1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

6m bandet från lägenhet?

Discussion in 'Antenner och master' started by SM3WSV, Apr 15, 2013.

 1. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Det är en bra lösning. Enligt min erfarenhet kan man ibland behöva hårdare koppling så den mindre loopen blir en liggande oval och följer den stora loopen lite mer.

  Har du någon bra idé om hur man kan göra kondensatorn, det är inte många pF som behövs?
   
 2. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  KBW WSV de APQ

  Jag har en ny ide. Nu QRL. Återkommer i morgon.

  73
  Bengt
  SM6APQ
   
  1 person likes this.
 3. SM3WSV

  SM3WSV Active Member

  LOL! Det blev lite fel där:) 40m ovan hav är det i alla fall. Halva den höjden stämmer i alla fall ganska bra med höjden ovanför vår parkering.
   
 4. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  ....Mitt förslag till fönsterantenn....

  Jo jag misstänkte att höjden var lite väl tilltagen.
  Behövde en höjd till simuleringen därför reagerade jag på dom 40 meterna.

  Jag tog fasta på vad 7CZR sade ang motvikt och simulerade en dipol.
  Om du skulle ha möjlighet att sätta upp en dylik antenn så tror jag det skulle funka ganska bra.

  dipol.jpg
  Dipolen består av två ben 1,45m långa med 6mm diameter.
  Vinkeln mellan benen är ca 100 grader. Justera denna vinkel för bästa anpassning till 50ohm.
  elevation.jpg
  Man borde få ganska bra egenskaper och faktiskt lite gain.
  azimuth.jpg
  Antennen blir i det närmaste rundstrålande.
  Detta gäller givetvis endast om antennen är fritt placerad.
  6m_swr.jpg
  Bandbredden blev ganska bra.

  Denna antenn borde kunna realiseras med lite kortare element om man förser dom med en spole i botten.


  /Micke
   
  2 people like this.
 5. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  QUADELEMENT för 50,1 MHz

  KBW WSV de APQ

  Det är alltid svårt att ge antennråd när man inte ser exakt hur situationen ser ut.

  Eftersom du, WSV, varit inne med tankegångarna på en loop tar jag risken att föreslå följande.

  6 meters amatörband, 50,1 MHz motsvarar 5,99 meter.

  Man kan tänka sig en loop med omkretsen omkring 5,99 meter och då blir diametern 1,9 meter.

  En "loop" med dessa mått blir egentligen ett drivet quadelement.
  En sådan konstruktiom har distinkta fördelar.

  a) Verkningsgraden blir nästan 100%.

  b) Grovleken på radiatorn kan i princip utgöras av en cu-tråd, men valet bestämms snarare av mekaniska orsaker. Ett bromsrör är mycket lämpligt.

  c) Matning: en mindre matarloop blir överflödig. Matning till koaxialkabel sker, precis som på ett quadelement, i nederändan. Ingen avstämingskondensator behövs eftersom loopens resonansfrekvens bestämms av längden på t ex bromsröret.
  Matningsimpedansen bör ligga på omkring 115 ohm (tråd) men sjunker en aning om grövre ledare användes (bromsrör).

  d) Avstämning (eventuellt?) och matchning.
  Starta med en omkrets på 6 meter.
  1) kortslut matningen med en envarvig loop.
  2) "Koppla" dippans spole till den envarviga slingan. Sök resonansfrekvensen. Avlyssna grid-dippan med en välkalibrerad mottagare.
  3. Förkorta loopen centimeter för centimeter tills den önskade frekvensen är uppnådd.
  4. Matningsimedansen bör ligga på 100 - 115 ohm. En kvartsvåg av 75 ohms koax kommer att omvandla dena impedans till 50 ohm. Om 75 ohmskabeln har en våghastihet av 0,66 blir matchningskabeln cirka 0,98 meter lång.

  e) Om du tycker att loopen blir för stor kan man säkert tillverka en mindre och förlänga den med en induktans. Jag har ingen erfarenhet av detta men instinktivt föreställer jag mig att man kan prova med en induktans i serie.
  En sådan induktans, spole, kan man kanske tänka sig i loopens symmetripunkt, mitt emot matningen. Lämpligen lindar man några varv av själva bromsröret. Då unviker man skarvar.
  Matningsimpedans kommer att sjunka. Kanske kommer den att ge nästan 50 ohm. Om matningsimpdansen på den induktivlastade loopen blir omkring 75 ohm transformerar man till 50 ohm med 1/4 våg. av 60 ohms koaxialkabel.

  f) Balans åstakommes i bägge fallen genom att trä på rikligt med ferritrör på koaxialkabeln närmast matningpunkten.

  Good Luck

  73
  Bengt
  SM6APQ
   
  Last edited: Apr 17, 2013
  1 person likes this.
 6. SM3WSV

  SM3WSV Active Member

  Ett intressant förslag men den blir nog svår rent praktiskt att montera fritt utanför lägenheten och kommer att vara ganska oskyddad. En förkortad variant skulle kanske fungera med ett fäste för fönsterbrädan nära matningspunkten och sedan vinkla ut spröten från fasaden. Nedfallande snö har dock redan tagit en egentillverkad 2m dipol jag hade monterad ca en halvmeter utanför fasaden.

  Loopen tilltalar mig mer ur installationssynpunkt. Den verkar som gjord att ha hängande innanför eller utanför ett fönster.
   
 7. SM3WSV

  SM3WSV Active Member

  Tack för förslaget SM6APQ! Den här loopen verkar helt klart ha sina fördelar samt att den förenklar byggandet med eliminering av kondingen och avstämningsloopen. Den blir dock för stor med 1.9m diameter med de begränsningar jag har. Det verkar luta åt att jag bygger en mindre loop med konding och avstämning. Det senare upplever jag som besvärligt att göra själv utan erfarenhet och testutrustning men ska göra ett försök i alla fall. Förhoppningsvis lyckas jag konstruera dem "tillräckligt bra" för att antennen ska gå att använda.
   
 8. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  @SM6APQ, Bengt:

  Tack för ditt svar!

  Vi verkar tänka i samma banor, ett "quad" element är bäst. Däremot kan jag för lite om loopar förkortade m.h.a spolar. Rent estetiskt ter sig, i mina ögon, den traditionella magnetic loopen enklare och renare i design, vad gäller vilken som bäst vad gäller verkningsgrad m.m har jag ingen aning om.
   
 9. SM0BRF

  SM0BRF Well-Known Member

  Det går som sagt utmärkt att göra kondensatorer med koaxkablar. Jag använder det själv flitigt, men man får inte glömma bort att det samtidigt är en transmissionsledning och kompensera för det. Om man exempelvis försöker sig på att göra en konding som är så stor att det motsvarar en kvarts våglängd av koaxen, på den använda frekvensen, ser man plötsligt en kortslutning i stället.
   
  1 person likes this.
 10. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  Quadelement

  Den "traditionella" loopen är inte enklare eller renare i design - snarare tvärtom.
  Den stora fördelen med den traditionella loopen är:
  a) Mindre
  b) Kan med hjälp av kondensatorn täcka flera amatörband.

  Nackdelar:
  a) Fodrar relativt grov cu-ledare för att hålla nere förlusterna.
  b) Fodrar för bästa resultat en vacuumkondensator. Svår/dyr att få tag i! Kan i värsta fall ersättas med en butterflykondensator där bara statorplattorna utnyttjas. Detta för att komma ifrån det "onyttiga" övergångsmotståndet mellan rotorplattorna/axeln/lödöron.
  c) Fodrar en liten matarloop.

  Skall under weekendan labba upp en förkortat quadelement för 50,1 MHz med förlängningsspole.
  Återkommer med testresultatet.

  73
  Bengt
  SM6APQ
   
 11. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  @SM6APQ:

  Rent effektivitetsmässigt så är det väl antagligen den aktiva längden som avgör och där är den lilla loopen begränsad till att vara mindre än en 1/4- våg för att bete sig på avsett sätt.

  Jo kondensatorn är akilleshälen på de små looparna. Ett trick är att ha en gangad (blev det rätt nu)kondensator och ansluta loopens ändar till de två fasta plattpaketen, på så sätt går strömmen bara i axeln mellan sektionerna. Man får dock bara hälften av kapacitansen men å andra sidan dubbla max spänningen.

  En halo är en annan lösning med knappa metern i diameter. Har bara kört med sådana horisontellt, reser man den så bör den väl bli "cirkulär" till sin natur?
   
  Last edited: Apr 17, 2013
 12. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

   
 13. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  precis det går att använda en vanlig BC-konding på det sättet och som sagt du slipper alla övergångsresistanser för strömmen går bara i axeln mellan sektionerna, huset kommer flyta på halva spänningen, men det är ju i princip jord ;)
   
 14. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  apropå Halo

  Från Google:

  Advantages of a halo antenna

  When constructed correctly, the antenna will present a good match to 50-ohm coax with a low SWR.
  The antenna provides a low angle omni-directional pattern.
  The radiating element of the halo is grounded, which tends to reduce static buildup, an advantage shared by many antennas fed with a gamma match.
  The physical diameter of a halo is small enough to be effectively used as a mobile antenna on the higher vhf bands and above.
  Halos may be stacked, narrowing the vertical radiation pattern, but having little or no effect on the azimuthal pattern.

  Disadvantages of a halo antenna

  Due to their narrow pattern, halo antennas perform poorly for NVIS and skip propagation.
  Halos have very little vertical polarization components, and will perform poorly for vertically polarized signals.

  Som sagt vad, halo-antennen som en cirkulär ring, får halva dimensionerna och cirka 1 m i diameter. Kan monteras hoisontellt ut från balkonräcke e. d.
  Men, den fullsize loopen, med 1,9 m i diameter kan ju också monteras på liknande sätt.

  Jag återkommer efter en test med en induktivt lastad och förkortad loop för 50,1 MHz

  73
  Bengt
  SM6APQ
   
 15. SM5NFT

  SM5NFT Well-Known Member

Share This Page