Vad ska man koppla 144Mhz transverter till?

PL1000

Active Member
Efter att ha läst allt elände från i stort sett alla som kan något om mätning av komersiella trancievers med VHF blir man något frågande. Det tycks som om ingen förbättring skett i kvalitet på mottagning och sändning sedan sent 70-tal. Enligt http://www.df9ic.de/tech/trxtest/trxtest.html har ingen rig konstruerad efter 1979 någon vidare ren utsignal som lämpar sig för slutsteg på flera 100 Watt som idag är mycket vanligt och lättillgängligt.

Det enda som tycks finnas med utsökta egenskaper är några transverters, men dessa ska kopplas till något som gör att den kommer till sin rätt. Man ska inte behöva betala 15000 kr för en HF tranciever bara för att få vettiga prestanda på en transverter för 10000kr.

Idag är 144 Mhz ingen svår frekvens, det finns gott om mycket kapabla komponenter. Det borde vara lätt att få ihop något med god prestanda och ren stabil SSB signal som i alla fall slår en IC202 på de futtiga 200 eller 400 Khz det rör sig om.

I brist på detta, vad ska man driva sin nya fina Kuhne transverter med :) Även om transverter i sig innebär vissa problem så verkar det som en bra lösning ihop med en bra HF station.

Jag började min karriär med denna fina maskin, en klassiker vad det gäller oljud på banden. http://www.rigpix.com/fdk/fdk_multi2000.htm

Hälsningar
Lennart SM6KNL
 
Det här är en frågeställning som är lika gammal som SSB på 144 MHz.
Redan i mitten av 60-talet skrev SM5BSZ om saken, och utvecklingen har inte direkt gått framåt. Dock råkar man inte på "missfoster" som Multi-2000 längre som tur är.

Problemet ligger till stor del i att de som gör HF-transceivrar inte optimerar dem för
rent spektrum ut från sändardelen. Det verkar som om all ansträngning läggs på mottagarna, och sedan görs sändardelen med "armbågen".

Det hela förvärras av att dynamikkravet på VHF/UHF är så mycket större än på HF, p.g.a
det lägre yttre bruset och större ERP från sändarna. Dessutom är en "transverter" något som riskerar att försämra systemdynamiken totalt sett, eftersom den placerar ytterligare bredbandsförstärkning och blandningar i signalvägen för både sändare och mottagare.

Ska man åtstadkomma en "ren" drivsändare till en transverter så måste denna vara konstruerad för största möjliga dynamik även den. Man får i princip konstruera sändaren som "en bakvänd mottagare", och använda smala filter och lågbrusteknik i så stor utsträckning som möjligt även där.

De som konstruerar radiosystem avsedda för "samlokalisering" är väldigt medvetna om detta, vilket bidrar till prislappen för professionell HF-radio. Ett exempel är det som beskrevs i uppsatsen "A new generation of HF SSB power amplifiers" som framfördes på HF89, där ett system som var bra nog att ge ett bredbandsbrus lägre än -170 dBc/Hz på 200 kHz avstånd beskrevs (c:a 30 dB bättre än något som finns på DF9IC:s sida).
Detta arbetade med noggrannt valda signalnivåer och så lågbrusiga komponenter (MOSFET:ar) som möjligt även i sändarkedjan.

För att skaffa en 14 eller 28 MHz drivsändare med överlägsna prestanda så finns det inte så värst många val. Ett är att skaffa en drivsändare eller "exciter" avsedd för professionellt bruk, eller också att bygga något själv. Även att sätta ett smalt filter på MF-frekvensen ut från drivsändaren (en "postselector") skulle kunna förbättra situationen.
Den princip som ligger bakom IC-202 (enkelsuper med VXO som lokaloscillator) skulle även kunna användas för att göra en extremt lågbrusig drivsändare till en transverter.

Om mätvärdena stämmer, så skulle även den extremt lågbrusiga oscillator som användes i G3PDM:s rörbestyckade HF-mottagare från 60/70-talet vara bättre än t.ex. IC-202 vad avser brusnivåer långt från mittfrekvensen.

Dock är lågbrusiga oscillatorer inte allt. Ska bruset totalt fortsätta att vara lågt behöver resten av signalkedjan vara så smalbandig som möjligt, och arbeta med så stora signaler som linjäriteten tillåter.

I DUBUS och UKW-Berichte har det också skrivits mycket om denna frågeställning genom årtiondena.


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Hohentwiel 2m SSB kit

Nu har jag hittat något intressant. Precis så spartanskt och funktionellt som jag letat efter. Har dock inte sett mycket om detta kit och vet inte om man kan hoppas att det håller vad som utlovas. Om något verkar vara för bra.... Inte helt billigt och dessutom som kit, men massor av fördelar om det fungerar.

2m ssb tranceiver kit

Min 746pro drar sådär 2 amp i mottagning, en timmes batteri skulle räcka till 40 timmars mottagning med denna radio. Något att tänka på om man ska köra portabelt.

Verkar som en trevlig utmaning, speciellt som manualen är på tyska som jag kan ca 5 ord av. Först lära sig teknisk tyska, sedan bygga QRP-kit. Har någon testat denna radio?

/SM6KNL
 
Det är samma tanke bakom "Hohentwiel" som IC-202, så en sådan apparat får
prestanda som ligger över den gängse transceiver+transverter kombinationen.
För den som inte gillar tyska läsövningar finns lyckligtvis manualen översatt till engelska.

Man får ganska mycket radio för c:a 4000 kr + nedlagd arbetstid.
Dessutom lär man sig en hel del på köpet...

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top