Bygge av kopparrörs J-pole, div funderingar

thorax76

New Member
Hej!
Mitt första inlägg här!
Planerar att bygga en J-pole av 15mm kopparrör för 69mhz.
Har byggt andra j-poles som funkat bra, men har lite funderingar kring en del detaljer som kanske skulle kunna göra den ännu lite bättre.

Jag sätter en common mode choke på matande koax så nära antennen det går. Troligvis lindad på torroid kärna.


Jag utgår ifrån denna: https://m0ukd.com/calculators/slim-jim-and-j-pole-calculator/

1 Vilken VF skall jag använda mig av. Läser lite olika på nätet 0,95 eller 0,96 för ren koppar.

2 En halvvågsdipol skal visst ge bästa resonans vid 0,48x våglängd. Är detta något jag bör ta med i beräkningen?

3 Skall jag kompensera något för rördiametern jag använder mig av?

4 På bilder på näten av andra liknande byggen ser jag att man använt sig av en SO239, där chassiedelen lötts direkt på ena benet på stubben och där sedan mittledaren dragits tvärs över stubben till nästa ben. Detta ger ju olika längd på anslutningarna till stubben. Kan detta ge någon negativ påverkan på antennens egenskaper eller spelar detta ingen roll.

/Martin
 
Det var en låg frekvens, förmodligen menar du Mega Hertz, och inte milli Hertz.
Våghastighetsfaktorn, är nog inte så noga, antennen får en viss bandbredd som ändå räcker till. Men man måste ändå ofta trimma sin antenn på önskad frekvens.
Ju tjockare antennelement ju bredbandigare antenn, och ju kortare kan man göra den. Dvs våghastighetesfaktorn blir längre med tjocka antennelement. Nu gäller det förstås att de är riktigt tjocka för att det skall bli effekt, och då menar jag en tiondel av längden, dvs decimetertjocka rör. Så 15 mm rör är bra för den mekaniska stabiliteten.
4 det duger fion med PL jacken.
Ös på bra, experimentera mera!

SM4FPD
 
Hej det var inte så länge sedan som jag såg en j Pole annten till auktion på Tradera .

Mvh Lasse sm0ydo
 
Common mode choke borde räcka med att linda några varv av coaxen snyggt i en 7-10 cm diameter luftspole.
Vad säger expertisen?
1. + 2. VF är teoretiska värden. Gör antennen en liten aning längre än beräknat och kapa av små bitar tills den ger bästa SWF. Samma med längden på en dipol, det handlar om att du anpassar antennens impedans genom längden så att den matchar coaxens impedans så nära det går, då får du minst SWF och förhoppningsvis strålar det mesta ut i antennen.
 
Ja, Jonny en så där 4 - 5 varv bör räcka som choke.

det är två saker som måste till för att få lägsta möjliga SWR på J-antennen.

1. Den måste vara i resonans för avsedd frekvens, det gäller både halvågsdelen men också kvartsvågsstubben som matar halvvågen.

2. Man måste hitta rätt matningspunkt för koaxen, det brukar göras genom att man har klämmor som man kan flytta upp/ner på
kvartsvågsstubben.

Lyckas du med detta så är en J-antenn en trevlig antenn.
 
Tänkte att jag skulle få till den så bra som möjligt i teorin åtminstone. Ett bra tillfälle att lära sig mer och lättare att få det att sitta i kunskapsbanken när det finns något att referera till.
Att jag vill ha en så nära sanningen VF som möjligt beror just på att jag helst inte vill trimma annat än höjden på anslutningarna. Skulle jag börja kapa i halvvågsdelen +ev på stubben kommer jag gå bort mig i intrimningen. Är det någon som någonsin fått längre antennelement än vad teorin säger?
Mina har hitintills alltid blivit kortare i slutänden efter trimning.

Ingen som tror att 0,48 * våglängd på halvvågsdelen är en bra ide?

Läste någonstans att det skulle vara bättre att köra med en ferrit-choke då den alltid är resistiv. En coax-spole på fel ställe skulle tydligen kunna göra mer skada än nytta i värsta fall.

Intressant med inlägget från SA5A. Vart skall i så fall dessa anslutas? eller menar du att en dipol eller GP skulle vara bättre...
 
Jordplanet antar jag skulle sitta i botten av antennen. En extra halvåg, återigen en gissning, skulle väl vara ansluten till den öppna delen av kvartsvågsstubben som då måste monteras i 90' vinkel mot elementen, tänk en vertikal helvågsdipol matad med en kvartsvågsstubb. Man kan även ändmata en sådan och på så sätt få en "stackad" j-pol antenn.

Tror du gör rätt i att hitta lämpliga dimensioner och längder sedan trimmar endast på kvartsvågsmatningen för bästa SWR, men om du har tillgång en miniVNA eller liknande så skulle man kunna tänka sig att man med en liten kopplingsloop ansluten till instrumentet försöker få till antennens resonansfrekvens och sedan kopplar in matningen och trimmar in den. Men det är överkurs och kräver ett VNA instrument.
 
Är det någon som någonsin fått längre antennelement än vad teorin säger?
Mina har hitintills alltid blivit kortare i slutänden efter trimning.
Hmmm. Och då var de väl för långa från början?

Prova du med 0.48 på halvvågsdelen direkt. Råkar det bli för kort så är ju kopparrör skarvbara.
 
Horisontella jordplan i antennens botten - under 1/4 matardelen - kortsluter feedern där och ger antennen en motvikt att spegla sig i. Problemet med detta är i teorin att feeder då kommer att vara en del av antennsystemet och radiera eftersom strömmar då uppstår på koaxens utsida.
Skit i jordplanen. Använd inga kontakter. Det kommer att funka ändå.
Vill du absolut ha en RF-choke på matarledningen så sätt dit två. Med en kvartsvågs mellanrum.
 
Läste någonstans att det skulle vara bättre att köra med en ferrit-choke då den alltid är resistiv
På 50MHz har jag med framgång lindat 10varv koax runt metspö-masten. På 28MHz kör jag med en 35mm diameter 4C65 choke till min "slim jim"

Jag tror att du kan göra lite som du vill för att skapa en choke på 69MHz.

När det gäller anslutning av koaxkontakten:
Jag såg en variant där kontakten sitter i botten av det korta elementet och matningskabeln var då dragen inne i kopparröret och ut genom ett litet hål för att sedan lödas i det långa elementet.
 
Sorry, hade glömt att det var för 69 MHz - då är nog Mickes 10 varviga choke lämplig, i min enfald tänkte jag på 2m :)
 
Aha, nja, jag tänkte bara att en ändmatad halvvåg (matad via en kvartsvågsstubb) fungerar bättre om man definierar strömmens returväg med någon form av rör åt andra hållet, eller med någon form av jordplan. Jo, jag tänkte helvågsdipol, matad med kvartsvågsstubb. Eller GP med halvvågs element också matad med kvartsvågsstubb. Men visst, det är känt att det kan fungera ändå. ;-)
 
Helvågsdipol? Nu hängde jag inte med. Strålar inte så bra utan 180 grader på mitten väl?
 
Jag tror Sture har rätt, om man inte har en returväg för antennströmmen så får man
en lägre verkningsgrad precis som på andra ändmatade antenner.

Vet inte hur man skulle kunna få till ett bra jordplan dock.
 
Det kan kanske vara till hjälp för dem som funderar på en J--pole antenn att läsa vad W8JI skriver på sin sajt, se
https://www.w8ji.com/end-fed_vertical.htm

Två citat från W8JI-s artikeltycker jag är intressanta:

"The J-pole and other end-fed Hertz antennas are prime examples of antenna that can have severe feed line common mode current problems. The coax shield has to be at zero volts potential and have exactly equal and opposite currents to those flowing into and out of the center conductor at the load and source, otherwise the feed line radiates."

"The J-pole is a good example of a poorly implemented feed system, because it mixes balanced and unbalanced systems. In the J-pole, an unbalanced end-fed half wave radiator is fed by a balanced 1/4 wave stub. The balanced stub is fed by unbalanced coaxial cable. This creates two improperly treated balanced-to-unbalanced junctions. Additionally, a metal support is often connected to the J-pole antenna, adding a third variable"


J-pole är såvitt jag kan bedöma en antenn som numera är föga använd i professionella sammanhang; där föredrar man nog antennsystem/-typer som är balanserade och inte fordrar individuell trimning i varje ny installation: t.ex dipoler, stackade dipoler och varianter av groundplane.

Men J-polen är en långlivad antenn - den har funnits i över 100 år: en av de första tillämpningarna var ju som släpantenn efter Zeppelinarna i början av 1900-talet: en kvartsvåg öppen 600 ohm stege med en halvvåg antennlina ansluten till den ena bortre änden av stegen!

73 //Janne SM0AQW
 
Last edited:
Men det är kul att experimentera med antenner! Så, jag hoppas vi inte sänker Martins experimentglädje här! En J-pole kan ha vissa fördelar. Jag har t.ex. en sådant för 2m gjord av 300 ohms-TV-bandkabel och inrymd i ett PV-rör. En liten ögla i toppen och en BNC-kontakt i botten. Lämpar sig bra om man vill ha en enkel antenn som inte trasslar om den ska hissas upp i träd eller annat. ;-)
 
Såg nu att Martin ställde en fråga tidigare. Jo, en GP med kvartsvågs rör är bättre on en optimerad och lyckad J-pole. Men det skiljer bara ett par tiondels dB, i så fall. Om man inte lyckas perfekt med sin Jpole kan den vara flera dB sämre.
 
Likadan i PV-rör har jag tillverkat mig och just dess smidighet att hänga upp lite var som helst i miljön, ingen vikt i stort sett, och fungerar fantastiskt bra..
Just nu sitter den med buntband i toppen på en träpåle 6m och som en "blindkäpp".

/Sven.
 
Back
Top