Mjukare tecken på IC-765

Vad lyssnar du i då SM0BRF ?
I IC-735 finns ingen oscillaotor som skall svänga igång vid Morse tecknen.
.

Jag har en Heathkit SB102 som monitor. Kippet är även konstaterat av andra. Jag har också sett det i oscillogrammen från SM5BSZ.

Ang nycklad oscillator så har jag bara tittat i blockdiagrammet i "Instruction Manual" och där ser det ut som om oscillatortransistorn Q37 (bärvågsoscillatorn) nycklas i takt med telegrafitecknen.
 
Kipp i IC-735

Efter att förgäves försökt följa trådarna på schemat letade jag fram servicemanualen för IC-735, och där fanns BFO-kretsen runt Q37 beskriven.

Det är mycket riktigt så att denna nycklas i takt med telegrafin vid "semi-break-in", och vid QSK så skiftas den i frekvens m.h.a. en VXO-krets mellan BFO-frekvenserna för RX (9009,8 kHz) resp. TX (9010,6 kHz). Har man inte ordning på tidskonstanterna så är jag inte ett dugg förvånad ifall det uppstår ett "kipp". Det skulle kunna vara komponentåldning som är "boven i dramat".

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jo det är riktigt BFO skiftas, inte nycklas varje gång IC-735 går från RX till Tx och TX till RX. Jag hade fel, och tänkte mest på PLL. detta för att sändaren skall sända på den frekvens skalan visar och mottgaren skall ge en hörbar ton vid samma frekvens som skaln visar vid mottagning.

SM7FBJ skrev:
"För övrigt vill jag minnas att jag vid ett tillfälle provade att dra ner driven vid SSB - du har ju vad jag minns beskrivit samma förlopp på ssa:s ref en gång tidigare - , men då ökade mina ALC-utslag på riggens inbyggda mätare"

Nej då har du inte minskat sändarens drivning, eller förstärkning, utan dragit ner med RF power.
Med DRIVE, eller sändarens drivningskontroll menar jag att man ändarar sändarens förstärkning så att ALC inte behöver reglera.
Att dra ner på RF power ger order till ALC systemet att reglera ner effkten till önskad, då kommer ju ALC att jobba mer, och ge fler insvängningsförlopp.
Att lägga en negativ batterispänning på ALC ingången gör att ALC inte reglerar utan du får en statisk inställning av sändarens förstärkning.

Vi talar om reglerteknik, som kan jämföras med att du ställer in 20 grader på rumstermostaten, efter några timmar är det 20 grader och termostaten minskar tillförd värme, eller slår av den, temepratuen ökar en stund ändå, kanske till 22 C, och börjar sedan minska, vid 19 grader börjar termostaten att reagera och drar på mer värme, men inte förrän vid 18,5 grader har sänkningen hävts och temp börjar gå upp igen.
Så fortsätter det och efter hand stabiliseras det hela. Vi har sett ett insvängningsförlopp där temperaturen går upp och ner och planar ut efter exvis 5 svängningar.
Vi ser en tidskontant i saken. Och med en rätt inställd regulator kan svängningarna minskas till kanske bara en enda. Sen öppnar nån dörren och ehla reglerjobbet går åt skogen,allt börjar om på nytt.

ALC försöker reglera, men snabbare, och istället för att göra det som temperaturen gör, svänger med 30 minuters perioder, så svänger ALC 10 till 10000 ggr per sekund. Och öppnar fönstret och stör reglerförlopper, det görs ju av att man nycklar eller talar i micken hela tiden, nya förhållanden hela tiden för ALC att reglera. ALC får börja om hela tiden. Nya invängningsförlopp för varje ord eller Morsetecken.

Svängningarna är en sorts AM. Vilken då får sidband.
I verkligheten är det dock sällan man har så gott signalbrusförhållande att dessa oönskade sidband hörs. Med instrument går det att mäta. Med mottagare går det att höra, men kan även vara mottagarens AGC som spökar eller ofta dess NB, om den är på.

Jo allt vi talar om gäller även SSB med ALC.

Andra saker som påverkar oönskade sidband är olinjär PA, som ju förstör teckenformerna, chirp, brusig bärvåg, både hos TX och i mottgaren hos den som lyssnar, eller helt enkelt dåligt formade tecken, som ju var utrsprunget till denna diskussion.

Det värsta propblemet med bred Morse var en gång en radioamatör som hade masstoppsförstärkre på VHF, vid varje morse tecken slog relät till och från i masstoppsförstärkaren och det hackade ju sönder de snygga Morsetecknen, kompisarna upp till 100 km hörde nyckelknäppar....Han körde masstoppsförstärkaren HF styrd....

Glappkontakt oxid etc i baluner kontakter och diploer, eller gnistbildnig av HF i delar av antennen kan även de orsaka liknande fenomen.

En tid orsakade baluner med ferritkärna en väldig massa splatter och nyckelknäppar. Tiden för denna mytbildning var 70 talet. En tid av balunmotstånd gav den här effekten. Numera tillför baluner mest fördelar. Givetvis om man överstyr sin balun, misshandlar den eller har gnistbildning i den kan den orsaka problem.
Jodå jag har sett reklamerade bluner som man tydligt ser att det förekommit ljusbågar i. En ny med goda lödningar löser problemet.
 
ALC försöker reglera, men snabbare, och istället för att göra det som temperaturen gör, svänger med 30 minuters perioder, så svänger ALC 10 till 10000 ggr per sekund. Och öppnar fönstret och stör reglerförlopper, det görs ju av att man nycklar eller talar i micken hela tiden, nya förhållanden hela tiden för ALC att reglera. ALC får börja om hela tiden. Nya invängningsförlopp för varje ord eller Morsetecken.

Svängningarna är en sorts AM. Vilken då får sidband.
I verkligheten är det dock sällan man har så gott signalbrusförhållande att dessa oönskade sidband hörs. Med instrument går det att mäta.

Att göra en ALC som varken ger knäppar eller splatter är ganska lätt.
Det som krävs är två tidskonstanter ("fast attack" och "slow release") och att slingförstärkningen hålls nere. Då får man ett stegsvar utan översvängar och därmed minsta möjliga påverkan av spektrum.
Problemet med ALC i amatörapparater är att den används till saker som ALC inte är avsett för. Man använder ALC som del i effektregleringsslingan med kanske 10 - 15 dB reglerområde, och även som toppkompression för att öka medeleffekten.

När ALC-konceptet skapades hos Collins i början av 50-talet var avsikten att kunna hindra överstyrning av PA-steget av enstaka SSB-taltoppar och för detta fungerar det alldeles utmärkt. För att höja medeleffekten användes dels LF-reglering (VOGAD) och dels HF-kompression innan PA-steget.

Vidare går det bra att studera nycklingsspektra i en spektrumanalysator med en nyckling som består av en "rad av prickar". Det som man ser då är vad man kallar "stationärtillståndet" vilket blir ett medelvärdesbildat spektrum. Detta är den effekt som hamnar dels runt mittfrekvensen och dels i grannkanalerna. På vilka sätt denna kan bli störande beror mycket på hur selektiviteten och AGC hos mottagaren är utformade.

Genom att använda en FFT-baserad spektrumanalysator som kan fånga engångsförlopp (som Linrad) får man se ytterligare saker, som t.ex. insvängningsförlopp precis i början av sändningen. När en sändare har konstruktionsfel som gör att t.ex. första teckendelen förvanskas går det då att få en bild av detta.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Visst är det som KA säger, men vem vill ha, eller skulle köpa en radiostation som har ett litet reglerområde, och med låg förstärkning. det skulle ju kunna resultera i att sändaren gav en lite ojämn effekt, kanske "hela" +-1dB vid 100 Watt över 1,8 - 30 MHz, skulle det vara så så åker den bums tillbaka på reklamation.
ALC används som KA skriver till att ge en form av HF kompression av SSB, den som presnterar max effekt av tal med den här metoen vinner, de som har seriös ALC förlorar. Även om den snabbaste ALC som ger kraftfullast SSB signal oftast ger ett mycekt stort tillskott av oönskade signaler omkring, upp till +-10 kHz av splatter.

HF kompressionen vid SSB i många riggar körs ganska hårt och ibladn upp till 20 dB utan vidare. Så det är inte lite man utnyttjar ALC komprimenrade effekt.

Snabb atack och långsam återgång är det normala som KA skirver, var det inte så att på DRAKE TR7 hade en lampa som visar ALC, där ser man tydligt hur lång tid det tar innan ALC had dragit upp förstärknigen efter ett starkt ord i micken. Men då kan man bli knasig om man ser hur lite medeleffekt som går ut....

Väntar fortfarande på att någon skall rapportera hur det låter med en stoppad ALC, dvs med likspännigg i ALC jacken, eller med nedragen Drivning.

IC-735 är så beskaffad att med COMP tillslagen, (den är en LF klipper), kommer MicGain att vara drivning.
Dvs med COMP på och med micgain så att ALC inte indikerar, kan man köra den utan ALC och ligga runt 85 - 95 Watt. Nackdelen är att man då får justera om Micgain lite per band. Sändarens alla steg har ju inte exakt lika förstärknig över hela HF området. Ropa högt i micken med comp på och dra ner tills ALC inte indikerar. Micgain hamnar då nere vid c:a 10 - 20%, bara....Klippningsgraden bestämmer man med trimmern på baksidan. samma gäller för IC-706all.

IC-765 som vi talar om i den här tråden har en HF klipper och micgain sitter i micförstärkaren, där bestämmer Micgain klippningsgraden och ALC får står för att hålla sändnarens förstärkning i chack.
Genom att där lägga likspänning på ALC ing. kan man då prova sända utan ALC.
 
Roy, då bör jag alltså dra ner R 171:an lite, eller som du sa dra ut den på baksidan? Det blir nog en batteribox inkopplad till ena ACC-uttaget på baksidan till att börja med. Om jag förstått dig rätt, blir resultatet det samma som om jag drog ner R171:an..?

Jag ska se om jag inte kan testa detta under helgen nu, och återkomma med ett svar.

73 de Bjarne
 
Visst är det som KA säger, men vem vill ha, eller skulle köpa en radiostation som har ett litet reglerområde, och med låg förstärkning. det skulle ju kunna resultera i att sändaren gav en lite ojämn effekt, kanske "hela" +-1dB vid 100 Watt över 1,8 - 30 MHz, skulle det vara så så åker den bums tillbaka på reklamation.

Det som amatörradiotillverkarna inte verkar förstå, är att en riktig form av ALC + TGC
är en "struntsak" att implementera. I synnerhet när apparaten innehåller en DSP.
Det är bara att lägga en skalfaktor i den del av DSP-koden som genererar utsignalen på CW och SSB. Denna skalfaktor bestäms vid första sändningen efter ett frekvensbyte genom att man mäter erforderlig drivning för den effektnivå som man ställt in.

När skalfaktorn väl bestämts så räknas även maximalt tillåtet ALC-område ut. Båda dessa faktorer används sedan för att bestämma maximal drivningsnivå under hela tiden som sändning pågår på en viss frekvens eller med en viss sändningsklass.

Sådant har funnits, fast utan DSP, i SSB-sändare sedan 1960-talet.

Med ett liknande upplägg, fast på LF-sidan, skulle "mic-gain"-kontrollen kunna elimineras.


"Tänk på dina grannkanaler, använd professionell materiel..."


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Har nu byggt en liten box så att jag kan sänka effekten. Det fungerar fint. Men jag fick ändra 47K motsåndet till ett på 19K för att få det att fungera. :)

Det sitter två omkopplare i lådan. Lådan sitter mitt på kabeln som går mellan ALC uttaget på riggen och ALC uttaget på PA:t. Den ena omkopplaren är till batteriet, den andra för att koppla in/ur lådan.

"Lådan" är för övrigt en ESD ask för förvaring av komponenter. En "arbetsförmån".

När jag har gjort ett "pricktest" med EQL, så återkommer jag. Jag hoppas ju naturligtvis, att det vid sidan om min centrumfrekvens kommer att vara......knäpptyst.


73 de Bjarne
 
Last edited:
Ja du kan göra en pricktest SM7FBJ, men vid prickar snabbt, exvis 120 takt så kommer ju ALC att vara rätt statisk ändå.
ALC eventuella inbverkan på splattret, ja jag kaller denna typ av nyckelknäppar för splatter, är störst om ALC får tillfälle att "gå ner", så en test bör innehålla helt vanlig text, med ordmellanrum teckenmellan rum och teckenelement, det är då man kan höra effekten av att köra utan ALC.

R171 sitter i sändarens MF och bestämmer sändarens förstärkning.

Andra probnlem som orsakar oönskad bandbredd på alla sändare, AM,CW (vid nyckling), SSB är slutsteg och andra steg i kedjan som har parasitoscillationer, dvs de kan exvis självsvänga vid en viss nivå på utstyrning, vid en viss ström, eller en viss last och nivå. Det är sällsynt i moderna transivers, men kan komma efter åldring, de täe exvis därdför jag brukar rekommendera att dra efte skruvar som jordar delar i en transvier.
Rör PA däremot kan ha parasisoschillationer.

Det är intressantr att höra sådant på pitraterena som kör AM på exvis 6200 - 6400 kHz, man kan exvis höra trummurna i musiken 10 kHz bredvid resten av modulationen.

Nätaggregat som tillför oljud, dvs parasitoschilerar vid en vis ström förekommer. Ibland kan de förstöra stationer då de självsvänger och ger toppspänningar på 24 Volt.
 
Du rekommenderar alltså att jag dra ner 171:an lite, fast jag har den lilla boxen.....jag har kollat i min servicemanual var den sitter, så det är lätt att göra det. Jag antar att man ser hur ALC:n effektuers när man drar ner förstärkningen.

73 de Bjarne
 
Nej batterispänningen på ALC ersättaer alla andra åtgärder, den stoppar ju ALC systemets dynamiska verksamheter.
 
Alltid intressant med tänkandet när man får en knuff Roy, även om det till slut är självklart med vissa detaljer. :eek: återkommer
 
Last edited:
Söt liten radio du har som avatar SM7FBJ.
Att justera R171 som vi talat om är som sagt inte nödvändigt om du ställer still ALCn med likspänningen. R171 är ju oxo justerad på fabriken, men som jag nämnde står denna trimmer ofta i bott, särskilt om det finns 27 MHz i minnena på radion.
Vad man kan göra är att dra ner den så att man inte har ALC utslg på det band som har lägst förstärkning, då är det optimalt, men man får offra nån Watt på just det bandet. Fabriken ställer lite mer, så att ägaren allltid har ett ALC utslag, skulle det inte finnas kommer radion tillbaka på garanti. Så viktigt är det numera att det finns ALC utslag.
Ett tag var ALC mätaren på väg ut, exvis IC-725 - 737, och den behövs ju inte. Men man vågade inte fortsätta.
Att ändra ALC skulle vara lika förödande som att ändra drickburkshållaren i en bil, dvs försäljningen rasar.....
 
:)......Det fanns ingen ALC-mätare på min första HF-radio (Avataren) som var en HW-7, som jag byggde ihop 72-73 någon gång
 
Back
Top