1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Mastbygge

Discussion in 'Antenner och master' started by SM4WII, Jan 20, 2020.

 1. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Nu har jag äntligen nått väg ände med min bråkige granne... tror jag.
  Idag kom papper från hovrätten att hans begäran om resning angående mitt bygglov avslås :)

  Kanske kan det bli en mast i sommar tillslut!
   
  SM4KUH, SM7DVO, SA0BUX and 10 others like this.
 2. sm7tkr

  sm7tkr Well-Known Member

  Jag tror att alla mobilmaster som poppar upp överallt i bostadsområden och på hustak kan ha varit amatörradion till hjälp.
  Det måste vara lätt att få tillstånd att sätta upp en mast, annars får mobiloperatörerna det jobbigt.

  /Emil
   
 3. SM4HFI

  SM4HFI Well-Known Member

  Grattis till bygglovet.
  Det hade varit ännu mer intressant om det var ett utlåtande att bygglov inte behövs, som det står i PBF 2011:338 6 kap 2§ stycke 1. Bakgrunden till undantaget från bygglovsplikt är vad jag förstår prop 1985/86:1 s 689, rad 10: "Det kan diskuteras hur man skall ställa sig till de, ibland ganska stora, antenner som sätts upp av sändareamatörer. Min uppfattning är dock att det inte är nödvändigt med en bygglovsprövning för dessa." Det hamnade i PBL 1987:10 8 kap 2§ 2 stycket punkt 1. "Mindre" kom 1990 och "liten" när det flyttades till PBF 2011:338.
  Boverket har gjort en bra samling av regler på https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...-for-anlaggningar/radio--telemaster-och-torn/
  Även SSA har info, skriv mast i sökfältet på www.ssa.se

  Jag tycker det är olyckligt om kommuner kräver bygglov för det som uttryckligen inte kräver bygglov.
  /Jan
   
 4. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Hehe, ja det enda som finns som exempel på boverkets hemsida är detta:

  Rättspraxis
  "I en dom prövade kammarrätten om en radiomast krävde bygglov eller inte. Masten var en 17,8 meter hög fackverkskonstruktion. Den var placerad i anslutning till ett bostadshus i ett tättbebyggt villaområde. Masten var till för amatörradioantenner och skulle enbart användas för den fastighet den var placerad på. Domstolen konstaterade att masten utgjorde ett mycket påtagligt visuellt inslag i området. På grund av radiomastens höjd och utformning i övrigt samt dess påverkan på området ansåg domstolen att den inte var en sådan mindre anläggning som är undantagen från lovplikt. Masten krävde därför bygglov. (Kammarrätten Jönköping 2008-05-26 mål nr 3869-06)"

  Man kan misstänka att när en kommun ser detta så är väl inte en 20m-mast en mindre mast då.
  Det är ju lite olyckligt att det inte finns några andra exempel än detta.

  Skall väl tillägga att i detta fallet har dock inga myndigheter varit några problem utan det är min granne.
   
 5. SM4HFI

  SM4HFI Well-Known Member

  Jodå, den domen har jag läst...
  Det gick snabbt att få ut den när jag väl hittade vilken domstol det var och diarienummer. Öppnade filen jag fick och tittade igen, samt på karta över området som verkligen är tätbebyggt. På flygfoto över området syns en 3 el KV-yagi på norra gaveln. I domen finns som ett skäl att risken för EMI ökat med en lägre mast, den var från början en bit över 20 m, så de som befarar det har ju fått sitt. Sen var den visst ful också.
  Sollentuna kommun hade en anonym anmälan om en mast. De har svarat att den inte kräver bygglov enl PBF, och att " Eventuella störningar ska hanteras i en annan ordning." Dnr 2018.722

  /Jan
   
 6. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Ok, ja här är det ju varken planlagt område eller tätbebyggt...
   
 7. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  sm6vtz likes this.

Share This Page