Multibandsantenn????

SM7TJC

Well-Known Member
Man kan, med viss förvåning, konstatera att G5RV-antennen blivit väldigt populär på senare år. När jag tog cert så var det W3DZZ som var den stora flugan.

Men nu har jag fått ett tips på en antenn som liknar G5RV, och som skall gå på fler band (40, 20, 17, 12, och 10 meter).
Den ser ut precis som en G5RV men den horisontella delen är 27,5 meter.
Denna matas med en 12,2 meter lång 450 Ohm:s balanserad ledning. Sedan skall det vara fritt fram med koax.

Finns det någon som kan bekräfta att detta verkligen stämmer. Jag är inte så hemma simuleringsprogram och sådant. Som vanligt så är jag lite skeptisk.....
 
Vad som denne konstruktör gjort, är att åstadkomma en "G5RV" som fungerar på färre band än originalet.

Om man simulerar antennen i G4FGQ:s program "dipole3" så finner man att SWR på koaxialledningen (50 ohm) inte underskrider c:a 8 på något amatörband av de uppräknade. En G5RV med originalmåtten har ett SWR som i stället är under 8 på de flesta banden, med något undantag. "dipole3" använder en enkel modell för antennens omgivning, men ger en fingervisning om prestanda.

Band SWR G5RV SWR "Nykonstruktion"

3,5 3,3 6,6
7,1 8,4 8,4
10,1 >30 >80
14,1 1,5 >20
18,1 >25 >15
21,1 7 >30
24.2 >30 >60
29.2 >30 >25


Det verkar som om en antennavstämmare får ett svårare arbete med den "nya antennen".

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Balun?

SM0AOM said:
Vad som denne konstruktör gjort, är att åstadkomma en "G5RV" som fungerar på färre band än originalet.

Om man simulerar antennen i G4FGQ:s program "dipole3" så finner man att SWR på koaxialledningen (50 ohm) inte underskrider c:a 8 på något amatörband av de uppräknade. En G5RV med originalmåtten har ett SWR som i stället är under 8 på de flesta banden, med något undantag. "dipole3" använder en enkel modell för antennens omgivning, men ger en fingervisning om prestanda.

Band SWR G5RV SWR "Nykonstruktion"

3,5 3,3 6,6
7,1 8,4 8,4
10,1 >30 >80
14,1 1,5 >20
18,1 >25 >15
21,1 7 >30
24.2 >30 >60
29.2 >30 >25


Det verkar som om en antennavstämmare får ett svårare arbete med den "nya antennen".

73/

Karl-Arne
SM0AOM


Karl-Arne,

Borde inte antennen egentligen simuleras med avseende på 450 Ohm? Om du hänger på 12 meter 450 Ohms balancerad kabel mellan en 50 Ohms koax och en 450 Ohms antenn så blir det inte korrekt om du simulerar antennen såsom varande en 50 Ohms belastning.
Sedan har ju SWR egentligen inget med prestanda att göra, bara ett mått på anpassningen mellan matarledning och ditt SWR instrument - det har ju inget att göra med vad antennen klarar av att utstråla.

Bara en tanke... :)
 
Last edited:
I min begreppsvärld är en "multibandantenn" eller "bredbandsantenn" något som har en ingångsimpedans som befinner sig inom 3:1 SWR cirkeln på alla frekvenser där man är intresserad av att sända. Ingen av G5RV eller denna "nykonstruktion" är därför
några sådana. Avsikten med G5RV var en gång i tiden en balanserad trådantenn som skulle få plats på en typisk brittisk villatomt och kunna koaxialmatas direkt på 14 MHz. Andra band fick man använda en ATU för att anpassa.

Man kan välja vilken referensimpedans som man vill, och SWR mot 450 ohm torde bli bättre än mot 50 ohm när beloppen av impedanserna är höga. Dock försvinner "vitsen" med koaxialmatningen om man går direkt med 450 ohms ledning till radion, utan då får man istället den klassiska dipolen med stegmatning via en ATU, en alldeles utmärkt antenn.

SWR är mycket riktigt inget mått på hur antennen strålar, men när man envisas med att mata antenner av typen G5RV med koaxialkabel sista biten kommer totalförlusterna i normallånga (och -grova) kablar vid höga SWR att bli dimensionerande. Det kan t.o.m. vara bättre att införa resistiva förluster (T2FD, Austin-Fourie t.ex.) i själva antennen för att uppnå en flatare SWR-kurva jämfört med att få stora tilläggsförluster i koaxialkabeln vid vissa frekvenser. Dessutom minskar kraven på, och förlusterna i, en ATU om dess anpassningsområde inte behöver vara så stort.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Tysk quad - multibandsantenn ?

Hej

Jag tycker mig komma ihåg att den tyska quaden jag satte upp på SK7CA hade hyggligt SWR på 80, 40, 20, 15 och någon del av 10m bandet.

Tror att den hade en Balun med 1:2.5 och typ 80m tråd som horisontell loop.
Satt bara 4 - 10 m upp och strålade väl "rakt upp" på de lägre banden, mao bra Sverige antenn.

/ 73 Tommy SM6NZB
 
SM0AOM said:
I min begreppsvärld är en "multibandantenn" eller "bredbandsantenn" något som har en ingångsimpedans som befinner sig inom 3:1 SWR cirkeln på alla frekvenser där man är intresserad av att sända. Ingen av G5RV eller denna "nykonstruktion" är därför
några sådana. Avsikten med G5RV var en gång i tiden en balanserad trådantenn som skulle få plats på en typisk brittisk villatomt och kunna koaxialmatas direkt på 14 MHz. Andra band fick man använda en ATU för att anpassa.

Man kan välja vilken referensimpedans som man vill, och SWR mot 450 ohm torde bli bättre än mot 50 ohm när beloppen av impedanserna är höga. Dock försvinner "vitsen" med koaxialmatningen om man går direkt med 450 ohms ledning till radion, utan då får man istället den klassiska dipolen med stegmatning via en ATU, en alldeles utmärkt antenn.

SWR är mycket riktigt inget mått på hur antennen strålar, men när man envisas med att mata antenner av typen G5RV med koaxialkabel sista biten kommer totalförlusterna i normallånga (och -grova) kablar vid höga SWR att bli dimensionerande. Det kan t.o.m. vara bättre att införa resistiva förluster (T2FD, Austin-Fourie t.ex.) i själva antennen för att uppnå en flatare SWR-kurva jämfört med att få stora tilläggsförluster i koaxialkabeln vid vissa frekvenser. Dessutom minskar kraven på, och förlusterna i, en ATU om dess anpassningsområde inte behöver vara så stort.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
Jag har aldrig riktigt förstått varför G5RV antennen blev så populär här i England. Det kan ju förvisso vara så att det berodde på dess mindre "footprint" än andra horisontella antenner. Den är ju inte heller "bredbandig" - bara tveksamt "flerbandig"... Med det är ju förstås så att den är "made in England" och det förlåter ju mycket.
Nu kan man ju alltid kasta sig in i diskussioner om att en flerbandig antenn är bättre avseende harmoniska övertoner än en bredbandig antenn men till syvens och sist så är de flesta övertonerna inom den flerbandiga antennens tillåtna band...
Howver... kan man med hjälp av antenn design påverka antennens funktion så att den uppvisar en obenägenhet att ta emot och vidarbefordra utombands signaler till mottagarens ingångssteg, då undvikes en hel del blandar produkter.

För amatörbruk inom tätbebyggda områden så är nog flerbandsantennen att föredra. Dock har de G5RV antenner mina bekanta har satt up häer hemma i England visat sig vara riktiga grisar på TVI så det kan mycket väl vara så att skillnaden är oväsentlig i vad avser blandningsproduker och flerband versus bredbands antenner... Who knows :)

At mata en antenn med koax+bandkabel innebär att man får en impedans transformering men som du skriver, då är vi tillbaka till de känsliga bandkabel matade antennerna.
Om nu någon envisas med att använda/bygga antenner med alltför avvikande impedans - använd baluner istället.

//Dan, M0DFI
 
Jag kan nog behålla min kritiska inställning till "mirakelantenner".
I mina ögon är en multibandsantenn en antenn som man kan köra på flera band utan alltför stor missanpassning till sändaren. Om antennen har någon vidare verkningsgrad är ju en annan fråga.

T2FD nämndes, och det kanske inte är en så hemsk antenn som det verkar.?.
Visserligen sker ju anpassnigen genom att man eldar upp en del av signalen i ett motstånd, men det kanske inte är sämre än att elda upp signalen i matare och/eller ATU.
Resultatet kanske blir minst lika bra. Dessutom borde man få mindre problem med en massa hemsk HF inomhus.

Är man lat och trångbodd så får man ju nöja sig med grova kompromisser istället för "riktiga" antenner.
 
Back
Top