Varför låg swr i "fel" antenn?

SM6VTK

Well-Known Member
Jag använder mig bl.a. av en hemmagjord dipol för 40-meter (byggd enligt http://www.geocities.com/n2uhc/dipole.html men än så länge endast med ett element) för hf som jag stämmer av med en tuner.

Märkligt nog har jag låg ståendevåg (1:1,5 oavstämt) även på 15-meter!

Hur kommer sig detta? Det är väl inte ett band som normalt ger resonans i en 2x20m tråd? Inga spolar finns, endast ca 10cm av dipolen i ändarna som är knutna som öglor för fäste till fästlinor. (På jordsidan ca 3m 1.5mm2 kabel, och på andra sidan rep)

Jag får däremot sällan ner swr på 20m till 1:1 trots tuner. Brukar hamna på ca 1:1,5 istället. Borde det inte vara lättare att få ner swr på ett band där tråden är mer eller mindre precis 2ggr för lång?
 
När man har en antenn som är 1/2 våglängd på ett band
så får man också en lågohmig resonans på frekvenser där antennen
är 3/2, 5/2 osv... våglängder. Då går antennen utan vidare att mata direkt via koaxialkabel även på dessa band. En sådan resonans finns på 21 MHz när antennen är gjord för 7 MHz.

Om antennen istället matas på dubbla, fyrdubbla etc... frekvensen så
uppstår det en högohmig (något 1000-tal ohm) matning istället.
SWR i matningspunkten ligger då i häraden 10 - 30, och väldigt få "tuners" klarar av att få ner något sådant till 1:1.


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Aha! Tack för infon!
Man kan alltså ta grundfrekvensen som antennen är avstämd för och multiplicera med 3 eller 5?
Då borde man kunna göra en antenn för 3.624 som även fungerar på 18.120...
Det är väl isåfall endast dessa band som är i resonans på det sättet (av amatörradiobanden, utan tuner) ?
 
Det gäller bara ungefärligt, eftersom påverkan av kapacitansen i isolatorerna i ändarna
ändras när man går upp i antal halvvågor. En dipolantenn för "höga delen" av 80m
bör gå att få att "dra" även på 5 * 3,7 = 18,5 MHz och 7 * 3,8 = 28 MHz.

Vet man vad man gör så går det utmärkt att parallellkoppla antennelement
av olika längder och på så sätt få en multibandantenn som är resonant
på flera frekvenser (grundfrekvenserna hos elementen samt deras udda övertoner).

Problemet är att om man drar elementen nära varandra kommer
kopplingen mellan dem att helt förrycka resonansfrekvenserna jämfört med de värden som kommer ur de vanliga formlerna, så man blir tvungen att prova sig fram.
En bra början är att göra en simulering i något NEC-baserat program för att skaffa sig en utgångspunkt.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top