Lite blandade frågor..

SM4FPD

Well-Known Member
Håller med dig SM0KBW, men ofta tillverkas rena kopior av exvis japanska radio i Kina.
Dvs de lägger inge större jobb på utvecklingen av en radiomodell.
Bl.a gjordes kopior av ICOM:s marina VHF-stationer och vissa amatörradiostationer i Kina.
Genom att då ta bort vissa "onödiga" kretsar, exvis mikrofonförtärkare med limiter, deviationstrimmer, (kunden måste skrika i radion) minska antalet filter, LF filter för preemphasis, och deemphasis, samt ta bort alla komponenter som är där för EMC-sakens skull, samt förbilliga produktionen, det behövs ju knappat blyfritt lödtenn om den skall säljas till marknader utan krav på CE eller FCC märkning. så kan man få ut dem billigare. Det fins även billigare lödtenn som oxiderar fortare, samt fluss som fräter sönder inom ett antal år. Ett lågpassfilter går att förenkla från 5-poligt till inget eller trevligt. Det är väl ändå ingen som lyssnar på övertonerna. Ingångsfiltren som dämpar spegeln kan man ta bort eller minska och det är väl sällan någon sänder på spegeln.... Och i så fall är det ju bara att klaga på den som sänder där.
Jag såg någon ICOM kopia, och där hade man förbilligat ovanstående men även gjort ett plasthölje av mycket låg kvalitet, jättefult. Har radion ett gjutet metallhölje eller chassi skall det maskinbearbetas i viss mån för att få plana ytor för jordpunkter, och kylytor. Genom att använda billigare siluminlegeringr och skippa maskinbearbetning blir det billigare chassin, självgängande skruvar som håller en gång, dvs går av om man skruvar dem själv, eller att gängorna försvinner i chassit, är billigare än att gänga hålen.
Hur de får tag på tillverkningsfilerna är en bra fråga. Kanske är det det som kallas industrispionage????
Slarv och att man skickar med radioapparater som inte blev helt bra förekommer oxo. Det är väl ingen som märker om vissa exemplar av apparaterna är 3 dB sämre...

de
Roy
 
A

aked

Guest
Synpunkter på användande av jaktradio i krissituationer.
Jag är ingen radioamatör, men väl gammal jägare och har viss sambandsutbildning från hemvärnet och ett förflutet på fd Räddningsverket (nuvarande MSB).
Jag har tidigare på MSB:s krisinfoblogg haft synpunkter liknande detta inlägg.
För att få en så enkel och "heltäckande" kommunikation som möjligt vid krissituationer med långvarigt strömavbrott, skulle radioamatörer och jaktradioinnehavare kunna samarbeta! Blåljusmyndigheternas RAKEL-system och övrig digital mobil kommunikation slås sannolikt ut inom något dygn.
Vad jag förstår har många radioamatörer egen strömförsörjning att ta till i krissituationer, de kan via kortvåg kommunicera över långa avstånd, men var når Svensson sin radioamatör när han behöver ringa 112? ( Det finns sannolikt en jägare eller motsvarande radioinnehavare om inte i var så varannan fastighet, åtminstone på landet) Förslagsvis avsätter man en jaktradiokanal, lämpligen 155.425Mhz då de flesta jaktradioapparater har denna, att användas för annat ändamål vid krissituationer. På detta sätt kan i princip en jaktradioinnehavare kommunicera och förmedla budskap till en radioamatör inom 4-5 kilometers radie. Denne sänder informationen vidare till relevant mottagare. På detta sätt borde kanske 90% av samhället kunna kommunicera i nödsituationer. Det viktiga är att systemet kommer till allas kännedom exempelvis via MSB "om krisen kommer", och att jaktradioapparaterna antingen har torrbatterier eller kan laddas från bilbatteri.
aked
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Hejsan aked.

Själv är jag inte aktiv i det som hos oss sändaramatörer kallas samband. Det finns ett antal klubbar i landet där man har aktiva sambandsgrupper. Mycket riktigt som du säger, har många av oss möjlighet att använda, i alla fall delar av, vår utrustning då normala kraftkällor falerar. Det är även många som har, eller kan installera, utrustning i bilen.

Ett fungerande samarbete mellan sändaramatörer och t.ex. jägare skulle naturligtvis kräva att man övar sambandstjänst tillsammans, och där uppkommer svårigheter. Inte så att det skulle vara svårt att arbeta tillsammans, utan fastmer ett bekymmer med att amatörer inte får använda sin utrustning på t.ex. jaktkanalerna. Vi har strikta regler om vilka frekvensband vi får sända på. Tummar vi på dessa bestämmelser så ligger vi inte bra till.

Där finns även ett tekniskt problem, nämligen att normal amatörutrustning inte är typgodkänd för att sända utanför våra tilldelade band. Lösningen på det bekymret skulle kunna vara att de inblandade amatörerna förutom sin amatörutrustning har en jaktradioapparat.

För att kunna kringgå svårigheterna nämnda ovan skulle det krävas någon form av mycket speciella tillstånd som förmodligen kan bli svårt att få till.

Om du vill ha lite kött på benen om hur sambandstrafik hanteras av sändaramatörer, så kan du kolla på Sveriges Sändaramatörers web-plats, ssa.se . Använd sökfunktionen på deras hemsida med sökbegreppet "samband" så hittar du en hel del att läsa. Föreningen har även en sektion som heter "Nödtrafik".

Med lite tur så är det några sambandsaktiva amatörer som läser till inlägg och kan komma med synpunkter.

Upptäcker nu, när jag skulle posta detta, att det redan fanns en hel del skrivet i tråden om samband och utrustning. Kanske är mina rader överflödiga, men har jag nu knattrat ner dem så får de gå iväg.
 

SM7SEK

Administrator
Staff member
För länge sedan, innan mobilerna blev var mans egendom, efterfrågades radioamatörernas kunskaper kring samband. Bara i vår lilla håla (Kalmar) hade vi en 4-5 sambandsuppdrag varje år med resultatrapportering och säkerhetssamband.

2007 gjordes en väldigt intressant och kul sambandsövning i ett samarbete mellan SSA, FRO och de lokala klubbarna i landet. Jag kommer inte ihåg omfattningen av deltagande klubbar och operatörer men Googla på Frossa så hittar du några dokument. Kalmar radioamatörsällskap SK7CA i Kalmar var i alla fall med. Vi hade en operatör i länsstyrelsens lokaler som via 2M (VHF) skickade meddelande till två personer i KRAS klubbstuga som reläade dessa till Stockholm på kortvåg. Eftersom vi bara höll på under några timmar hade vi inte bunkrat vare sig personal eller förnödenheter. Men vi skulle kunna köra dygnet runt om medlemmarna ställer upp. Vid den tidpunkten hade vi dessutom ett elverk i klubbstugan som kunde försörja riggar och ge en viss uppvärmning. Tyvärr stals elverket vid ett inbrott förra hösten.

Jag inbillar mig dock att det skulle gå att sätta ihop ett sambandsteam på ganska kort tid som kan hjälpa till att förmedla information åt myndigheterna. Och med hjälp från kommun/länsstyrelse i form av elverk och mat kan vi nog hålla på ganska länge. Våra kollegor på den avlånga ön i öster (Öland) har tagit det hela ett steg längre och ingått i avtal kring nödsamband. Se mer på deras hemsida.

Kunskapen att sätta upp ett rikstäckande nät i en krissituation finns än så länge. Tyvärr tillkommer det endast ett fåtal yngre i vår hobby nuförtiden som inte på långa vägar kan uppväga "den naturliga avgången". Så om ett antal år finns nog varken kunskapen eller utrustningen tillgänglig att utföra detta. Då får medborgarna helt förlita sig på de system som myndigheterna hanterar.
 

SM0REX

Well-Known Member
Synpunkter på användande av jaktradio i krissituationer.
Jag antar att du menar kanalerna i bandet 155,3875–155,5375 MHz. Villkoret för att de är undantagna från tillståndsplikt gäller "Mobila radiosändare för jord- och skogsbruk samt jakt.", d.v.s. du stöter på patrull redan på bestämmelsestadiet (PTSFS 2015:4). Precis som -AKU säger är det mycket viktigt med övningar vid normaltillstånd om man ska ha fungerande samband vid kris. Övning är inte bara att prata med varandra över radio, utan mer att ha en fastställd, inövad organisation och, inte minst, trafikprocedurer. Trafiken ska fungera även för operastörer som aldrig har talat med varandra förut. Såna övningar låter sig inte göras på jaktkanalerna med nuvarande bestämmelser.

Om du är ute efter ett tillståndsfritt band, skulle jag föreslå de åtta kanalerna för landmobil trafik i bandet 69,0-69,2 MHz. Där får man sända med upp till 25W e.r.p. Fast sändare (bas) verkar också vara tillåtet utom på 69,0125 MHz i Västra Götalands och Hallands län. Högre effekt och ordentliga antenner är nödvändigt när det är långt mellan stationerna.

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är förmodligen den förening som är mest orienterad mot krissamband. Det är själva syftet med föreningens existens. De ger också regelbundet kurser i ämnet samband. Vad jag förstår förekommer det att FRO samövar med civilförsvaret eller vad det heter numera. Det kan vara en god idé att börja nysta i den änden istället för att bygga upp ännu en parallell kriskommunikationsorganisation.
 
A

aked

Guest
Hej igen.
Jag syftade just på nämnda tillåtna jaktkanaler inom 155MHz bandet. Detta dels därför att de är tillståndsfria och får användas för jord/skogsbruk och jakt, dels därför att det finns åtskilliga personer med dessa apparater i landet. 69MHz bandet är sällsynt i jägarkretsar. Naturligtvis krävs det att myndigheter som PTS och MSB ev andra också lagstiftar om, att jaktradio får användas på föreslaget sätt i kristid. Avsikten är ej att alla skall prata hit och dit, utan vid skarpt läge vill säkert alla hjälpa till och skulle respektera denna möjlighet för ett bra samband över hela landet. Visst behövs det övning i samband, men jägarkåren skulle behärska detta.
Fördelen är ett stort antal frivilliga utspridda i landet med fungerande jaktradioapparater, som används frekvent (ingenting som ligger i lådan med urladdade batterier). Samarbetet med radioamatörerna möjliggör förmedlande av informationen över längre avstånd, med deras alternativa utrustning. Amatörerna skulle förmodligen kunna modifiera sina UHF eller införskaffa jaktradio för närkommunikationen. Om vi begränsar oss till FRO blir antalet hjälpförmedlare sannolikt ytterst få i förhållande till de 100tusental jaktradioinnehavarna i landet.
aked
 

SM4FPD

Well-Known Member
Efter att många ggr har lyssnat på jaktradio och jägarna, så tycker jag att deras kunskap och trafikteknisk är så dålig att den knappast är användbar till något.
Men givetvis, kanske förhållandena i skogen gör att man blir dålig på trafiktekniken.
det låte illa och hörs dåligt då de tydligen inte bryr siga tt ta upp radion ur fickan när de sänder, andra verkar hålla komradion som en telefonlur och talet hamnar långt ifrån mikrofonen. Uppmätt deviation är från +-0,1 till +-2 kHz tillåtet är +-5 kHz.
Somliga vet inte att man måste släppa sändarknappen för att lyssna, andra glömmer att trycka vid sändning.
Skillnaden mellan kanaler och CTCSS verkar vara alltför avancerat.
Många kör tydligen med billigast möjliga Kinesiska icke typgodkända radio och det låter därefter. Hörde någon som lät som det gjorde på 27 MHz när man talade rätt in i en högtalare som skulle funka som mikrofon, dessutom var det i det fallet alltför stor deviation c:a +-25 kHz....
Givetvis finns potentialen, många radiostationer på 155 MHz, många som äger radio, många som har pratat i sådan komradio vid exvis jakt.
Men väldigt få klarar strömförsörjningen vid kris.
Men ..... vad jag hört ympar inte trafiken och tekniken.
Sen har vi vissa falla av att man använder jaktradiofrekvenser som en sorts amatörradio, där man kör med stora grejer, höga antenner slutets etc.

Jag upplever det soma tt kunskap och teknik har blivit mycket dålig.

För att förtydliga lite, låg deviation ger svagt ljud och bruset tar överhand och vi får dånig räckvidd.
Allt för hög deviation ger otillåten bandbredd och en mottagare av sedd för tillåten deviation stänger brusspärren och det blir hackmat av sändningen.

Sen "beror" alla problem på "skitapparater" och så ropar man "ring mig"

Som SM0REX menar krävs bra grejer, rejäla antenner, och bra och utbildat sambandspersonal.

De
SM4FPD
 
A

aked

Guest
Visst krävs det bra grejer. Jag har aldrig stött på någon jägare med Kina radio, de flesta har ICOM, Lafayette eller Zodiak för att nu nämna några.
Radiodiciplinen kan det vara si och så med hos vissa, men du får inte diskriminera hela jägarkåren på detta sätt. Om du dömer ut konceptet ser jag inget annat enkelt sätt att ge allmänheten möjlighet att nå exempelvis blåljusmyndigheterna vid krissituationer med långvariga strömavbrott. Hur många radioamatörer finns ute i landet, var når Svensson dem när han är i nöd?
aked
 

SA0HTV

Active Member
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är förmodligen den förening som är mest orienterad mot krissamband. Det är själva syftet med föreningens existens. De ger också regelbundet kurser i ämnet samband. Vad jag förstår förekommer det att FRO samövar med civilförsvaret eller vad det heter numera. Det kan vara en god idé att börja nysta i den änden istället för att bygga upp ännu en parallell kriskommunikationsorganisation.

Instämmer till fullo. Om du är intresserat av att hjälpa till med kriskommunikation, då tycker jag du bör leta upp närmaste FRO avdelning.
 
A

aked

Guest
Mitt inlägg var seriöst menat, om än kanske perifert ur ert perspektiv. Jag är dock förvånad över att medlemmar hos er tillåts att lämna så naiva kommentarer!
Tack till de som kommit med relevanta svar och tack för mig/aked
 

SM0KBW

Well-Known Member
Problemet är att detta är ett öppet forum och inlägg här har inte på något sätt officiell vikt. SSA är den organisation som för vår talan men tyvärr så är deras forum slutet.

Men visst har dina frågor om nödsamband relevans, i synnerhet på landsbygden där samhället drar sig tillbaka och privata initiativ måste ta över.
 

SM0REX

Well-Known Member
Fördelen är ett stort antal frivilliga utspridda i landet med fungerande jaktradioapparater, som används frekvent (ingenting som ligger i lådan med urladdade batterier).
Även om det finns många jaktradio ute i landet, så är det (svaga) handapparater med gummiantenn. Det betyder att räckvidden är synnerligen begränsad, vilket också är avsikten. Flera jaktlag ska kunna samexistera utan att störa grannlaget. Behöver man nå långt, kan det behövas att flera goda grannar reläar nödmeddelandet. Sånt måste också organiseras. Tillåter man starka sändare med ordentliga antenner kommer fler att bli störda i jakten och kanske överge 155 MHz av det skälet. En annan aspekt är att några frekvenser på jaktkanalerna delas med regionala kanaler (F- och L-kanaler om jag minns rätt) på det marina VHF-bandet. Det tillför en del praktiska komplikationer som också måste lösas i så fall.

Det är förvisso sant att radioamatörer har ett undantag och inte måste ha typgodkända eller CE-märkta sändare. Undantaget gäller endast på de frekvensband som är avsedda för amatörradio. Man får alltså inte "öppna" en amatörradiosändare för trafik på andra band. Även om det kanske förekommer att någon gör det, så är det inget man kan bygga en krisorganisation på. Jag är inte övertygad om att PTS eller telemyndigheterna i våra grannländer är pigga på att ändra den regeln. Eftersom radio inte bryr sig om politiska gränser, måste många frågor samordnas internationellt.

Din idé med ett radiobaserat civilt reservnät tycker jag är utmärkt. Tolka inte mitt motstånd som att jag är emot idén. Däremot tror jag inte att jaktbandet är rätt val, trots antalet radioapparater ute i stugorna. Mitt förslag är fortfarande 69,0-69,2 MHz av det enkla skälet att bandet är tillståndsbefriat och att det är tillåtet med tillräcklig effekt och antenn för att få nödvändig räckvidd i de flesta delar av landet. Att bandet är lite använt nu hindrar inte att det kan populariseras. Även om antalet FRO:are kanske inte är stort, tror jag ändå att FRO är en bra samarbetspartner för att realisera din idé. Förutom att vara en renodlad "sambandsklubb" har de, vad jag förstår, också bra kontakt med MSB, PTS och Hemvärnet/försvaret. Samarbete måste inte betyda att ditt nät drivs i FRO:s regi. Radioklubbar brukar samarbeta för att nå gemensamma mål. (Jag har inga kopplingar till FRO, utan pekar bara i den riktning jag tror är rätt.)
 
A

aked

Guest
Även om det finns många jaktradio ute i landet, så är det (svaga) handapparater med gummiantenn. Det betyder att räckvidden är synnerligen begränsad, vilket också är avsikten. Flera jaktlag ska kunna samexistera utan att störa grannlaget. Behöver man nå långt, kan det behövas att flera goda grannar reläar nödmeddelandet. Sånt måste också organiseras. Tillåter man starka sändare med ordentliga antenner kommer fler att bli störda i jakten och kanske överge 155 MHz av det skälet. En annan aspekt är att några frekvenser på jaktkanalerna delas med regionala kanaler (F- och L-kanaler om jag minns rätt) på det marina VHF-bandet. Det tillför en del praktiska komplikationer som också måste lösas i så fall.

Det är förvisso sant att radioamatörer har ett undantag och inte måste ha typgodkända eller CE-märkta sändare. Undantaget gäller endast på de frekvensband som är avsedda för amatörradio. Man får alltså inte "öppna" en amatörradiosändare för trafik på andra band. Även om det kanske förekommer att någon gör det, så är det inget man kan bygga en krisorganisation på. Jag är inte övertygad om att PTS eller telemyndigheterna i våra grannländer är pigga på att ändra den regeln. Eftersom radio inte bryr sig om politiska gränser, måste många frågor samordnas internationellt.

Din idé med ett radiobaserat civilt reservnät tycker jag är utmärkt. Tolka inte mitt motstånd som att jag är emot idén. Däremot tror jag inte att jaktbandet är rätt val, trots antalet radioapparater ute i stugorna. Mitt förslag är fortfarande 69,0-69,2 MHz av det enkla skälet att bandet är tillståndsbefriat och att det är tillåtet med tillräcklig effekt och antenn för att få nödvändig räckvidd i de flesta delar av landet. Att bandet är lite använt nu hindrar inte att det kan populariseras. Även om antalet FRO:are kanske inte är stort, tror jag ändå att FRO är en bra samarbetspartner för att realisera din idé. Förutom att vara en renodlad "sambandsklubb" har de, vad jag förstår, också bra kontakt med MSB, PTS och Hemvärnet/försvaret. Samarbete måste inte betyda att ditt nät drivs i FRO:s regi. Radioklubbar brukar samarbeta för att nå gemensamma mål. (Jag har inga kopplingar till FRO, utan pekar bara i den riktning jag tror är rätt.)

Hej SMOREX och tack för dina synpunkter!
Jag hade tänkt sluta med inläggen nu, men kan fortfarande ej acceptera 69MHz. Med 25W effekt måste radion bli ganska otymplig med någorlunda batteritid.
Jägarna vill ha små lätta handapparater (torrbatterier eller med uppladdningsbara via exvis bilbatteri) på bekostnad av kortare räckvidd. De kommer aldrig att byta.
Med skogsantenn och 5W effekt når en bra 155:a minst 4km i ej alltför kuperad terräng. För att få täckning över hela Sveriges yta (447435km2) krävs ca 9000 jägare av de 580000 som finns i Sverige. Tillräckligt många av dessa bör behärska sambandsteknik och kan reläa viktig information till berörd instans vid nödläge. Visst skulle FRO kunna organisera systemet, men det måste bygga på frivillig basis och civilkurage. För att ej inkräkta på jakt och skogsbruk bör ett eventuellt tillstånd från PTS endast omfatta dispens vid definierat kristillstånd, möjligtvis med sambandsövningstillfällen under sommaren då jägarna ej använder radion i någon större utsträckning.
aked
 
A

aked

Guest
Hej SMOREX och tack för dina synpunkter!
Jag hade tänkt sluta med inläggen nu, men kan fortfarande ej acceptera 69MHz. Med 25W effekt måste radion bli ganska otymplig med någorlunda batteritid.
Jägarna vill ha små lätta handapparater (torrbatterier eller med uppladdningsbara via exvis bilbatteri) på bekostnad av kortare räckvidd. De kommer aldrig att byta.
Med skogsantenn och 5W effekt når en bra 155:a minst 4km i ej alltför kuperad terräng. För att få täckning över hela Sveriges yta (447435km2) krävs ca 9000 jägare av de 580000 som finns i Sverige. Tillräckligt många av dessa bör behärska sambandsteknik och kan reläa viktig information till berörd instans vid nödläge. Visst skulle FRO kunna organisera systemet, men det måste bygga på frivillig basis och civilkurage. För att ej inkräkta på jakt och skogsbruk bör ett eventuellt tillstånd från PTS endast omfatta dispens vid definierat kristillstånd, möjligtvis med sambandsövningstillfällen under sommaren då jägarna ej använder radion i någon större utsträckning.
aked
Ett förtydligande från nybörjaren.
Jag angav "täckningsradien" som är halva "samtalsradien" för skogsantenn (1/4-våg) ovan. Naturligtvis är verkligheten mer komplicerad då vi ej tar hänsyn till fördelningsfunktionen av apparater över Sverige, men det är vad jag ser principiellt möjligt att erhålla ett fungerande system.
Over and out/AlfaKiloEcoDelta.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Jägarna vill ha små lätta handapparater

Hej Det ena utesluter inte det andra, om vi tänker lite utanför boxen:).
Det skulle vara möjligt med radionätverk i flera områden eller nivåer och med utnyttjande av flera olika frekvensband.

Ett lokalt nät där användarna har handapparater på någon hög VHF-jaktfrekvens typ 155MHz.
I detta nät placeras en nod som förutom VHF 155MHz även har utrustning för 69MHz.

Nodpunkten svarar sedan för kontakt med andra noder via en frekvenser som ger större yttäckning, till exempel 69MHz.
I ovanstående fall går det att bygga upp ett nät med tillståndsfria radioapparater

Med 25W effekt måste radion bli ganska otymplig med någorlunda batteritid.
Bärbara radioapparater för 69MHz har normalt endast maximalt 5W så där finns ingen skillnad mot bärbara radioapparater för 155MHZ.

Däremot kan mobilstationer med högre effekt användas på 69MHz.

Den stora räckviddsskillnaden för handapparater på 155MHz respektive 69MHz beror på radions fysiska storlek.

En handapparat för 69MHz har normalt sämre räckvidd än motsvarande apparat för 155MHz beroende bland annat på verkningsgraden för det totala antennsystemet som förutom antennen består av handapparatens hölje, personen som håller i radion och omgivande mark.

Det finns en teknisk orsak till att frekvenser inom 136-174MHZ och 380-450MHz är extra populära för yttäckande radiosystem där den ena parten har en handapparat.

Däremot nås en större räckvidd för de 69MHz frekvenser där en bättre och högre placerad antenn och 25W är tillåtet att användas.

Jag fokuserar här ovan på tillståndsfria radioapparater som kan användas av vem som helst.

Väljer vi något annat, såsom utrustning och frekvenser för amatörradio, eller om vi kikar på det FRO sysslar med så går det att få en helt annan yttäckning både genom befintliga radio- och repeatersystem eller via radiosystem som byggs upp vid behov.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
A

aked

Guest
Hej Det ena utesluter inte det andra, om vi tänker lite utanför boxen:).
Det skulle vara möjligt med radionätverk i flera områden eller nivåer och med utnyttjande av flera olika frekvensband.

Ett lokalt nät där användarna har handapparater på någon hög VHF-jaktfrekvens typ 155MHz.
I detta nät placeras en nod som förutom VHF 155MHz även har utrustning för 69MHz.

Nodpunkten svarar sedan för kontakt med andra noder via en frekvenser som ger större yttäckning, till exempel 69MHz.
I ovanstående fall går det att bygga upp ett nät med tillståndsfria radioapparater


Bärbara radioapparater för 69MHz har normalt endast maximalt 5W så där finns ingen skillnad mot bärbara radioapparater för 155MHZ.

Däremot kan mobilstationer med högre effekt användas på 69MHz.

Den stora räckviddsskillnaden för handapparater på 155MHz respektive 69MHz beror på radions fysiska storlek.

En handapparat för 69MHz har normalt sämre räckvidd än motsvarande apparat för 155MHz beroende bland annat på verkningsgraden för det totala antennsystemet som förutom antennen består av handapparatens hölje, personen som håller i radion och omgivande mark.

Det finns en teknisk orsak till att frekvenser inom 136-174MHZ och 380-450MHz är extra populära för yttäckande radiosystem där den ena parten har en handapparat.

Däremot nås en större räckvidd för de 69MHz frekvenser där en bättre och högre placerad antenn och 25W är tillåtet att användas.

Jag fokuserar här ovan på tillståndsfria radioapparater som kan användas av vem som helst.

Väljer vi något annat, såsom utrustning och frekvenser för amatörradio, eller om vi kikar på det FRO sysslar med så går det att få en helt annan yttäckning både genom befintliga radio- och repeatersystem eller via radiosystem som byggs upp vid behov.

73 de SM7NTJ Lorentz

Tack SM7NTJ för ett genomtänkt förslag.
Frågan är om FRO skulle organisera och hålla i det hela.
Jag har lobbat med PTS och FRO idag, men ej hört något ännu. Kanske har de själv funderat på problemet icke minst med hänsyn till Ryssarnas möjlighet att slå ut strömförsörjning inom stora områden såsom de gjorde i Ukraina.
aked
 

SA0CNH

Well-Known Member
Det stora problemet med ryssarna är att de förfogar över mobila ( lastvagnar/bandvagnar etc ) ** störsändande ** radiosystem.
Enligt uppgift slog de ut samtliga kommunikationer i delar av just Ukraina den vägen.
 

SM7UZY

Well-Known Member
Jag har två sidor gällande denna diskussion.

Jag håller fullt med om att vi skall följa lag och ordning när det gäller sändare etc. Själv försöker jag hålla mina stationer i skick, oskruvade (jaa.. min gamla 730 faller utan för ramen här... :) och försöker vara noga med att inte störa. Och faktum är att när ni nämnde flaskfrekvenser, ostabil oscillator etc. så bestämde jag mig för att lägga mina HT Kina radios i lådan som reserv/krisradio etc. Även om jag inte har stött på problem med dem... så kommer jag ta de säkra före det osäkra.

Off topic: Vad tycker ni om den nya Yaesu FT-70DE? Funderar på att skaffa en sådan och ersätta mina Kinaradios som ligger i väskan.


Men åter till ämnet....

För att bara ta en jämförelse. Du får inte gå på en motorväg. Det är strängt förbjudet och det finns lagar om det, du lära dig det när du tar körkort, finns skyltar längs med motorvägarna etc. Framför dig har det precis varit en olycka, trafiken är helt stilla... men ajabaja.. du får inte gå ut bilen och hjälpa personen som blöder framför dig! Vem bryr sig om ”lagen” i det fallet? (Kanske finns nån lag att man får gå ut bilden i en sådan situation, vad vet jag?). Men vem hade inte brutit mot ”lagen” för att stiga ut bilen på motorvägen och kanske räddat livet på personen? Säkerligen de flesta.

Likaså stället jag mig till diskussionen med Kinaradios. Är det en krissituation, mobilerna är nere, ingen kommunikation och framför mig ligger en person allvarligt skadad. Det enda jag har i min hand är i Kinaradio, inget annat. Självklart hade jag använd den (2m, 70cm, jakt, PMR, SRBR etc. extern antenn om så finns, den största jag kan hitta...) för att försöka kommunicera om hjälp! Inte sätter jag ”lagen” först om att jag inte får sända på jaktkanalerna, eller inte får använda 5w på PMR med gigantisk mega-antenn OM det kan rädda livet på personen!

Och självklart! Man skall inte göra detta till standard så det blir vilda västern! Utan detta gäller vid en akut krissituation där mobiler etc. ligger nere.. samhällskris och personen ligger blödandes framför dig. Detta gäller INTE för vardags, bara så vi har det klart för oss nu.

Lite trist att säga till personen som ligger och förblöder att... ” nej, jag får inte sända med radion för jag bryter mot lagen. Jag hade kanske fått tag på hjälp... men tyvärr.. det är olagligt så du får ligga här och förblöda medan jag tittar på! ”


Så kommer jag kasta mina Kinaradios när jag skaffar en 70DE? Absolut inte, de kommer följa med mig och kan komma till hands vid en krissituation.
 
Top