Dubus

sm6nzb

Well-Known Member
DUBUS 4/2006 anlände häromdagen.

Några punkter från innehållsförteckningen:

Circular Polarization and Polarization losses.

Measurement test results with JT65

Low temperature antennas

432 MHz Long Boom EME Yagi.

144 & 432 MHz low IP3 lnas.

122 GHz transverter

Very long dist. propagation on 144 MHz - part 3.

Microwave parts,

Eu EME contest results 2006.

osv....

SM7ECM Anders är ombud för Sverige.

/ 73 Tommy SM6NZB
 
Dubus 2/2007

Dubus 2/2007 anlände förra veckan.

Innehåller bla uppdatering af fyrlistor 50 - 432 MHz.
Mycket high power i annonser, bla
The QRO-site www.dk2fd.de och DB6NT www.db6nt.de
Linear AMP www.linamp.co.uk
artiklar:
high Gain Dual band 6m+4m Yagi beskrivning
High-efficiency Feedhorns part1.
Design and building of 300W Mosefet amp för 144 MHz.

/ 73 Tommy NZB

PS svensk representant Anders SM7ECM DS
 
DUBUS 4/2008 kom häromdagen.

Mycket intresant läsning som vanligt. Artikel av SM6VFZ, DL2AM har preview på sin 241 GHz Transverter,
Mikrovågs info från alla delar av världen, Ny Winrad, många SM i Tropo-rapporten Dubus portalen online igen mm. Ny DUBUS Technik VIII ,
SM7ECM representant. / 73 Tommy SM6NZB
 
Back
Top