Hur kommer man igång på 2m

AdamStockholm

Well-Known Member
Någon som vet någon bra beskrivning (hellst på internet) på hur man kommer igång med att köra på 2m.
De jag lyssnat på hitills använder sig av repetrar. Använder man dem även vid DX kontakter och hur kommer man vidare från 1 repeter till nästa och så vidare?
Nybörjare
 
AdamStockholm said:
Någon som vet någon bra beskrivning (hellst på internet) på hur man kommer igång med att köra på 2m

De jag lyssnat på hittills använder sig av repetrar. Använder man dem även vid DX kontakter och hur kommer man vidare från 1 repeter till nästa och så vidare?
Nybörjare

du har väl sök själv på nätet med nån sökmotor - det finns massor med hemsidor, privata & klubbar, som delvis skriver om "att komma igång".
Som du kommer att märka finns det alldeles för mycket information och väldigt många olika saker att prova på.
Har du ingen aning om vad amatörradio är för nåt, kanske du har haft någon handledare vid certifikatutbildningen att börja diskutera med.


OK, du vill köra DX
DX kan definieras som: "stationer som är belägna långt bort och/eller är belägna på en plats som aktiveras sporadiskt/sällan". På VHF/UHF innebär detta att man försöker kontakta alla länder belägna runt och utom skandinavien, det är vanligt att man samla på lokatorrutor.
Ska även tillägga att den allmänna uppfattningen(?) om DX är att DXing via en repeater/satellit "är inte riktig DXing".
Riktig DXing sker från den egna radiostationen utan hjälp av annan utrustning.

Repeatrar är bara en liten del av vad man kan förströ sig med inom amatörradio, och förutsättningarna att köra DX via en VHF/UHF repeater är mycket sporadiska. Däremot om du har möjlighet att köra via en repeater ut på 10m så är sommarhalvåret rätt intressant då vågutbredningen är mer pålitlig än VUF/UHF.
Se http://www.10m.se/

Att hoppa mellan repeatrar är inte DXing enligt den vanliga definitionen (IMHO) och tänker då i första hand på repeatrar länkade via internet med det vanligaste systemet "echolink".
Man behöver inte göra detta via en repeater, finns exempel på en vanlig simplexfrekvens som är länkad med andra länder med system som "IRLP" & "WIRES".

DX'a på VHF/UHF a'la repeater sker enklast via satellittrafik, och då finns en nybörjarkompendium att läsa på den svenska AMSAT hemsidan.
http://www.amsat.se/cgi-bin/main/main.pl?pageId=1.1

Det går givetvis att "DX'a på riktigt" på VHF/UHF men förutsättningarna är inte lika pålitliga som via satellit och man är beroende av att förstå vågutbredningarna grunder och ha en radiostation som är anpassad för den typen av trafik - samt att telegrafi används till en viss del.
 
Testa att lyssna med en SSB rig kring 144.300 den första tisdagen i månaden så skall du få höra hur bandet sjuder av trafik. Om du har en horisontell antenn så bör du höra stationer som är tiotals mil bort även om det inte är några speciella konditioner.
titta på http://ham.se/vhf så ser du vad andra kör på 144 och högre upp...
Det var norrsken den senaste tisdagen så med telegrafi kunde man köra långt !
/ 73 Tommy SM6NZB
 
Back
Top