Fro

sm6nzb

Well-Known Member
Subject: Veckan hos FRO Stockholm 26 september - 3 oktober 2004
Date: Sun, 26 Sep 2004 22:11:46 +0200
Reply-To: jan.lennstrom@fro.se

Veckan hos FRO Stockholm

26 september - 3 oktober 2004

Med detta nyhetsbrev vill vi informera om vår verksamhet och vi strävar efter
att öka vår kontaktyta mot
enskilda, föreningar, organisationer och myndigheter.
FRO är den frivilliga försvarsorganisationen för Dig som är intresserad av radio-,
IT och kommunikation
och där hela familjen kan vara med i verksamheten.
Vill du köra radio/data eller lära dig mer om det? Välkommen att delta!
FRO är en frivilligorganisation som skall bibehålla och utveckla hög kompetens
om sambands- och
informationssystem. Medlemmarnas och samhällets behov styr vår verksamhet.
Vill du inte ha detta veckobrev i fortsättningen så markera "Svara/Reply" och
skriv texten "Ej veckobrev".

Veckan som gick
Den gångna helgen hölls en central kurs i RSB - ReservSamBand. RSB startade vid
Millennieskiftet då FRO fick uppdraget att hålla KV-kontakt mellan
Regeringskansliet, dåvarande ÖCB och Länsstyrelserna.
Sedan dess har verksamheten byggts ut och den omfattar i dag även ett VHF-nät
som förgrenar sin inom de olika länen och som primärt omfattar ett digitalt
samband (textöverföring).
FRO:s bidrag till ett robust samhälle är också det länsnät omfattande
röstsamband som nu är under utbyggnad och som är avsett att användas i första
hand vid extraordinära händelser och olyckor. Rekryteringen av signalister
fortsätter och de är organiserade i en Signalistpool, vars medlemmar förutom en
grundutbildning (GU) fortlöpande kompletteringsutbildas. Den kommande helgens
Marina VHF-kurs är ett exempel på en sådan kurs. Dessutom gör vi studiebesök hos
olika myndigheter och organisationer för att se och lära mer om bl.a. olika
ledningssystem och sätt att arbeta.

Förhandsin- formation
Kursöversikt för den närmaste tiden:
Onsdag 29/9 Kurs i testkörning för radioamatörer Grimsta kl 18.30. Ingen
förhandsanmälan.
Lördag-sö 2/10 Kurs i Marin VHF. Grimsta kl 09.00. Instruktör Hans Svanström.
Anmälningsformulär.
Lördag 9/10. Kurs i FRONET (digital radiokommunikation). Grimsta kl 09.00.
Instruktör Jan le Grand. Anmälningsformulär.
Söndag 10/10 Introduktionskurs för nya medlemmar. Grimsta kl 09.00. Ingen
förhandsanmälan.
Lördag-sö 16/10 FRO11. Grundkurs Telefoni, De första två kursdagarna. Instruktör
Lars Nordgren. Anmälningsformulär.
Lördag-sö 23/10. Kurs i digitala moder på radio. Grimsta kl 09.00. Instruktör
Jan le Grand, SM5XGJ. Anmälningsformulär.

Närmare beskrivning och anmälan; se hemsidan http://wwwstockholm.fro.se

Måndag 27/9
Arbetsdag på GRIMSTA. Vi drar klart nedledningarna från våra antenner så att vi
kan börja köra radio. Vi samlas vid 9-tiden och håller på till 15-tiden. FRO
bjuder på lunch vid lämplig tidpunkt.

Byggkväll med start kl 18.30. Vi håller till i förbundslokalerna i Grimsta.
Byggledare är Hans Murman, SM0ETT.

Tisdag 28/9
Studiebesök på en sjöräddningsövning i Nynäshamn. Besökskvoten är redan fylld.

Besök på brandstationen i Sollentuna. Vi ser på deras utrustning, på deras
radioutrustning mm. Anmälan till Monica Sveningsson, tel 08-350 503

Onsdag 29/9
Slutmöte för PMR-projektet. Vi träffar deltagande företag för genomgång av
slutrapporten.

Hur man kör contest (radiotävling). Genomgång av regler och trafiksätt.
Poängräkning och loggprogram mm. Samling i Grimsta kl 18.30.

Torsdag 30/9
Arbetsgruppen för "Tornet" träffas. Vi håller till på K1 med start kl 18.00.
Berörda deltagare är kallade.

Fredag 1/10
Ingen öppen verksamhet.

Lördag 2/10
Kurs i Marin VHF, dag 1. Restplatser finns. Kursen är en dagkurs som hålls i
Grimsta. Anmälningsformultär finns på http://www.stockholm.fro.se

Söndag 3/10
Kurs i Marin VHF, dag 2.

Under veckan
Träna telegrafi på kortvåg. Alla dagar kl. 06-23. Läs om hur du kan vara med och
lära dig. Mer om detta finns att läsa här.

T-nät KV. Ett träningsnät för telegrafi på kortvåg. Deltagarna använder sänder
från sina stationer i bostaden.
Skriv ett mail till vår T-nätsledare Lars Nordgren om du vill ha mer information.

T-nät RSB. Ett träningsnät för digital trafik på kortvåg.
Deltagarna sänder från sina stationer i bostaden. Är du intresserad kan du efter
förhandsanmälan delta. Skriv i så fall ett mail några dagar i förväg.


Så informerar vi om FRO - en översikt över vad vi gör på Internet och över radio,
se denna länk

Kontakt med FRO Stockholm
KANSLI
Frivilligbaracken K1 Lidingövägen | Post Box 27 803, 115 93 STOCKHOLM | Besök
Frivilligbaracken, K1, Lidingövägen 28
Telefon / fax / voicemail: 08-664 28 08 | E-post stockholm@fro.se | Hemsida www.stockholm.fro.se

UTBILDNING mm
Grimsta | Besök Silversmedsplan 36, Vällingby [Grimsta] | Telefon 08-624 04 97.
Färdbeskrivning se förbundets webbsida.

Med vänlig hälsning

Jan Lennström

Ordförande Stockholms läns FRO-förbund
Box 27803, 115 93 Stockholm

[Personlig Tel 08-86 59 25 <> 0738-18 39 65]
 
Subject: Veckan hos FRO Stockholm 4 - 10 oktober 2004Date: Sun, 3 Oct
2004 21:00:43 +0200


Veckan hos FRO Stockholm

_____


Med detta nyhetsbrev vill vi informera om vår verksamhet och vi strävar
efter
att öka vår kontaktyta mot
enskilda, föreningar, organisationer och myndigheter.
FRO är den frivilliga försvarsorganisationen för Dig som är intresserad av
radio-, IT och kommunikation
och där hela familjen kan vara med i verksamheten.
Vill du köra radio/data eller lära dig mer om det? Välkommen att delta!
FRO är en frivilligorganisation som skall bibehålla och utveckla hög
kompetens
om sambands- och
informationssystem. Medlemmarnas och samhällets behov styr vår verksamhet.
Vill du inte ha detta veckobrev i fortsättningen så markera "Svara/Reply"
och
skriv texten "Ej veckobrev".
Veckan som gick

I torsdags kväll hölls en sjöräddningsövning i trakten kring Nynäshamn.
Det var
Sjöfartsverket som ledde övningen och "alla" samhälleliga instanser deltog.
Verksamheten startade vid 18-tiden och pågick framåt midnatt. För en
landkrabba
som undertecknad var det en imponerande uppvisning och vi tog några bilder
<http://www.stockholm.fro.se/sjoraddNynas/> för att föreviga det hela
Förhandsin- formation

Vecka 42 har vi två kommunbesök då vi informerar förvaltnings- och
bolagschefer
om FRO:s möjligheter att bistå med personal och radiosystem vid
extraordinära
händelser och olyckor.

Kursöversikt för den närmaste tiden:
Lördag 9/10. Kurs i FRONET (digital radiokommunikation). Grimsta kl 09.00.
Instruktör Jan le Grand.
Söndag 10/10 Introduktionskurs för nya medlemmar. Grimsta kl 09.00.
Instruktör
Jan Lennström. Ingen förhandsanmälan.
Lördag-sö 16/10 FRO11. Grundkurs Telefoni, De första två kursdagarna.
Instruktör
Lars Nordgren.
Lördag-sö 23/10. Kurs i digitala moder på radio. Grimsta kl 09.00.
Instruktör
Jan le Grand, SM5XGJ.
Lördag-sö 30/10 FRO11. Grundkurs Telefoni, De resterande två kursdagarna.
Instruktör Lars Nordgren.
Lördag 13/11 Kurs i Marin Basradio. Kursen hålls på Muskö.

Närmare beskrivning och anmälan; se hemsidan http://www.stockholm.fro.se.
<http://www.stockholm.fro.se/>
Måndag 27/9

Arbetsdag på GRIMSTA. Vi fortsätter med att iordningställa radiorummet. Vi
samlas vid 9-tiden och håller på till 15-tiden. FRO bjuder på lunch vid
lämplig
tidpunkt.

_____

Byggkväll med start kl 18.30. Vi håller till i förbundslokalerna i Grimsta.
Byggledare är Hans Murman, SM0ETT.

_____

FOS (Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté) har möte på K1 kl 18.30.
Tisdag 28/9

Contest (radiotävling) på 144 MHz. Du kan läsa mer om denna verksamhet här
<http://www.stockholm.fro.se/test/> .

_____

Uppstartsmöte för RAKEL, andra
<http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Archive____3648.aspx>
etappen.
Onsdag 29/9

Ingen öppen verksamhet.
Torsdag 30/9

Samarbetsgruppen för FFK och FRO har möte.

_____

Arbetsgruppen för insatser i det civila samhället har möte.
Fredag 1/10

Ingen öppen verksamhet.
Lördag 2/10

Kurs i kortvågstrafik med Pactor II / FRONET (textöverföring över radio).
Grimsta kl 09.00. Ang detaljer se Aktivitetskalendern på
http://www.stockholm.fro.se <http://www.stockholm.fro.se/>
Söndag 3/10

Introduktionskurs för nya medlemmar. Grimsta kl 09.00. Ang detaljer se
Aktivitetskalendern på http://www.stockholm.fro.se
<http://www.stockholm.fro.se/>
Under veckan
Träna telegrafi på kortvåg. Alla dagar kl. 06-23. Läs om hur du kan vara
med och
lära dig. Mer om detta finns att
<http://www.fro.se/cgi-bin/fro.pl?id=224> läsa
här.

_____

T-nät KV. Ett träningsnät för telegrafi på kortvåg. Deltagarna använder
sänder
från sina stationer i bostaden.
Skriv ett mail till vår T-nätsledare <mailto:lars.nordgren@fro.se> Lars
Nordgren om du vill ha mer information.

_____

T-nät RSB. Ett träningsnät för digital trafik på kortvåg.
Deltagarna sänder från sina stationer i bostaden. Är du intresserad kan du
efter
förhandsanmälan delta. Skriv i så fall ett <mailto:sm5xgj@fro.se> mail
några
dagar i förväg.

Så informerar vi om FRO - en översikt över vad vi gör på Internet och över
radio, se denna länk <http://www.stockholm.fro.se/info/>
Kontakt med FRO Stockholm
KANSLI
Frivilligbaracken K1 Lidingövägen | Post Box 27 803, 115 93 STOCKHOLM |
Besök
Frivilligbaracken, K1, Lidingövägen 28
Telefon / fax / voicemail: 08-664 28 08 | E-post
<mailto:stockholm@fro.se>
stockholm@fro.se | Hemsida <http://www.stockholm.fro.se>
www.stockholm.fro.se

_____

UTBILDNING mm
Grimsta | Besök Silversmedsplan 36, Vällingby [Grimsta] | Telefon 08-624
04 97.
Färdbeskrivning se förbundets webbsida.

Med vänlig hälsningJan Lennström

Ordförande Stockholms läns FRO-förbund
Box 27803, 115 93 Stockholm

[Personlig Tel 08-86 59 25 <> 0738-18 39 65]
 
Back
Top