Störningar från solcellsanläggningar

"Mobiloperatörer, Försvarsmakten, Luftfartsverket och radioamatörer"
Fantastiskt att fler än radioamatörer har problem med dessa solcellsanläggningar.
Troligtvis får klagomålen lite mer trovärdighet nu.
 
Citat från artikeln. "Länsstyrelsen i Skåne upphävde kommunens avslag och instruerade kommunen att ompröva beslutet."

Man undrar ju på vilka grunder länsstyrelsen upphävde beslutet när försvarsmakten citat:
"Försvarsmakten anser att anläggningen riskerar att ”påtagligt skada riksintressen för totalförsvarets militära del”.
Om man tar på sig foliehatten kan man nästan misstänka någon form av ministerstyre.

Nä, vi radioamatörer har nog inte mycket att säga till om när det gäller störningar från solceller. :(
 
Om man tar på sig foliehatten kan man nästan misstänka någon form av ministerstyre.
Som tur var överklagade försvarsmakten igen.

I linje med "grön el" och miljömässigt hållbar utveckling i samhället är det givetvis svårt att ta ett sådant bakslag som det innebär att tvingas montera ner en solcellsanläggning p.g.a. något så löjligt som emc-problem.

Tur att vi har Elsäkerhetsverket. Dom inser i alla fall problemet och gör mycket för att minimera störproblem.
 
Om man har störningar från en Solcellsanläggning
är det svårt att kanske få "gehör" för en anmälan
som endast gäller amatörradiofrekvenserna
om man inte har tillgång till en spektrumanalysator
eller liten SDR (som inte får uppvisa tendens till att "bottna"
men som har möjlighet till spektrumvisning.)

Hursomhelst:

1. Påvisa att störningarna även finns utanför amatörbanden!

- På hela kortvågsdelen.
- Nedanför och ovanför 50-52 MHz.
- På FM/Flygradiobanden
- Ovanför 144-146 MHz.

2. Mät dag och nattetid.
(Optimerarna stör även nattetid men nivån är lägre.)

3. På VHF - Rikta antennen bort från störkällan och mät skillnaden.

Spara mätresultaten/screenshots (exvis .JPG) och bifoga till anmälan.
 
Där Telia hade problem med störningar från den närliggande skolan:

https://www.elinstallatoren.se/inne...en-tvekan-att-solcellerna-sprider-storningar/

Så det var/är bevisligen störningar på band som ligger minst på 450 MHz eller högre.

Som en parentes kan jag nämna att SL's nya signalsystem för tvärbanan inte fungerar speciellt bra heller, jag vet dock inte vad det är som stör i deras fall
men den Italienska tillverkaren hade valt en lösning där man använder 5,8 GHz ISM bandet.
 
" Tur att vi har Elsäkerhetsverket. Dom inser i alla fall problemet och gör mycket för att minimera störproblem.
Med betoning på numera och efter kraftiga påtryckningar från andra myndigheter.
 
Visst smäller störningar på rundradio/TV högt men ännu högre smäller störningar för blåljus, ca 380 - 400 MHz.
Så kolla det frekvensområdet. Stör det där och blåljusmyndigheten får veta der blir det nog fart på avstörningen.
/Jan
 
Störningar från solceller kan förvisso vara besvärliga vilket jag själv har erfarenhet av men 90 % av alla störningar kommer från enkla ”laddare” eller batterieliminatorer skulle jag vilja säja. Även datanätverk kan vi inkludera i detta. Så även om solceller kan vara besvärliga kan ”en” enkel ”laddare” ge störningar på S5 på långa avstånd. Exempel. En granne skaffade trygghetslarm. Han fick löfte om att larmet inte skulle ge några störningar då han visste att jag var radioamatör. Larmet var helt nytt och var radiobaserat (förmodligen GSM) men allt var godkänt enligt alla standarder. Problemet var nät-adaptern som var helt undermålig. Jag pejlade den på nolltid och med en H-prob kunde jag konstatera att den strålade som en värsta brusgenerator. Och såna sitter förmodligen på många trygghetslarm…Jag satte dit några ferriter vilket löste det tillfälliga problemet. Men jag gissar på en flygplats så har man långt mer bekymmer med annan elektronik än solceller som stör, men man vet inte om det…Så sila mygg och släppa igenom elefanter eller vad det heter…Och prylar som vi stoppar i vägguttaget finns det tusentals av. Och det räcker att några är dåliga för att förpesta etern. Det är det värsta….Så tyvärr är framtiden dyster för den som vill gräva fram signaler ur den allt mer ökande brus (stör) nivån…
 
En bekant frågade och jag passar frågan vidare:

Finns det några fabrikat som veterligen INTE stör
alternativt är enkla att störa av, dvs innehåller
troligtvis inte "optimerare"?
 
Jag har en amatörkollega vars granne har SMA Solar Technology AG inverter, och denne är ca 200m bort. Inga störningar för honom.
 
I frustration och/eller som sista försök
ropade jag in en begagnad belysningsmast 12 meter
på auktion. För dyrt men det var mitt fel att jag inte
läste på reglerna tiilräckligt noga.

Så här blev det. Bilden är tagen innan
alla antennerna ”alignats” i 10 graders fix
elevation. Översta yagin sitter 16 meter över mark.

Det var fortfarande en del solljus igår kväll.
Brusnivån på 144 sjönk till S3 vid testens början.
Inte bra men bättre än S9… Det gick att köra litet NAC 144.
Antennen är en Flexayagi med 10dB gain.
15 oskeddade kontakter utefter kusten blev det.

Senare på kvällen när anläggningen tystnat än mer
hördes en del DL men när jag skulle ropa tändes en
annan av grannarnas LED-belysning. Ett sprakande
knastrande oljud med 50Hz periodicitet. Troligtvis
förorsakat av att ett antal SMPS svänger mot varandra.

Skall man köra 50 MHz får man nog hissa upp än mer,
skaffa en ordentligt lång antenn och elevera även den.
Jag har tills vidare gett upp det bandet. Synd.

Passade på att lyssna av 432 och 1296 och där var
skillnaden ganska dramatiskt bättre. Brusnivån sjönk
till S0 och fyrar hördes med bra S/N.

Letar ändå nytt QTH. Får väl se om och/eller när det
kan bli aktuellt.

Nu slipper jag i alla fall
gå på det otäcka 45-graders taket
och balansera upp/ner installationen.
 

Attachments

  • Rest2.JPG
    Rest2.JPG
    1,2 MB · Views: 76
Men nu har vi ju konstaterat att alla solcellsanläggningar stör inte radiomottagning.
Jo kanske mer anläggningar glesbygder, men då är det ju längre bort till ladorna med solceller.
Som jag nämnde har jag en solcellsanläggning 350 m härifrån.
Inte ett ljud. Inte ens i IC-706:an i bilen när jag kör förbi där.

Laddstolpar? stör de?
Vad är det i en sån som kan orsaka stöj?
Kanske mer bilen är en störkälla.
En elbil är ju mer en dator och jätteinverter på hjul, än en bil.

Nån som försökt köra amatörradio i en elbil?
HF VHF?

SM4FPD
 
Skämtåsido, kostängsel, eller vad än. Konstaterandet är, det är inte levbart med störningar i mottagandet som kräver signaler över 9+++ för att det ska vara meningsfullt med utförande av ett QSO. Jag har själv tillgång till störningsfri mottagning, jag hör motstation även om signalen ligger strax över brusnivå. Och om isåfall jag själv måste leverera en effekt extraordinär över motstations brus,QRM - nivå, så blir det rätt meningslöst.. Det finns på banden signalrabblare och hur fantastisk signalen än är så kan man ändå inte höra vad som sägs. Det är ju rätt meningslöst enligt min mening.

/Sven.
 
Back
Top