1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Mera Deltaloop och dess matning

Discussion in 'Antenner och master' started by SM7IWG, Nov 13, 2012.

 1. SM7IWG

  SM7IWG Well-Known Member

  Jag skall sätta upp en vertikal deltaloop med en omkrets av cirka 80 meter. Den är tänkt att monteras med spetsen uppåt. Spetsen hamnar cirka 27 meter över marken.
  Den kommer att vara liksidig. Högohmig matning med en S-match. Var placerar jag matningen i loopen för att erhålla lägsta strålningsvinkel?

  SM7IWG Carl
   
 2. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Horisontell eller vertikal polarisation?
   
 3. SM7IWG

  SM7IWG Well-Known Member

  Vertikal polarisation.

  SM7IWG Carl
   
 4. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Du ska mata en kvarts våglängd från toppen/spetsen, eller rättare sagt en fjärdedel av loopens trådlängd från toppen, om du vill ha vertikal polarisation. /Sture
   
 5. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Jag tog först för givet att du ville ha låg strålningsvinkel på 80-metersbandet. Du kanske tänker använda den på flera band?
   
 6. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Ja om det ska bli en multibandare så får du mata i en av de nedre hörnen.

  /Micke
   
  1 person likes this.
 7. SM7IWG

  SM7IWG Well-Known Member

  Hmmm...bra fråga vad jag vill använda den till!
  Jo, tanken är att få den till att fungera bra på 80-meter med låg strålningsvinkel.
  Därav omkretsen på loopen.
  Fungerar den mer eller mindre bra på de andra banden så är det en bonus.

  SM7IWG Carl
   
 8. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Precis som Sture säger ska du mata 1/4 våglängd från spetsen (toppen). Du får då lägsta strålningsvinkeln.

  Med den höjd du anger och "genomsnittliga jordförhållanden" hamnar den vertikala strålningsvinkeln runt 21 grader på 80 m.
  Antennen blir då lågohmig på detta band och skulle även "tåla" direkt koax-matning, i det fall du bara vore intresserad av ett band.

  Polarisationen när det gäller HF är mindre viktig, då man ändå får räkna med polarisationsvridning i de reflekterande skikten i jonosfären.

  73/Lasse
   

  Attached Files:

  Last edited: Nov 14, 2012
 9. igge

  igge Well-Known Member

  God morgon, själv ligger jag nedbäddad i ngn form av influensa.
  Intressant tråd!
  Hur ser strålningsdiagrammet ut om man lägger D-loopen ned och på en höjd av 18 m över mark?
  Jag antar att loopen blir 100 Ohm i matningsstället och då behöver man en 2:1 trafo och kanske därtill en 1:1 för att stoppa RF vid matningspunkten.
   
  Last edited: Nov 14, 2012
 10. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Om du ska köra på ETT band så matar du loopen via en 1/4-VL 75ohms koax.
  Då får du rätt transformering 50ohm till 100ohm.
  En 1:1 choke är alltid bra för att förhindra mantelströmmar.

  /Micke
   
 11. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Vad händer då på övriga band där avståndet inte motsvarar 1/4-VL?
  Man kan ju knappast flytta matningspunkten eller...

  En D-loop där tråden går via ett linhjul och alla hörnen passerar genom ett block. Styrning av linhjulet kommer direkt från en ATU:rolleyes: kanske något att bygga.

  /Micke
   
 12. SM5DXU

  SM5DXU Well-Known Member

  Också ett sätt att rensa antennen från nedisning och okynnesparkerade fåglar :)

  Mer seriöst: Åt vilket håll drar man lämpligast matningen om den sitter 1/4 våglängd från toppen?

  / Göstha
   
  Last edited: Nov 14, 2012
 13. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Genialisk idé från GLD!

  Göstha, jag förstår inte riktigt din fråga, men försöker: Man drar matarledningen in till radion ... och i vilken riktning det blir beror ju på hur antennen sitter i förhållande till huset där man har radion. :)

  Att det är vertikal polarisation är viktigt för om den spegelbld som uppkommer i markplanet kommer att samverka med(förstärka) antennens strålningsdiagram i riktning mot horisonten. Lågt sittande antenner med horisontell polarisation strålar mest rakt upp pga dessa reflektioner i marken.
   
 14. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Deltaloop, olika matningsalternativ

  Lite intressant info ang olika matning av deltaloopar.

  loop_feed.jpg

  Matning en 1/4-VL från toppen ger horisontell polarisation enl denna info.

  /Micke
   
 15. SM7IWG

  SM7IWG Well-Known Member

  Denna tråd blev ju riktigt spännande med sprängstoff i sista inlägget från -GLD som vände upp och ned på begreppen!

  Med utgångspunkt från din bifogade skiss Micke så finns ju all anledning att använda linhjul och testa matningen antingen en kvarts våglängd från toppen eller dra ned matningen till nedre hörnet.

  Vad skulle bli fördelen på 10- och 7 MHz med bibehållen omkrets av cirka 80 meter men med matningen justerbar med hjälp av linhjul för att uppnå en kvarts vågläng även där på varje band kontra att fixera matningen med hänsyn till 3,5 MHz?

  Om det sättet att mata nu är det mest optimala.


  Någon som vill ta den frågan för en akademisk betraktelse?

  SM7IWG Carl
   
 16. SM0RCL

  SM0RCL Well-Known Member

  Kör en delta-loop modell B och den funkar ganska ok. Inte kanon, men ok.

  73 de Kai


   
 17. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  "Matning en 1/4-VL från toppen ger horisontell polarisation enl denna info." Det är fel. Sannolikt har man råkat byta plats på bokstäverna G och F i figurerna. Dessutom är det inte helt korrekt ndg de där varianterna som matas i ett av tringelns hörn. Det är väl bara att fundera över var de två strömmaxima i loopen hamnar!
   
 18. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Provade en typ C deltaloop i somras klippt för 20m.
  Antennen tillverkades för protabelbruk och till mast anväde jag ett 10m metspö.

  Kunde switcha mellan en dipol och loopen. Trots att dipolen satt på ca 9m och loopens botten endast ca 2m över mark så gick den bättre.

  Nu planerar jag en lika stor typ A för mobilbruk :D

  /Micke
   
  1 person likes this.
 19. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Ja så är det G och F ska byta plats, alltså bara bokstäverna.
  /Micke
   
 20. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  En tumregel som kan vara bra att ha i åtanke är att antenner som har matningspunkten lägre än ca 3/8 våglängd över marken funkar bäst med vertikal polarisation om man siktar på DX. Gäller det en helvågsloop kan man tänka att summan av de två strömmaxima bör upp över 3/8 våglängd över marken om man ska välja horisontell polarisation. Annasr välj vertikal polarisation!

  RCL skrev: "Kör en delta-loop modell B och den funkar ganska ok. Inte kanon, men ok." Jaha, men för vilket band och på vilken höjd? ;-)

  Sture
   

Share This Page