Splittring bland svenska amatörer?

SM6VTT

Well-Known Member
Från SSA's hemsida

"En SSA-dignitär hade läst i finska Radioamatööri att det bildats ett konkurrerande amatörradioförbund vid namn Sveriges Kortvågsklubb! Då gnistan inte är klarblå från SSA kan ett konkurrerande alternativ vinna stora framgångar, menade han. Djupt skakade började vi leta på Internet men utan framgång - tills det visade sig att "nyheten" var 70 år gammal. Nära ögat skjuter ingen hare. Där kom vi undan med blotta förskräckelsen!"

Givetvis kan jag förstå att man inte vill ha någon konkurrerande verksamhet men jag tycker så verkar det lite konstigt att publicera det på SSA's hemsida. Iallafall med orden "Djupt skakade" och "Där kom vi undan med blotta förskräckelsen!"

Ställer mig som medlem lite frågande till denna oerhörda oro? Tycker styrelsen inte att dom gör ett bra jobb så dom skall vara oroade för en konkurrerande verksamhet? Jag menar, är jag nöjd men föreningen så finns det väl ingen anledning att jag skulle byta till någon annan?
 
NetSurfer said:
Missade du i texten att "artikeln" är 70 år gammal? :confused:

Nej, det gjorde jag inte.

Oavsett när den var skriven så är SSA idag oroade för en konkurrerande verksamhet.

Ställer mig som medlem lite frågande till denna oerhörda oro? Tycker styrelsen inte att dom gör ett bra jobb så dom skall vara oroade för en konkurrerande verksamhet? Jag menar, är jag nöjd men föreningen så finns det väl ingen anledning att jag skulle byta till någon annan?
 
Last edited:
Kan vara sm0aig:s journalistiska spetsfundigheter som förvillar dig. Tror inte att någon oro finns. Bara ett sätt att "skoja till" en nyhet.

Men OK, om vi tittar lite närmare på det hela så ser man att ungefär 50% av alla radioamatörer (kommer inte ihåg den exakta siffran), är medlemmar i SSA. En intresseorganistaion med den uppslutningen lär nog inte behöva oroa sig för eventuella uppstickare... :)

Har för mig att folk tidigare talat om att starta upp parallell verksamhet, men inget tycks ha lett fram till något konkret.

Bra eller dåligt att inget alternativ finns? Tja, jag vet inte, ibland kan det vara bra att konkurrens finns om medlemmar, detta gör att föreningen hela tiden måste vara på alerten, vilket kanske höjer kvalitén på föreningens arbete. Ibland kan saker till synes gå i stå, kanske detta inte skulle hända om ett alternativ fanns.

73 de Lars, sm6rpz
 
SSA fungerar mycket bra som förening, styrelsen gör ett bra jobb. Jag stannar kvar, finns inga andra alternativ.

SAT
 
Istället för att debattera om en artikel är gammal eller inte borde energi läggas på hur en idéell förening kan vara just idéell när man samtidigt mer och mer tar över PTS gamla myndighetsutövning. Nu senast har klubbsignalerna övergått i SSA´s regi. En annan diskussion kan vara hur det kan komma sig att man från föreningens sida har regler som inte följs. Exempel på detta är fullmakter, utdelande av specialsignaler samt användande av dessa signaler. Ett annat exempel där fler och fler amatörer ställer sig frågande är hur föreningens styrelse ställer sig till stadgarnas § 3. Senare tids turbulens inom hobbyn har visat på ett förfärligt svagt agerande från styrelsens sida. Alldeles särskilt tänker jag då på de attacker som gjorts mot enskilda styrelsemedlemmar.

Föreningen är den enda i landet varande sammanslutningen för radioamatörer och det är med stor sannolikhet därför som så många enskilda amatörer är medlemmar MEN, jag är övertygad om att det skulle bli ett veritabelt ras i medlemsantalet om QSL-service fick eget liv dvs ställdes utanför föreningen. Som det är idag MÅSTE man vara medlem annars får man vare sig QSL eller har möjlighet att skicka sådana. Skall verkligen en förening leva på en form av "utpressning" som det de facto är när det gäller QSL-service?
 
När det gäller specialsignaler, fungerar det mycket bra. SSA sköter det med stor kunskap och det är bra att de håller reda på reglerna.

SAT
 
Skribenten med signaturen SAT är numera avstängd.
Personen bakom SAT är sedan en tid tillbaka avstängd men har under denna tiden reggat om sig flera gånger under olika alias.

Det blir väl till att stänga av en hel IP-serie då......
Det drabbar visserligen alla som är anslutna till just den telestationen men det får vi väl leva med.......

Håhåjaja vad man får gno......


73 de Uffe
sm7sek
 
Amatörradion är död. Lika bra att erkänna det först som sist. De sista spikarna i definitionen på en radioamatör finns på SSA:s startsida. Vad jag vet har SSA inte gjort ett enda SMACK för att motarbeta denna död. Vad behövs SSA till nu??

Kalla hellre de som vill ha socialt umgänge via kortvågen för RADIOKOMMUNIKATÖRER. Radioamatörer är de inte enligt decennier lång tradition.

Citat från hemsidan:

PTS har också att följa den nya lagen om elektronisk kommunikation, som säger att så många som möjligt ska få tillgång till radiofrekvenser. Att då sätta höga gränser för att få tillgång till amatörradio strider mot PTS tolkning av lagen. PTS har senast sommaren 2004 förklarat vid möte med SSA att de är nöjda med den kravnivå som SSA har fastlagt.

Citat 2:

Nämnas kan att PTS har tagit bort alla klasser utom en och att det inte finns, någon lägre åldersgräns, för avläggande av amatörradiocertifikat.


Personligen undrar jag mycket över att en förening med så lång tradition inom vår hobby kan sjunka så lågt att man GODKÄNNER att kvantitet går före kvalitet. Det bör vara dags att avveckla SSA och bilda en ny förening som sätter KUNNANDE i högsätet. Tippa kan vi göra hos Svenska Spel!

Hasse DLZ
 
Det vore praktiskt om du (på mindre än 100 ord) skrev ned din definition
på "radioamatör". Alla kanske inte håller med dig om vad en radioamatör
är.

sm7dlz said:
Amatörradion är död. Lika bra att erkänna det först som sist. De sista spikarna i definitionen på en radioamatör finns på SSA:s startsida. Vad jag vet har SSA inte gjort ett enda SMACK för att motarbeta denna död. Vad behövs SSA till nu??

Kalla hellre de som vill ha socialt umgänge via kortvågen för RADIOKOMMUNIKATÖRER. Radioamatörer är de inte enligt decennier lång tradition.
 
sm7dlz said:
Istället för att debattera om en artikel är gammal eller inte borde energi läggas på hur en idéell förening kan vara just idéell när man samtidigt mer och mer tar över PTS gamla myndighetsutövning.........

Tyvärr är det väl så att "vi" har tjatat om att få mer makt, vilket vi nu får genom SSA. Om det nu är possetivt eller ej kan man ju alltid diskutera. Det är en balansgång, det är nog inte bra om allt för mycket skall hanteras av SSA. Fast å andra sidan så är det bra att man kan få lite mer kontroll över en del saker.

sm7dlz said:
Skall verkligen en förening leva på en form av "utpressning" som det de facto är när det gäller QSL-service?

Utpressning och utpressning. Det finns alternativ för QSL hantering.
 
SM6RPZ said:
Kan vara sm0aig:s journalistiska spetsfundigheter som förvillar dig. Tror inte att någon oro finns. Bara ett sätt att "skoja till" en nyhet.

Hmm.. jasså. "Skoja till en nyhet"?

Skulle vara ironi med "djupt skakande" och "där kom vi undan med blotta förskräckelsen"?

Det skulle i mina ögon vara ännu värre. Att tro att man är störst, bäst och vackrast vinner inget förtroende hos mig iallafall.
 
SM0YXI frågar mig hur jag definierar en radioamatör. Jag får inte använda mer än max 100 ord. Med den begränsningen blir mitt svar mycket koncentrerat och alls icke tillfylles.

Man ÄR inte en radioamatör bara därför att man godkänts i ett prov med frågor så lätta att det räcker med knappt godkänt i grundläggande fysikundervisning.

Man ÄR inte radioamatör från och med den dagen man fått sitt prov godkänt. Radioamatör är något man BLIR under tiden man utvecklar sitt intresse för hobbyn.

Den av SSA godkända och till delar bejublade totala avregleringen av vår hobby har fört med sig att stora skaror KOMMUNIKATÖRER fått möjlighet att använda våra amatörradiofrekvenser. Personligen anser jag detta vara klart otillfredställande eftersom "själen" i vår hobby på detta vis gått förlorad.

Jag skall icke vidare trötta SM0YXI med så många ord utan hänvisar honom till DL7:s hemsida för vidare definition av en radioamatör. Bengt:s beskrivning är detaljerad och bra!

Hasse DLZ

Ps. Jag klarade inte att skriva med max 100 ord. Klagomål på denna brist går direkt ner i "runda arkivet".
 
Jodå, det finns alternativa vägar att skicka QSL. Frågeställningen kvarstår dock. Varför skall en förening ha monopol på utsända och inkommande QSL? Som det ser ut idag kan du inte ansluta dig till denna "service" om du inte är medlem i SSA. Mitt tidigare påstående gäller.

Hasse DLZ
 
SM6VTT said:
Skulle vara ironi med "djupt skakande" och "där kom vi undan med blotta förskräckelsen"?
Tror det. Vi får nog fråga sm0aig.

Sm0aig har en tendens att vränga och vrida på orden, bra eller dåligt kan debatteras, vilket troligen lett till den kanske något mindre lyckade texten. Läs igenom nyhetsarkivet så märker du denna tendens efter en stund.

Med andra ord, övertolka inte det sm0aig skriver i denna "nyhet".

Däremot är den text sm7dlz referar till, nyheten med rubriken "Nivå på provfrågor" kanske mer intressant att debattera. Vad menas egentligen? Meningarna "PTS har också att följa den nya lagen om elektronisk kommunikation, som säger att så många som möjligt ska få tillgång till radiofrekvenser. Att då sätta höga gränser för att få tillgång till amatörradio strider mot PTS tolkning av lagen." fick åtminstone mig att höja rejält på ögonbrynen.

Vad vill SSA? Vad vill våra styrelseledamöter? Intressanta frågor. Den enda som redovisat något konkret är DL7, sm7eql (tack Bengt!) Ska bli intressant att se om övriga ledamöter följer hans exempel och redovisar var de står, och vad de vill med SSA.

Kanske det är detta vi borde debattera istället för en något illa genomtänkt "nyhet"? Vad är fel med SSA? Vad kan göras bättre? En ny förening tror jag inte är svaret, folk har försökt tidigare men inte lyckats. Kanske bäst att försöka göra det bästa av det vi har?

73 de Lars, sm6rpz
 
Då tar vi något lättare. Vad är "själen i att vara radioamatör" ?

Bygga saker, anpassa saker, inte köpa saker, telegrafi, hög mast,
många antenner, samtal på långa avstånd, samtal utan att använda
tråd, inte använda dator, använda dator, koppla ihop olika
systemdelar, att kunna improvisera, att vara väldigt duktig på
antennteori, att kunna löda, att kunna klara sig utan 230V, fältprov,
contest ?

(Du får gärna hänvisa till en URL, men jag vet tyvärr inte hur man
annars hittar "DL7s hemsida". Hittar sökmaskinerna den om man
söker på "DL7 hemsida" ?

sm7dlz said:
SM0YXI frågar mig hur jag definierar en radioamatör. Jag får inte använda mer än max 100 ord. Med den begränsningen blir mitt svar mycket koncentrerat och alls icke tillfylles.
 
Svar till SM0YXI

Då skall jag beskriva något ÄNNU lättare.

http://www.sm7eql.se/sm7/

Den ovan beskrivna URL:en finns under knappen "Regionalt" "Distrikt 7" på SSA:s hemsida.

I sammanhanget kanske det kan vara av intresse att känna till att DL7 står för distriktsledare i 7:e distriktet. DL7 är styrelsemedlem i SSA och är "boss" för oss i SM7.

Vill man diskutera amatörradio vore det kanske en bra idé att först ta reda på VAD det är man diskuterar. I annat fall upplevs man inte som en seriös debattör.

Inget annat "lätt" du vill ha svar på??

Hans DLZ
 
Tyvärr står ingenting på dessa sidor som besvarar mina frågor.

Jag förstår att du inte vill förklara vad du menar, och därför
istället tar en ståndpunkt som är vanlig i religösa krig, nämligen
att "om du inte nu förstår, så kan jag inte förklara mera".

sm7dlz said:
 
Svar till SM0YXI:

Förstår du inte min ståndpunkt efter att ha läst vad som står på DL7:s hemsida kan jag inte hjälpa dig. Dina kommentarer iövrigt saknar relevans på det ämne vi diskuterar.

Hasse DLZ
 
Back
Top