Tropo eller sporadiskt-E

Tropo kommer ofta gradvis och försvinner gradvis.
Dessutom är det sällan någon skipzon på tropo-förbindelser.

Det finns ett tydligt frekvensberoende, och högre band går ofta bättre än
lägre. Ofta kan man höra stationer på samma avstånd
starkare på 70 cm jämfört med 2 m, p.g.a. att
ledskiktet är mer väldefinierat där.

Sporadiskt-E kommer plötsligt och försvinner lika snabbt.
Man kan ofta observera en skipzon, och vanligen så kommer SE nedifrån i frekvens,en öppning
börjar ofta med extremt starka signaler på FM-bandet.
 
Vid sporadiskt E på 2m, efter att 6 m och 3 m BC hörts, dyker stationer upp på 2 m från ett begränsat område ca 200 mil bort. Reflexionspunkten är liten, alla kontakter skär genom den och beroende på hur stark joniseringen är, är avståndet 100 mil eller kortare ner till kanske 60 mil från punkten. Det syns tydligt på https://mmmonvhf.de/es.php?year=2023&month=06&day=27, andra dagar har punkten vandrat runt eller varit fler samtidigt. ES-säsongen brukar anges maj - juli. Min mest överraskande öppning var i slutet av juli, tror 22 juli, året har jag glömt. 59-signaler från Krim, sen vandrade punkten västerut så blev Rumänien efter ett par timmar. Mitt bästa ES sen tidigt 80-tal. Dan efter var det ännu bättre! Efter det har jag endast varit med vid småöppningar, man kan ju inte passa jämt...

Ett bra hjälpmedel är dxmaps.com funktion MUF Sp-E. Det visar maximal frekvens som återvänder till jorden på olika platser. Det man ska hålla koll på är rutor ca 100 mil bort, och sen var man hamnar ytterligare 100 mil i samma riktning. Är det hav där är chansen till motstation liten. Är det väl öppet syns på kartan över QSO på 144 liknande stjärna som på mmmonvhf.

Lycka till med DX på VHF
/Jan
 
Visdomsord ur QTC om trafikteknik vid SE-öppningar från mitten av 70-talet:

1702982913190.png

Satt uppnålat på en anslagstavla på SK6AB.
 

Attachments

  • 1702982833199.png
    1702982833199.png
    19,2 KB · Views: 13
Tropo och sporadiskt E är två vågutbredningsfenomen där man med ytterst liten effekt och små antenner kan nå långt på 2 m. Någon enstaka watt till en dipol kan räcka när konditionerna är på topp.

Stefan LA0BY skrev 2002 en artikel om olika vågutbredningsfenomen på VHF, UHF och SHF och som finns översatt till svenska på ESR.SE


Vill man gå mer på djupet så har det skrivits mycket om alla möjliga vågutbredningsfenomen i äldre nummer av UKW Berichte och Dubus.
 
Back
Top