Varför är inte SSAs styrelseprotokoll tillgängliga för oss medlemmar?

SM7SEK

Administrator
Staff member
Jag saxar från DL7 Bengts utmärkta sida http://www.telecom-lund.com/sm7

Stig SM5IO föreslog i en motion till SSA Årsmöte 2003 att protokoll från SSA Styrelsemöten ej längre skulle publiceras i QTC. Styrelsen gillade Stigs motion och framlade i sitt svar ett förslag till årsmötet att protokollen skulle ges en "journalistisk form" som bättre lämpade sig för publicering i QTC. Efter diskussion och omröstning bl a med hjälp av ett stort antal fullmakter inlämnade av en styrelsemedlem antogs förslaget och beslut togs av årsmötet.

Varför hindrar man medlemmarnas insyn i föreningens verksamhet?

Ska vi sammla ihop ett par hundra fullmakter och se till att protokollen
görs tillgängliga för medlemmarna igen?
 
Ska vi sammla ihop ett par hundra fullmakter och se till att protokollen görs tillgängliga för medlemmarna igen?

Att samla hundra fullmakter hjälper inte, först behövs en motion till SSA:s årsmöte att använda fullmakterna till :D

Nåväl, efter att detta uppdagades för mig så har jag funderat på att skriva en. Om ingen annan är på G med detta så kan jag se till att en kommer till nästa årsmöte.

Min tanke blir då att ordinarie protokoll läggs ut på SSA:s hemsida och att det friserade protokollet redovisas i QTC. Målet med detta är att öka öppenheten i föreningen så att rykten om än det ena/än det andra inte sprids pga informationsbrist. Öppenhet måste vara ett ledord för föreningen SSA. Jag ser ingen anledning till att neka medlemarna tillgång till handlingar (med några få undantag) som rör SSA, detta är ju ändock enbart en hobby.

73 de Lars!
 
Att samla hundra fullmakter hjälper inte, först behövs en motion till SSA:s årsmöte att använda fullmakterna till
Japp det var min idé. Att köra hela svängen med motion, sammla fullmakter. Rösta igenom!

Jag ser ingen anledning till att neka medlemarna tillgång till handlingar (med några få undantag) som rör SSA, detta är ju ändock enbart en hobby.
Jag blev så fly förbannad när jag läste om detta! Mest på mig
själv för att jag inte haft bättre koll på vad föreningen har för sig.
Konstigt att ingen annan sett motionen och protesterat.


Nåväl, efter att detta uppdagades för mig så har jag funderat på att skriva en. Om ingen annan är på G med detta så kan jag se till att en kommer till nästa årsmöte
Lars! Du är är välkommen att ta tag i motionen och se till att
den kommer till nästa årsmöte.

Jag mejlar dig under dagen så kan vi ju diskutera saken.
 
Min tanke med motionen till årsmötet 2003 var att få en mera läsvänlig text i QTC. En sådan text tar också mindre plats än ett styrelseprotokoll som innehåller en hel del luft. Och plats verkar vara en bristvara i QTC!

Om jag minns rätt föreslog jag också att styrelsen skulle ha en punkt på dagordningen där man i protokollet antecknar vad det skall informeras om. Den ordningen har vi i den HSB-förening där jag är ordförande. I näst sista punkten på dagordningen lägger vi fast vad som skall skickas ut till de boende.

På det sättet kan revisorerna övervaka att styrelsen dels informerar om allt av värde och dels att informationen verkligen kommer ut!

Styrelseprotokollen i SSA innehåller i motsats till HSB-föreningens protokoll få personliga/hemliga uppgifter. De borde utan problem kunna hållas tillgängliga på kansliet och kanske även på SSA hemsidor i form av pdf-filer. Då skulle den som är intresserad kunna ta del av dem på ett enkelt och för föreningen billigt sätt.

När det gäller den nya hemsidan hoppas jag att styrelsen ser till att ta fram klara regler. I HSB-föreningen är vi anslutna till HSB webb. Och där är det noga fastlagt vilka fri- och rättigheter de som sköter föreningarnas hemsidor har och inte har!
/Stig SM5IO
 
De borde utan problem kunna hållas tillgängliga på kansliet och kanske även på SSA hemsidor i form av pdf-filer.

Precis vad som föreslagits!

Friserad/nerkortad/journalistisk -form i QTC och i original efter
dom är justerade på webben.

Jag hoppas att det blir så, annars lär det ju bli en motion om det
till nästa årsmöte eller hur?

73 på er
//Uffe
 
Någon som har SSA:s stadgar i PDF-format? Hittar inte mitt pappersexemplar.

Kan ju inte ladde ned dem från SSA:s hemsida pga allt rabalder... :mad:

I styrelsens yttrande till Stigs:s, motion i våras sägs bland annat följande

Styrelsen yrkar även bifall till punkt 2, att information från styrelsens beslut och arbete lämnas genom nyhetsartiklar, notiser, och reportage i QTC och i lämpliga delar på webben.

Punkt 2 hänvisar till "journalistisk form" på styrelsens mötesprotokoll.

Med andra ord, det finns anledning att sända in en ny motion som verkar för att styrelsens protokoll i sin helhet blir allmänt tillgängliga. Att de får journalistisk form i QTC tycker jag låter rimligt, och där instämmer jag med Stigs motion, då de annars kan komma att ta för mycket utrymme i anspråk, men de bör/ska vara tillgängliga för alla medlemar på lämpligt sätt, öppenheten i föreningen är av yttersta vikt! (Verkar som även vissa i styrelsen har problem med att få läsa gamla protokoll vilket låter ytterst märkligt...)

73 de Lars!
sm6rpz krollalfa home dot se
 
Ja suck å stön! En sån styrelse vi medlemmar har valt :(

Återigen! Det snickras just nu som bäst på en motion inför nästa årsmöte. Meningen i denna motion är att göra protokollen inom föreningen, i original utförande, tillgängliga för medlemmarna. Mer om detta kommer inom snart.

73 de Uffe
sm7sek

Ps: Bengt, du har mitt fulla stöd o sympatier.........
 
Mer om protokoll!

Jag tycker att man skall passa på tillfället, nu när man bygger om webben.
Lägg alla protokoll på webben. Då kan alla komma åt dem. Antar att vi inte har några hemligheter, utan att publicering kan ske offentligt.

Är det någon styrelsemedlem som läser detta forum?
I annat fall kanske vi skulle tala direkt till styrelsen.

Lev väl och god DX

SM4FYX
Klas
 
"Är det någon styrelsemedlem som läser detta forum?"

Jo men visst. Tanken med IO:s motion var väl att inte belasta QTC med tråkiga protokoll och paragrafer. Men resultatet har i praktiken blivit - som jag förstår - att styrelseprotokollen nu endast får publiceras i QTC och då iklädda journalistisk dräkt av sektion INFO dvs SM4ATJ, vilket ju också kan tolkas som en form av censur.

Tycker inte det finns anledning att syssla med hemligheter varför det vore en god idé, som föreslagits här, att alla protokoll publiceras i original på SSA hemsida - utan några publicistiska förklädnader.

73 de Ingemar, SM0AIG, DL0
 
Borde inte en "förening" av SSA's karaktär också ha en synlig årlig kronologisk beslutslogg på webben där beslut på individuella ärenden som tas av styrelsen/styrelsemedemmar loggas.
Beslut som är av allmänt intresse för t.ex frekvensallokering, användandet av d.o, riktlinjer, samarbeten med myndigheter, licenser, medlemsfrågor, ändringar i föreningen måste synas.

Alternativt, om styrelseprotokollen är publicerade, kan loggen föras i styrelseprotokollen, med löpande uppdatering efter varje tillfälle.

Med en logg är det lätt för vanliga medlemmar att få en översikt på åt vilket håll verksamheten går, och i vilket tempo, samt att loggen är en gemensam referens vid enklare frågeställningar t.ex "vad beslutades egentligen" mellan medlemmar - styrelse.

Någon form av beslutsinformation i nyhetsform har förekommit på webben men den blandas snabbt ut och försvinner in i mängden av löpande information som finns i webarkiven.

73 NCL
 
Hej

En kommentar:

Det normala är ju trots allt att DL7 eller vice DL7 deltager på styrelsemötet. Eftersom jag deltagit i de två senaste så vet jag att så inte skett. Vi behöver inte gå in på varför men visst hade distriktet fått mer info och kunnat påverka besluten om så skett. ( SM7LBB från valberedningen fanns med senast.)

/ 73 Tommy SM7NZB
 
Hej alla, och Tommy :)

Jovisst är det bra om alla ledamöter deltar på styrelsemötena. Men om man av någon anledning missar så är ju protokoll och dagordningar och annat underlag som använts på det missade styrelsemötet ett utmärkt sätt att "hinna ikapp" och att trots frånvaro kunna informera ute i distrikten.

Allt skall kunna läsas av såväl funktionärer som medlemmar. Inga beslutsunderlag eller protokoll får "sekretesbellägas" och gömmas i ordförandes dator.

73 de Uffe
sm7sek
 
Skrevs ursprungligen av SM7SEK
Hej alla, och Tommy :)


Allt skall kunna läsas av såväl funktionärer som medlemmar. Inga beslutsunderlag eller protokoll får "sekretesbellägas" och gömmas i ordförandes dator.

73 de Uffe
sm7sek

Hört talas om FRA innan?
 
Skrevs ursprungligen av sm7vvg
Hört talas om FRA innan?

Tjena Jan!

Jomenvisst har man hört talas om FRA. Har även en del kompisar inom amatörsektorn som jobbar/jobbat där. Var tror du SM1orna jobbar nånstans? Inte i kalkbrottet i Slite i alla fall :)

Men för att återgå till FRA så tycker jag att den som är orolig för sin personliga intigritet skaffar kryptering typ PGP eller liknande.

Inte ens jänkarna och deras Echelon klar av att dekoda PGP krypterad trafik, inte inom rimlig tid alltså.........

73 de Uffe
sm7sek
 
Har aldrig varit med om en förening där portokoll av någon form varit sekretessbelagda. Det är ju helt absurt det här.
 
Skrevs ursprungligen av SM6???
Har aldrig varit med om en förening där portokoll av någon form varit sekretessbelagda. Det är ju helt absurt det här.

Det är nog en sanning med viss modifikation. SSA styrelse har nog sällan något ärende som kräver sekretess. Men du behöver inte gå längre än till en vanlig bostadsrättsförening så är protokollen hemliga för alla utom revisorerna.

Det beror på att i Brf'ens protokoll kan man se vilka som slarvar med hyran, om kronofogden har synpunkter på en lägenhetsköpare, hur mycket grannen fick när han sålde lägenheten osv! Alltså saker som inte skall spridas!
 
Skrevs ursprungligen av SM7SEK
Tjena Jan!


Men för att återgå till FRA så tycker jag att den som är orolig för sin personliga intigritet skaffar kryptering typ PGP eller liknande.

Tänkte närmast på SSA's hemlighetsmakeri ang CW'n. En användare har varit i kontakt med PTS och fått svaret till årsskiftet, enligt SSA ska vi inte besvära PTS. Vid direkt kontakt har styrelsemedlemmar inte svarat på diverse spörsmål ang styrelsearbetet. Vår egen Tommy säger bara med ett glatt grin "vänta och se".

Det är det jag retar mig på, detta HEMLIGHETSMAKERI!!! Varför ska styrelsemedlemmarna har mer information än medlemmarna dom är satta att representera? Faan, nu blir jag uppretad, är dom bättre än oss som inte finns i styrelsen? Varför då dessa clownfasoner?

Jan
 
Back
Top