Är det något jag missar .....

SM4FPD

Well-Known Member
Mikrofonen SA5A talar om är nog en BM-800, en Kinasak.
Det är en mikrofon som är gjord för att likna utseendet på dyra kondensatormikrofoner.
Man kan finna den på exvis Wish, i alla tänkbara priser från nån hndring till en hlav tuseenlapp.
Mikrofonen i sig är specad på alla tänkbara fantasisätt.
Man får intrycket att dne är en kondensatormik. Men innehåller ett vanligt eleketretmikrofonelement med förstärkare och avsedd för Phantommatning med 48 V.
Eleketretmikrofonkapseln är i de flesta fall en lite större sådan och av god kvalitet.
Mikrofoen finns i en mängd versioner, prova bara att Googl på BM-800.
Modifieringr för att kunna köra den mot obalanseda anslutning och med begränsningar i frekvesområde för tal, förekommer.
Att bygga en balansers del som matar med 48 V balanserat går kanske men har knappast något med ljudvalitet att göra.
Balanserat med 48 V matning är tänkt att undertrycka brum i sammanhang med långa ledninagr och där det finns mängder av starktstörmsladdar.
Mikrofon är mycket snygg!
Den har mikrofonelementet riktat mot sidan, trots det finns bilde på personer som sjunger ellet talar i axiell riktning mot BM-800.
I vissa spec står det att den är uppbyggd med eleketetmikrofonkpsel och har stark magnet med neodynmagnet. I verkligheten har ingen sådan mik magnet.
Jag har en sådan som jag fick av någon som inte fick den att funka, skälet är givetvis att den skall matas med balanserat 48 V system.
Jag har inte provat den, men funderar på att bygga om förstärkarkortet för obalanserad matning.

Impedansen är förstås lågohmig och den kan därför driva alla mikrofoningångar.

Det finns modifieringar för att göra den till en amatörradiomikrofon, på nätet.

Prisvärd? Ja mekaniskt sktisnygg, och med modifoíering kan den pryda sin plats vid en radiostation.

Huruvida de som säljs för amatörradio är modifierade med annan förstärkare är en bra fråga.

SM4FPD
 

SM4FPD

Well-Known Member
Här är en länk till G4IZH som modifierar en BM-800, här finns tillfälle att se hur den ser ut inne och utanpå, samt originalschemat.
Dock verkar det finns många olika varianter.
Modifieringen går ut på att göra en obalanserad uthång samt matningspänning separat, exvis ett 9 v batteri går.
Samt HP och LP filter, för talbandet.

http://www.g4izh.co.uk/bm800-microphone-mods.html

SM4FPD
 

SM4FPD

Well-Known Member
Förr var det vanligt att man presenterade frekvenskurvor om man ville sälja en mikrofon.
Det var även vanligt att man sålde mikrofoner som var gjorda för tal, och med liten bandredd i överföringen.
Dvs mikrofonen had preemhpasis, diskanthöjning.
Idag får vi inte veta något sådant.

Det finns de som hyllar de gamla fina USA mikrofonerna, rakspegln etc, de had en hålrumsresonator framför membranet, vilket då ger en förbetoning av diskanten. De med förstärakre hade ofta någon form av kompression samt preemphasis.
Man visade även frekvenskurvor.

Idag finns billiga elektretmikrofoner, och de är förträffliga vad gäller rak frekvenskurva. HiFi mickar till några tior bara.
Så mikrofontekniken hr drastiskt färändrats.
Skall man nvända en sådan mikrofon för komradio, AM, FM eller SSB, så har ju en sådan sändare en beskärning under 200 - 300 Hz, samt skär av diskanten över 2,5 till 3 kHz. Då verkar det onödigt med en eleketret, eller en kondensatormikrofon som beroende på snyggt hölje kan kosta massor, kanske som en av de nämnda USA mickar gjorde på sin tid.

VKC skriver "kondensator mikrofon", är det särskrivet betyder det då kondensatormikrofon, vilken då skall matas med minst 48 V om den innehåller en likspänningsomvandlare. En kondensatormikrofon behöver hög spänning.
Skall det vara separata ord så kan det betyda att mikrofonen är försedd med en kondenator som endera minskar basen, reducerar HF-inslag, eller är dynamisk så den inte utsätts för spänningen som finns i alla dagen mikrofoningångar.
Betyder det elektretkondensermichrophone, så är det en elektretkapsel i prylen.

Se även min tråd "hur låter folk egentligen" där jag ongör mig över att folk sänder bara halva sitt spektra.
Så som det blir om man sänder SSB med en HiFi mikrofon. Och att massor av den dyra RF-effekten går åt till oanvändbar sädning av tal under 150 Hz, jag har sett tal som innehåller en stor del neråt 50 Hz, hur katten man kan få sin röst så lågt är en bra fråga.
Jag använder ett oscilloskop med frekvensräknare kopplat till riggens detektorutgång, då ser jag ner till 1 Hz i SSB.

Torts allt finns det många med HiFi mikrofoner som låter bra.
Men då skall man nog in i de nyare riggarnas menyer och ställa in frekvensområdet för sändning.

SM4FPD
 

Per Bengtsson SA7PGB

Well-Known Member
Tack SM4FPD för en otroligt utförlig svar , även om jag tyckte de kändes lite som de missade frågan :)Headset verkar smidigt och kilar efter något som är "okej" :)

73
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!
Jag har hört några som använder VKC-Headset, min bedömning är att det låter helt OK.

MEN, och detta måste poängteras, de individuella inställningarna som var och en gör kommer att ge mycket varierande resultat.
Från, "jättebra" till "inte i närheten av bra", Roy har belyst en del av problematiken.
Ibland när jag kikar på någon web-sdr, så ser jag att vissa har en våldsam betoning i basen, i storleksordningen +20 dB, inte sällan ned till obskyrt låga frekvenser. Sedan har man ju de som har "hängmattefrekvensgång" mycket betonad bas, knappt något mellanregister och sedan ganska mycket diskant, det blir ju inte så bra det heller?

Själv använder jag, flera gånger i veckan, en T-17 kolkornsmikrofon...
 

SM4FPD

Well-Known Member
Jag har hört SSB stationer inom 3,7 MHz bandet som har så stor del av spektrat krings 100 - 300 Hz att det uppskattningsvids drar 90 % av effekten. Sen 10 W till den del av spektrat som bär information.
Den mäskliga rösten har för oss gubbar en grundton som varierar väldigt lite i frekvens, omkring 100 Hz. För damerna 200 Hz.
Den hörs ju knappast vid live samtal, den skulle då behöva var väldigt starkt och skulle mer kännas i kroppen, som basen från en Steroanläggning.
Våra stämband alstrar ett mycket kraftigt övertonspektra över dessa 100 Hz. Med gommen, tungan och skallen ger vi resonans till dett spektra vilket skapar våra ljud som blir tal.
Filtrerar man fram ner mot 100 Hz i sin mikrofon och sändare kommer ju grundtonen att sändas ut men som knappst bär någon information.
Därför brukar talområdet sändas med 300 - 3000 Hz.
Gärna med en succesiv höjning mot de högre frekvensens, för FM gäller 6 dB per oktav, preemphasis..
När vi blir gamla gubbar slappas våra stämband av, liksom övriga delar av kroppen, och spektrat blir mindre uttalat, vi låter lite tamt, som gammelgubben.
Det påverkar förståss hur vi låter från vår fina radiostation.
Den som har teaterutbildning talar med en välartikulerad röst, där han "klämmer" fram talets del som bär mest information, och överdriver till viss del området över 2000 Hz för att få fram S, F och sche ljud.
En sådan radioamatör låter väldigt tydligt på banden.
Medan motsatsen låter ynkligt......
Så visst är talet en komplicerad sak och hur vi förmedlar den.
Ändå behövs bara några stavelser för att vi skall känna igen kompisen som vi inte hört på 27 år, detta trots distorsion och begränsat frekvensområde.
Så nog är det viktigt ändå att se till att sända vettig SSB.
Mikrofoner har alltid varit av stort intresse inom hobbyn, och har stor inverkan på vår signal ut i vida världen.

SM4FPD
 

SM0NOR

Well-Known Member
Med tanke på prisnivån så undrar jag vad jag missar, finns det guld i steget? o_O

Min teori är att det är en "dödsbosäljare". Alltså en person som köper upp hela dödsbon och pytsar ut grejerna bit för bit. I så fall sitter personen på ett jättelager och har inte bråttom att sälja snabbt. Teorin motsägs dock av att han inte har gjort så många affärer totalt på Tradera. Men å andra sidan, dödsbosäljarna håller i allmänhet till på andra siter (vet jag av erfarenhet efter min fars bortgång och en sådan köpte det vi barn inte ville ha)
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Jag har jobbat med dem bägge två (i SM0) och handlat. Det är synd att inte insikten finns vad gäller priser i tiden för det som passerat bäst före datum, eller tekniskt datum.. - Antikviteter hör nog hemma på andra siter eller längre fram i tiden. Men - men, försöka går ju alltid..

/Sven.
 
Last edited:

SM4FPD

Well-Known Member
Såg att han har ett antal nya auktioner alla med 499 kr.
En gammal ARRL handbok exvis, de gamla brukr gå för någr tior....

de
Roy
 

SM4FPD

Well-Known Member
Jag såg en antenn med magnetfossing och lång sladd, som han säljer.
Men hur lång är sladden då?
Och för vilken frekvens är antennen, och är den verkligen värd ett så högt pris?
Särskrivning gör att man inte riktigt vet vad han säljer.....
Ja slutstget och många prylar kommer upp hela tiden, osålda.
Att sälja en "Morsesändare" som på bilder mer liknar en Heatkit elbugg , ja lite tråkigt för den som köper.

Det är väldigt vanligt att man på TRADERA inte förmår beskriva vad man säljer.
Det finns fina mikroskop, med fyra objektiv etc men inte ett ord om förstoringgraden.
Nån såljer en fin kompass i snygg trälåda, men det ser mer ut som ett riktmedel för kartritning, dvs ingen magnetisk nål.
Kompasser säljs ofta men ingen kan berätta hur den är graderad. Nygrader, 62 streck eller 360 grader?
Andra har inte ens bemödat sig med att torka av dammet på prytteln, och fotograferar mer av spetsduken på finbordet än saken han säljer.
Lite underhållning kanske att läsa.....

Jag tänker på han som inte hittade satelliten, för SATTV, trots noggrann inriktning med kompass. Problemet var att den var graderad i nygrader.


SM4FPD
 

SM6GXV

QRV: HF, VHF, UHF
Dom är säkert lätta att få tag på.... "Tvärkylda" varianter av 8874. Påstått en gång specialtillverkade för det steget.
 

SM2OWW

Well-Known Member
Nu är det rea på slutsteget, 17.900:- (exkl rören)

På rigpix står det: New price 1978 in the US: $799.50, så det är en skaplig värdeökning! ;-)
 
Top