Bredbandsantenn

Bredvand

  • 2

    Votes: 0 0.0%
  • 2

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0
  • Poll closed .

SM0UAN

Well-Known Member
Fick, ang bredbandsantenner, reda på följande. En sådan antenn som beskrivs ovan, får ett lågt q värde, ochndärmed en låg effektivitet, men eftersom antennen har en större yta, så,kompenseras detta. En sådan anten får en vins relativd diplol, på 1 till 1,5 db. Vad tror man? Låter ju bra och troligt.
Alltså, utan att ha vetenskaplig backning att länka in, så undrar jag hur man menar med att kompensera för låg effektivitet. Om man tänker sändarantenn och inmatad effekt, så är ju "effektiviteten" rimligen hur mycket som blir effektiv strålning i förhållande till den inmatade effekten. Om man vinner på antennytan mer än man förlorar på lågt Q, så är ju effektiviteten inte lägre för antennen som sådan, utan högre. Menar man kanske att bredbandsegenskapen, som ger lågt Q, kompenseras av att antennen ändå strålar effektivare? Det är såklart bra, om man vill ha en bredbandsantenn, det skulle ju betyda att den är minst lika bra som en avstämd antenn.
 

sm6exb

Active Member
Var lite rädd att bredbandningen av antennen skulle ha priset sämre mottagning än en dipol, tydligen inte. Tror du att det kan stämma att minuarna övervägs av plussarna? Dvs q värdets försämring motsvaras mer än väl av antennytans storlek?
 

SM0UAN

Well-Known Member
Mottagarantenner matar ju en högkänslig förstärkarkedja, ofta med automatisk förstärkningsreglering, och missanpassning eller "felutformning" av antennerna blir ju väldigt mycket mer ointressant (och svårupptäckt!) än för sändarantenner, där missanpassning etc faktiskt kan mätas upp, skapa stora effektförluster (och, vid stora effekter, skador på slutstegen). Min erfarenhet av en "äkta" bredbandsantenn är begränsad till HF och jag tyckte att mottagningen inte förlorade nåt, samt att sändning blev oerhört mycket enklare iom att man inte behöver tänka på avstämning. Det är en vikt, terminerad dipol. Antagligen kan man sätta ihop en sån för VHF också, om man ger sig den på det.
 

sm6exb

Active Member
Jag tackar för dina värdefulla åsikter. Skall noga tänka igenom vad du skrivit. Inser att detta med antenner är komplext, speciellt tack för dina förklaringar om skilnad mellan rx o tx

De sm6exb
 

sm6exb

Active Member
Har tittat på log periodiska antenner. Huvudsakligen består dessa av 2 paralella bommar matade ur fas. Såg då en typ där bommarna inte är paralella utan är vinklade i förhållande till varandra. Undrar vad finessen med detta är? Någon som vet? Vad har storleken på vinkeln för betydelse?
 

SM7JKW

Well-Known Member
Man skulle ju kunna tänka sig att det är en form av stackning. Längre element (våglängd) ger längre stackningsavstånd, och därmed en vinkel.
Men det kanske finns nån helt annan förklaring??

SM7JKW Greger
 

SM6GXV

Korsdominant
En UHF-variant av en Logperiodisk antenn beskrevs i den holländska tidningen "Electron", April 1983. (PA0HVA) De två arrayerna är enkla att klippa/kapa/såga till. Balunen, delvis skymd i bilden kräver litet mer finlir. I tidningen mättes antennen från 1296 upp till 4 GHz men jag har svept denna upp till 10 GHz. Den har acceptabel ReturnLoss hela vägen men hur bra den fungerar en bit upp är osäkert. Antennen var avsedd som bredbandig feeder för en parabol men så insågs att fokalpunkten flyttar sig med frekvensen och att den inte skulle vara lämplig för det ändamålet. Ett annat problem är om den används utan regnskydd är att vatten kunde samlas i mässingsmataren. Projektet avbröts innan den svarta plastsupporten (Delrin) bytte still något material UTAN kolpulver.

LogPerAnt.JPG
 
Top