Zepp-antenn för flera band?

SM0ETT / Hans

Well-Known Member
Har en längre tid (c:a 1 år) gått och "småklurat" på ZEPP-antennen
och dess "syster" Fuchs-antennen. Båda skulle passa mig bra för att
med ändmatning kunna köra vertikalt m.h.a. glasfibermast.

Problemet är att jag använder en LP station som täcker både 24MHz som 30MHz.

Måste erkänna att jag blir lite undrande över rekomenderad "elementlängd",
för den tyx variera hos olika källor.

ARRL:s Handbook säger "lång tråd" kapacitivt jordad matningpunt via spole som ett
L-filter.

Rothammel ("und Nachfolger") säger "lång tråd" matat med induktivt
kopplad resonanskrets.

Orr, W6SAI, säger induktivt eller direkt kopplat Phi-filter till "lång tråd"
med SWR-mätare mellan Tx och Phi-filtret.

Det tyx vara "lång tråd" som gäller. Alltså "bäddat" för grubbel och
"tyck-om-dig-själv"-tröja!

Då jag vill kunna "befolka" olika frekvensområden ("band) mellan 24 och 30
MHz blir ju lösningen för anpassningen någorlunda enkel: en resonanskrets
med koaxmatning, skärm i "botten" av spolen, innerledare c:a 4 varv
"från botten".
Hela spolen 40 varv, blir en "spartrafo", med parallellt C av olika värden
p.g.a. önskade "band" genom en enkel, icke kortslutande, vridomkoplare.
Då kommer de olika "bandens" C inte i kontakt med varandra.
Allt "förpackat" i lämpligt "snyggt fodral".

Att trimmas, "band" för "band", m.h.a ett MFJ antnnmätinstrument för
minsta SWR.

MEN, elementlängden ger mig "gråa hår", vithårig som jag numera är.

Misstänker att optimalt är att vara så nära halvvågen som möjligt.
24MHz är "12m" ger halvvåg 6m.
30MHz är "10m" ger halvvåg 5m.
Då skulle mitt resonemang ge en elementlängd på 5,5m.

Vad säger Python, Delphi:s antennorakel?
 
Last edited:
Top