SSB Splatter

Detta inlägg är så bra så det är synd att den hamnat "utanför"
då den är över 30 dagar gammal och normalt visas bara
30 dagar gamla om man inte begär fler.
/ 73 Tommy
 
Hej!
SM5BSZ har mätt splatter på många riggar, och resultaten finns på http://antennspecialisten.se/~sm5bsz/dynrange/rig_compare.htm . Orsaken till splatter verkar till största delen vara ALC-kretsarna. På de riggar där man kan köra utan ALC är splattret mycket svagare eller helt borta, se texten http://antennspecialisten.se/~sm5bsz/dynrange/alc.htm där han som exempel visar mätningar på FT1000D som går att köra utan ALC.
Problemet är gammalt. BSZ skrev redan -81 om problemet, då i 2m-riggar, och visade också hur man enkelt kan kurera det genom att begränsa LF-signalen före balanserade modulatorn, med FT225 som exempel. Jag har gjort motsvarande på både TS700 och TR7 och får bra rapporter, och ALC arbetar inte alls.
RF-processor är bättre, men principen är densamma. Begränsa effekten före sista kristallfiltret i sändaren. ALC ändrar normalt förstärkningen dvs modulerar i något eller några steg efter sista kristallfiltret, och det gör att sidbanden från ALC-modulationen kan breda ut sig.
Kör med ALC som med stötfångaren på bilen, bra att ha men inte så bra att använda. PA går inte sönder om man råkar styra ut för mycket, men det betyder inte att man ska styra ut för mycket...
73 /Jan
 
Hej!
Nu har Leif SM5BSZ sammanställt mätningarna från VHF-mötet på Åland. De finns på samma ställe som det tidigare, http://antennspecialisten.se/~sm5bsz/dynrange/rig_compare.htm. Bl a är IC706, FT857, IC910 och Elecraft K2 mätta. Ett sätt att minska förstärkningen och undvika att ALC arbetar är att ansluta en justerbar spänning till ALC-ingången och på så sätt minska förstärkningen. IC706-an blev mycket bättre på det viset, se http://antennspecialisten.se/~sm5bsz/dynrange/vhf2004/wide/ic706mkiig_sm6nzb_ssb.htm.

73/ Jan
 
Hej alla!

Tittade på BSZ sida om mätningar på massa olika riggar.
Hittade TS-2000X i högen, den är mätt på 14MHz.
Enligt mätningarna har den ca 22dB noisefigure.
Kollar man på tex på FT-1000D har den ca 20dB NF.
IC-706 har ca 12dB NF, är det inte alltid lägsta värde man söker?
Så då är ju IC-706MK2G betydligt bättre i NF värde....
Betyder det att 706,an är mycket känsligare än tex FT-1000D?
Det kan väl inte stämma???

Nån som har något bra svar?

73 de SM6VTZ/Christian
 
Effektiv mottagarkänslighet

Om det inte fanns några andra bruskällor så skulle IC-706 vara c:a 10 ggr
känsligare än FT-1000D.

Nu är det emellertid så att det atmosfäriska + galaktiska brus som kommer in via antennen på HF-banden vanligen är 10 - 20 dB högre än mottagarens egenbrus, så mottagarens brusfaktor blir av underordnad betydelse för den effektiva känsligheten.

En brusfaktor på 20 dB motsvarar ett egenbrus på -120 dBm i en 2,4 kHz SSB-bandbredd,
och det är numera ovanligt att bruströskeln ligger under -110 dBm, i synnerhet under sommarhalvåret.

Om man gör en mottagare med lite högre brusfaktor vinner man rejält i signaltålighet,
och av denna anledning är det bra att ha preamp och ingångsdämpare in- och urkopplingsbara.

På VHF och UHF däremot är det ett annat förhållande, där är det yttre bruset lågt
jämfört med HF, och där blir mottagarens egenbrus utslagsgivande


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Hej Karl-Arne & alla andra!

Tack för svar, nu är jag lite mer med :)
Hade vart intressant att se NF värde på TS-2000 på 144MHz.
Använder en sådan på 50/144/432/1296 med ok resultat.
Är skapligt nöjd, hur den är i "splatter" synpunkt är jag osäker.
Har dock ej fått några klagomål....

73 de SM6VTZ/Christian
 
Mätvärden för de stationer som mättes på Åland står på http://antennspecialisten.se/~sm5bsz/dynrange/vhf2004/vhf2004. På slutet finns en not om att K2-mottagaren har förvånsvärt lågt tak med tanke på den låga känsligheten.

Sen finns de för Leif vanliga sidbandsmätningarna, där vita kurvan är nivå med för tillfället inställd bandbredd i FFT, övriga är med 2,4 kHz dvs vanlig SSB-bandbredd. Röd är momentanvärdet, grön är toppvärdet sedan reset, och gul är ett medelvärdesbildat toppvärde, se http://antennspecialisten.se/~sm5bsz/linuxdsp/txtest/txtest2.htm.

Mätsystemet har lite spurrar: spegel som är 60-70 dB ner, DC mitt i skalan, och övertoner om signalen är för nära mitten, som ju är DC in i ljudkortet. Har man tittat på några kurvor känner man igen dem, och kan titta på det som är relevant, skillnaden i nivå på den önskade frekvensen och övriga frekvenser.

/ Jan
 
Back
Top