Bandplan HF

Det är nog inte mycket som skiljer, bandplanen är ju antagen av IARU, region 1. Enligt SSA trafikhandbok finns "vissa uppgifter speciellt för Sverige", studera där.
Men detta är ju bara en rekommendation. Är man tillräckligt STOR kan man köra SU9NC på 7010 SSB i CQ-testen och sedan lägga ut det på DX-Summit och uppmana andra att göra det samma.
Och bara en rekommendation (även om den är underskriven av SSA för deras medlemmar att följa) är ju, som kärringen sa när hon fick en potta i julklapp, till för att skita i!
73
Kurt / SM6BZE
 
Last edited:
Är man medlem i SSA skall man naturligtvis följa de vedertagna bandplanerna, annars bryter man som medlem mot föreningens Stadgar. Om man anser att bandplanerna inte är bra bör man starta en diskussion om detta så att SSA kan påverka utvecklingen på nästkommande IARU sammanträde.

Visst vi kan "skita" i alla rekomendationer och regler så har vi nog snart ingen hobby kvar, bara ett enda virrvarr.

73 de Teemu SM0WKA
v. DL0
 
Det enda som jag ser är att 10 meter FM simplex och repeaterfrekvenserna skiljer sig mot vad som står på SSA's hemsida. Jag antar att det är den "nya" frekvenslistan som stämmer. Är det den bandplanen som IARU har tagit fram så är det väl den vi skall följa?

Har vi en annan bandplan i Sverige?
 
Tack Teemu för ditt svar. Som du nog förstår är den sista meningen i mitt tidigare inlägg inte menad att tas på allvar.
Jag håller med dig till 100%. Om du inte vet vem den STORE är (som även tidigare kört SSB på 7 MHz "CW-band") kan du kontakta mig, vill inte hänga ut honom så här offentligt. När jag påtalade förhållandet för tidigare spaltredaktör för Contest-spalten i QTC fick jag till svar, att man måste överse med detta eftersom 7 MHz-bandet är så smalt!
73
Kurt / SM6BZE
 
SM6VTT said:
Är det den bandplanen som IARU har tagit fram så är det väl den vi skall följa?

Har vi en annan bandplan i Sverige?
Ja det är IARUs bandplan vi förbundit oss att följa genom att bli medlemmar i SSA! Nej vi har naturligtvis ingen egen bandplan i Sverge förutom att vissa frekvenser som är angivna i IARUs bandplan inte är tillgängliga för oss amatörer i Sverige eftersom PtS har det spektrumet "uthyrt" till annan kommersiell verksamhet.

73 de Teemu SM0WKA
 
Last edited:
Kurt,
OK, det är väldigt lätt att missförstå ibland vad som avses. hi. I nästa nummer av QTC har jag i contestspalten öppnat upp en diskussion som handlar om bandplanen verklingen speglar dagens verklighet. När vi har de bandplaner som är vedertagna idag måste vi naturligtvis följa dessa, men det är inte omöjligt att ändra på dessa.

Min åsikt är att bandplanen inte avspeglar verkligheten, om vi exempelvis tar 7 MHz som ett exempel. Vikten mellan CW och SSB är ojämn, dvs, CW tillåts köra mellan 7.000 - 1.100 medans SSB endast är tillåtet att köras mellan 7.040-7.100, detta är naturligtvis fel när CW kravet nu är borttaget. Har man slopat CW kravet bör även bandplanen justeras så att båda moderna har samma mängd spektrum. Jag vet att många contesters som kör både CW och SSB retar sig på att när man kör CW får man köra precis var man vill medans SSB inte är tillåtet överallt. Gammal kvarleva sedan CW kravet.

De medlemmar i SSA som anser det samma eller har andra förslag bör höra av sig till Sektion HF inom SSA och tydligt ange vilken slags förändring man skulle vilja få till stånd. Sedan beslutar styrelsen så som medlemmarna tycker och lämnar en inlaga till nästa IARU konferens.

73 de Teemu SM0WKA
v.DL0
 
IARU Region 1 Bandplan för kortvåg

Den senaste officiella utgåvan av Bandplan för IARU Region 1 för 1.8 - 30 MHz fastställdes på IARU Region 1-konferansen 1996. Bandplanen är publicerad i IARU Region 1 HF Managers Handbook som finns på IARU:s webbplats.*

Bandplaner behandlas på IARU-konferanser som avhålls vart tredje år. Nästa konferans blir i Davos i september 2005.

IARU Region 1 har bildat en arbetsgrupp men som ännu inte är färdig med sitt arbete och ett förslag de kunnat enas om.*

Arbetsgruppen har av ordföranden för IARU Region 1 HF fått en förlängd tidsfrist fram till årsskiftet 2004/2005 med att färdigställa sitt förslag till konferansen i Davos 2005.*....

--

Resten av artikeln finns att läsa på www.sm7eql.se/sm7

73
Bengt EQL
 
Teemu,
Skulle du kunna utveckla ditt förslag något. Menar du att man helt fritt skulle få välja frekvens, oavsett trafiksätt? Eller vad menar du? Skulle inte detta orsaka problem då ett brett trafiksätt spolierar kontakten för flera trafiksätt med smal bandbredd (tex SSB kontra CW)?

Ett av skälen till att vi har områden avsedda för CW, är att inte breda trafiksätt, tex SSB, skall spoliera flera CW-kontakter. Jag tror inte att kravet på morsekunskaper någonsin haft något med uppdelningen av tex SSB och CW-del att göra.

Att lägga upp bandplaner är inte lätt, finns många viljor och förslag...

73 de Lars, sm6rpz (som tycker att tyskarnas förlag att dela in banden efter trafiksättens bandbredd verkar intressant)
 
Back
Top