Amatörradio, en fördummad hobby?

SM7USY

Well-Known Member
Läs SM7EQL's artikel på http://www.sm7eql.se/sm7/funderingar.html

Mycket är nog sant i hans funderingar men jag vill nog vidhålla att sen klassificeringen inom amatörradion försvann har nog amatörradion fått en uppsving med trafik och möjligt så kommer nog dom stora träffarna att besökas av fler intreserade amatörer.

Av min tid som radioamatör med de tillfällen som jag har lyssnat och kunnat göra mig hörd på banden så kan jag inte minnas att det är sämre nu än innan klassindelningen försvann.
Att återinföra krav på telegrafikunskap för att höja den nuvarande trafikdiciplinen tycker jag är ett klent argument. Lika klent som att kräva att man ska ha en dator och kunna köra digitala moder.

Lika illa som en A-amatör medvetet sänder CW till någon som inte kan ta emot CW är det ju att sända PSK31 tillbaka om man vet att han inte har en dator.

73 /Peder
 
Jag instämmer nog i det mesta vad Bengt skriver,förutom det med Cw-kravet.Däremot anser jag att de tekniska kraven borde höjas.Där har det förfallit med sina "snabbkurser" osv.
Snart kanske man kan ta en Helgkurs och få en ingenjörs-examen....ha ha.

73/nkk
 
Hmmm, varför ska man höja de tekniska kunskaperna för att få tillstånd att använda en amatörradiosändare? Idag behöver ingen kunna en gnutta teknik. 99,99 % av all amatörradioutrustning är färdigbyggd av stora världsomspännande företag. Det går till och med att köpa fabriksbyggda longwires och G5RV antenner!!!!

Nä, har man slopat telegrafin kan man slopa teknikkunskaperna också. Gör amatörradion helt fri. Som den är på 27 mHz. För min del ser jag ingen skillnad. Det VAR skillnad för några decennier sedan men definitivt inte idag.

Det fåtal som är mer intresserade av teknik än kommunikation kommer att finnas ändå. Ett avancerat teknikprov är ingenting annat än att bygga murar gentemot alla dem som vill kommunicera. Telegrafikravet var just en sådan mur. Varför skall man nödvändigtvis bygga nya?

Personligen ansr jag dem vara patetiska som vill ha vår hobby till något slags skrå. En hobby där vi är lite för mer än andra eftersom vi kan ohm´s lag utantill. Fortfarande kan man höra på 80-meter amatörer som ser ner på alla som inte kan telegrafi. Det finns också amatörer som "trycker dit" dom som inte har en ingenjörsexamen i svagströmsteknik osv. När dessa amatörer försvunnit av naturliga orsaker kan vi kanske hoppas på en förändrad attityd men idag får vi leva med dessa "klan" medlemmar.

Det var min 25-öring.

73
Hasse DLZ www.radioshack.se
 
Bengt´s slutkommentar måste helt enkelt kommenteras!

> Jag anser att amatörradiohobbyn håller på att fördummas.

Den håller inte på att fördummas! Den har befriats från ett ton av fördomar, messerschmittar och "frimurar" elit. Det började för länge sedan, för att vara mer exakt i mitten av 60-talets när de första "befriade" amatörerna slutade upp med att se hobbyn som en elitistisk sysselsättning för några få utvalda.

> Efter att ha tagit del av det senaste årets "låga debatter" på Internet

Med förlov sagt, vad har diskussioner på Internet med amatörradio att göra?

> och lyssnat på hur amatörradiotrafiken bedrivs på våra amatörradioband har jag kommit till följande insikt;

Här framför du en personlig åsikt som du naturligtvis är i din fulla rätt att göra. Många andra håller inte alls med om att den trafik som bedrivs skulle vara av den art att den skulle förbjudas.

> De tekniska kraven för att erhålla amatörradiocertifikat borde hålla minst den nivå som gällde för A-certifikatet.

På vilket sätt skulle det bli bättre på amatörbanden? Jag skulle kunna fylla detta forum med exempel på MYCKET DÅLIGT UPPFÖRANDE där gamla, etablerade sändaramatörer varit inblandade. Behöver jag påminna om den mobbning SM0HDP var utsatt för, DAGLIGEN I TIMMAVIS, från ett gäng där många tagit sitt cert redan på 40- och 50-tal! Ett annat exempel på MYCKET DÅLIGT uppförande är vuxenmobbningen som 4XL råkade ut för i mitten av förra århundradet. De som mobbade var eller blev styrelsemedlemmar i SSA. Det var inte alls så att man uppförde sig bättre bara för att man kunde telegrafi eller hade varit vaken på fysiklektionerna i det läroverk man var satt att studera.

> Ytterst få personer tycks vara medvetna om att de nuvarande kunskapskraven faktiskt är LÄGRE än för det gamla C-certifikatet på sin tid, och närmast motsvarar kunskapskraven för N-certifikat!

So what? På vilket sätt blir man en bättre amatör för att man läst en överkurs i radioteknik?

> Vad är sådan kunskap värd? Absolut ingenting!

Just det! Anledningen till att man tvingat i sig en massa onödig kunskap som man i många fall aldrig kommer att använda sig av är att man vill kommunicera med andra radiointresserade. De flesta som vill ut på kortvågsbanden vill prata med varandra om saker och ting de är intresserade av. Tekniken lämnar man med varm hand till de teknikintresserade.

> Utöver en ordentlig höjning av kraven i ellära och radioteknik kunde krav på morsetelegrafering gott återinföras. Lämpliga nivåer kunde vara t ex 50 tecken/minut för noviser och 125 tecken/minut för att bli radioamatör.

Tror du på fullt allvar att detta är en genomförbar idé??

Amatörradio och samhället i övrigt utvecklas och förändras. Det är något vi vanliga människor kan göra mycket litet åt. Vi kan gå tillbaka till tiden före Kristi födelse och läsa om exakt de problem som Bengt för fram. Samhället degenererar, ungdomen har för stora friheter, det var bättre förr, nu j-v-l-r ska vi ta tag i det här och skruva klockan tillbaka så blir allting bra och så vidare i all oändlighet. Grekerna, romarna, den västerländska kulturen, ingen av dem har lyckats med att vrida klockan tillbaka. Den samhällsutveckling vi lever i den lever vi i på gott och ont. Vi kan tycka att det är helt fel, men jag har hittils inte sett eller hört någon som har en BRA idé på hur man återgår till gångna tider.

Hasse DLZ
www.radioshack.se
 
Jag tror, om man läser mellan raderna i EQLs text att innebörden är att om vi inte ser till att vidhålla en hög teknisk standard när det gäller våra amatörcertifikat så kommer tillslut amatörerna mista sina "benefits" i form av undantag av märkning av utrusting mm. Detta vore ínte alls bra. Därför bör vi utvecka de prov vi har idag !

Inte blir det lättare att ta körkort för bil.. VV försöker istället försvåra proven, om man verkligen VILL bli radioamatör så tycker jag att det ska krävas lite jävlar-anamma i form av att lära sig den så "hatade" el-läran, men jag tycker också att regelementes delen i proven kunde förbättras med en inrikting på trafikteknik. Likaså när man kör upp för bil-körkort borde man få köra upp för att bli radioamatör, dvs visa att man -->KAN<-- betee sig rätt på banden!

Jag tycker att det är en viktig debatt, vi måste blicka frammåt och inte vara naiva, vi måste tänka på förändringar som kan komma att ske i framtiden och är de till det sämre för hobbyn försöka sätta käppar i just de rullande hjulen.

Jag håller med Bengt, om detta fortsätter "förslappningen" som pågått de senaste åren, är det ute med amatörradio. Vi måste ta en funderare och göra något nu innan det är för sent, där tror jag SSA borde ha en stor roll. Jag hoppas att de tar ett initiativ till att verka för amatörradions framtid, på RÄTT sätt !
 
Kort kommentar till Teemu. Om nu SSA är svaret på alt, varför medverkade SSA i skapandet av T och N licenser? På vilket sätt har dessa licensklasser ökat förståelsen för teknik delen av hobbyn? Om det nu är så att allt skulle vara så mycket bättre med det gamla systemet varför avskaffade man denna goda cigarr. Det är något i logiken som är helt fel, eller hur?

Så fort diskussionen handlat om människors "uppförande" på banden så har alltid några stycken pekat på "faran" av att olika "myndigheter" skulle börja begränsa våra möjligheter. Dessa hot har framförts många gånger tidigare under de senaste trettio åren. Olyckskorparna har haft fel då och de har fel nu. Se bara på hur hobbyn flyttat fram gränserna under de senaste trettio åren. Vi har fått WARC band och vi ska få ett utökat 40 meters band. Vi får sända på 50 mHz osv.

Dessutom, det är inte så mycket föreningarna i olika länder som har en avgörande roll på begreppet "att vara eller inte vara". Det är istället, som inom så många andra aspekter av våra liv, ekonomin som avgör. Jag är själv övertygad om att de stora tillverkarna av amatörradioutrustning har mer att säga till om än någon annan. Vad dessa globala mekanismer säger betyder mycket mer än exempelvis IARU eller SSA.

Hasse DLZ
www.radioshack.se
 
I grunden av många sådana här resonemang finns en oro över att amatörradio inte ska upplevas som tillräckligt nyttig/samhällsnyttig. Det finns också en gammal modernistisk idé om ingenjörsradioamatören som någon slags hjälte som bidrar till den goda utvecklingen. Ibland finns det också med någon slags underlig idé om att disciplinering leder till god etik och moral.

Frågan är hur framtidens utmaningar ser ut. Kan vi hålla fast vid idén (och myten?) om amatörradio som en teknikhobby? Riskerar vi inte att amatörradio blir någon slags museum för kufar?
Min fru och mina barn tycker definitivt att jag är en kuf och att jag är jättekonstig som inte använder internet istället för den där ineffektiva radion.
"Och när du väl får tag på en Australiensare så har du ju inget att säga", sa barn1.
"Det där med krav på telegrafikunskaper är väl som att kräva att man ska åka ångbåt fram och tillbaka över Atlanten för att sedan få rätten att flyga över dit", sa barn2.
"Hur kan du sitta och ropa så länge för att prata med en person i Afrika och samtidigt inte vilja ha annat än svenska bönder till grannar", sa barn3.
Som ni ser fattar de inte vad det handlar om. Eller också har de lite rätt.

Om vi vore lite framtidsinrktade och ville utveckla och visa upp amatörradion som en samhällsnyttig hobby som bidrar till utveckling, borde vi kanske ...
1.Gå i spetsen ndg miljöfrågor, informera om fält, strålning och risker, inte klaga på blyförbud utan visa på alternativ. testa gränserna med QRP och bra antenner istället för slutsteg.
2. Jobba för könsbalans och jämställdhet. Har vi inte gjort alldeles för lite för att bryta oblansen. Men hur? Vad är det som gör vår hobby så grabbig?
3. Jobba för integration. Göra särskilda satsningar i områden där många inte känner sig delaktiga i något som "svenskar" håller på med.
4. Jobba för språk- och kommunikationsutveckling. Kanske är kunskaper i spanska viktigare än kunskaper i telegrafi? osv

Ja, det var bara några snabba reflektioner ...
SM5DXV Sture
 
sm7dlz said:
Kort kommentar till Teemu. Om nu SSA är svaret på alt, varför medverkade SSA i skapandet av T och N licenser? På vilket sätt har dessa licensklasser ökat förståelsen för teknik delen av hobbyn? Om det nu är så att allt skulle vara så mycket bättre med det gamla systemet varför avskaffade man denna goda cigarr. Det är något i logiken som är helt fel, eller hur?

Så fort diskussionen handlat om människors "uppförande" på banden så har alltid några stycken pekat på "faran" av att olika "myndigheter" skulle börja begränsa våra möjligheter. Dessa hot har framförts många gånger tidigare under de senaste trettio åren. Olyckskorparna har haft fel då och de har fel nu. Se bara på hur hobbyn flyttat fram gränserna under de senaste trettio åren. Vi har fått WARC band och vi ska få ett utökat 40 meters band. Vi får sända på 50 mHz osv.

Dessutom, det är inte så mycket föreningarna i olika länder som har en avgörande roll på begreppet "att vara eller inte vara". Det är istället, som inom så många andra aspekter av våra liv, ekonomin som avgör. Jag är själv övertygad om att de stora tillverkarna av amatörradioutrustning har mer att säga till om än någon annan. Vad dessa globala mekanismer säger betyder mycket mer än exempelvis IARU eller SSA.

Hasse DLZ

Hasse!
T licensen var ju samma som A fast utan telegrafi. DVS en "T"eknisk licens. Att N licensen skapdes var också bra, man fick bara ha den en viss period innan man var tvungen att uppgradera till högre klass.. en sporrre att komma in i hobbyn. Bortagandet av denna var lite olyckligt.

Ja för ett par år sedan bestod sektion Utbildning i SSA av bla mig SM7EQL mfl.. på något underligt sätt försvann allt vårt hårda arbete i en papperskvarn och sektionen avgick i protest.. det var dåtida ordförande som lekte diktator... Nu är väl dom tidena över får vi hoppas. Allt sedan dess har kraven försämrats. Och nu är det näst intill absurt lätt!

När det gäller människors uppförande så pekar jag mest på trafikvett.. dvs hur man kör DX, contest, kör split, hur man stämmer av ett slutsteg, undviker och åtgärdar nyckelknäppar... etc, listan är lång. Vad sedan folk snackar om är väl deras ensak, man brukar ju säga att "luften är fri". Så länge man inte snackar skit om någon individ så är det väl fritt fram!

Det kan bli bättre, Det måste bli bättre!

73 de Teemu WKA
 
Hej Teemu!

Jag måste säga att jag är en aning konfunderad. Köra DX, köra split osv är delar av hobbyn som är mycket bra att kunna, men en särskild examen??? Hur har man klarat sig utan en särskild examen fram till idag?? Jag är övertygad om att de som idag får tillåtelse att använda våra kortvågsband klarar av inlärningsprocessen lika bra som alla andra gjort under flera decennier - utan examen.

Idag har vi, som jag ser det, fått en befriad radio. De som är tekniskt intresserade har sitt. De som vill kommunicera har sin del etc. Varför denna längtan tillbaka till en tid som flytt och aldrig kommer tillbaka?

SSA har varit med, ofta pådrivande, när det gäller avregleringen av vår hobby. Plötsligt läser man tankar och funderingar, bland annat från distriktsledarhåll, att egentligen ville man inte detta utan kräver att telegrafikunskapen skall tillbaka och dessutom vill man ha en kraftig uppgradering av den tekniska kompetensen innan det blir dags för ett cert. Kan inte föreningen hålla en rak linje?

Någon nämnde att han föredrog kvalitét framför kvantitet. Jag blev aldrig riktigt klok på vad han menade. Personligen undrar jag vem det är som bestämmer var kvalitétsnivån ligger.

Om utbildningssektionen inom föreningen har idéer om att det skall bli ordentligt svårare att bli radioamatör så skuklle jag mycket gärna vilja höra argumenten. Finns det inga andra argument än dem EQL framför då blir jag MYCKET betänksam.

Vår hobby förändras hela tiden. Det man bara för ett par decennier ansåg vara omöjligt är idag var mans egendom. Även vi förändras. De människor som idag växer upp är inte alls samma människor som exempelvis undertecknad som snart är 60 år fyllda. Trots min ålder accepterar jag förändringarna i vårt samhälle samt i vår hobby. Varför skall det vara så svårt för många andra att inse faktum. VI KAN INTE GÅ BAKLÄNGES!

Hasse DLZ
 
Hasse

Jag slutar att diskutera med dig nu. Jag skriver inget mer! Du läser mina tidigare inlägg alderles för dåligt. Men min personliga tolkning av dina inlägg är att du vill att amatörradion ska bli pr-radio. OK!

73 de Teemu SM0WKA
 
Det Teemu skriver det känner jag igen från andra diskussioner. När argumenten tryter då höjer man antingen rösten eller också är man "missförstådd".

Teemu skriver att jag läser hans tidigare inlägg alldeles för dåligt. Istället för att förklara vad det är jag missat så väljer han (med utropstecken) att sluta upp med att diskutera. Som jag ser det är det en märklig reaktion.

Teemu har tydligen inte varit riktigt vaken under de senaste 20 åren. Amatörradion har redan varit PR radio under lång tid.

Den som tror att man kan återinföra kraftigt höjda kompetensprov innan den nya avreglerade situationen ens hunnit igenom sina födslovärkar kanske är fel man att inneha en plats i SSA:s utbildningssektion. Min egen personliga reflektion.

Teemu avslöjar också att han har en "von oben" attityd gentemot PR-radio intresserade. Det är beklämmande att döma ut så många människor som "sämre". Jag begriper inte hur han resonerar. Många PR-intresserade har ett lika stort eller till och med större intresse för den kommunikativa delen av vår hobby än de lödkolvsfäktare som hävdar en återgång till gamla tider som den enda lösningen på vad de anser vara en "degenerering" av hobbyn. Kanske lika bra att göra det som Teemu skriver. Avsluta!

Hasse DLZ
www.radioshack.se
 
Last edited:
Jag har läst Sture´s inlägg med stort intresse! Intressant att det också finns amatörer som funderar över vår framtid istället för att hela tiden titta i backspegeln. Jag kan hålla med om det mesta han skriver.

Ta till exempel detta med strålningsrisker. Här skulle exempelvis SSA genom alla de tekniker som finns i medlemsmatrikeln kunna medverka till en bättre förståelse för de risker och fördelar som finns på UHF och SHF.

Vad gäller jämställdheten så har man under lång tid försökt att värva fler från det motsatta "stönet" men det har inte lyckats så förtvivlat bra. Under åren har det bildats åtskilliga YL-grupper, en del har till och med haft egna spalter i QTC. Det har som sagt inte blivit fler kvinnor i hobbyn trots alla försök.

Orsaken, som jag ser det, är den stämpel som amatörradion fått som varande en lekstuga för tekniskt intresserade män. Ute i den "riktiga" världen är det också så att tekniska yrken generellt inte drar stora massor av kvinnor till sig (för att uttrycka sig försiktigt).

Din början är utmärkt Sture. Kom gärna med fler ideér som för hobbyn framåt.

Hasse DLZ
www.radioshack.se
 
SMØWKA said:
När det gäller människors uppförande så pekar jag mest på trafikvett.. dvs hur man kör DX, contest, kör split, hur man stämmer av ett slutsteg, undviker och åtgärdar nyckelknäppar... etc, listan är lång. Vad sedan folk snackar om är väl deras ensak, man brukar ju säga att "luften är fri". Så länge man inte snackar skit om någon individ så är det väl fritt fram!

Det kan bli bättre, Det måste bli bättre!

73 de Teemu WKA

Hej Teemu
Jag valde att klippa ur den senare delen av ditt inlägg.
Jag har fått den uppfattningen att det är mera trafikvett som behövs och då är det väl inte så mycket tekniken det hänger på.
Om en person med intresse för radio numera kan ta ett certifikat och komma ut på radion så är väl det ok. Förmodligen så skulle några amatörer aldrig ha kommit ut på banden om nivån idag hade legat på "T"-nivå. Å andra sidan så kunde du inte tekniken förr så gick det ju kanske med lite telegrafi och då hade du ett C-cert. Så på vilken nivå ska man ha ett prov idag?

Dessvärre så är det väl så att det är i stort sett omöjligt att bli av med ditt certifikat idag.
Kör du över någon med bilen så blir du nog av med körkortet men kör du över med radion (avstämningar, medvetenstörning, förtal och skitsnack, etc.) så är det bara att fortsätta.
Det måste bli bättre.

73 de Peder
 
För min egen del så tycker ju jag att det var bra att de tog bort CW kravet.
Det gav mig tillgång till kortvågen, så nu har jag börjat att köra CW det är roligare nu när man kan få lite roliga kontakter än när det är ett måste för att få köra på mer band.

Personligen så finner jag ingen anledning till att ifall man skulle ha hårdare krav så skulle man ha morsekrav. Skulle man då inte kunna få välja på att köra upp på CW, SSTV eller PSK31?
Om man kör upp på CW, ja då borde man ju få använda den teknik som finns idag med decoders osv. Det är ju den tekniska kunskapen som man vill åt.

Det finns många hobbys i världen, men jag tror inte jag har stött på någon hobby som är så Breeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeed som just amtörradio. Det går liksom inte att bli expert på allt. Skulle man bli 100 och vara amatör i 80 år så är ändå livet för kort för att bli expert på allt.

Genom att vår hobby är så bred så tror jag även bredden på intressen är bred. Det finns många amatörer som sällan kör radio, dom sitter hemma och löder, provar grejjorna och sen börjar de på nästa project. Sen finns det amatörer som aldrig löder men ägnar väldigt många timmar med mic eller racer i hand. Många är en blandning av dessa 2. Många är intresserade av and folk, tradioner och kulturer och tycker det är spännande att prata med folk, andra är intresserade av geografi.
Tror inte man kan bestämma att man ska kunna tex bygga sitt eget slutsteg eller blandare eller dylikt, däremot anser jag att elsäkerhetsläran är viktig och jag tycker att det vore tråkigt om vi förlorade rätten att plugga in hembyggda grejjer på elnätet.

Det är som ni skriver för få tjejjer på banden, de flesta utav dem som är är YLs och XYLs till amatörer som blivit präglade av sin man/pojkväns intresse under flera år. Nyrekryteringen av yngre tjejjer är svår.
Tror det dels kan ha med att tjejjer inte alltid är lika intresserade av teknik, också kanske för att dom inte alltid har samma tekniska självförtroende som vi män. Tjejjer läser gärna en manual innan dom går till angrepp på den nya TVn. Vi män prövar oss fram med logik och när allt man prövat inte funkat, då kan vi tänka oss att ta fram manualen.
Tyvärr har väl också amatörradio fått lite "töntstämpel". Vem kan glömma TV serien om den supertöntige Marve Flexnes??? Det är väl den figur som dom flesta ickeamatörer ser framför sig när dom hör ordet radioamatör.

Många utav oss radioamatörer upplevs också som underliga människor, och det är nog sant att många är. Tittar man sig omkring vad det är för roliga stollar så får man nog säga att amatörradiosläktet är ganska speciellt.

Om vi jämför oss med ickeamatörer som lever ganska så mycket efter normen:

Dom skulle aldrig komma på tanken att sätta på 2 stora, ej nomalt utseende antenner med spolar på den nyinköpta bilen för 300 000 - Det skulle nog många amatörer.

Dom kan inte begripa vad det är som är snyggt med antenner, trådar och wire i luften.

Dom skulle aldrig komma på att sitta i en husvagnn på en bergstopp 2 gånger i månaden varje månad om året och syssla med sin hobby i timmar.

Dom skulle aldrig komma på tanken att spendera 50 000 på en semester till ett paradis för att sitta inomhus mesta tiden och ägna sig åt sin hobby när man kan ligga på stranden eller se det som sevärt är.

Dom skulle aldrig komma på tanken att ha halva tomten fylld av prylar "som kan vara bra att ha inför framtida project" för sin hobby.

Frågan är om de känner ett behov och får mindre abstinensbesvär efter ett tag utan utövat sin hobby.

Hur många ickeamatörer skulle sitta i 2 dygns i sträck en hel helg för att ägna sig åt sin hobby?

Hur många ickeamatörer skulle ta en dags ledigt för att sitta hemma i källaren å ägna sig åt sin hobby?

Kanske känns lite som om jag ramlat av tråden, men jag ser lite samband.
Har vi inget folk så har vi inte mycket att säga till om heller. Vi måste ha förnyelse, Old Timers ramlar av stolen för eller senare.

73 Magnus
 
Hej,har setat här och läst vad ni har skrivit,håller med er.Men som jag tycker det ser ut som,så har det blivit en kommersiel sak av det hela.Som alla vet så styr ju pengar det mesta.Rätta mig nu om jag har fel.
mvh/Anders
 
>Magnus
du hade en hel del att komma med, främst så fastnade jag för dina liknelser med en radioamatör och någon annan for av hobby. Men vill gärna lägga till att är man tillräckligt stor idiot i sin hobby så kvittar det vad man sysslar med.
OBS jag menar inte att du eller någon annan är idiot utan mer med utrycket "radiot", motoridiot, seglingsidiot, ja det finns många typer av idioti som man företar sig ibland. själv har jag schimsat om en bakaxel på självaste julafton, lika idiotiskt som en radioamtör börjar hänga antenner samma dag.
När jag seglade Öland Runt så satt jag och sov på relingen mellan ölands södra grund och stora Karlsö, bara för att vi ska ha maximal gång i båten. Lika idiotiskt som att sitta uppe en hel helg för att köra contest..

Men slutligen, jag ångrar inget av dessa idiotiska företag som jag genomfört, vare sig det rör sig om amatörradio eller någon annan form av hobby.

73, de Peder

Oops, lite på glid från ämnet tror jag.
 
Radioamatörer - vad har de gemensamt ?

Nykläckt sändaramatör som jag är, läser jag alla inlägg med intresse.

Men jag undrar om inte DL7, som jag tror började denna diskussion, med avsikt
har överdrivit för att försöka få igång diskussionen.

Mina funderingar är följande:

- att man har fått ett sändartillstånd förklarades på kursen som att istället
för att godkänna utrustningen som används, godkänner man kunskaperna
hos dem som fått tillståndet (och som därför kanske kommer att bygga
radioutrustning och använda den också)

- kanske en del är bara intresserade av att bygga utrustning, men förlorar
intresset för det de byggt, nästan så fort det de byggt fungerar bra
- kanske en del bara vill prata, och bryr sig inte det minsta om hur tekniken
fungerar (och gärna vill slippa en dyr mobiltelefonräkning)

- jag tror personligen inte att en person som är sändaramatör har automatiskt
så stora kunskaper att han/hon till exempel är självklar som en remissinstans
i radiofrågor
- jag tror personligen att kunskaper, och förmåga till i viss mån diplomatiskt
uppförande, och förmåga att möjligen ibland kompromissa är nödvändigt,
för att radio som hobby ska finnas kvar i framtiden

- att återinföra telegrafi som krav kommer inte att lösa något problem
- att uppmuntra till att lära sig telegrafi frivilligt: gärna det
- att uppmuntra till att utforska olika former av radio: varför inte

Mvh Robert Lind
 
Håller vår hobby på att fördummas II?
Jag anser att amatörradiohobbyn håller på att fördummas skrev jag i ett tidigare inlägg.

Hu då, fick en medlemsvald DL i SSA verkligen ha en egen åsikt och skriva så hemska ord på SSA:s sidor?

Nu några veckor senare kan jag bara konstatera att min skrivning snarare var en kraftig underdrift än överdrift. Detta blev jag överbevisad om på Bolmen förra helgen där såväl gamla uvar som purfärska "W-, X- och Y-amatörer" gav sitt fulla stöd. OK, det finns säkert de som inte håller med mig i allt. Tur är väl det. Hur skulle annars världen se ut?

Nåja, för att få ett rimligt utbyte av amatörradiohobbyn krävs enligt min personliga uppfattning ett visst mått av baskunskaper, både i ellära, radioteknik och trafikteknik. Det skadar inte heller med en liten gnutta sunt förnuft plus en skvätt vett och etikett. Ett litet fåtal personer hävdar att detta "gammelmodiga tänk" är fel och att formella krav på kunskaper i teknik och reglemente samt "krav" på gott uppförande är lika med att bygga murar och sätta upp hinder. Det hävdas att det är att skruva klockan tillbaks och gå emot den naturliga utvecklingen.

OK. jag hör din röst.

Man måste då våga spekulera och ställa sig frågan hur sådana personer beter sig i andra offentliga sammanhang, t ex på restaurant, i biografsalongen, på golfbanan, i bridgeklubben etc. Lever de rullan där också, slår vilt omkring sig, spottar och svär - jäklas i största allmänhet? Är det samma typ av människor som ibland blir utslängda från dessa tillställningar för att dom pratar högt, väsnas, hittar på egna regler, krossar fönsterrutor, spyr på mattan och stör den allmänna ordningen?

Kanske är det denna typ av människor som utan hänsyn till sina medamatörer gör allt för att undergräva och förstöra hobbyn för oss andra, och har själva förstörandet som sin hobby. Kanske är det samma personer som utmärker sig på de olika debattforumen genom att metodiskt bråka med varandra och förfölja och smutskasta andra amatörer - en del helt oskyldiga som bara råkat vara på fel frekvens vid fel tillfälle eller som jag, utnyttjar min demokratiska rättighet att ha en egen åsikt och dessutom vågar stå för den.

Själv räknar jag mig till den stora skaran av seriösa radioamatörer som har amatörradion som huvudintresse och som är stolt över att ha en mycket unik hobby där jag kan experimentera med i princip allt jag kan tänka ut, utan avgifter, regleringar och begränsningar från myndigheterna.

Vilka andra radioanvändare har så generösa villkor och tilldelningar av radiospektrat, får lov att använda i det närmaste obegränsad sändareffekt (ERP) prata med alla, om allt och inte minst märkligt, sända med alla kända och "okända" modulationsslag - inklusive morsetelegrafi som är på halvt utdöende?

Många radioamatörer är ointresserade av radiotekniken i sig och trivs bäst med att prata och umgås med varandra. Så har det varit allt sedan Marconis dagar - inget fel i det - så länge som vedertagen praxis för amatörradiotrafik tillämpas på ett sådant sätt att alla kategorier amatörer, oberoende särintresse kan använda samma frekvenser, träffas på samma meetings - utan att komma i konflikt med varandra och riskera att utsättas för avancerad mobbing.

Synpunkter på dessa rader är naturligtvis välkomna antingen som debattinlägg på www.ham.se eller som e-post till mig. Har du avvikande uppfattning så var inte rädd för att argumentera hårt för den. Ty det är inte säkert att jag har 100% rätt även om jag är benägen att tro så.

Bengt SM7EQL
DL7
 
> "W-, X- och Y-amatörer" gav sitt fulla stöd.

Du missade tydligen de radioamatörer som hotar andra hobbyutövare med stryk. Du missade också de som raglade omkring med så mycket sprit i kroppen att de inte kunde ta vara på sig själva. Du missade också, vad jag kan se, de radioamatörer som beskylletr undertecknad för de mest svinaktiga saker.

> Nåja, för att få ett rimligt utbyte av amatörradiohobbyn krävs enligt min personliga uppfattning ett visst mått av baskunskaper

Jag har sagt det tidigare och jag säger det en gång till. På vilket sätt blir man en bättre radioamatör och människa efter avlagda prov? Jag kan ge många många exempel på radioamatörer som genom sitt uppförande inte alls är "bättre" bara för att de en gång i tiden avlade 80-takt telegrafi och besvarade frågor skriftligen.

> Lever de rullan där också, slår vilt omkring sig, spottar och svär - jäklas i största allmänhet?

Det är inte alls säkert. Jag har, många gånger, (exempelvis på SSA årsmöten) varit vittne till just det du räknar upp. I många fall har det varit amatörer som i vanliga fall man minst skulle kunna tro agera på just det viset du beskriver. Där spriten går in går vettet ut, inte sant?

> Kanske är det denna typ av människor som utan hänsyn till sina medamatörer gör allt för att undergräva och förstöra hobbyn för oss andra, och har själva förstörandet som sin hobby.

Umdergräva och förstöra? Det har alltid varit bråk och fanskap amatörer emellan. Läs QTC, läs gamla SSA protokoll. Tala med gamla radioamatörer.

> Kanske är det samma personer som utmärker sig på de olika debattforumen genom att metodiskt bråka med varandra och förfölja och smutskasta andra amatörer

Vilket är bäst? Debatterna på Internet eller skitkastandet på 80-meter? Ingendera naturligtvis men i dag får du faktiskt acceptera läget. När fernissan skalas av människor då uppför de sig som de gör bla i HAM.se och Radioshack. Varför tror du att radioamatörer är bättre än människor i gemen?

> Själv räknar jag mig till den stora skaran av seriösa radioamatörer

Åh fan! Själv räknar jag mig också till de seriösa. Vad är det som skiljer dig från mig? På vilket sätt är du bättre? Hur ser din skala och argument ut när du utnämner amatörkollegor såsom "bättre" eller "sämre".

Jag tror på det fria ordet. Jag tror också på yttrandefrihet. Jag vet att människor är olika och uppför sig på alla möjliga sätt. Jag accepterar människan som den är med alla sina fel och brister. Tydligen finns det de som tror att radioamatörer skulle vara ett speciellt släkte som står över allt detta. Den kategorien känner jag mig mycket främmande inför.

Hasse DLZ
 
Back
Top