SSA anmäler produkter till Elsäkerhetsverket

sm4fxr

Active Member
Nyhet på SSAs hemsida om anmälan till Elsäkerhetsverket. Ett lovvärt initiativ men varför lägga ner tid och pengar på att mäta på produkter från ett kinesiskt företag som säljer direkt till konsument.
De bryr sig säkert inte om ett ev. försäljningsförbud.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Någon kanske kan ringa till Stefan Löven som är i China just nu, och be honom framföra var skåpet ska stå.. - Då det gäller dåliga produkter från jätten i öster!

/Sven.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Nyhet på SSAs hemsida om anmälan till Elsäkerhetsverket. Ett lovvärt initiativ men varför lägga ner tid och pengar på att mäta på produkter från ett kinesiskt företag som säljer direkt till konsument.
De bryr sig säkert inte om ett ev. försäljningsförbud.

Jag har gjort samma reflektion.

Att försöka få Elsäkerhetsverket att agera mot en mäklare som är baserad i Kina torde vara ganska meningslöst.
Försäljningsförbud kan bara vara verkningsfulla så länge säljaren finns i ett EU- eller EES-land.
Vem ska man annars lagföra?
Postverket för medhjälp?

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7JKW

Well-Known Member
Det står på företagets hemsida att de har lager i EU och USA, så om de aktuella produkterna lagerhålls i EU så finns det en möjlighet att agera. Elsäkerhetsverket får då ta hjälp av sin motsvarighet i det land där lagret finns.

Annars har myndigheterna små möjligheter att agera mot produkter som privatimporteras direkt från länder utanför EU. Jag vet att Elsäkerhetsverkets generaldirektör skrivit till EU-kommissionen och påtalat detta, eftersom det väller in livsfarliga laddare till mobiltelefoner och annat. De som utformat lagstiftningen verkar inte ha varit medvetna om hur omfattande privatimporten är.

Greger / SM7JKW
 

SM0GLD

Vänsterhänt
I värsta fall kan en importör tvingas certifiera en produkt i efterhand.
Det kan kosta klöver minsann.

Vi måste alla bidra till anmälan om vi misstänker en undermålig produkt annars är slaget redan förlorat.
När det gäller LED-lampor som inte blir återkallade utan bara belagda med försäljningsförbud finns ett stort problem.
Många av dessa lampor har mycket lång livslängd och kan efter försäljningsförbudet fortsätta att förpesta tillvaron för värnlösa grannar i många år.

Jag jobbar nästan dagligen med EMC-relaterade frågor så jag vet hur mycket "skit" det finns där ute.
Vi (EK) åtar oss att städa upp produkter som inte klarar gällande emc-normer och vi har ingen brist på uppdrag.
Tyvärr blir vi ofta kontaktade efter det att produkten fått avslag under certifieringen.
Våra egna konstruktioner byggs med avseende att klara normerna och det är ofta svårt och tidskrävande så man förstår att det finns dom som tar genvägar.
När vi nu lägger ner så mycket tid och arbete på att klara emc-gränserna är det svårt att acceptera att det finns så mycket skräp på marknaden.

Själv mäter jag upp alla produkter som kommer in i mitt hem.
Tyvärr gillar inte xyl min häxjakt på grannarna så jag måste ofta "ligga lågt" i väntan på rätt tillfälle att ta upp jakten.

Självklart hjälper jag till med mätningar om en HAM kollega behöver hjälp.

/Micke
 

SM0UTY

Active Member
Tanken är att skapa uppmärksamhet kring frågan. Fler produkter och leverantörer kommer "utsättas" för detta inom kort.
 

sm4fxr

Active Member
Naturligtvis är det bra med uppmärksamhet. En viss direktimport förekommer naturligtvis från ex. vis Asien. Större delen av befolkningen köper nog sina "lampor", laddare mm i dagligvaruhandeln. Där finns ju en svensk importör så det kanske går att få bort lite av skräpet dessutom.
 

SA0CLB

Member
Andelen direktimport är försvinnande liten, det är stora importörer som Deltaco (som uppenbart har noll koll på vad som krävs för CE declaration of conformity) som är problemet. Deltaco struntar uppenbart i CE-märkningen utan importerar stora mängder produkter och kör tills de åker fast, men det finns inget straff utan att man kanske måste dra in det man råkar åka dit för.

Det är alltid importörens fel.
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
Visst är det bra med uppmärksamhet.

Men i det aktuella fallet har jag svårt att se hur man skulle kunna ingripa mot en mäklare av modell MiniInTheBox.com
vilken är baserad utanför EU och som levererar direkt till konsumenten.

Från deras hemsida:
"Vi köper direkt från ett nätverk av kinesiska grossisttillverkare som hela tiden expanderas"

"USA-adressen:
808 Howell St #300
Seattle, WA 98101

US EIN: 46-4354332

Kinaadressen:
Diantong Shidai Guangchang, Building #2 Suite D
7 Jiuxianqiao Beilu, Chaoyang District, Beijing, China"


Vore intressant om någon med förstahandskunskaper om på vilka sätt försäljningsförbud genomdrivs kunde utveckla rättsläget.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM4UKE

Well-Known Member
Vore intressant om någon med förstahandskunskaper om på vilka sätt försäljningsförbud genomdrivs kunde utveckla rättsläget.

73/
Karl-Arne
SM0AOM

Text på Elsäkerhetsverkets hemsida:

Svenska marknadskontrollerande myndigheter, som exempelvis Elsäkerhetsverket, kan bara vända sig till svenska företag. Det företag som importerat produkten till Sverige har ansvaret när en produkts EG-försäkran inte går att få fram. Detsamma gäller när en produkt inte uppfyller säkerhetskraven.
 

SA0CLB

Member
Så SSA har direktimporterat en massa LED-lampor från Kina? Tala om meningslöst, det finns ju fullt med LED-lampor, USB-laddare och annat på Clas, Kjell, dustin.se osv som är lika dåliga som de som testats här och som skulle behövas tas bort från den svenska marknaden.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag läste precis igenom anmälan SSA gjort till Elsäkerhetsverket och anser att argumentationen SSA för fram är helt irrelevant.

Argumentet som förs fram är;

"Samtliga lampor var det LVD och/eller EMC-problem med. Med så stark emission finns risk
att till exempel ett trygghetslarm anslutet i samma vägguttag skulle kunna bli utslaget. Inte
så bra om en person behöver hjälp via trygghetslarmet."

Mer korrekt vore att påpeka att den ledningsbundna emissionen som mätts upp kraftigt överskrider gränsvärdena vilket innebär en ökad risk risk för störningar på radiomottagare avsedda för bl a amatörradio i frekvensområdet upp till 30 MHz. Varför blanda in trygghetslarm?

De trygghetslarm jag känner till arbetar i regel i 800 MHz-bandet och av de c:a 50-talet LED-lampor jag haft möjlighet att EMC-prova i samband med uppdragsgivare som planerat importera LED-lampor från Kina har inte överskridit gränsvärdena på så höga frekvenser som 800 MHz. Däremot är det bara ett fåtal fabrikat/typer av de typerna som innehållit switchad elektronik som legat under gränsvärdena på de lägre frekvenserna upp till 30 MHz. Flera produkter har kraftigt överskridit gränsvärdena med upp till 40-60 dB vilket är ungefär samma siffror som Elsäkerhetsverket själva redovisat på de värsta produkterna i samband med deras egen marknadskontroll.

Sedan ser jag i protokollet att det står "Sveriges Sändareamatörers Förening" som uppdragsgivare/ansvarig vilket ju inte heller är korrekt. Det borde stå Föreningen Sveriges Sändaramatörer, SSA där.

Av fotona att döma så har mätningarna gjorts på ett EMC-lab och jag undrar vilket lab som SSA anlitat för dessa mätningar. Här gäller det ju för SSA att säkerställa att mätningarna är gjorda på ett korrekt sätt med kalibrerad mätutrustning med spårbara referenser och av en opartisk instans. Nu i detta fallet där det tydligen saknas en svensk importör som kan ställas till ansvar så kan det kanske kvitta men om en svensk seriös importör med duktiga jurister anmäls och det går att leda i bevis att produkterna uppfyller kraven så kan det ju möjligen resultera i en skadeståndsprocess. I de mätningar jag själv gjort har jag sett stora skillnader mellan olika individer. All sådan här provning gäller därför endast det provade exemplaret och det har förekommit att exemplaret som provats har varit behäftigat med ett fel som kallödning av en avstörningskondensator etc. Andra exemplar ur samma tillverkningsbatch har uppfyllt kraven. Lite lurigt det här om man vill vara 100% säker.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Bara de väljer produkter att testa på ett bättre sätt så är det här ändå det bästa jag hört från SSA på år och dag.
Det är precis sådana här saker som SSA ska syssla med, störningar är ett stort gissel idag för många amatörer.

Är nästan på väg och omvärdera mitt beslut att stå utanför SSA!
 

sm5phu

Well-Known Member
Här gäller det ju för SSA att säkerställa att mätningarna är gjorda på ett korrekt sätt med kalibrerad mätutrustning med spårbara referenser och av en opartisk instans.
Fråga inte vad SSA kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för SSA.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM0AOM

Well-Known Member
Fråga inte vad SSA kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för SSA.

73,
Jonas/SM5PHU

Sedan kan man ju också i sitt stilla sinne fråga sig vad SSA självt kan göra för att "inte skjuta sig själv i foten..."

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

sm5phu

Well-Known Member
Den som söker fel finner inget annat. Här har alla som kan och vill bidra möjlighet att göra så.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "Fråga inte vad SSA kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för SSA."

Jo jag skall fråga när den nya styrelsen har tillträtt. Det är mycket bra att SSA tagit initiativ till att identifiera och prova produkter som kan misstänkas inte uppfylla EMC-kraven. Däremot tycker jag det är mindre bra att använda sig av argument som att produkterna kan störa trygghetslarm som ju inte har med varken SSA:s verksamhet eller saken att göra - utöver att medelåldern i SSA numera är så hög att en stor andel av medlemmarna kanske är i behov av sådana larm. Kan det vara så SSA resonerat när argumenten för anmälan filats fram?

LED-lamporna är annars en av de mest hopplösa produktgrupperna att ge sig på. Billiga produkter med kort livslängd och där varje ny tillverkningsbatch per definition kan vara en ny produkt. Nya typnummer och en något förändrad konstruktion. Under tiden marknadskontrollens kvarnar på Elsäkerhetsverket mal så hinner produkt A säljas slut och nästa batch med "exakt likadana" men märkta B är på väg in från Asien. Never ending story. Pengarna styr och går det att slippa några extra avstörningskomponenter i utbyte mot högre vinstmarginal så tar naturligtvis många den chansen. Risken att åka dit är minimal och om de trots allt åker dit så är ev böter eller omkostnader förmodligen en god investering.

Man kunde önska att Elsäkerhetsverket hade haft mer muskler och tuffare jurister?
 

sm5phu

Well-Known Member
Vem som helst kan anmäla farliga eller störande elprodukter till Elsäkerhetsverket, utan att man för den skull behöver redovisa kalibrerade mätningar, spårbara till NIST.

Nu har SSA gjort en betydligt mer välunderbyggd anmälan än vad man kan förvänta sig av gemene man.

Det finns ingen anledning att kritisera SSAs anmälan för att mätningarna inte skulle vara kvalitetssäkrade med ett tillräckligt stort statistiskt urval, eller för att man inte redovisat kalibreringsdata.

Sant är att det är svårt att komma åt en distributör i Kina. Men likväl pekar anmälan på ett allvarligt problem, och om dagens regelverk inte medger att man ingriper, kanske det är fel på reglerna. Och då är det bra att man belyser det.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Top