1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Icom EMC filter OPC-639 och jordning

Discussion in 'Sändare och mottagare' started by SA0AND, Dec 15, 2017.

 1. sm5pnp

  sm5pnp Active Member

  Ja min RSP2pro SDR rx(svart) har jordanslutning, självklart även R75,R71,NRD535 och R7 om R7000 och R7100 har minns jag inte, men det gör säkert du
   
 2. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  Värt att observera:

  I SSA-boken "Koncept för amatörradio", kapitlet "Farliga strömmen", finns info om s.k. särjordning, dvs då man jordar apparater till en separat jordpunkt.

  Där påpekas kursivt att "särjordning får ske endast om skyddsjordning till PEN också har gjorts" och att om man har planer på att särjorda så skall man fråga behörig installatör.

  PE är ju beteckningen på den gul-gröna jordledaren och jag antar att PEN avser samma sak.

  I samma kapitel påpekas även att det är olämpligt att ansluta antennjordledaren till PE, då det kan ge upphov till störningsproblem och skapa säkerhetsrisker.
   
 3. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Och alla de uppräknade radiostationerna har jordad stickpropp, dvs SKALL anslutas till skyddsjordat vägguttag, därmed anslutna till gulgrön PE PEN ledare.
  I så fall, och det blir ju då alla fallen: "I samma kapitel påpekas även att det är olämpligt att ansluta antennjordledaren till PE, då det kan ge upphov till störningsproblem och skapa säkerhetsrisker."
  Ja vad skall man tro, tydligen finns lika många experter på jord som agronomer, ursäkta...... som radioamatörer.

  För att hårdra saken ytterligare, så gott som alla amatörradiostationer har jordad stickpropp, dvs de blir automatiskt anslutna till gulgrön. Ser vi på äldre amerikanska saker så saknar de jordad stickpropp, men byggena är sådana att skyddsjord verkligen borde krävas, särskilt som de efter export hit körs på 220 V.

  Således en radioamatör som bygger en GP för DX på 3,8 MHz och lägger ut ett jordplan på marken måste då göra en tärd, kanske en fulltransformator för antennledningen för att inte ansluta markens jord till gulgrön. Och OBS! denna fulltrafo på antennledningen måste ha isolationsavstånd som en vanlig nättransformator.
  Bygger han GP:en med förhöjt jordplan kan man lösa det ändå.

  Sen har vi de som köpt gulgrön RK eller FK och använder som jordplan eller ledare till tältpinnen de kallar för jord....

  Ja vi närmar oss skämtet med blomkrukan fylld med Weibulls prima matjord, kryddad med NPK.


  Jo min IC-R7000, dvs en mottagare har en jordklämma bakpå.... men jag har ingen ide vad den skall brukas till.


  För att göra saken än mer komplicerad. Jag har under SRS tiden lagat många radioapparater, såväl sändtagare som mottagare, som har utsatts för åska.
  Ett vanligt fel är att jordfolier har bränt av. Dvs folier på flera kretskort som förbinder chassijod, som är anslutet till PEN, (GulGrön) via AC sladden, och vidare genom radion till jordskrufven därbak. Åskan har gått från jord till jord. Ifall där tillbehör varit inkopplade till radion, exvis dator eller andra skar till ACC-kontakterna har pin 2 och dess folie varit avbränd, så vad skall man tro om jordning????
  Det kanske mest överraskande är att efter lagning av jordfolierna så kan radion fungera i många fall i alla fall.

  Fråga inte mig hur man skall göra med jorden.......
  Önskvärt vore ju att forumet kommer fram till en sådan lösning.


  de
  SM4FPD
   
 4. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Odla tomater i. De som förblir gröna kan man pickla eller sylta. Gott!
   
 5. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  Rimligtvis finns det några (många?) forumvänner som är behöriga installatörer och alltså vet hur installationen skall göras. Det vore gott att se inlägg från dessa, som förklarar för oss mindre vetande hur det skall jordas på ett riktigt och säkert sätt. Kan bara instämma med Roy när han skriver:
  Lite anmärkningsvärt är det att det här, som väl är grundläggande teknik, skall vara så knepigt.
  ---o---
  Edit: Gillar man att läsa föreskrifter så finns här en bra möjlighet:
  http://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/aldre-foreskrifter/1999-5.pdf
  T.ex. kapitel 54, sidan 127 bjuder på massor av kunskap om jordning.
  ---o---
  Edit igen: Ajdå. Det där sista var förhastat. Är från 1999 och kanske (sannolikt?) ändrat sedan dess.
   
  Last edited: Dec 17, 2017
 6. SM0XHJ

  SM0XHJ Well-Known Member

  Det är väll en sån här alla radioamatörer borde ha hemma:
  http://www.entreq.com/products/ground-boxes-17667704'

  Svensktillverkat och allt... :D

  För att vara lite seriösa så är PE och PEN inte riktigt samma sak. PE är den vanliga skyddsjord (gulgrön). PEN är kombinerad PE och N, den ledare som kommer i elservicen om man har 4-ledarsystem in. Den delas upp i huvudcentralen till PE och N. Sen har vi eventuellt potentialutjämningsledare till vattenrör, ventilationskanaler, armeringsjärn, åskskydd m.m. Där hör nog jordning av antenn och eventuellt rig hemma. Potentialutjämningsledarna förbinds med PE via PUS (PotentialUtjämnings Skenan) vid elcentralen. (Numera skiljer man dessutom på potentialutjämning för person/brand-skydd respektive funktion, t.ex. avstörning.) Potentialutjämningsledare får _inte_ vara gul/grön (är normalt ren koppar utan isolering eller svart). Potentialutjämningsledare skall om jag minns rätt ha minst 6 mm² ledararea.

  Om alla bara insåg att det inte finns någon RF-jord att tala om i en normal villa, ens om man drar hela tomten full med FK, och att man därför inte kan jorda bort störningar ner i något jordspett, så vore nog det här med jordning betydligt enklare. Det enda man kan göra är att flytta problemen någon annan stans. Själv föredrar jag om så mycket som möjligt av min genererade RF-energi strålas ut i luften, så högt upp som möjligt :)
   
  Last edited: Dec 17, 2017
  SM0IKR and SM7NZB like this.
 7. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  OT (alltså inte OPC-639)men ändå som exempel angående jordning.
  Om man studerar kretsschemat för ett ICOM PS-15 ser man att det nätaggregatet saknar skyddsjordning (PE) och bara har en tvåpolig nätkabel.
  (Nu gäller det här resonemanget vad jag hittat vid googling efter schemat och jag vill säga att jag inte har en aning om vad som sålts i Sverige men Roy vet säkert)

  Använder man detta aggregat borde det vara så att man bör personskyddsjorda aggregatet i dess jordskruv, alltså kort och gott komplettera med ett nytt nätintag till aggregatet som har PE-ledare och skyddsjordad stickpropp.
  Det finns i aggregatet två st kondingar C1 och C2 om 1nF för avkoppling av fas och noll-ledarna mot apparatens hölje.
  Om ett scenario med kortslutning uppstår i en av dessa och det råkar vara fasledarens kondensator innebär det att både nätaggregat, radio, koaxkontakter o.s.v. alla "jordade" delar av radion blir strömförande om inte komplettering med skyddsjordning utförts.
   
 8. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  PS-15 såldes långt innan EU:s krav på CE-märkning, och är därmed ej typgodkänt, CE-märkt.
  På den tiden gällde S-märke. Men radioamatörer och institutioner fick inneha, köpa. Man fick sälja icke S-märkta saker på en tiden.
  Dock var det samma som nu som gäller: en radioamatör har eget ansvar för EMC och elsäkerhet, den kunskapen skall han ha även nu i CE-märkningstider.
  Numera får man inte kommersiellt sälja icke CE-märkt, man får ej heller köpa i egenskap av radioamatör.
  Äldre grejer får man dock ha, möjligen oxo sälja privat, utan varken elsäkerhet eller EMC egenskaper.
  Och jag brukar påpeka elsäkerheten på äldre plåtradio från landet där det var 117 V i vägga....
  När det gäller PS-15 är schemat som du beskriver SM5KYH. Men jag har bestämt för mig att det kom med 3 ledare, gulgrön och jordad stickpropp. Det var för att kravet i Tyskland var det som sedermera skulle gälla i hela EU. ICOM gjorde därför ett sådant PS för Europamarknaden. Här är jag dock inte helt säker... Men någon kanske har ett PS-15.
  Möjligen var det så att PS-15 hade vissa fler önskemål vad gäller elsäkerhet, bl.a en gulgrön tråd till alla delar i plåthöljet.
  Kopplingen med riggens strömbrytare är dock tveksam och jag brukar påpeka att modifiera detta.

  Och återigen finns jordad stickpropp SKALL appraten anslutas till jordat vägguttag.

  Observera att vi nu talat om skyddsjord, och krav på elsäkerhet.
  Något helt annat än åskskyddsjord och det man brukar kalla för HF-jord...

  För att krångla till saken ytterligas vill jag lägga in den jord man kan kalla för chassjord, dvs hur appratens chassi leder strömmar, och var minus ansluts i chassiet. detta är komplicerat och man måste ta hänsyn vid konstruktionen av dagens elektronik.
  Det är där möjligheten att få bort sk kabinettstrålning, dvs att inte hela höljet strålar.

  Många känner säkert till att äldre framförallt rörstationer, kan hör signaler om man ansluter antennen till höljet. Sker detta är det sannolikt att även höljet strålar vid sändning.
  Ja kanske detta har betydelse när det gäller att få in mindre störningar i mottagaren?

  de
  SM4FPD
   
 9. sm4fxr

  sm4fxr Active Member

  På den tiden betydde S-märkningen något. Vill minnas att tillverkaren var tvungen att skicka in produkten för test till SEMKO för att få sätta på S-märket.

  CE (= China Export?) är å andra sidan bara ett papper där tillverkaren intygar att han följt kraven.
   
 10. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Den som lyssnade på SR och SR-P1 idag fick klarlagt för sig, och det att den som importerar och brukar icke godkänd produkt bär ansvar för eventuella olyckor pga produkten, som exempel el-chock, brand etc..

  - Något att tänka på!

  /Sven.
   
 11. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Jag tror du har rätt Roy. Jag sålde mitt PS-15 för många år sedan men vill minnas att det hade grön/gul.
   
 12. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Jo, och även äldre riggar från sent 70 tal, som IC-211, 251 R70 R71 de med inbyggt PS hade jordad sladd. Den tyska IC-R71 med förstärkt elsäkerhet dubbelisolation etc. och med mottagaren blockerad över 25 MHz.....

  Men som Sm5KYH skriver, fas och nolla är avkopplade mot chassijord dit ju gul grön är kopplad.
  Det gör att höljet blir spänningsförande, via kodningen om appraten inte ansluts till jordat uttag.
  Detta är inte så konstigt och liknande kondingar finns i alla nätingångar, inte minst på sladdbrunnar med inbyggt filter, som fanns länge före EMC kraven.
  Det saken vi talar om gäller inte bara amatörradio.
  Själv har jag en låda med sådana nätfilter, de är gamla och S-märkta men innehåller CM och DM drosslar samt Y och X kondingar.

  På ett mycket tidigt stadium på SRS fick jag kontakt med en radioamatör som hade köpt en IC-211, han klagade öve att det killade när han tog i radion och hade mätt upp 79 Volt eller så på höljet. Han menade att det måste vara fel på radion. Men efterhand kom jag på att han förmodligen inte hade använt ett jordat vägguttag som man skal med en jordad sladd. Som rätt ny i branschen hade jag svårt att svälja den okunskapen bland radioamatörer, finns detta tänkte jag.... suck. Kanske det var en icke radioamatör.

  Nå vi är nog rätt överens vad gäller elsäkergetsjord i alla fall.
  EMC-jord är mer komplicerad, men vi behöver inte veta så mycket men får en verkligt stor för del av detta.
  HF-jord vet i katten vad det är???
  Blomjord, jo man kan skicka in den på analys har jag hört.

  Så har ni inte jordat vägguttag i radiorummet, lyssna på P1 enligt SM0HXO, det gäller datorer, laddare, radiostationer etc.

  SM4FPD
   

Share This Page