tokigheter hört på banden

SM6RPZ

Well-Known Member
SM4FPD said:
Hur kan ett brus ha läsbarhet fem?
Enkelt, om du enbart hör bruset, så är det inget som stör bruset och bruset har läsbarhet 5. Om däremot en signal dyker upp och stör bruset så minskar brusets läsbarhet. :D

73 de Lars, sm6rpz
 

Roger

Well-Known Member
Dålig mottagning?

Jag hörde för ca 1 år sedan detta sägas över en repeater: Du hörs svagt, så vänta så ska jag gå upp från tio till tjugofem watt. Nä det hjälpte inte, jag hör dig lika dåligt fast jag har tjugofem watt på.

Roger
 

Ingemar

Well-Known Member
Den här tråden är väl lite på gränsen till vad som är tillåtet?

Speciellt med tanke på att allt som skrivs här är publikt och blir indexerat och sökbart i sökmotorer.

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

17 § Utöver vad som anges i 5-7 och 20 §§ får inte någon annan än berörda användare ta del av eller på annat sätt behandla uppgifter i ett elektroniskt meddelande som överförs i ett allmänt kommunikationsnät eller med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, eller trafikuppgifter som hör till detta meddelande, om inte en av användarna har samtyckt till behandlingen.
 
Last edited:

SM7SEK

Administrator
Staff member
Ingemar said:
Den här tråden är väl lite på gränsen till vad som är tillåtet?

Jag tycker inte det. Det går inte att identifiera ensklida personer eller grupper då varken namn, tidpunkter eller platser nämns.

Men om någon känner sig utpekad i någon av trådarna här på HAM.SE så är det bara att höra av sig. Enklast är att klicka på den lilla röda pluppen vid inlägget (rapportera stötande inlägg) och skriv noggrant varför du anser att vi skall ingripa.

73
Uffe
sm7sek
 

Ingemar

Well-Known Member
SM7SEK said:
Men om någon känner sig utpekad i någon av trådarna här på HAM.SE så är det bara att höra av sig. Enklast är att klicka på den lilla röda pluppen vid inlägget (rapportera stötande inlägg) och skriv noggrant varför du anser att vi skall ingripa.

Om det var ett slutet forum så skulle jag hålla med dig, men eftersom det är ett publikt forum är risken stor att inläggen sprids vidare.

Google cache, "The Wayback Machine" och andra webarkiverare kan hinna snappa upp inläggen innan dom raderas och då "finns dom på internet" och är nästan omöjliga att radera.

Det går inte att identifiera ensklida personer eller grupper då varken namn, tidpunkter eller platser nämns.

Namn och tidpunkter får man berätta, men ej innehållet i meddelandet.

Många amatörer verkar ju gnälla över att certifikatkraven är för låga nuförtiden, men den där lagtexten är faktiskt en av de få lagar man måste kunna då det även kommer frågor om den på provet.

Jag skriver inte detta för att provocera på något sätt, men det är ju synd om vi bryter mot de få regler som fortfarande finns kvar.
 
Last edited:
Top