1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Jordplanens längd, Inverterat L

Discussion in 'Antenner och master' started by Anders Eriksson, Apr 14, 2020.

 1. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Jag tycker det är trivsamt om antennen är såpass bredbandig att den kan användas över hela bandet i fråga, i detta fall 80-metersbandet.
  Det var detta jag menade med "bättre bandbredd".

  Det jag egentligen var ute efter var att ta del av forumisternas erfarenheter beträffande skillnaden i bandbredd mellan antenner med eleverade radialer och antenner med sådana på marken.

  Nå, jag har nu konsulterat nätet i frågan, och där finns faktiskt en del skrivet, bl. a detta:
  http://amfone.net/Amforum/index.php?topic=27964.5;wap2

  Det tycks som om jag sett rätt, och ja, Q blir bättre med eleverade radialer!
   
 2. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Och med ökat Q smalare bandbredd, vilket du vill undvika.
   
 3. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Tilläggas bör att en "Inverted L" blir smalbandigare än en helt rak 1/4-vågare med samma eleverade radialer.

  Min "låga" Inv-L : SWR 2 BW = 40kHz, Z = 15 ohm.
  Rak 1/4-vågare : SWR 2 BW = 95kHz, Z = 35 ohm.
   
  Last edited: Apr 25, 2020
 4. Trådskaparen är här, har som sagt prioriterat andra saker, som ett jobb och en massa QTC-läsning.
  Stort tack för alla ingångar i ämnet.
  Hittade en del i ämnet som faktiskt gav svar på mina frågor!

  Ännu mer hittade jag i urgamla skrifter:

  I QTC nummer 4- 1984 på sidan 130 , ja det är några år sen detta skrevs, så hittade jag lite teoretiska resonemang kring verkningsgrad för
  80m antenn.
  SM5KUX Sigge Skarfjäll hade redogjort i diagramform i Norrköpingamatörernas klubbtidning QRZ hur verkningsgraden ökar med antalet radialer och deras längd.

  Sen i QTC nummer 6 1986 sidorna 252-253 skriver SM5KUX Sigge Skarfjäll igen i ämnet korta Vertikaler,
  följande om Jordsystemet på sidan 253:

  -"Även i ett relativt bra jordnät (40-50 radialer ) som är 0,2 våglängder kan jordförlusterna ligga i storleksordningen 2 ohm för en 1/4 vågs vertikal.
  Ett fullgott jordsystem för en vertikalantenn placerad på marken kräver ca 120 radialer med en längd av en halv våglängd. Detta ersätter "perfekt ledande mark" och har mycket små förluster. , men om antalet radialer minskas så ökar snabbt förlusterna, och med så lite som 15 radialer kommer verkningsgraden för en 1/4 vågs vertikal knappast över 50 %.
  Det finns också en viss koppling mellan radialernas längd och antal.

  Om antalet minskas , så minskas också längdens betydelse.
  Man kan alltså nöja sig med kortare radialer om de inte är så många, situationen blir givetvis inte bättre utan det är fråga om vad som är optimalt med hänsyn till materialåtgång och utrymmesbehov.
  Det där "lilla extra" kostar mer än vad det smakar.

  Jordsystemet har inte bara till uppgift att leda returströmmar utan fungerar dessutom som en spegel som gör att antennens strålningslober bildas på rätt sätt med tanke på fasvridning vid markreflektion."


  Dessa rader i en urgammal QTC bekräftade det jag hela tiden misstänkt:
  Ju mer tråd man får ut i terrängen i form av jordsystem, desto bättre är det.


  Några siffror jag har hört, om de stämmer vet jag inte:
  Televerkets/ Teracoms nedlagda mellanvågssändare i Sölvesborg på 1179 kHz hade visst dryga 8000 meter tråd som jordplan.

  300000 delat på 1179 kHz = 254,45 meter delat på 2 =127,22 meter gånger 0,95 = 120,86 meter tråd.

  Dryga 120 meter per tråd x 64 radialer = 8142 meter

  //

  Sen talar ju bankens konto sitt tydliga språk:
  Dryga 20 000 spänn för 120 rullar FK a 180 :- rullen koppartråd hos Byggmax
  för ett ordentligt jordplan, har man lust o lägga ner så mycket..?
  Kanske mängdrabatt kan tillämpas.. ;) ?

  Ibland lönar det sig att gräva i gamla tidningar som jag råkat komma över.
  Riktigt intressant måste jag säga!
   
  SM0GLD likes this.
 5. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Sen får man ställa detta i relation till vad som uppnås i slutänden.
  Hur många S-enheter tappas om antennverkningsgraden sjunker till 50% ?

  Energiåtgången vid h24 365 sändning med 100 kW uteffekt motiverar eftertanke.
   
 6. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  4st eleverade 1/4wl radialer ter sig som ett enklare alternativ.

  Här finns mycket att läsa om jordplan
  https://www.antennasbyn6lf.com/design_of_radial_ground_systems/
   

  Attached Files:

  Last edited: Apr 30, 2020

Share This Page