S-match enligt PA0FRI

SM7NTJ

Well-Known Member
Då frågan om mobilstrålning dykt upp kan följande bilder förklara en del gällande UMTS.
foto_umts_cylinder.jpg
Bilden visar den liggande cylinder som utvisar ett område 3 meter framför en UMTS antenn som kan vara olämpligt för allmänheten att vistas länge i. Området sträcker sig 20cm över och under antennen.

http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/publications/ericsson_review/2003/2003021.pdf

För de proffs som jobbar med det hela finns den här bilden.
områden_umts.png

Det stora gröna området är 3 meter i diameter och gäller för allmänheten. Det blå området är 1,5m och gäller för proffsen.

http://mmfai.info/public/docs/eng/080729_RF_safety_base2NL_final.pdf

Utanför dessa områden är nivån långt under säkerhetsprincipens gränsvärden.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM0AOM

Well-Known Member
AOM de APQ, Good Morning!

Du skrev:
Vid en ERP av 1000 kW , som det gamla UHF-TV systemet använde,
överskrider inte fältstyrkan vid markytan c:a 2 V/m.

Detta beror på att antenndiagrammet är format så att
maximal fältstyrka uppstår i en punkt nära den optiska horisonten.


Vad händer med människor som bor nära den "optiska horisonten"?
Hur stor är fältstyrkan här på VHF/UHF från TV-masten?

Nyfiken, eftersom det gått "troll" i denna fråga!

73
Bengt SM6APQ

För en "vanlig" FM/TV-station med en masthöjd av 300 m ligger den optiska horisonten på c:a 60 km avstånd. För att få en optimal täckningsradie med
tillgänglig antennvinst och sändareffekt så brukar antenndiagrammet vinklas något nedåt så att maximalriktningen träffar marken på c:a 40 km radie.

Fältstyrkan där blir med 1000 kW ERP c:a 0,2 V/m, fluxtätheten S c:a 0,1 mW/m2 eller c:a 1/10000 av den tillåtna exponeringen av "allmänheten".

Antenndiagrammet är sedan sådant att när man närmar sig masten så minskar den utstrålade effekten i riktningen mot marken, "halveffektbredden" är c:a 3 grader, så när man är på 5 km avstånd så är ERP i den riktningen nere i 200 kW motsvarande c:a 0,6 V/m eller S = 1 mW/m2.

På ännu mindre avstånd så håller sig fältstyrkan ungefär konstant.
Det föregående gällde för analog UHF-TV, för digital-TV och FM är effekterna c:a 10 dB lägre.

1 mW/m2 är den nivå som även riktigt "strålningsrädda" verkar anse sig tåla, och det var det gränsvärde som föreslogs i det s.k. "Salzburg-initiativet", där lokala myndigheter avsåg att begränsa etableringen av GSM och UMTS i
stadsmiljö. EU-kommissionen stoppade dock detta initiativ, eftersom man ansåg att det var ett handelshinder.

I stadsmiljö har det rapporterats maximala effekttätheter från 4G basstationer på 0,1 - 0,4 W/m2, vilket ligger något under gällande gränsvärden för allmänhetens exponering, och det är också "i häraden" av de fluxtätheter i fjärrfältet som man kan räkna med från typiska amatörradioanläggningar.

De tyska gränsvärdena för amatörradioanläggningar är härledda dels ur IEEE/ANSI- samt ICNIRP-gränsvärdena, samt dels av gränsvärden för "hjärt-pacemakers", och ligger något under de som används inom arbetsmiljöområdet i Sverige 2 W/m2 och 25 V/m, jämfört med 10 W/m2 och 50 V/m.73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:
Tack för ett bra svar om effektmätning, Karl-Arne! Det stora skillnaden är om man mäter mycket snabbare än modulationen eller mycket långsammare. Dessutom berör du ett annat problem, att man tar med sändningsuppehåll i effektmätningen. Dit hör inte ord- och teckenmellanrum i telegrafi och naturliga talpauser i foni.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
G3XJP Peter Rhodes har sådant diagram i sin beskrivning av PicATUne. Det visar att förlusten blir hög då antennen har låg resistansen i kombination med hög reaktans.

/Arne

Var kan man läsa om detta?

/Micke
 

JanneG

Well-Known Member
Bravo Micke - det var just de artiklarna jag avsåg! Tur att minnet fungerar ännu ....
73/Janne SM0AQW
 

SM6APQ

Well-Known Member
S-matchen

CQ de SM6APQ

Det har varit en intressant och lärorik diskussion i tråden om S-matchen. Jag upplever konceptet som ett bra alternativ till de antennanpassningsenheter som cirkulerar bland radioamatörer.

Jag gör ett försök att skriva ett "bokslut" på S-matchen grundat på de inlägg som gjorts och de "labkopplingar" som utförts av EQL och BDZ.


Fördelar:

1. Endast två kontroller behöver "rattas" för att erhålla anpassning.

2. Samtliga ingående delar är standardkomponenter och lättanskaffade - kanske med undantag av rullspolen som "normalt" inte finns i junkboxen.

3. Radioutrustning är galvaniskt avskild från feeder och antenn. Detta med tanke på de statiska uppladdningar som uppkommer vid åskladdat regn.


Ev nackdelar:

1. Ett stort frågetecken är om S-matchen förmår att anpassa extremt udda (låga) impedanser som oftast en multibanddipol och en godtycklig längd på feedern presenterar i nedre ändan.

2. Hur pass effektiva är de två RF-transformatorerna (ferrit eller järnpulver) att överföra effekten från ingångskretsen till den avstämda kretsen på olika frekvensband från 1,8 till 29,7-MHz?


SM3BDZ har ritat om PA0FRIs kopplingschema på ett mera förståligt sådant.
Jag har kompletterat schemat genom att visa hur feedern anslutes på två sätt för olika laster.


Jag kommer att visa några scheman på linkkopplade avstämningsenheter. Jag bryr mig inte om att starta en ny tråd utan fortsätter på "S-match-tråden" eftersom jag anser att ämnena hör ihop.

73
Bengt SM6APQ
 

Attachments

 • skanna0004.jpg
  skanna0004.jpg
  96.2 KB · Views: 127
Last edited:

SM5NFT

Well-Known Member
Man kan naturligtvis rita s-matchen på lite olika sätt, men för mig blir det tydligare om den ritas så här:

Skärmklipp.JPG


/Arne
 

SM6APQ

Well-Known Member
NFT de APQ

Du skrev:
Man kan naturligtvis rita s-matchen på lite olika sätt, men för mig blir det tydligare om den ritas så här:


Jag har kompletterat BDZ schema med de två feederanslutningarna. Jag ser ingen skillnad på "tydligheten" i ditt schema. På din ritning "korsar" två utgående ledningar till feedern.

Den som verkligen lyfte fram ett bättre kopplingschema på PA0FRIs ritning var SM3BDZ!

73
Bengt, SM6APQ
 

SM6APQ

Well-Known Member
Linkkopplad anpassningsenhet

Här kommer ett alternativ till S-matchen, med sina för- och nackdelar.

Som framgår av bilden är spolen delad på mitten för att medelst "bygling" åstakomma två möjligheter till hög- eller lågimpediv last.

Man kan också välja två alternativ med spolen.

1. "Fast" spole som medelst en två (helst gangade) omkopplare kortsluter varv för att erhålla lämplig induktans. Bägge bilderna visar detta alternativ.

2. Utbytbar spole som då "byglas" korrekt i själva inpluggningsstiften ("banan-hanar".

Linken tillverkas av FK-1,5 mm2 och förses med skärmstrumpa från "klen" koaxialkabel. Härigenom kommer linken att vara på jordpotential och är kopplad till avstämningskretsen enbart med magnetiska kraftlinjer.
Jag tror att risken att erhålla commonmode strömmar in till TX/RX på detta sättet är minimerad.
På ritningen är, för enkelhetens skull, linken utritad med bara ett varv.

Kondensatorn C1 måste "lyftas" från chassiejord, en "liten" tillverkningsnackdel.

Genom de två "byglingsalternativen" och möjligheten att variera spolens induktans, C1 och C2, bör det finnas stora möjligheter att anpassa olika laster som feederändan presenterar.

73
Bengt SM6APQ
 

Attachments

 • skanna0005.jpg
  skanna0005.jpg
  85.3 KB · Views: 77
 • skanna0004.jpg
  skanna0004.jpg
  87.2 KB · Views: 92
Last edited:
Top