1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Störningar från solcellsanläggningar

Discussion in 'Störningar' started by SA0BUX, May 4, 2020.

 1. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

 2. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  "Mobiloperatörer, Försvarsmakten, Luftfartsverket och radioamatörer"
  Fantastiskt att fler än radioamatörer har problem med dessa solcellsanläggningar.
  Troligtvis får klagomålen lite mer trovärdighet nu.
   
  sm6vtz likes this.
 3. sm7tkr

  sm7tkr Well-Known Member

  Citat från artikeln. "Länsstyrelsen i Skåne upphävde kommunens avslag och instruerade kommunen att ompröva beslutet."

  Man undrar ju på vilka grunder länsstyrelsen upphävde beslutet när försvarsmakten citat:
  "Försvarsmakten anser att anläggningen riskerar att ”påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del”.
  Om man tar på sig foliehatten kan man nästan misstänka någon form av ministerstyre.

  Nä, vi radioamatörer har nog inte mycket att säga till om när det gäller störningar från solceller. :(
   
 4. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Som tur var överklagade försvarsmakten igen.

  I linje med "grön el" och miljömässigt hållbar utveckling i samhället är det givetvis svårt att ta ett sådant bakslag som det innebär att tvingas montera ner en solcellsanläggning p.g.a. något så löjligt som emc-problem.

  Tur att vi har Elsäkerhetsverket. Dom inser i alla fall problemet och gör mycket för att minimera störproblem.
   
 5. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  Om man har störningar från en Solcellsanläggning
  är det svårt att kanske få "gehör" för en anmälan
  som endast gäller amatörradiofrekvenserna
  om man inte har tillgång till en spektrumanalysator
  eller liten SDR (som inte får uppvisa tendens till att "bottna"
  men som har möjlighet till spektrumvisning.)

  Hursomhelst:

  1. Påvisa att störningarna även finns utanför amatörbanden!

  - På hela kortvågsdelen.
  - Nedanför och ovanför 50-52 MHz.
  - På FM/Flygradiobanden
  - Ovanför 144-146 MHz.

  2. Mät dag och nattetid.
  (Optimerarna stör även nattetid men nivån är lägre.)

  3. På VHF - Rikta antennen bort från störkällan och mät skillnaden.

  Spara mätresultaten/screenshots (exvis .JPG) och bifoga till anmälan.
   
  SM0KBW likes this.
 6. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

  Där Telia hade problem med störningar från den närliggande skolan:

  https://www.elinstallatoren.se/inne...en-tvekan-att-solcellerna-sprider-storningar/

  Så det var/är bevisligen störningar på band som ligger minst på 450 MHz eller högre.

  Som en parentes kan jag nämna att SL's nya signalsystem för tvärbanan inte fungerar speciellt bra heller, jag vet dock inte vad det är som stör i deras fall
  men den Italienska tillverkaren hade valt en lösning där man använder 5,8 GHz ISM bandet.
   
 7. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Med betoning på numera och efter kraftiga påtryckningar från andra myndigheter.
   
 8. SM4HFI

  SM4HFI Well-Known Member

  Visst smäller störningar på rundradio/TV högt men ännu högre smäller störningar för blåljus, ca 380 - 400 MHz.
  Så kolla det frekvensområdet. Stör det där och blåljusmyndigheten får veta der blir det nog fart på avstörningen.
  /Jan
   
  SM0KBW and SM5AKU like this.
 9. SM6MUY

  SM6MUY Well-Known Member

  Störningar från solceller kan förvisso vara besvärliga vilket jag själv har erfarenhet av men 90 % av alla störningar kommer från enkla ”laddare” eller batterieliminatorer skulle jag vilja säja. Även datanätverk kan vi inkludera i detta. Så även om solceller kan vara besvärliga kan ”en” enkel ”laddare” ge störningar på S5 på långa avstånd. Exempel. En granne skaffade trygghetslarm. Han fick löfte om att larmet inte skulle ge några störningar då han visste att jag var radioamatör. Larmet var helt nytt och var radiobaserat (förmodligen GSM) men allt var godkänt enligt alla standarder. Problemet var nät-adaptern som var helt undermålig. Jag pejlade den på nolltid och med en H-prob kunde jag konstatera att den strålade som en värsta brusgenerator. Och såna sitter förmodligen på många trygghetslarm…Jag satte dit några ferriter vilket löste det tillfälliga problemet. Men jag gissar på en flygplats så har man långt mer bekymmer med annan elektronik än solceller som stör, men man vet inte om det…Så sila mygg och släppa igenom elefanter eller vad det heter…Och prylar som vi stoppar i vägguttaget finns det tusentals av. Och det räcker att några är dåliga för att förpesta etern. Det är det värsta….Så tyvärr är framtiden dyster för den som vill gräva fram signaler ur den allt mer ökande brus (stör) nivån…
   
 10. SM6MUY

  SM6MUY Well-Known Member

 11. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  En bekant frågade och jag passar frågan vidare:

  Finns det några fabrikat som veterligen INTE stör
  alternativt är enkla att störa av, dvs innehåller
  troligtvis inte "optimerare"?
   
  sm6vtz likes this.
 12. SM7SJR

  SM7SJR Administrator Staff Member

  Jag har en amatörkollega vars granne har SMA Solar Technology AG inverter, och denne är ca 200m bort. Inga störningar för honom.
   
  sm6vtz likes this.
 13. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  I frustration och/eller som sista försök
  ropade jag in en begagnad belysningsmast 12 meter
  på auktion. För dyrt men det var mitt fel att jag inte
  läste på reglerna tiilräckligt noga.

  Så här blev det. Bilden är tagen innan
  alla antennerna ”alignats” i 10 graders fix
  elevation. Översta yagin sitter 16 meter över mark.

  Det var fortfarande en del solljus igår kväll.
  Brusnivån på 144 sjönk till S3 vid testens början.
  Inte bra men bättre än S9… Det gick att köra litet NAC 144.
  Antennen är en Flexayagi med 10dB gain.
  15 oskeddade kontakter utefter kusten blev det.

  Senare på kvällen när anläggningen tystnat än mer
  hördes en del DL men när jag skulle ropa tändes en
  annan av grannarnas LED-belysning. Ett sprakande
  knastrande oljud med 50Hz periodicitet. Troligtvis
  förorsakat av att ett antal SMPS svänger mot varandra.

  Skall man köra 50 MHz får man nog hissa upp än mer,
  skaffa en ordentligt lång antenn och elevera även den.
  Jag har tills vidare gett upp det bandet. Synd.

  Passade på att lyssna av 432 och 1296 och där var
  skillnaden ganska dramatiskt bättre. Brusnivån sjönk
  till S0 och fyrar hördes med bra S/N.

  Letar ändå nytt QTH. Får väl se om och/eller när det
  kan bli aktuellt.

  Nu slipper jag i alla fall
  gå på det otäcka 45-graders taket
  och balansera upp/ner installationen.
   

  Attached Files:

  SM7VGQ, SM6MUY, SM5KYH and 1 other person like this.
 14. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Fick just tidningen mitt i SOLNA och blev förskräckt.
  https://mitti.se/nyheter/foreningen-tanker-miljoner/?omrade=solna
  Rakt över gatan har dom renoverat taken och uppgraderat ventilationsanläggningarna.
  Det jag inte visste var att det även planeras för solceller.
  Hur ska man agera för att säkerställa att dom vet vad dom gör när dom monterar solceller och optimerare.
   
 15. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Börja se på en ny bostad, gärna på landet med 200 m till nästa hus.

  SM4FPD
   
  sm2sxi likes this.
 16. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Men då har jag ju givit upp och blivit en förlorare:(
   
 17. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Även glesbygd lusas ned med solceller och nu ska det tydligen subventioneras ytterligare, även laddstolpar..

  /Sven.
   
 18. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Men nu har vi ju konstaterat att alla solcellsanläggningar stör inte radiomottagning.
  Jo kanske mer anläggningar glesbygder, men då är det ju längre bort till ladorna med solceller.
  Som jag nämnde har jag en solcellsanläggning 350 m härifrån.
  Inte ett ljud. Inte ens i IC-706:an i bilen när jag kör förbi där.

  Laddstolpar? stör de?
  Vad är det i en sån som kan orsaka stöj?
  Kanske mer bilen är en störkälla.
  En elbil är ju mer en dator och jätteinverter på hjul, än en bil.

  Nån som försökt köra amatörradio i en elbil?
  HF VHF?

  SM4FPD
   
 19. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Skämtåsido, kostängsel, eller vad än. Konstaterandet är, det är inte levbart med störningar i mottagandet som kräver signaler över 9+++ för att det ska vara meningsfullt med utförande av ett QSO. Jag har själv tillgång till störningsfri mottagning, jag hör motstation även om signalen ligger strax över brusnivå. Och om isåfall jag själv måste leverera en effekt extraordinär över motstations brus,QRM - nivå, så blir det rätt meningslöst.. Det finns på banden signalrabblare och hur fantastisk signalen än är så kan man ändå inte höra vad som sägs. Det är ju rätt meningslöst enligt min mening.

  /Sven.
   
  SM0APK likes this.
 20. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Livet är inte levbart för en störd radioamatör.
  Till slut så sysslar man bara med störjakt isf att köra radio.
   

Share This Page