Mastbygge

sm7tkr

Well-Known Member
Jag tror att alla mobilmaster som poppar upp överallt i bostadsområden och på hustak kan ha varit amatörradion till hjälp.
Det måste vara lätt att få tillstånd att sätta upp en mast, annars får mobiloperatörerna det jobbigt.

/Emil
 

SM4HFI

Well-Known Member
Grattis till bygglovet.
Det hade varit ännu mer intressant om det var ett utlåtande att bygglov inte behövs, som det står i PBF 2011:338 6 kap 2§ stycke 1. Bakgrunden till undantaget från bygglovsplikt är vad jag förstår prop 1985/86:1 s 689, rad 10: "Det kan diskuteras hur man skall ställa sig till de, ibland ganska stora, antenner som sätts upp av sändareamatörer. Min uppfattning är dock att det inte är nödvändigt med en bygglovsprövning för dessa." Det hamnade i PBL 1987:10 8 kap 2§ 2 stycket punkt 1. "Mindre" kom 1990 och "liten" när det flyttades till PBF 2011:338.
Boverket har gjort en bra samling av regler på https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...-for-anlaggningar/radio--telemaster-och-torn/
Även SSA har info, skriv mast i sökfältet på www.ssa.se

Jag tycker det är olyckligt om kommuner kräver bygglov för det som uttryckligen inte kräver bygglov.
/Jan
 

SM4WII

Well-Known Member
Hehe, ja det enda som finns som exempel på boverkets hemsida är detta:

Rättspraxis
"I en dom prövade kammarrätten om en radiomast krävde bygglov eller inte. Masten var en 17,8 meter hög fackverkskonstruktion. Den var placerad i anslutning till ett bostadshus i ett tättbebyggt villaområde. Masten var till för amatörradioantenner och skulle enbart användas för den fastighet den var placerad på. Domstolen konstaterade att masten utgjorde ett mycket påtagligt visuellt inslag i området. På grund av radiomastens höjd och utformning i övrigt samt dess påverkan på området ansåg domstolen att den inte var en sådan mindre anläggning som är undantagen från lovplikt. Masten krävde därför bygglov. (Kammarrätten Jönköping 2008-05-26 mål nr 3869-06)"

Man kan misstänka att när en kommun ser detta så är väl inte en 20m-mast en mindre mast då.
Det är ju lite olyckligt att det inte finns några andra exempel än detta.

Skall väl tillägga att i detta fallet har dock inga myndigheter varit några problem utan det är min granne.
 

SM4HFI

Well-Known Member
Jodå, den domen har jag läst...
Det gick snabbt att få ut den när jag väl hittade vilken domstol det var och diarienummer. Öppnade filen jag fick och tittade igen, samt på karta över området som verkligen är tätbebyggt. På flygfoto över området syns en 3 el KV-yagi på norra gaveln. I domen finns som ett skäl att risken för EMI ökat med en lägre mast, den var från början en bit över 20 m, så de som befarar det har ju fått sitt. Sen var den visst ful också.
Sollentuna kommun hade en anonym anmälan om en mast. De har svarat att den inte kräver bygglov enl PBF, och att " Eventuella störningar ska hanteras i en annan ordning." Dnr 2018.722

/Jan
 

SM4WII

Well-Known Member
Undrar om stöttorna räcker eller om det går åt fler?
3,6m³ betong skall i...
 

Attachments

 • DSC_1360s.JPG
  DSC_1360s.JPG
  634 KB · Views: 41

SM4HFI

Well-Known Member
Hej Christoffer!
En god vän med många år i byggbranchen sa att djupet är viktigt, inte stor bottenyta. Mina 22 m har 2.20 djup grop. 1.70 är form så pinnbultar och armering får plats, längre ner grävde jag 4o cm diameter hål där en tredjedel av vertikala armeringen fortsatte ner till botten. Det har stått stabilt under t ex Alfrida, men lite pynt i toppen har kommit ner i våras pga utmattning i en dålig konstruktion. Mast o haveri syns på https://ham.se/threads/effektdelare-med-olika-foerdelning.25781/page-2 inlägg #23
Det blev bara ca 1 m³ betong, körde tombola direkt över formen, bascement och 0/16 bergkross. Hälften av cementen gick tillbaks till butiken, men fick hämta mer kross.
/Jan
HFI-tombola.jpg
 

SM4WII

Well-Known Member
Ok, har gått efter försvarets ritningar och dom gör väl inget på skoj haha...
Kanske blir lite i överkant men då kanske den klarar ett krig :D

Pratade med min farbror som varit snickare och han sa att stöttorna är för veka på min form så det blir väl till att köpa 2"4 istället.
 

SM7SJR

Administrator
Staff member
Här mina gjutformar till "benen" för mitt Alta torn. Ville bara visa att mycket 2"4 går det åt, hi.
 

SM3GSK

Active Member
Hej,
När jag gjöt fundament till min Wibemaster så gjorde jag formar av plywood
som jag stoppade ned i gropen. Sedan återfyllde jag runtom hela formarna innan cementbilen kom. Jag grävde bara några decimeter större grop än vad som kvävdes för att formen skulle få plats, det är skapligt hårt i marken så det rasade inte.
På så sätt slapp jag att bygga "dyra formar med en massa virke. Plywooden offrade jag.

73 Classe
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Undrar om stöttorna räcker eller om det går åt fler?
3,6m³ betong skall i...
Du har redan fått svar att det behövs fler och jag instämmer, det behövs fler.
Nu gör det inte så mycket i ditt fall om formen "bågnar" lite då bottenplattan ser ut att hamna 2 meter under mark. Formen får dock inte brista.

Försvarets ritningar brukar vara väl dimensionerade med goda säkerhetsmarginaler.

Passa på att dunka ut några jordspett snett nedåt, utåt i jorden när du har rivit formen. Du kan sedan ansluta och dra upp jordlinor till mastjorden innan du återfyller efter gjutningen av de vertikala pelarna till mastfötterna.

Glöm inte/strunta inte i att riva formarna, då kvarvarande virke under mark inte är bra för hållfastheten. Detta på grund av att när virket ruttnar så uppstår ett tomrum mellan det hårt packade återfyllnadsmassorna och fundamentet.

En stor del av deplacementet, vikten, som hållen tornet uppe består av de återfyllda och hårt packade jordmassorna. Därav behövs inte lika mycket betong och armering i fundamentet.

Kul att du kommit igång.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WII

Well-Known Member
Nu är formen förstärkt lite och armeringen nästan klar.
 

Attachments

 • DSC_1380s.JPG
  DSC_1380s.JPG
  661.5 KB · Views: 41

SM7NTJ

Well-Known Member
Nu är formen förstärkt lite och armeringen nästan klar.
Formen ser nu betydligt stadigare ut.
Med nästan klar armering antar jag att du har kvar att montera dit och naja fast de vinklade armeringsjärn som går utifrån plattans kanter och upp i pelarens ytterkanter?
OBS! Dessa armeringsjärn ska fästas i underkantsarmeringen för att bli tillräckligt starka.

De är för hållfastheten viktiga armeringjärn som förhindrar att pelaren välter från plattan.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WII

Well-Known Member
Kunde inte se några sådana i ritningen, där ser alla ut att gå in emot mitten.
 

Attachments

 • Clip0001.jpg
  Clip0001.jpg
  60 KB · Views: 30
 • Clip0002.jpg
  Clip0002.jpg
  81 KB · Views: 27

SM7NTJ

Well-Known Member
Kunde inte se några sådana i ritningen, där ser alla ut att gå in emot mitten.
Hej Ok jag ser hur de har gjort med en smalare bottenplatta där de inte har haft plats att gå utåt.
De har ritat 2 x 16mm järn i hörnen och 2 x 12mm på långsidorna.

Då borde du kunna följa ritningen och behålla järnen som de är placerade.

Om du tittar på den första ritningen ser du att 16mm armeringsjärnen märka Z är extra långa och ska böjas in och ned i fundamentets övre del.
Jag rekommenderar att du gör det innan du fortsätter då 16mm järn är ganska tjuriga att böja på fri hand.
Det är mycket enklare att böja dem till rätt form innan man har najat fast dem.


73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WII

Well-Known Member
Jag fick tag i färdigbockade 16mm på skroten, dessa var dock bockade som ett P, tänkte sätta ett oppochnedvänt P ned i plattan och naja ihop ett till P efter gjutningen i det som sticker upp så det blir ett B istället, blir inte exakt som på ritningen men det kanske kan funka iallafall.

Tacka för bra hjälp! /73 de SM4WII
 

Attachments

 • Clip0004.jpg
  Clip0004.jpg
  11.6 KB · Views: 27

SM4WII

Well-Known Member
Kom på det att jag skall ju ha lite större betongringar på min så då kan man ju stoppa dit lite järn som går upp i kanten på dessa och går ned i plattan.
Det får ju plats då.

Tack igen! de SM4WII
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Ja, betongringar sparar in på formsättningsarbetet och en större diameter minskar risken för sprickbildningar.

Kom dock ihåg att vattna formvirket innan gjutning.

Om formen är vattnad blir den tätare och suger inte åt sig vatten från betongen, vilket är bra för härdningen och hållfastheten. Det brukar även vara lättare att riva formen om den är vattnad.

Du ska även se till att betongringarna är vattnade/blöta på insidan innan gjutning. Du får då en bättre vidhäftning mellan betongringen och den färska betongen.

En enklare beskrivning av armeringens funktion finns bland annat i "armeringshandboken".

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Top