Kör amatörradio!

SKD är säkert bra men att dela ut stilbetyg är onödigt.
Håller med. Jag har deltagit ett antal gånger för länge sedan och har även nån plakett för vacker sändning (tack tack) men gillar ändå inte att en sån fin aktivitet som SKD smutsas ner med ett fullständigt onödigt tävlingsmoment där de deltagande rangordnas från goda telegrafister (?) till rena rama katastroferna (?) som ju resultatet blir genom poängsättningen. Första gången studerade jag resultatlistan noga och noterade att några som fått höga stilpoäng inte tillhörde de som sände vackert och rytmiskt medan några andra med fullständigt excellent sändningsstil fått låga poäng. Minst sagt märkligt.

Bättre att hålla sig till saken - att under en viss tidsperiod sända morsetelegrafi medelst handledsopererad telegraftanget - där var och en tillåts sända med sin egen dialekt efter förmåga. Tanken var väl att slå ett slag för handsänd morsetelegrafi och samla de få som brinner för den smala nischen inom hobbyn?
 
Vissa personer är tävlingsmänniskor. De tävlar om det mesta. För en del av dessa personer är en förlorad "tävling" värre än att inte vinna. Denna mentalitet, bra eller dålig, vittnar många av våra mest kända idrottstjärnor om. Exempelvis Gunde Svahn som tävlade i att duscha så snabbt som möjligt! Eller "Foppa" som aldrig lätt sina barn vinna något, när de hade någon gemensam "tävling". Samma tävlingsinstingt finns även bland radioamatörer, för annars skulle vi inte ha alla (populära) tester som går nästan varje vecka.
 
Dags för Mr Handpump kanske? Och Miss Handpump? Fast de ekivoka associationerna lägger nog hinder i vägen.
 
Jag försökte mig på SKD i helgen, en tävling som passar mig!
Mer sånna, kvalitets- i stället för kvantitetstävling :)
 
Back
Top