1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

WebSDR i NL

Discussion in 'Program för amatörradio' started by SM1TDX, Nov 3, 2013.

 1. SM1TDX

  SM1TDX Well-Known Member

 2. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

 3. SM5OCI

  SM5OCI Well-Known Member

  Hej!

  Mottagarantennen verkar vara en PA0RDT Mini-Whip. Den antennen var jag intresserad av tills jag läste mer om den och någon påstod att den i verkligheten fungerade på ett icke-avsett vis: Den aktiva delen av antennen skulle alltså vara nedledare, och inte den lilla handflatestora kopparplattan som konstruktören trodde var själva antennen.

  Jag tror det var här: How DOES the PA0RDT Mini-Whip work

  Finns det någon kunnig som kan avgöra om ovanstående artikel är vederhäftig? Lite trist om den är det, jag skulle gärna ha en liten lyssnarantenn för främst 80m/40m en bit från huset för att bli av med en del av de störningar huset genererar.

  m.v.h.
  SM5OCI Per
   
 4. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Om man placerar en choke direkt under antennen så kan man effektivt reducera all inverkan från koaxkabeln.
  Fungerar antennen fortfarande med en sådan choke installerad?
  Svaret är, Ja det gör den....
  Om man bryter matningen till antennen så blir radion döv vilket betyder att det räcker inte med bara nerledare för att det ska fungera.

  Man behöver inte vara överdrivet kritisk till antennens funktion. Det finns många aktiva korta antenner beskrivna på nätet och dom fungerar ungefär lika.

  /Micke
   
 5. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Detta är ett känt problem med alla "aktiva E-fältsantenner". Det visar sig genom att antennfaktorn kommer att variera påtagligt med nedledningens längd, och därmed kopplar E-fält som finns runt t.ex. elinstallationer eller byggnadsdelar effektivt till den aktiva antennen
  via nedledningens utsida. Av denna anledning blir signal/brus-förhållandet hos E-fälts baserade aktiva antenner ofta
  mycket sämre än hos motsvarande H-fälts känsliga antenn.

  Ferriter eller andra drosslar på nedledningens utsida kan förbättra uppträdandet, men sällan avhjälpa problemet helt.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   

Share This Page