Vårgårda mast i villaområde

SM6TBE

Member
Hej,
jag undrar om någon har haft erfarenhet av problem med mast i ett villaområde.

Bakgrunden är att jag har 12 meter vårgårda mast med 2 st 6 resp 7 element 2-meters antenner.
allt har gått bra i tre år.

Helt plötsligt har det nu kommit från kommunen en anonym anmälare som anser att en radiomast inte har i ett villaområde att göra.

Jag skrev till kommunen att anmälaren har gjort ett fel, masten är 12 meter och inte 20 meter som anmälaren har uppgivit.

Jag bifogade även en text SSA har satt samman om mast uppsättning.

vi misstänker en specifik granne som bor längre bort, detta pga att närmasta grannen har tagit bort två stora björkar, så nu syns masten bättre.

Vi gick runt bland närmaste grannarna och pratade med dom, reaktionen var typ i stil med....va?? mast, ja men den har väl stått där i flera år...hur så??

73 de SM6TBE
 

SM4HFI

Well-Known Member
Förarbeten till undantaget om bygglovsplikt har jag hittat i 1985/86:1 s 689. Från OCR-versionen på www.riksdagen.se:
"1 andra stycket av förevarande paragraf har därför tagits in ett undanlag för master som enbart avser att tillgodose en viss fastighets behov. Det kan diskuteras hur man skall ställa sig till de, ibland ganska stora, antenner som sätts upp av sändareamatörer. Min uppfattning är dock att det inte är nödvändigt med en bygglovsprövning för dessa."
Det hamnade i plan och bygglagen 1987:10 8 kap 2 §. "Mindre anläggning" kom med SFS 1989:1049. Inför nya PBL 2010:900 lyftes undantaget till förordning 2011:338 6 kap 2§ punkt 1, där det blev "Litan anläggning" som har undantag från bygglovsplikt. Jag har frågat Boverket vad som är "Liten anläggning" och frågade om det gick att jämföra med mast för vindkraft där exakta mått finns angivna, men det var något helt annat. Boverket har samlat info på sidan Radio-, telemaster och torn.
Se även deras skrift http://www.boverket.se/globalassets...nt/2004/boken_om_lov_tillsyn_och_kontroll.pdf s 21 (pdf s 22)
Information om master som fanns på SSA tidigare hemsida har försvunnit på den nu aktuella. Sollentuna kommun har använt bl a den som bakgrund till beslut i ett liknande ärende. Begär ut "BYGG.2018.722", jag vet inte om jag får sprida den men de har skyldighet att lämna ut om du frågar.

Jag vill bara påpeka att jag inte är utbildad i juridik, utan bara letat, frågat runt, fått tips och letat lite till. Emil har skrivit under tiden jag skrev, vi har visst samma länk till boverket. Lagar och förordningar går bra att söka med numret på t ex Google, riksdagen.se kommer högt bland träffarna.

Lycka till!
/Jan
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej.
Du kan här på forumet i den här kategorin kika i de lite äldre trådarna:

Master och bygglov
40 meter mast
Mastbygge

Så finns det i dem ganska mycket skrivet om master och deras uppförande.

MVH SM7NTJ Lorentz
 

SM6TBE

Member
Hej,
Tack för alla svar, det ser ut som att det är lite godtyckliga bedömingar.(Kanske dags att börja samla frimärken istället.)
Jag får se vad kommunen kommer fram till. Jag har bara fått ett brev att en anonym anmälan har kommit in.
Efter över tre år den har suttit uppe.
Mvh
Pattik/SM6TBE
 

SM6MUY

Well-Known Member
Bor du på detaljplanerat område ? Dvs finns detaljplan vad som får byggas och hur ? Antennmaster ingår normal inte i detaljplanen men byggnadsnämnder är betydligt tuffare om det finns en plan. Utanför plan får man styra betydligt mer själv. Så finns det plan så får du försöka hävda att bygglov inte behövs för dylig mast och att den trots allt funnits i 3 år. ”Svartbyggen” kan ju överklagas i 10 år innan de preskriberats. Dessutom så undrar jag om man kan anmäla anonymt !? Om kommunen vet vem det är så kan även du få del av den informationen. Sen den som har klagat måste framföra rimliga argument, inte bara att den är ful, vilket ganska mycket kan vara. I slutändan så faller det ut på om kommunen tycker att ett bygglov krävs. Då får du antingen hävda att det inte behövs eller söka ett med de risker som det innebär. Normalt sett beaktar man bara närmaste grannar dvs de man gränsar till eller typ andra sidan gatan. De längre bort brukar sällan tillfrågas i bygglovsprocessen…
 

SM4HFI

Well-Known Member
Angående rättslig prövning, så har jag trots letande inte hittat något rättsfall där det provats vad som är en "liten anläggning", dvs tillämpningen av undantaget för bygglovsplikt. Endast bygglovsfall finns prövade, med skiftande utgång. Bl a har 35 m mast fått bygglov på ett ställe, 18 m mast har inte fått det på ett annat ställe.
Får man åläggande att ta ner masten bör man göra det. I 2011:338 finns vitesföreskrift, och vitet är 2,5 prisbasbelopp, ca 120 000 SEK!
Översikts- och detaljplaner har jag hittat på kommuners hemsidor. Sök även på kommunens hemsida efter lokala föreskrifter. I Falun där jag bor är t ex parabolantenn större än 1,2 m bygglovspliktig. Blir det 1296 hemfrån får det bli yagiantenner.
/Jan
 

sm7tkr

Well-Known Member
Jag inbillar mig att det blir svårt att bygga ut 5G-nätet om man inte lättar lite på restriktionerna.

/Emil
 

SM6TBE

Member
Inte orkar jag fajta om det blir ett föreläggande om nertagning. jag lägger hellre ner. Marks kommun skriver inte mycket om det hela utan samma standard text man hittar överallt "bygglov krävs för Radio- och telemaster, med undantag för mindre mast avsedd för en- och tvåbostadshus"
Så det ser ut att vara upp till varje handläggares godtycke och dags humör som gäller.
Jag hoppas detta går undan så jag redan i kommande vecka kan få ett besked.
 

SM7CZR

Old Member
Anonyma anmälare som bor på avstånd borde inte alls ha någon talan i sådana här fall.
Det är den svenska avundsjukan som gör sig gällande. Fråga kommunen beträfffande anonyma klagomål!
Det är inte säkert att det godkännes.
 

SM6TBE

Member
Det var väldigt intressant läsning från Sollentuna kommun, Då kommer nästa fråga, nu har jag ju bara fått information om att en anonym anmälan inkommit.
Och jag besvarade den med den text SSA skrivit.
Bör jag, eller skall jag skicka tex in denna handling från Sollentuna kommun, i detta läge, eller invänta någon form av svar från kommunen?
 

SM6POP

Well-Known Member
Hej.
Jag råder dig att skicka den info du har att komma med direkt, jobbar själv inom offentlig sektor och min erfarenhet är att det ibland blir svårt att ändra ett redan färdigt ställningstagande.
Får de informationen från dig innan de satt ned foten så är det större chans att de tar hänsyn till den innan de fattar sitt beslut tror jag.
73 de SM6POP
 

SM6TBE

Member
Hej,
jag har precis skickat in detta som en komplettering innan de tar ett ställningstagande.
Tack för tipset.
73 de SM6TBE
 

sm5phu

Well-Known Member

SM6TBE

Member
Hej,
TACK för alla tips!!!
Nu ligger det på kommunens bord. Och jag hoppas verkligen de är pålästa och kan tolka det hela rätt.
73 de SM6TBE
 

SM5EPC

Active Member
Jag sökte runt efter antenner för 160 m i "Antenner och master" och såg den här tråden.
Min fråga är, hur har det gått med svar från kommunen?
73 Anders SM5EPC
 
Till sm6tbe
Hitta gammalt inlägg 2 år senare Hur har det gått med din mast??
Bor ju själv i samma kommun som du.
Skulle vara trevligt vad marks kommun säger om hög mast
 
Last edited:
Top