Kris, krig, radioamatörernas kunskapsnivå och annat blandat.

Status
Not open for further replies.
AI är på inget sätt nytt, fast man kan få det intrycket då exv chatGPT från OpenAI har släppts lös till allmänheten.
Inom mitt fält, industriell automation och robotik, har exv ML (Machine learning) använts länge till väldigt många tillämpningar, liksom AI för kvalitetsavsyning etc.
Min poäng är att det finns en uppsjö av praktiska tillämpningar som används, och har använts länge, och som inte är särskilt kontroversiell.
Vi som utvecklare sätter maskinens begränsningar.
 
Att dra nytta av tekniska landvinningar och att kunna lämpa över visst arbete (uträkningar, simuleringar etc etc) till system, som är adaptiva, är ju inte nåt jag tycker finns i den problembild jag ser. En modern ECU, som adapterar sin funktion till bränslet och till förarens körstil för att optimera bränsleförbrukning och ekonomi, känns inte som ett "hot". Det jobbiga är när man får en känsla av att målet är att lämna över kontrollen, att man vill lita till en grushög, som satts ihop av okända människor, programmerats av okända människor och ska tolkas av andra okända för att bygga din värld. Att det är risker med att sjunka tillbaks och lämna allt åt tekniken finns ju hur många exempel på som helst. Inte minst kan man hänvisa till den nyliga färjeolyckan i södra Sverige. Ett annat intressant exempel där tekniken bär iväg, finns här (slutrapporten):
Dessa exempel är ju inte direkt relaterade till "AI", men att det inte skulle kunna hända även med en sådan, är bara en from (och enfaldig) förhoppning...
 
Den egentliga faran med AI är väl om vi människor urskillningslöst låter den ta över och exekvera utvärderings- och beslutsprocesser utan att ifrågasätta sanningen och rimligheten av resultaten huruvida det är bra eller dåligt, moraliskt riktigt eller oriktigt, vilka konsekvenserna av ett beslut blir osv. Dvs ungefär samma livsfaror som de flesta politiker utsätter oss för till dagligdags. AI i goda händer kan alltså bli en lika stor tillgång som AI i onda händer kan bli ett hot mot hela vår framtida existens och resultera i total undergång.

Sen är frågan om AI någonsin kan nå ända fram och konkurrera med våra riktiga hjärnor och hantera de s k förnimmelserna i medvetandet m m som sysselsatt de stora filosoferna och tänkarna i tusentals år. Möjligen kan AI "läras" att i allt ökande grad tillfredsställa dess härskare så att den försedd med "rätt bias" kan arbeta i dess intressen och förverkliga målen vad de än må vara.

I ett framtida scenario så kan ett obegränsat antal AI med olika intressen eller fokus säkert kunna bråka med varandra och göra de flesta av oss så förvirrade att vi inte längre har en susning om vad som är sant eller falskt. Lägg till CGI, AI-genererade bilder, videos och ljud etc. Spännande utveckling om än lite smått skrämmande?

Ett utdrag ur boken (749 sidor) Kunskapslära 1905;

Kunskap.jpg
 
Som jag skrev i annan tråd angående koax: jag fick hjärnsläpp på de enklaste grejer och kunde inte skaka av mig tankegångar; behövde inte så mycket svaren som kontakten med en riktig människa ...
 
En liten tanke om allmänbildning och människors förmåga att förstå sin värld:
Det var tydligen revolutionärt att tycka att allmogen skulle veta saker.
Nu löser man det på annat sätt: Ett bombardemang av nonsens dränker information som man kan vilja ha.
Som radioamatör kan man relatera till detta. Bakgrundsbruset dränker ibland den station man ville höra....
 
"Nonsensbombardemanget" är en konsekvens av den fortgående amerikaniseringen av landet.

1702581767121.png
Amerikanerna har sedan generationer överösts med egendomliga budskap om konsumismens välsignelser via kommersiella media som de numera saknar förutsättningar att bearbeta.

Resultatet av detta ser vi i det starkt polariserade, misstrogna, antiintellektuella och våldsfixerade klimatet, där olika grupper hetsar och hetsas mot varandra. En sådan här utveckling är något som välkomnas av krafter även i det svenska samhället vilka tjänar på en polarisering. Sedan urminnes tider har makthavarna hetsat underklassen mot varandra för att främja sina egna syften.

1702581933915.png
"Blir du lönsam, lille vän?"

Det finns inget som makthavare, både synliga och dolda, fruktar mer än en upplyst och medveten arbetarklass,
som t.o.m, "Gud Förbjude", skulle kunna börja "se världen i marxism-leninismens klara ljus"...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top