Trilskande Cuscraft R5

walterf

Active Member
Jag har en R5 (VERTIKAL) som jag inte får till att gå.Skulle önska att någon med erfarenhet av denna antenn kunde ge några förslag vad som kan vara fel.Jaghar skruvad ihop längderna som instruktionerna specifiserar.Jag jämför med den G5Rv dipol som jag kör med och signalstyrkan på ex. 20 m. blir ca 50 % högre med dipolen.
Önskar någon har något förslag.
Antennen är just nu placerad ca 1,5 meter äver taknocken( 5 meter över ground)
73 de sa7aiy
 
Last edited by a moderator:
Att jämföra signalstyrkan gentemot en annan antenn kan ju vara ett ganska vanskligt mått.
Hur ser SWR ut?
Om SWR är dåligt och utan någon tendens till dip är ju nästa steg att kolla om det är antennen eller kabeln som spökar. Det gör man enklast genom att byta ut antennen mot en konstlast.
Är SWR OK så vete sjutton vad det kan vara. Den borde ju funka bättre än en G5RV.
 
Antennerna har ju annulunda stålningsvinkel. Vilken tid på dygnet lyssnar du? Vad är det för stationer du lyssnar på? Europa? Dx? Vilka band?
 
Vet ej om du har köpt den ny eller begagnad.
Har en R7 som jag köpte begagnad. Hade vissa problem att få den att fungera tillfredsställande.
Med hjälp från kunnig medamatör gick vi igenom antennens alla band. Kollade alla spolar och infästningsskruvar ochfann att flera av dem var så ärgade att det saknades kontakt. Bara att plocka isär, rengöra och skruva ihop igen. använd gärna rostfria skruv och kopparpasta.
OBS oxo att måtten (längderna) för de olika banden i anvisningarna avser amerikanska bandförhållandena. Innebär att du kanske inte får önskat SWR på de frekvenser du kör. Enda sättet är då att mäta SWR på resp. sektion (band) och förkorta/förlänga tills du får rätt SWR. Jobbigt men nödvändigt.

Hälsningar
SM7RHW
 
tack för alla goda förslag
Antennen köptes begagnat.jag har putsat upp den och skall nu plocka ned den och byta ut vissa skruvar,vidare så skall jag inte "låsa" mig vid de fasta längderna som rekommenderas .
Mina jämförelser med G5RV´n har utförts på 20 meter fm.Faktum så går denna G5RV bra på 20 meter.Har kört alla världsdelar med hyfsat signalstyrka.Kör bara på 20 m.
Åter till R5àn :
Jag får ganska låg SWR(1.8:1) och får tydliga dip,så antennen är "med",men signalstyrkan på 20-15-10 m. är låg.skall nu plocka ned den och så får vi se.
jag återkommer, till dess tack för alla förslag.
de
walt
 
Walt,

Det är inte alls säkert att det är något fel alls på din R5-a. Om den har hyggligt SWR och ger ett tydligt dip på 20 m bandet tror jag inte du ska skruva mer på den - den effekt du matar in går faktiskt också ut. Vertikalantenner känns ofta litet "stumma" jämfört med horisontala antenner därför att de har ett utpräglat minimum i högre vinklar och därför ger de sämre signalstyrkor för europeer och kortskip än något dipolartat. Om konditionerna är litet dåliga på 20 m (som de varit den sista tiden) med övervägande medeldistans-skip är det nog inte så konstigt att din G5RV ger bättre signaler där. G5RV är ju ingen dålig antenn om den sitter tillräckligt högt, dvs 10 m eller högre för 14 MHz bandet, och i sina bästa riktningar (diagrammet ser ut som en fyrklöver) slår den en vertikal med åtskilliga dB på medeldistanser om markförhållandena är "normal svensk matjord".

Ta och jämför R5-an med G5RV under en litet längre period - i synnerhet när det blir longskip och bra konditioner mot USA kanske du märker att R5-an har sina ljusa stunder.
Du kommer säkert att hitta tillfällen då R5-an är lika bra eller t o m bättre för vissa riktningar och distanser än G5RV (G5RV har ju också bäringar där den ger låg fältstyrka).

Det är alltid vanskligt att jämföra antenner, i synnerhet som variationer i utbredningsförhållandena ger inverkningar på signalstyrkorna som ofta är mycket större än de eventuella skillnader i antennegenskaper man vill kartlägga. Att jämföra antenner tar mycket tid och tålamod och det är lätt dra förhastade slutsatser.

Jag använder själv en utpräglad vertikalantenn på 80 och 40 m sedan 1980 och min erfarenhet är att jag "går ut" dåligt mot Skandinavien under dagtid - kan knappast höra SM-stationerna på 80 m SSB (vilket många sagt mig är en fördel) - men när solen går ner vaknar den antennen upp och har gett mycket DX under årens lopp. Men jag kan aldrig höra församlingsjägarna!

73 JanneG
 
TACK JANNE!
DET ÄR RIKTIGT ATT CONDITIONERNA DEN SISTA TIDEN HAR VARIT SKIFTANDE OCH ATT MAN INTE SKALL STIRRA SIG BLIND PÅ ATT JÄMFÖRA ANTENNER.
Jag tar inte ned R5 just nu utan avvaktar lite. HI
Som optimist så lyfte jag G5Rv`n upp ytterligare några meter(den är nu ca 12 m över marken )
Jag gillar detta forum där man kan ställa frågor som för endel är självklara men för ex.mig inte är det..
73 de
walter
 
Om jag förstått rätt skall inte R5 vara för högt över backen. Finns det inte någon rekomendation att den skall vara 3-4m över backen och kringliggande byggnader?
Kan det inte vara kabeln du har fel på också?
 
Back
Top