Solpaneler med 3-fas växelriktare

SA4BUK

Well-Known Member
Vad har ni för erfarenheter med egen produktion av el själv eller hos grannar,stör det något då det är i drift?
Skall ev installera en 4,5 kw anläggning hemma men vill höra synpunkter från andra hur mycket det stör under 30 Mhz.
/Mats
 

SM4FPD

Well-Known Member
Det finns olika kvalitet på dessa pryttlar.
Jag har fått en granne med c:a 10 - 15 kW, inverter etc. Bor väl en bit bort, c:a 500 m.
Men det tillkom inga störningar.
Dock är det inte billigast möjliga, utan en proffsigt utförd anläggning.
Det förekommer något som heter optimerade, dessa finns bland solcellerna, och har till uppgift att fördela effekten på något magiskt vis, ifall några celler är skuggade.
En proffsig anläggning innehåller inte fler solceller och optimerade, utan de som inte är skuggade.
Just optikerna verkar ha stött på problem, inte bara för att de sitter utsatt i värmen utan även av elsäkerhetsveket då de verkar orsaka stöj.
Rent mekaniskt finns det skillnad mellan proffsiga anlägg, och mer eller mindre krängda system. Och man vill ju inte att de skall blåsa sönder taket vid storm.
En riktigt gjord tysk inverter, har väldigt mycket avstörningskomponenter. Just för att klara EMC.
Solcellerna levererar omkring 30 - 40 VDC. per platta.
Allt matas in i invertern. Som sen kan kopplas till nätet för återmatning.
Ett seriöst företag i branschen : Nordic Solar www.nordic solar.se

de
Roy
 

sm6vtz

Well-Known Member
Hej.

Jag använder Victron Energys regulator för att ladda mitt batteripack (off grid) och tyvärr avger den brus på 28/50 MHz under laddning. På 144 MHz är det inga problem.

73 Kricke
 

SM0YDO

Well-Known Member
Jag var på studiebesök i en av flottans båtar i maskinrummet och det fanns en
sån installerad där så det måste vara bra
grejer.

Jag har hört oxå att det går att parallell koppla dom åxå.
 

SM4FPD

Well-Known Member
SA4BUK, är du ute efter tre-fas inverter och möjlighet att återmata energi till nätet?
Det var så jag tänkte i mitt svar.

Eller en enklare anläggning för laddning av batterier?
Eller drift av exvis någon spec sak bara.

SM4FPD
 

SA4BUK

Well-Known Member
Det är som jag skrev egen produktion
och då anslutning till elnätet via växelriktare (3-fas).
Solel med egen batteribank är nåt annat så det behöver ni inte återkoppla med svar på.
Mats
 

SM0YDO

Well-Known Member
Man måste fasa in det som man vill koppla in på elnätet hur man nu gör el .Jag
Har varit på en del värmeverk där man gjorde högspänning med ångturbiner både stora och
Små och sett hur det går till.

Mvh sm0ydo
 

SM4FPD

Well-Known Member
De trefasinvertrar vi (jag) talar om fasar in helt automatiskt.
Kopplar från elnätet när solen går ner, och kopplar in och fasar in när solen går upp.

SM4FPD
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Diskussioner om hur de olika fabrikaten av inverters för solceller beter sig förs även på yrkesforum.
Vissa problem verkar tyvärr vara modellberoende så det går inte att säga att just ett fabrikatet är problemfritt ur radioamatörens synvinkel.

Vid installationen väljs för flera fabrikat om de ska leverera ut el på elnätet eller om de ska ha möjligheten att kunna köras i "Ö-drift" och kunna leverera el utan koppling mot ett elnät.

Alla är helautomatiska och de nätkopplade varianterna synkar som Roy skriver in sig mot elnätet av sig själva och kan inte leverera el utan anslutning mot elnätet.

Nu finns det en hel uppsjö med varianter på inverters för ändamålet.

Några monteras på taket med en inverter för varje rad, "sträng", av solceller. Andra monteras centralt i marknivå.

Nyligen har svensk standard uppdaterats med anvisningar för inkoppling av solceller mot elnätet men standarden är inte heltäckande och många frågor om det praktiska utförandet dyker upp.

Den senaste frågeställningen jag såg gällde eventuellt behov av en funktionsjordning för att undvika att invertern i drift orsakade en spänningsskillnad mellan tak och solpanelernas montageställningar.

Ännu är förfarandet med solceller för elproduktion ganska nytt och kunskapsdatabasen har bara börjat fyllas på.

Jag försöker av yrkesmässigt intresse hålla ögonen öppna efter beskrivningar av problem som verkar vara kopplade mot störningar inom el och radioområdet.
Det har dykt upp några få notiser om störningar men fabrikat, modell och hur de kopplats mot elnätet har inte direkt redovisats.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM6MUY

Well-Known Member
Jag hr en "granne" 180m bort som satt upp paneler. Okänt fabrikat på celler och inverter men när solen skiner på bra så ökar "störningarna" på 50 MHz med ca 15-20 dB i den riktningen. Det är en hel del så att köra nåt åt det hållet framöver dagtid kommer att bli svårt. Ser att det poppar upp mer o mer paneler runtomkring så snart kan man nog glömma de lägre frekvenserna tyvärr...Och vem skall man klaga hos, vad säger normer o standard ? Går man till grannen o klagar så säger han förmodligen att allt är fackmannamässigt utfört....Man är förmodligen helt utelämnad......
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Går man till grannen o klagar så säger han förmodligen att allt är fackmannamässigt utfört....Man är förmodligen helt utelämnad......
Nej inte helt utelämnad.
Ett elektriskt system som inte kan koexistera utan att störa en mottagare på 180m avstånd är inte EMC-kompatibelt. Anmäl till elsäkerhetsverket.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Störningar anmäler man till elsäkerhetsverket, och de verkar vara på hugget när det gäller oseriösa solcellsanläggningar.

Vad gäller 3 fas invertern, så är det mest praktiskt om den finns vid elcentralen.
Dels för att den har en liten display på vilken man kan se aktuell produktion och driftläge.
Dels för att den där kan jackas till dator för omprogrammering, vilket kan bli aktuellt vid olika politiska beslut, samt vid ändrade önskemål från elleveranatören.
Vissa invertrar kan förses med åskskydd i särskilda kassetter. Kraftiga VDR motstånd, (ventilavledare)
Vid åskfall är det bra om ingen elektronik finns utspridd bland panelerna på taket.
Observera att det INTE är tillåtet att mata ut el på ett elnät som det är strömavbrott på.
Invertern skall stänga av vid strömavbrott. Dvs man kan inte försörja egen fastighet vid strömavbrott.
Detta av säkerhetskäl då elleverantörens personal jobbar med elnätet.

Det finns även önskemål från räddningstjänsten, de vill ju snabbt kunna veta vad de skall göra vid eldsvåda.

SM4FPD
 

SA4BUK

Well-Known Member
Kan tilläggas att jag jobbar som servicetekniker och vi har tänkt att skapa ett samarbete med en välmeriterad återförsäljare .
Ringde upp dem och frågade om inverterns uppbyggnad ang eliminering av radiostörning men där vart det stopp,de hade knappt hört den frågan tidigare så vi får gå vidare och besöka en anläggning i drift och ta med
qrp-riggen och lyssna.

Åter till kärnfrågan , hur låter det i er radio som har en anläggning i närheten?
/Mats
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Jag dristar mig till att avvika lite från kärnfrågan.

Det har gjorts ett stort test inom EU av 55 växelriktare .
Resultatet, 9 av 10 stör i någon form. http://www.etn.se/index.php/60306

Elsäkerhetsverket deltog med 4 växelriktare
3 av fyra stör (eventuellt blev det att alla störde) http://www.etn.se/index.php/59848

Elsäkerhetsverket har även beslutat om försäljningsförbud för en typ av växelriktare.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud/storningar-fran-vaxelriktare/

Av det jag kan hitta om resultatet från dessa tester framgår inte tydligt hur stor del av störningarna som är radiostörningar och kan tänkas påverka radiomottagning.

Elsäkerhetsverket har deltagit i en annan test. Där nämns att radioamatörer kan behöva oroa sig för störningar från solcellsanläggningar.
https://www.elsakerhetsverket.se/om...llt-nummer-2-2016/emc-matning-i-solcellspark/

Det finns forum som där vikten av hur solcellsanläggningen installeras diskuteras. Detta gäller då både mekaniskt och elektriskt.

Som vanligt finns det mycket tyckande och intressenterna är många.
Gör så säger en part, så minskar eventuella ledningsbundna störningar varvid nästa part genast säger gör absolut inte så för då kan något annat hända.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM6MUY

Well-Known Member
Nej inte helt utelämnad.
Ett elektriskt system som inte kan koexistera utan att störa en mottagare på 180m avstånd är inte EMC-kompatibelt. Anmäl till elsäkerhetsverket.

Då har jag gått och mätt med en HB9CV för 50 MHz och en "gammal" IC 706. Ca 50 m från huset med solceller är störningarna ca S4-S5 (mulet ute). Mätte på några ställen så det är ingen tvekan om var störningen kommer från. Det är som en ren brushöjning (brusmatta). Hur det ser ut utanför 50 MHz vet jag inte då antennen inte är alltför bredbandig. Det blir dessutom betydligt tystare nattetid vilket också pekar på cellerna. Störningarna var även hemma S5 på in IC-7100 med en 5 el LFA.

Var framme vid ett annat hus, också med solceller och kunde där inte notera någon nämnvärd höjning av bruset.

Ok, det blir en anmälan till elsäkerhetsverket så får vi se vad som händer. Att köra nåt i den riktningen nu går knappt när man oftast har ytterst svaga signaler från typ Nordamerika och Karibien....IMG_20190609_150824.jpg
 
Top