kunna stoppa mobilnät i städer.

Enligt nyhetsbrevet Telekom Online skriver vänsterpartiet i en motion till riksdagen, daterad den 28 april i år, att det bör finnas ett säkerhetsavstånd på 150 meter mellan sändningsmaster och bostäder. Motionen är undertecknad av bland andra Lars Bäckström.

Vänsterpartiet vill även ha ett säkerhetsavstånd på 300 meter till skolor och förskolor.

Om detta förslag skulle bli verklighet skulle det bli praktiskt omöjligt att bygga och använda gsm- eller 3G-nät i tätort.

"Det skulle minst sagt bli väldigt komplext att bygga mobilnät i tätortscentrum med det förslaget", säger Jens Pettersson, chef för mobiltelefoni på Tele2, till Telekom Online."

Tänka sig!
PTS styrelse utses från politiker utav politiker! Ganska skrämande anser jag.
Det står att PTS är på väg in i en ny tid. Jaha, ska vi behöva oroa oss för sänkta effekter eller att man måste ha säkerhetsavstånd på minst 300m???
Våra stationer kan ju uppnå mer än 100KWerp Kanske flera hundra KWerp hos dom värsta månstudsarna. Det är ju aningen mer än de små effekter som mobilstationer sänder ut.
Vart är det på väg??? Kanske bäst ändå att SSA tar över all vad gäller amatörradio.

Det här är skrämmande.

73 Magnus
 
Ja Magnus,
Det är nog lika bra SSA tar över ansvaret för "våra" frekvenser. Vi amatörer har någorlunda grepp om radioteknik och vågutbredning. Redan på sjuttiotalet, när jag byggde VHF/UHF antenner i källaren så läste jag en artikel i QTC. Där redovisades en amerikansk undersökning om fältstyrka / frekvens kontra påverkan på personer, amatör eller politiker. Förstod omedelbart att det inte var riktigt bra att sitta framför den stackade konstruktionen med full effekt på 432.

Politiker säljer sig, och strålningshysteri ligger i tiden. Ett nytt tecken i skyn, vi behöver en stark förening.

73 de SM0GTH / Björn
 
Strålning är självklart inte bra.
Men, att det pågår en hysteri är ju solklart.
I min kommun finns det ett antal påstådda (med det uttrycket dementerar jag inte begreppet elallergi men de personerna är sedan länge kända som "arbetsskygga" och flera är dessutom giftassläkt så man skulle kunna tro att flera är sympatiallergiska eller så smittar det helt enkelt) elallergiker som försöker att en hel socken skall bli "strålningsfri zon". Dom kör tvingar mer eller mindre folk i socknen att skriva på protestlistor och när dessa personer sedan ringer till kommunen för att ta bort sitt namn från listan så lever upprorsmakarna jävel för att få reda på vem det är som inte vill vara med på listan.
Vad dessa människor inte verkar att förstå är att ju mindre baser det finns i socknen eller i närheten utav den ju mer effekt måste de mobiltelefoner som "roamar" igenom området sända med vilka skapar högre strålning.
Jag har letat och letat och letat och letat och letat på internet efter fall som påvisar att en enda radioamatör har fått canser pga av strålning i utövandet av sin hobby men har inte lyckats hitta något.
Finns det någon som kan hitta några siffror på detta?

73 Magnus
 
Back
Top