SSA och Hemsidan

SM6VVG

Well-Known Member
Läste nyligen att den nya utformningen av SSA's hemsida vållat sådana antipatier att HF-KUX sett sig nödsakad att lämna sin plats i styrelsen till förfogande.

Vad jag har förstått av skrivna instruktioner för nya WEB-mastern så hanterar han sidan som uppdraget är skrivet och godkänt av styrelsen.

Varför då reagera som -KUX gör? Ska inte en styrelsemedlem kunna ta motgångar likväl som medgångar? Att då lämna sin post som HF-guru i styrelsen (websidan har väl knappast något med det uppdraget att göra) tycker jag är att likna vid någon form av utpressning "gör ni inte som jag vill så skiter jag i allt"?

Kanske det var likabra att så skedde. En styrelse ska se till att medlemmarnas önskemål tillgodoses, inte att styrelsens önskemål ska genomföras. Alltså det gamla devicet, "lite mer ödmjukhet vore på sin plats"

SM7VVG Jan
 
Det är för bedrövligt. Intrigerandet och myglandet fortsätter som en ändlös tråd i SSA. Finns det ingen i styrelsen som kan sätta ner foten och visa med öppen hand hur det skall vara?

Nu detta med SSA´s hemsida. Om jag kommer ihåg rätt skriver EQL på sin sida att "vissa" obstruerar. Varför inte skriva ut vilka de är? Vid varje tillfälle? På det viset kan man kanske snabbt se ett mönster och därmed vidta åtgärder snabbare. Det är årsmöte en gång om året. Bråkstakarna kan på så vis lätt lyftas bort. Hemlighetsmakeriet i styrelsen är denna styrelses värsta fiende!

Hans DLZ :cool: :rolleyes:
 
Hasse,

Jag vet inte om det är meningsfullt att hänga ut någon med namn och nummer. Risken är väl då att sakfrågan snabbt övergår i personpåhopp och så blir det skit av alltihop...

SSA har under många år (50...60 år?) drivits av styrelser som enligt min uppfattning haft större ambitioner att försöka styra medlemmarna istället för att ta tillvara medlemmarnas intressen och önskemål och omsätta dessa i praktiken - t ex som Ingemar AIG nu försöker göra -mixtra till en mer levande hemsida - som ständigt uppdateras med olika typer av material - blandade inslag med skämt och allvar. Precis som vilken webbtidning som helst. Varför skall SSA vara så gammeldags, steril, stel och pryd? Vem är målgruppen för sådana tråkiga sidor? Inte jag i alla fall. Nej fy fan.

SM7-sidan är ett annat exempel som när kulorna ven genom luften riskerade att bli utkastad från SSA p g a allt för stor öppenhet om vad som försegick bakom ridåerna i styrelsen och dels för att den innehöll s k riks- och världsnyheter som några i styrelsen på fullt allvar faktiskt, trodde att dom hade ensamrätt att publicera på huvudsidorna SSA.SE Det var t ex nyheter från ARRL som jag fick för mig var intressanta att föra ut till en bredare läsekrets. Aja baja - det var förbjudet!

Så var det visserligen på 30...40-talet även om Internet då inte var uppfunnet... nu år 2004 gäller helt andra principer i samhället. Mer öppenhet och mer medinflytande.

Själv kör jag en ganska öppen men också drivande linje, som tyvärr ogillas av en del i styrelsen. En del säger sig vilja ha lugn och ro eftersom vi som är allt för aktiva sätter press på de inaktiva som då känner sig hotade. Alla är ju inte intresserade av att göra hemsidor, driva frågor och debattera etc etc. Många säger att de inte har tid och att det ändå bara är en hobby, detta som svepskäl för att slippa jobba. Frågan blir då varför man klamrar sig fast år efter år istället för att släppa in nytt folk som kanske VILL jobba och har ambitioner att göra något. Jobb finns det så det räcker åt alla den saken är klar.

Nåja, ytterst är det ändå SSA:s medlemmar som skall se till att den styrelse som väljs representerar medlemmarnas intressen och jobbar på ett bra sätt. Den styrelse vi har nu har medlemmarna valt helt själv. Klaga inte!

Detta innebär t ex att om tillräckligt många medlemmar anser att min "politik" är fel så kommer de garanterat att se till att en ny snällare DL7 väljs nästa gång. Jag får då ta ett steg tillbaks och får mer tid att köra radio. Det är bra :)

Trots allt har jag stora förhoppningar om att vi är på rätt väg. Det gäller nu bara att styrelsen som grupp begriper och vågar släppa över lite mer ansvar och befogenheter på de enskilda funktionärerna - låta dom jobba i fred, tåla att de ibland balanserar på gränsen för det tillåtna, testar vad som går hem och vad som inte tåls, d v s ge dom chansen att visa ett bra resultat.

För övrigt borde alla radioamatörer i Sverige vara med i SSA som faktiskt har den unika funktionen att vara den enda representant som kan företräda oss alla hos PTS och internationellt. Styrelsen som många gnäller och spyr galla över är trots allt bara 14 personer av c:a 5500 medlemmar totalt och kan dessutom bytas ut - om så önskas. Gå med i SSA och gör din röst hörd. Enkelt och logiskt.

73
Bengt EQL
 
Last edited:
Bengt EQL!

> Jag vet inte om det är meningsfullt att hänga ut någon med namn och nummer.

Jag har en avvikande åsikt. De som sitter i styrelsen kan man betrakta som offentliga personer. Om det finns personer som obstruerar eller på annat sätt gör det svårt för styrelsen att fungera skall dessa "hängas ut". Sedan får de själva försvara sitt agerande. Blir det personpåhopp får man ta tag i den sidan av problematiken men den avvarten skall icke vara ett hinder för medlemmarnas insyn i föreningens arbete. Just detta hemlighetsmakeri har varit, genom decennierna, föreningens värsta fiende när det gäller förtroendet bland medlemmarna. Det mygel och rackarspel som förevarit bakom kulisserna har fått frodas ifred utan någonsomhelst insyn. Tro mig, jag har erfarenhet av detta från 80-talets styrelse. De svinaktigheter som flera styrelsemedlemmar var inblandade i på den tiden hade aldrig kommit upp från startrampen om man haft en öppen dialog ut till medlemmarna. Åtskilligt av det som hände i styrelserummet kom aldrig ut exempelvis via protokoll.

Jag anser att myglare och bakåtsträvare skall ställas ut i full belysning. På så vis har medlemmarna själva möjlighet att bedöma vem som har rätt och vem som har fel. Det är möjligt att jag har en mycket osvensk uppfattning i denna fråga. En svensk bråkar inte, han håller sig i mitten och håller käft. Han ogillar kontroverser etc. Själv tror jag på konfrontationen som metod att avslöja svinerier. Tron att allt löser sig bara man låtsas som ingenting är helt förkastlig enligt min ringa uppfattning.

> SSA har under många år (50...60 år?) drivits av styrelser som enligt min uppfattning haft större ambitioner att försöka styra medlemmarna istället för att ta tillvara medlemmarnas intressen

En briljant sammanfattning av styrelsens arbete. Så har det varit och så är det fortfarande i många stycken eftersom delar av det "gamla" gardet fortfarande är med och bestämmer. Tyvärr ser jag också att delar av de tillträdande är skolade i den gamla uppfattningen så en förändring är nog inte att se inom den närmaste framtiden.

> AIG nu försöker göra -mixtra till en mer levande hemsida -

AIG´s "försök" är mycket mycket bra!! Jag kan inte förstå varför det finns gnällspikar som skall kritisera hemsidan idag. Jämför med hur det var tidigare. Jag tror att Ingemar tar ganska lätt på kritiken. Det finns alltid messerscmittar som skall göra sig märkvärdiga oavsett vad som görs. Det får man leva med. Den som är ärlig kan inte annat än applådera AIG´s layout.

> Varför skall SSA vara så gammeldags, steril, stel och pryd?

Häpp! En intressant tanke som kanske i en annan tråd skulle kunna användas när det gäller kommunikationsdelen av vår hobby :D ;)

> SM7-sidan är ett annat exempel som när kulorna ven genom luften riskerade att bli utkastad från SSA

Där bet sig emellertid bakdantarna i ett visst ställe. De förstod nog inte vilken bestämd och kraftfull motståndare de gett sig på. Nä, det är inget fjäsk! Det är en allvarligt menad uppfattning. Vad jag har förstått av diverse uttalanden från olika håll så finns det personer som gärna vill att Bengt skall förpassas ur styrelsen så fort som möjligt. Just därför skall han sitta kvar!

> Det var t ex nyheter från ARRL som jag fick för mig var intressanta att föra ut till en bredare läsekrets. Aja baja - det var förbjudet!

Inget är nytt under solen. Exakt samma åsikt framfördes på den tiden jag skrev bulletinen. Det blev ett himla liv så fort den innehåll något annat än knastertorr information från kansliet plus en regionaldel som nästan ingen lyssnade på. Vad man däremot, bland lyssnarna, tyckte var kul och intressant var nyheter från amatörvärlden. När jag skrev sådana notiser hoppade det fram den ena styrelsemedlemmen efter den andra och var våldsamt upprörda över att jag uppträdde okamratligt mot QTC-redaktören. Ridå!

> Själv kör jag en ganska öppen men också drivande linje, som tyvärr ogillas av en del i styrelsen.

Jag förmodar att det är den delen som tycker det är mer behagligt att i stort inte göra någonting bara föreningen betalar flygbiljetten.

> En del säger sig vilja ha lugn och ro eftersom vi som är allt för aktiva sätter press på de inaktiva som då känner sig hotade.

Då begriper jag inte varför de sitter kvar. BORT MED DEM. Ut ur gemenskapen. Jag är övertygad om att det bland föreningens medlemmar finns resurser som är beredda att ta över. Problemet är bara att det ges inte mycken chans till detta övertagande. Gång på gång ser man samma resultat vid utbyte av styrelsemedlemmar och funktionärer. De som kommer är ofta redan grabbar som har varit med under ett antal decennier och färgats av "den gamla skolan".

> Frågan blir då varför man klamrar sig fast år efter år istället för att släppa in nytt folk som kanske VILL jobba och har ambitioner att göra något.

Solklart! Det ger status, man får respekt. Man får sina resor till klubbar och till styrelsemöten betalda. Ibland kan man sticka utomlands på något trevligt möte. Resor som betalas av medlemmarna. Man behöver inte betala för sig på årsmöten osv osv. Det finns många skäl till varför en styrelse fylls med myglare.

> ytterst är det ändå SSA:s medlemmar som skall se till att den styrelse som väljs representerar medlemmarnas intressen

Nu blir det både allvarligt och mycket sorgligt på en gång. Medlemmarna får nämligen den styrelse de förtjänar. Föreningens medlemmar bör reflektera över just detta.

Å andra sidan kan man fråga sig om medlemmarnas intressen verkligen tas på allvar. Vem minns inte det mycket avancerade dribblande man ägnade sig åt på senaste årsmötet när man kastade ut 7VVG´s fullmakter? Där har vi ett lysande exempel på vad som händer när en intresserad medlem vill vara med och påverka. Efterbörden till ett sådant tricksande och fifflande är uppenbar! Medlemarna aktar sig för att vara alltför intresserade. De kan, på sama sätt som hände med 7VVG, få schavottera. Inte för att de gjort fel utan mera beroende på en skicklig mötesordförandes munväder.


> vågar släppa över lite mer ansvar och befogenheter på de enskilda funktionärerna - låta dom jobba i fred, tåla att de ibland balanserar på gränsen för det tillåtna

En fantastiskt bra tanke men, tror du verkligen att styrelsen skulle tillåta detta? För det första skulle den förlora delar av kontrollen (man älskar på sina håll att kontrollera och bestämma och ha sig). För det andra skulle plötsligt de behagligt tillbakalutade upptäcka att de fått mera jobb. HUGA. Vad är detta. Nä, bättre att hålla fast vid det gamla.

> För övrigt borde alla radioamatörer i Sverige vara med i SSA

Det är inte alls enkelt och logiskt. Många anser att de kan köra radio precis lika bra utan SSA. Du har själv i en tidigare diskussion varit ense med mig om att föreningen skulle falla ihop totalt om man separerade QSL-verksamheten och ställde den på sidan om. Då skulle långt mer än hälften av föreningens medlemmar försvinna. När inställningen bland medlemmarna är sådan borde faktiskt förenintgen först försöka resonera sig fram till varför inställningen bland så många är så negativ. En förening som upplevs bakåtstränade, konservativ, myglande, hemlíghetsfull och konspiratorisk är en förening de flesta undviker.

Hasse DLZ :cool: :rolleyes:
 
Trots stigande ålder upphör jag inte att förvånas över alla strebrar som ser livet som en sorts plattform för att upphöja sig själv och försöka skaffa sig en "position" oavsett om denna är inom styrelsen för ett storföretag, ett akademiskt skrå, eller en ideell förening. Dessa når oftast sin framgång genom att förbruka sina kollegors, vänners, eller aktieägares förtroende varvid de förr eller senare faller djupt och förödmjukande.

När en person med iver och oegennytta tar sig an en uppgift att utveckla ett företag, en vetenskap eller en förening gäller det att vara försiktig. Ty det medför nästan utan undantag avundsjuka och missunsamhet. Framgången skall i möjligaste mån motarbetas med alla till buds stående medel av konservativa grupperingar som anser sina positioner hotade. Det är en gränsöverskridande aktivitet som med ett annat ord benäms "kreativitet". Inom näringslivet leder denna till avknoppningsföretag och diversifiering. Inom föreningslivet leder detta till att föreningar sönderfaller. I en stad kan man hitta "Nedre Ankvattnets Radioklubb", "Ankvattnets Sändareamatörer", "Föreningen Ankvattnets RadioAmatörer" osv.

Som medlem i Nordiska Ciklid Sällskapet (Ja det är akvariefiskar) kunde jag åse hur folk blev bittra ovänner till följd av att en ciklidgrupp från Malawisjön fick sitt familjenamn ändrat från Haplochromis till Cyrtocara av en vetenskapsman, och hur detta i hätska brev i tidningen debatterades. Folk blev ovänner över denna skitsak. Det gemensamma intresset stod tillbaka för individuell prestige.

För att en gruppering av människor skall kunna fungera gäller att den "Formella" gruppen är så lik den "Informella" gruppen som möjligt. Om någon medlem utesluts, eller väljer att inte deltaga i aktiviteterna (= Sitter och surar) Kommer samarbetet att börja vittra, och det mål man satt upp att inte längre ses som det primära. I stället börjar man kriga om positioner och prestige.

I ett sådant läge förlamas företaget, eller den ideella föreningen, varpå dess förmåga att behålla sin marknad, eller sitt syfte försvinner.

I en sådan situation gäller det att få igång kommunikationen så att folk kan vädra ut groll eller helt enkelt inse att det är dags att lämna över till andra krafter. Inom näringslivet kallas detta att "Välja en extern lösning", eller "Ta sitt ansvar".

Som sändareamatör skulle jag bekymra mig mycket om SSA skulle försvagas så att man inte längre betraktades som en samtalspartner med PTS. Det må vara att amatörradion har en undanskymd plats i PTS sinnesvärld, men det är den enda kontakt vi har och den måste vårdas.

Det är inget fel med konflikter. Det är ur dem som utveckling och fortskridande sker om de hanteras på ett riktigt sätt. Någon lustigkurre har sagt om Schweiz att "Landet har haft fred i femhundra år och vad har dom åstadkommit : Gökuret"
 
Jag tycker att SSA's hemsida aldrig har varit så bra som den är nu, den är ju funktionell och ständigt uppdaterad.

Man kan börja undra när stridigheterna tar slut i SSA. Det är ju värsta dokusåpan. Står SSA för Sveriges Sändar Amatörer eller Svårt Sjuka Amatörer? Skämt å sido men som medlem så börjar man ju fundera hur det står till..
 
SSA:
hemsidan ser riktigt bra ut nu så här bra har den aldrig varit.men jag undrar om det någon som har fått juli nummret av QTC eller är det jag som har missat nåt,det brukar ju vara ett dubbelnummer av den juli/Aug men den har inte dykt upp en.

Thomas WQT
 
SMØWQT said:
men jag undrar om det någon som har fått juli nummret av QTC eller är det jag som har missat nåt,det brukar ju vara ett dubbelnummer av den juli/Aug men den har inte dykt upp en.
Från SSA:s hemsida:
QTC Juli / Augusti

som en och annan trånar efter, utkommer tidigast den 5 augusti. Stoppdatum för manus är 15 juli med sista-minuten lämning den 19:e
73 de Lars, sm6rpz
 
Back
Top