Bredbandsantenn

Bredvand

  • 2

    Votes: 0 0.0%
  • 2

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0
  • Poll closed .

SM0UAN

Active Member
Fick, ang bredbandsantenner, reda på följande. En sådan antenn som beskrivs ovan, får ett lågt q värde, ochndärmed en låg effektivitet, men eftersom antennen har en större yta, så,kompenseras detta. En sådan anten får en vins relativd diplol, på 1 till 1,5 db. Vad tror man? Låter ju bra och troligt.
Alltså, utan att ha vetenskaplig backning att länka in, så undrar jag hur man menar med att kompensera för låg effektivitet. Om man tänker sändarantenn och inmatad effekt, så är ju "effektiviteten" rimligen hur mycket som blir effektiv strålning i förhållande till den inmatade effekten. Om man vinner på antennytan mer än man förlorar på lågt Q, så är ju effektiviteten inte lägre för antennen som sådan, utan högre. Menar man kanske att bredbandsegenskapen, som ger lågt Q, kompenseras av att antennen ändå strålar effektivare? Det är såklart bra, om man vill ha en bredbandsantenn, det skulle ju betyda att den är minst lika bra som en avstämd antenn.
 

sm6exb

Active Member
Var lite rädd att bredbandningen av antennen skulle ha priset sämre mottagning än en dipol, tydligen inte. Tror du att det kan stämma att minuarna övervägs av plussarna? Dvs q värdets försämring motsvaras mer än väl av antennytans storlek?
 

SM0UAN

Active Member
Mottagarantenner matar ju en högkänslig förstärkarkedja, ofta med automatisk förstärkningsreglering, och missanpassning eller "felutformning" av antennerna blir ju väldigt mycket mer ointressant (och svårupptäckt!) än för sändarantenner, där missanpassning etc faktiskt kan mätas upp, skapa stora effektförluster (och, vid stora effekter, skador på slutstegen). Min erfarenhet av en "äkta" bredbandsantenn är begränsad till HF och jag tyckte att mottagningen inte förlorade nåt, samt att sändning blev oerhört mycket enklare iom att man inte behöver tänka på avstämning. Det är en vikt, terminerad dipol. Antagligen kan man sätta ihop en sån för VHF också, om man ger sig den på det.
 

sm6exb

Active Member
Jag tackar för dina värdefulla åsikter. Skall noga tänka igenom vad du skrivit. Inser att detta med antenner är komplext, speciellt tack för dina förklaringar om skilnad mellan rx o tx

De sm6exb
 
Top