1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Jorda riggen?!

Discussion in 'Antenner och master' started by SM0DTK, Apr 18, 2014.

 1. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Här är något liknande (läs under rubriken "DC Grounding a Vertical Antenna"):
  Alternative Antenna Grounding Techniques

  // Åke
   
 2. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  CIQ de APQ

  Har min callsign, APQ, kommit dit av misstag? Det hela ser ju ut som jag är författare av meningen!

  73
  Bengt
  SM6APQ
   
 3. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  Nä, Bengt, jag skulle bara visa dig en bild. nu överspelat. Menade hälsningar till dig, lite klantigt utförd.

  / Uffe -CIQ
   
 4. SA6CMW

  SA6CMW Member

  Kom och tänka på en sak angående jordtag.
  Jag har djupborrad brunn med ett foderrör som går ner i berget. Ca 4m till berg. Grundvattennivån ligger på ca 20m, men tror det är ovesäntligt här.
  Skulle man kunna använda detta foderrör som jordtag?
   
 5. SA6AVT

  SA6AVT Member

  Vad är foderröret tillverkat av? Kan bli knas med galvanisk korrosion vid vagabonderande strömmar, foderröret försvinner långsamt. Tänk på han som hade 40 volt mellan PE-ledaren och sitt jordtag...
   
 6. SA6CMW

  SA6CMW Member

  Är medveten om detta. Tänkte bara slänga ut tanken om det är någon som funderat i dessa banor.
  Foderröret är förmodligen tillverkat av någon form av järn/stål.
   
 7. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej
  Foderrör är i detta sammanhang "fridlysta" och ska inte användas som jordtag.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 8. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Varför får det inte kosta pengar att bygga om elsystemet i villan, stugan hyttan?
  Gäller det nya tapeter är kostnaden ingen problem, men elsäkerhet verkar inte få kosta något.

  De
  SM4FPD
   
 9. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Men, var det inte detta FPD svarade på tidigare i denna tråd? Av vilken anledning vill man ha halva antennen nere under jordytan? !-)
   
 10. SM5DXU

  SM5DXU Well-Known Member

  Den bristande elsäkerheten är inte i första hand ett individuellt problem för oss sändaramatörer. Den är faktiskt ett nationellt problem för väldigt många husägare, i synnerhet för alla dem som är helt omedvetna. Jag tycker det borde till ett nationellt åtgärdsprogram.

  Alla först måste man dock skapa en allmän medvetenhet, men ingen på elsäkerhetsverket säger ett knyst!

  / Göstha
   
 11. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Om jordtaget skall användas som jordplan till en GP, (kallas vertikal när det gäller DX på 3,8 MHz) så är det som nämnts inte så lyckat att ha halva antennen nedgrävd. Då är det bättre att rulla ut en yta med kopparfolie och lägga på marken. Eller spänna ut hela antennen mellan två träd.
  GP står ju för Ground Plane, jord plan, dvs en spegelyta för vertikalen som skall spegla den halva av antennen man inte sätter upp. Ja som när man sätter upp en kvarting på biltaket.

  Mins en annan artikel från en Amerikansk radiotidning, någon skulle testa just GP antenner. Han bygge en plattform av trä c:a 1 meter över gräsmattan, på den lade han kycklingnät som jordplan. Under plattformen kunde han sedan sitta och mata antennen och jobba med mätinstrument vid den sanna matningspunkten för sin GP.

  Skall jordtaget vara av annat skäl, exvis "jorda bort HF" så har jag alltid undrat varför man skall bränna bort HF på det viset? En konstalast gör jobben bättre.

  För övrigt har vi talat om jord av alla skäl här på den här tråden.

  Så återigen, man bör veta vad man skall ha sin jord till, och utifrån detta bedöma hur jordtaget skall vara beskaffat.

  När jag lät borra för bergvärme fick jag just ett sådant hål, med stålrör och en vattenspegel ner till 150 meter.
  Jag övervägde om jag skulle ansluta en sladd till foderröret innan man grävde igen hålet.
  Men kunde inte bestämma mig för vilken färg tråden skulle ha, gulgrön, svart eller bar koppar.

  Så det blev inget djupborrat jordtag.

  de
  SM4FPD
   
 12. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej
  Den svenska elsäkerheten är bra, det behövs inget handlingsprogram. Varför skulle man skapa en allmän medvetenhet?

  I Sverige inträffar årligen endast ett fåtal dödsfall på grund av el, vissa år inga alls. Jämför vi detta med trafikens nollvision på mindre än 500 omkomna per år så ligger elen bra till.

  Jag tror att något missuppfattats när det gäller risken för elolyckor och skyddsjordade vägguttag kontra vanliga vägguttag.
  Likaså verkar även finnas en liten övertro på hur mycket skydd en jordfelsbrytare ger.

  Sanningen är att en jordfelsbrytare ger ett förstärkt skydd genom att snabbt bryta kretsen om ström går fel väg tillbaka till matande elcentral. Detta skydd fungerar oavsett om vägguttagen är skyddsjordade eller inte. Däremot skyddar den inte när strömmen går tillbaka rätt väg.

  På Elsäkerhetsverkets hemsida finns det en bra förklaring med bilder på olika felfall som visar hur en jordfelsbrytare skyddar.

  Nu handlade tråden om jordning av riggen med hjälp av skruven på baksidan.

  Som jag ser det ligger vinsten med att koppla ihop alla radioapparater i att risken för elchock minskar om det blir fel på en nätdel.

  För en ensam radio kopplad till en enkel dipol anser jag att jordskruven inte spelar någon roll ur vanlig elsäkerhetssynpunkt.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 13. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Jag håller med om att elsäkerheten, generellt sett, är god i vårt land. Äldre elinstallationer kan naturligtvis ha brister och kan även omöjliggöra användande av jordfelsbrytare utan omdragning av el, då man ofta ser dragningar där PEN och skyddsjord är samma ledare.
  De flesta dödsolyckor torde vara "man made", dvs att man utan tillräckliga kunskaper och behörighet gjort egna kopplingar.

  Mot detta hjälper inga föreskrifter. Möjligen skulle lagtvång till elinstallationsnormer av idag i någon mån hjälpa. Aningslösa hempulare erhåller dock inget bättre skydd!

  /Lasse
   
 14. SM0BRF

  SM0BRF Well-Known Member

  Det absolut viktigaste är att ha petsäkra uttag. Det inkluderar även kopplingsur. Folk som kryper efter golvet och är 50 till 100 cm långa dras till uttagen som flugor till en sockerbit.

  /Roland
   
  Last edited: Apr 29, 2014
 15. SM4UKE

  SM4UKE Well-Known Member

  Antar att du syftar på "fuljordning" av vägguttag där man helt enkelt satt in jordade uttag och i uttaget byglat mellan skyddsjord och nollan. Det är en dödssynd... Den tidigare nollan, som nu blivit PEN, ska enligt föreskrifterna ha minst 10 mm2 area! En av konsekvenserna av en fuljordning är att "skydds"jorden i ett sådant uttag får 115V potential innan säkringen hinner lösa ut.

  Det är lärorikt att läsa den standard, SS 436 40 00 utgåva 2, som gäller för elinstallationer. Det är ganska mycket att tänka på och många hempulare tror nog att det är lättare än vad det i verkligheten är. Hur många tänker på utlösningsvillkor och på hur mycket en ledare kan belastas, beroende på längd och hur den är monterad?

  Jordfelsbrytare är ett TILLÄGGSSKYDD. Det innebär att den ska öka säkerheten och inte för att täcka upp för andra galenskaper och slarv.
   
 16. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  Jag deltog i en kurs som hette "Säker Gård" anordnad av Länsförsäkringar. Själva kursen (en dag) var mycket bra och informativ, man fick t.ex. reda på hur plötsligt en s.k. dammexplosion kan utbryta. Damm i utrymmen med olika elutrustning.

  Klart att jag nappade på det här. Innebärande elskyddsinspektion samt därefter åtgärder. Jordfelsbrytare "överallt" och brandskyddsutrustning. Kostnad med nya elcentraler o.s.v. c:a 25000. Rörde sig om två villor plus lagård och verkstad.

  Fick varningar om att det kunde bli för känsligt med jordfelsbrytarna som hade gräns 30 ma. Inga problem hittills, har haft denna installation i 10 år.

  Det som fick mig att nappa var att jag därmed fick 30% rabatt på premien som då låg på c:a 12000 / år. Sedan har naturligtvis den stigit ohemult..efter hand. Kanske är jag lurad? Hi. Tyvärr detta blev en utvikning i den agrara världen.

  Men har i närområdet bekanta som egenhändigt installerat golvvärme i duschutrymme och upplevt "kittlingar" i kroppen (häpp) - det är dock för dyrt enl. vederbörande att göra en utredning av anledningen till "kittlingarna" - Lycka till säger jag.

  Har nära bekanta som hade sin son och blivande svärdotter på kärleksresa till Thailand, det var stora nyheter i bladen för några år sedan då båda omkom i en duscholycka på hotellet. Elsäkerheten kan nog aldrig överdrivas.

  73 / Uffe -CIQ
   
  1 person likes this.
 17. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Det där med kittlingar i tårna i duschen är nog beroende på felaktig installation. Jag har för mig att rör för vattenvärme, tappvatten och avloppsrör numera ska jordas i en gemensam punkt tillsammans med skyddsjord för el där de kommer in i rummet. SM3UKE, berätta...
   
  Last edited: Apr 29, 2014
 18. SA6CMW

  SA6CMW Member

  Alla kablar och rör som kommer in i en fastighet ska potensialjordas. Om det kilar i fötterna är det säkert fel på värmeslingan i badrummet. Jordfelsbrytaren borde även den löst för länge sen. Om den är hel vill säga. I ett sånt fall skulle jag välja att skrota den värmekabeln. Det kan gå att laga, men då bryter man tätskikt osv.

  Om vi återgår till jordning. Någon sa att det är bättre att ha hönsnät eller liknande som jordplan för en vertikal. Hur många kvadrat pratar vi om vid 80m eller rent av 160m?
   
 19. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Du får skilja på nyinstallation och äldre byggnation. Men lägger man in golvvärme i ett badrum blir det en nyinstallation för just det rummet och där ska då gällande regler följas.
  VVS:arna brukar lösa det där genom att se till att rören som kommer in i rummet är av icke ledande material, alltså plast.

  Men jag erkänner att jag är obildad i ämnet så det var därför jag hojtade efter Henrik/UKE.
   

Share This Page