Ssa

sm7dlz

Avliden Medlem
From: sm7cxi/Lasse/LEA
To: Per.Kjellin@pts.se ; sm2ecl@ssa.se ; SSA ; sm5xw@svessa.se ; Bengt SM7EQL ; Jörgen Norrmann
Sent: Saturday, February 19, 2005 6:27 PM
Subject: Anmälan till PTS och SSA


Anmälan!

Härmed göres en anmälan till Post och Telestyrelsen , PTS, och Sveriges Sändareamatörer ,SSA m.fl. för kännedom!

Härmed anmäles det att anarki har utbrett sig när det gäller såväl utseende av provförrättare som vissa provförrättares sätt att examinera sändareamatörer på uppdrag av SSA och i SSA:S regi!

Provförrättare ges tydligen auktorisation utan att personens kompetens har vidimerats!

De av SSA ufärdade bestämmelserna för såväl kompetens för avläggande av certifikatprov som för auktorisering av provförrättare har gjort att det nu börjar bli rena anarkin på sändareamatörernas frekvenser!

Ideliga konflikter om vad som gäller , uppkommer både på amatörbanden såväl som på internet!

Bestämmelsernas dåliga krav på kompetens , SSA:s funktionärers sätt att inte kontrollera kompetens när provförrättare utses kommer att leda till sändareamatörernas undergång!

Att som SSA " anse att kvalitet skall stå tillbaka för kvantitet" är ju naturligtvis ett sätt att skaffa fler medlemmar , men medlemmarna försvinner snart när det inte blir attraktivt att vara sändareamatör längre! Vi måste ha en viss kompetens och kvalitet! -Vi vill inte bli en "Bananrepublik" på banden!

Jag vet att förslag finns på att skärpa upp kraven , men den funktionär som tycks ha fått uppdraget, har tydligen somnat , eller tar inte uppdraget på allvar!

Det jäser nu i södra Sverige och som någon sade "Snapphaneuppror är på gång! "

DL7, SM7EQL/Bengt , har nu i många år och inte minst de senaste åren kämpat för oss medlemmar, men övriga DL (Distriktsledare) tycks inte ha någon åsikt i frågan (Eller är man rädda om sin "åtråvärda " (?) post i styrelsen.

Jag som själv suttit som DL7 och därmed oxo kämpat i det förgångna för en bättre organisation inom SSA , vet att det är att "stånga sig blodig " om man kommer med förslag till SSA:s Styrelse !

Styrelsemedlemmarna stryker varandra på ryggen och styrelsen betraktas av mig och många som "EN KLUBB" i " KLUBBEN SSA" , där man skall hålla god min!!

Jag har så länge jag minns varit / och är fortfarande / provförrättare åt PTS både på Sändareamatörsidan och inom Marin VHF.

Jag är sedan några år oxo provförrättare åt SSA .... Jag har dessutom varit lärare i 37 år! Jag har dessutom utbildning som radiotelegrafist i flottan. Jag har varit ordf. i KARLSKRONA RADIO KLUBB. Jag är Manager för LEYAR YACHTING and RADIO CLUB ,SK7RA,SK7NY

Men blir det ingen ändring i ovanstående frågor överväger jag att lämna mitt ideela uppdrag! Jag vill inte bli inblandad i den krets som börjar bli förhärskande! Man får ju dåligt rykte! Eller som någon sade som ringde mig : " Tar du oxo en flaska whisky för ett cert?"

Ni styrelsemedlemmar i SSA!!: Tag Er i kragen! Våga säga vad ni verkligen tycker , Bry er inte om att grannen vid bordet inte vågar! Fråga oss medlemmar vad vi tycker , oftare!! - VI kommer att stödja Dig som är rak i ryggen!

PTS har sina direktiv..... Men mycket måste SSA ge PTS en "hint" om ,för PTS funktionärer vet inte alltid vad som är praktiskt och riktigt inom hobbyn.

Så fortsätt samarbeta , men pruta inte på kvalitet!!

OCH visst kan SSA dra in en provförrättares auktorisation , och PTS kan!!

--- Visa Kurage och sätt fart! Snart är det försent!!

Många Klubbar och enskilda som hört av sig till mig kommer att få detta brev för kännedom senare!

Jag hoppas att det ovan skrivna var ungefär det som vi alla tycker och menade!

fortfarande
best 73´
de
SM7CXI/LasseSM7CXI
Lars-Eric Andersson/LEA/Lasse
Klockareveg.18
SE-370 24 NETTRABY.SWEDEN
+46 455 47010
+46 708 347110
sm7cxi@telia.com
http://w1.455.telia.com/~u45527165
E-Post: sm7dlz@radioshack.se

Hemsida: http://www.radioshack.se

Amatörradiosignal SM7DLZ
 
Back
Top