UR7QM SK

SM5MX

Well-Known Member
UR7QM, Valerij, avled den 12 juli 2023. Han blev 80 år

Valerij är förmodligen mest känd för sitt arbete med contestprogrammet TR4W. Han skrev och underhöll ett stort antal av de moduler som behövdes för vissa tester under dettapopulära program, inte minst på RTTY, och han svarade snabbt ochutförligt på frågor.

Att märka är att Valerij bodde i Melitopol, en icke ockuperad enklav där partisanstrider pågår,mitt i den ryskockuperade södra kustremsan. Trots krigshändelseroch sjukdom fortsatte Valerij sitt arbete med TR4W, en oerhört storp restation, IMHO.

73 & R.I.P., Valerij från oss alla, de Rolf, SM5MX.
 
Back
Top