1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

V728 från Diamond

Discussion in 'Antenner och master' started by sm6wya, Mar 29, 2004.

  1. sm6wya

    sm6wya Well-Known Member

    Finns det någon inom forumet som använder eller har använt "dipolantennen" V728 från Diamond?

    73's de Jonny
     

Share This Page