Trimma dipol till resonans utan antenn-analysator?

SA6BNV

Well-Known Member
Jag vill trimma en dipol att få resonans på 7 x grundfrekvensen men har ingen antenn-analysator.
Vid den frekvensen (och resonans) är impedansen Z = 120 + j0 Ω.

Se bild: trimma-dipol.png

Skulle det funka (bra) att göra så här:

1. Kortslut koax-kabeln och trimma längden på kabeln till (multipel av) en halv våglängd genom att
hitta en dip vid linkspolen med grid-dip meter inställd på f = 7 x f0.
Detta för att uppvisa samma Z vid spolen som vid matningspunkten.

2. Byt ut kortslutningen mot antennen och trimma antennens längd till dip på samma frekvens.

// Åke
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag vill trimma en dipol att få resonans på 7 x grundfrekvensen men har ingen antenn-analysator.
Vid den frekvensen (och resonans) är impedansen Z = 120 + j0 Ω.

Se bild: View attachment 3188

Skulle det funka (bra) att göra så här:

1. Kortslut koax-kabeln och trimma längden på kabeln till (multipel av) en halv våglängd genom att
hitta en dip vid linkspolen med grid-dip meter inställd på f = 7 x f0.
Detta för att uppvisa samma Z vid spolen som vid matningspunkten.

2. Byt ut kortslutningen mot antennen och trimma antennens längd till dip på samma frekvens.

// Åke

I teorin fungerar detta, men inte fullt lika bra i praktiken.

Frånvaron av en balun eller mantelströmsdrossel i matningspunkten
leder till att utsidan på "koaxen" kommer att snedstämma dipolen.

Om det går att få till några hundra ohm serieimpedans mellan dipolhalvan och skärmen går det mycket bättre.
Alternativet är att använda balanserad dubbelledare som justeras till ett heltal av halvvågor.
Tänk bara på att linkspolens utförande påverkar resonansfrekvensen påtagligt, flera varv sänker den indikerade resonansfrekvensen jämfört med den verkliga.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SA6BNV

Well-Known Member
Tack Karl-Arne,

Så vad tror du om en HF-choke i form av att jag lindar några varv av koax-kabeln på en ferritkärna (typ W1JR "balun") och låter den ingå som del av den halva våglängden (nära antenn-änden) när jag trimmar kabeln?

Samt att linkspolen endast är ett eller två varv. 7 x f0 kommer att ligga runt 24 Mhz. Då borde inte spolen påverka nämnvärt?

Eller är det hela ett dumt försök? Bättre att försöka låna en analysator?

// Åke
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Kunde inte en variant vara att använda en elektrisk kvartsvåg 75 ohms koax, som tillfällig matarledning, gärna med HF-choke i antennens matningspunkt och därefter trimma antennen för min SWR?

/Lasse
 

SA6BNV

Well-Known Member
@Lasse:
Hela idén var att jag vid "mätsidan" skulle få samma impedans som vid antennen.
Jag hänger inte riktigt med på hur ditt förslag är tänkt att funka?
// Åke
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Tanken är att 75 ohms koaxen ska fungera som en kvartsvågstransformator, vilket den gör så länge den är ett udda antal elektriska kvartsvågor lång.

Då du anger att antennen ska uppvisa 120 + j0 Ω, kommer impedansen att transformeras till runt 50Ω och du kan då avläsa SWR vid riggen.

/Lasse
 
Last edited:

SA6BNV

Well-Known Member
@Lasse:

Ja det var ju en idé.
Z vid radion borde väl bli Z0^2/Zantenn = 47 ohm :)
Och för att trimma in längden så borde jag få en dip med öppen ände istället?

// Åke
 

SA6BNV

Well-Known Member
Fast nu kom jag ju på en sak... 7 x f0 kommer att vara 24,484 MHz för mig, dvs utanför amatörbanden :(
Och då undrar säkert någon... f0 = 3,498 MHz!?!
Det beror på att jag experimenterar med en multibandsantenn där jag kommer att få något lägre resonans för 80m men det tänkte jag fixa med en kondensator på mitten.

Hela idén kommer härifrån: 6-Band HF Center-Loaded Off-Center-Fed Dipole

// Åke
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
@Åke:

Det har du alldeles rätt i! Jag höftade lite grovt, även om det inte gör någon praktisk skillnad. Visst kan du dippa in längden för att få den exakt vid en viss frekvens men jag tror att det duger med tumstock och hastighetsfaktor... ;)

/Lasse
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Min erfarenhet är att tumstock inte räcker. Möjligtvis för äkta kvalitetskabel med låga toleranser på VF men risken att hamna fel är uppenbar särskilt om det gäller längre kabelbitar som spänner över flera multiplars längd.

Att dippa en kabel med Dip-meter har jag inte lyckats med. Jo det blir ett tydligt dip men på andra frekvenser än kabellängden representerar och det beror på inkopplingsspolen som ju krävs för att få tillräcklig koppling. Jag har labbat med just detta vid flera tillfällen och när jag sedan jämfört med en mätning i t ex nätverksanalysator så stämmer det inte. Kan bli väldigt mycket fel.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Skulle du inte kunna använda en modifierad version av denna?
Schema finns längst ned på sidan, du bör väl byta 51 Ohmarna till 120 Ohm i detta fallet.
 

SM6XYY

Well-Known Member
En SVR-meter talar bara om för dig om impedansen är 'rätt' men säger ingenting om antennens 'resonas' ! En resonant dipolantenn har en impedans på c:a 72-75 ohm!

Varför inte använda en brusgenerator i antennens mittpunkt och kolla med din mottagare vilken frekvens den är i resonans med när den sitter där den skall sitta ?
 

SA6BNV

Well-Known Member
En SVR-meter talar bara om för dig om impedansen är 'rätt' men säger ingenting om antennens 'resonas' ! En resonant dipolantenn har en impedans på c:a 72-75 ohm!
Helt riktigt, det är därför jag krånglar med "dippen" :)
(Men impedansen hamnar på 120 ohm vid 7:e övertonen)

Varför inte använda en brusgenerator i antennens mittpunkt och kolla med din mottagare vilken frekvens den är i resonans med när den sitter där den skall sitta ?
Förklara gärna mer hur det går till.

// Åke
 

SM6XYY

Well-Known Member
OK. En brusgenerator är i princip en mycket 'bredbandig' signalgenerator som sänder på ett brett frekvensområde, 100 khz - 500 mhz.
Om du kopplar in den till en antenn som är i resonans, med någon frekvens inom arbetsområdet, så kommer antennen att 'suga till sig' den 'frekvensenergi' som den är i resonans med. Därmed så kommer generatorbruset inte att kunna höras lika starkt i din mottagare som övriga frekvenser utanför antennens resonansfrekvens. Resonansfrekvensen avläser du på din mottagare.

En antenn påverkas ju av omgivningen där den hänger och därför så skall det mätas på den plats där den skall vara vid användningen.

Om du använder ett okänt material till antenntråd (aluminium, järntråd o.s.v.) så kanske du inte vet vilken 'reduceringsfaktor' du skall använda i dina beräkningar ((300/f)*0.96)/2, men om du beräknar antennlängden utan reduceringsfaktor (0.96) och mäter upp resonansfrekvensen så kan du ju beräkna trådens reduceringsfaktor genom att jämföra den verkliga längden med den beräknade och få fram den rätta reduceringsfaktorn på det viset och använda den vid andra beräkningar med samma material.

På liknande sätt kan du kontrollera en vågfälla (Traps) för att se vid vilken frekvens den spärrar, ex. en antenn för både 80 och 40 metersbanden.

En griddippmeter är också ett användbart verktyg men inte lika lätt att hänga upp i antennen ;-)
 

SA6BNV

Well-Known Member
@XYY:
Tack för den beskrivningen.
Jag har ju en panadapter till radion så då kanske jag kunde hitta brus-"dipparna" ganska lätt.
Är det enkelt att knåpa ihop en sådan brusgenerator själv tro?
Jag får söka lite på nätet...
// Åke
 

SM0AOM

Well-Known Member
@XYY:
Tack för den beskrivningen.
Jag har ju en panadapter till radion så då kanske jag kunde hitta brus-"dipparna" ganska lätt.
Är det enkelt att knåpa ihop en sådan brusgenerator själv tro?
Jag får söka lite på nätet...
// Åke

Det svåra i projektet är att hindra matarledningen och omgivningen från att snedstämma antennen.
Markreflexen också kommer att påverka resonansfrekvenserna påtagligt när höjden varierar.

Om det gick att helt frigöra sig från matarledningen och hänga upp en fjärrmanövrerad signalgenerator i antennens matningspunkt
tillsammans med en mätbrygga som överför värden trådlöst till en display på marken vore saken ganska enkel.

Det finns en sådan apparat, "MiniVNA Pro" som har Bluetooth-överföring till en "App" som presenterar värdena grafiskt.
Vill man inte krångla till saken i onödan borde det vara enklast att hänga upp en batteridriven brusgenerator tillsammans med en resistiv brygga med Zo=120 ohm i matningspunkten. En klen kabel som är lindad som en drossel längst upp förbinder bryggan och mottagaren.
När antennen bara har realdel i resonanspunkterna blir bruset som lägst, och man kan avgöra vart dessa punkter ligger i frekvens.
En variant är att göra Zo variabel så att impedansen kan anpassas efter frekvensen.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SA6BNV

Well-Known Member
Spännande idéer Karl-Arne!
Jag har också sett MiniVNA Pro och var lite sugen på en sådan - tills jag googlade lite och förstod att väldigt många har haft strul med den. Verkar inte riktigt superkvalitét... Synd, för det är ju riktigt fint att kunna hänga upp den i antennen och ladda ner data "remote".
// Åke
 

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
OK.
Om du kopplar in den till en antenn som är i resonans, med någon frekvens inom arbetsområdet, så kommer antennen att 'suga till sig' den 'frekvensenergi' som den är i resonans med. Därmed så kommer generatorbruset inte att kunna höras lika starkt i din mottagare som övriga frekvenser utanför antennens resonansfrekvens. Resonansfrekvensen avläser du på din mottagare.

Hur sitter antenn, generator och mottagare ihop i din beskrivning? Jag förstår annars hur du menar. Samma med Karl-Arnes beskrivning.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Det som behövs, förutom bruskällan, är en brygga. Som någon skrev tidigare är det
viktigaste instrument för schacket som han ännu inte byggt :)

Här är en version från DJ4BR med både generator och brygga.
Även här måste byta potentiometern mot en större för att täcka 120 Ohm.
 
Top